Καλύτερες περιοχές

Καλύτερες περιοχές

Περιοχές Δημοφιλία Ποσοστό Νικών
Shadow Isles Freljord
Noxus Shadow Isles
Shurima
Bilgewater Shurima
Demacia Targon
Ionia Targon
Freljord Targon
Piltover & Zaun Bandle City
Ionia Shadow Isles
Shadow Isles Bandle City
Bilgewater Freljord
Bilgewater Shadow Isles
Noxus Piltover & Zaun
Piltover & Zaun Freljord
Noxus Freljord
Freljord Shurima
Ionia Demacia
Demacia Freljord
Bilgewater Demacia
Shurima Bandle City
Shadow Isles Shurima
Ionia Piltover & Zaun
Piltover & Zaun Shurima
Bilgewater Noxus
Ionia Shurima
Bilgewater Targon
Bilgewater Bandle City
Demacia Shadow Isles
Piltover & Zaun Shadow Isles
Ionia Noxus
Shadow Isles Targon
Ionia Freljord
Shurima Targon
Bilgewater Piltover & Zaun
Demacia Shurima
Shadow Isles
Demacia Piltover & Zaun
Noxus Bandle City
Demacia
Piltover & Zaun Targon
Freljord
Noxus Shurima
Targon
Targon Bandle City
Noxus Targon
Bilgewater Ionia
Ionia Bandle City
Noxus Demacia
Noxus
Piltover & Zaun
Bilgewater
Freljord Bandle City
Bandle City
Ionia
Demacia Bandle City