Καλύτερες περιοχές

Καλύτερες περιοχές

Περιοχές Δημοφιλία Ποσοστό Νικών
Noxus Piltover & Zaun
Noxus Shadow Isles
Bilgewater Noxus
Demacia Targon
Shadow Isles Freljord
Ionia Shadow Isles
Ionia Piltover & Zaun
Ionia Targon
Bilgewater Shurima
Piltover & Zaun Bandle City
Freljord Targon
Bilgewater Shadow Isles
Shurima
Shadow Isles Shurima
Demacia Freljord
Shadow Isles Bandle City
Demacia Shadow Isles
Piltover & Zaun Shadow Isles
Piltover & Zaun Shurima
Noxus Freljord
Ionia Noxus
Shurima Bandle City
Shadow Isles Targon
Ionia Shurima
Bilgewater Demacia
Bilgewater Freljord
Ionia Demacia
Piltover & Zaun Targon
Bilgewater Piltover & Zaun
Demacia Shurima
Piltover & Zaun Freljord
Freljord Shurima
Bilgewater Targon
Shadow Isles
Ionia Freljord
Shurima Targon
Noxus Bandle City
Demacia Piltover & Zaun
Ionia Bandle City
Demacia
Freljord Bandle City
Bilgewater Ionia
Noxus Demacia
Targon Bandle City
Freljord
Noxus Targon
Piltover & Zaun
Bilgewater Bandle City
Targon
Noxus Shurima
Noxus
Demacia Bandle City
Bandle City
Ionia
Bilgewater
Demacia Runeterra
Targon Runeterra
Freljord Runeterra
Noxus Runeterra
Shadow Isles Runeterra
Bandle City Runeterra
Bilgewater Runeterra
Ionia Runeterra
Shurima Runeterra
Piltover & Zaun Runeterra