Καλύτερες περιοχές

Καλύτερες περιοχές

Περιοχές Δημοφιλία Ποσοστό Νικών
Noxus Shadow Isles
Demacia Shurima
Ionia Shurima
Shadow Isles Shurima
Bilgewater Shadow Isles
Shadow Isles Freljord
Demacia Shadow Isles
Ionia Noxus
Ionia Shadow Isles
Shurima
Piltover & Zaun Shurima
Bilgewater Noxus
Bilgewater Shurima
Ionia Targon
Freljord Shurima
Piltover & Zaun Bandle City
Freljord Targon
Piltover & Zaun Targon
Noxus Freljord
Noxus Piltover & Zaun
Shurima Bandle City
Demacia Targon
Bilgewater Demacia
Demacia Freljord
Piltover & Zaun Shadow Isles
Ionia Demacia
Shadow Isles Bandle City
Ionia Piltover & Zaun
Shurima Targon
Shadow Isles Targon
Bilgewater Freljord
Shadow Isles
Bilgewater Targon
Bilgewater Piltover & Zaun
Piltover & Zaun Freljord
Freljord Bandle City
Ionia Freljord
Noxus Bandle City
Targon Bandle City
Demacia Piltover & Zaun
Bilgewater Ionia
Bilgewater Bandle City
Noxus Shurima
Ionia Bandle City
Freljord
Noxus Targon
Demacia
Targon
Noxus Demacia
Demacia Bandle City
Bilgewater
Noxus
Piltover & Zaun
Noxus Runeterra
Bandle City
Ionia
Shadow Isles Runeterra
Targon Runeterra
Bilgewater Runeterra
Demacia Runeterra
Ionia Runeterra
Bandle City Runeterra
Shurima Runeterra
Piltover & Zaun Runeterra
Freljord Runeterra