อันดับแต้มความเชี่ยวชาญแชมป์เปี้ยน

การจัดอันดับแต้มความเชี่ยวชาญ

# ผู้อัญเชิญ แต้มความเชี่ยวชาญ เทียร์
1. 14,855,925 บรอนซ์ II
2. 13,723,039 มรกต III
3. 13,721,860 -
4. 13,514,347 มาสเตอร์
5. 12,842,559 -
6. 12,541,798 มาสเตอร์
7. 12,207,097 ซิลเวอร์ II
8. 11,789,024 มรกต III
9. 11,398,552 ไอร่อน II
10. 11,087,246 มาสเตอร์
11. 11,056,845 ไอร่อน IV
12. 10,394,441 แพลทินัม IV
13. 10,070,043 มรกต IV
14. 9,898,457 ไดมอนด์ I
15. 9,858,071 -
16. 9,654,218 แพลทินัม III
17. 9,322,738 มรกต IV
18. 9,138,160 -
19. 9,129,500 มาสเตอร์
20. 8,884,867 ซิลเวอร์ III
21. 8,857,333 -
22. 8,832,570 -
23. 8,793,972 ซิลเวอร์ IV
24. 8,478,899 -
25. 8,453,639 ไอร่อน II
26. 8,444,573 -
27. 8,426,731 มรกต IV
28. 8,293,144 บรอนซ์ IV
29. 8,273,627 -
30. 8,249,300 -
31. 8,178,399 บรอนซ์ III
32. 8,169,909 บรอนซ์ IV
33. 8,147,181 มาสเตอร์
34. 8,115,437 มรกต III
35. 8,089,429 ไอร่อน I
36. 8,076,824 มรกต III
37. 8,054,966 บรอนซ์ I
38. 8,000,613 -
39. 7,901,850 แกรนด์มาสเตอร์
40. 7,896,500 แพลทินัม IV
41. 7,889,488 มาสเตอร์
42. 7,875,728 ไดมอนด์ IV
43. 7,852,634 แพลทินัม IV
44. 7,812,857 บรอนซ์ IV
45. 7,775,329 โกลด์ II
46. 7,751,043 แพลทินัม I
47. 7,743,146 ไอร่อน I
48. 7,742,701 ซิลเวอร์ IV
49. 7,661,154 มาสเตอร์
50. 7,347,284 ซิลเวอร์ IV
51. 7,345,953 -
52. 7,318,441 ซิลเวอร์ I
53. 7,317,243 บรอนซ์ III
54. 7,315,587 -
55. 7,263,366 -
56. 7,213,234 ไดมอนด์ III
57. 7,211,509 -
58. 7,172,079 บรอนซ์ III
59. 7,110,089 ไอร่อน III
60. 7,099,110 -
61. 7,088,416 แพลทินัม III
62. 7,080,550 ไอร่อน II
63. 7,073,589 -
64. 7,015,354 -
65. 6,933,368 โกลด์ IV
66. 6,931,816 แพลทินัม IV
67. 6,908,254 -
68. 6,851,127 แพลทินัม I
69. 6,818,288 -
70. 6,812,924 ไดมอนด์ II
71. 6,784,739 -
72. 6,773,747 ซิลเวอร์ IV
73. 6,756,855 บรอนซ์ III
74. 6,742,748 มรกต IV
75. 6,729,848 -
76. 6,725,574 -
77. 6,705,853 มรกต III
78. 6,666,418 -
79. 6,637,487 -
80. 6,632,992 -
81. 6,611,939 ซิลเวอร์ III
82. 6,603,398 ไอร่อน IV
83. 6,600,824 -
84. 6,595,279 โกลด์ IV
85. 6,583,634 มรกต II
86. 6,579,541 -
87. 6,555,845 ซิลเวอร์ I
88. 6,553,847 มรกต I
89. 6,548,044 บรอนซ์ I
90. 6,546,271 -
91. 6,530,618 โกลด์ III
92. 6,523,786 มรกต I
93. 6,519,304 บรอนซ์ I
94. 6,515,569 ไดมอนด์ I
95. 6,510,777 ไอร่อน IV
96. 6,501,977 ไดมอนด์ IV
97. 6,499,656 โกลด์ III
98. 6,456,780 ไดมอนด์ I
99. 6,442,413 -
100. 6,419,259 -