Καλύτερες περιοχές

Καλύτερες περιοχές

Περιοχές Δημοφιλία Ποσοστό Νικών
Noxus Shadow Isles
Demacia
Demacia Piltover & Zaun
Shadow Isles Freljord
Bilgewater Shurima
Piltover & Zaun Bandle City
Demacia Targon
Noxus Targon
Ionia Shadow Isles
Shadow Isles Shurima
Ionia Targon
Shurima
Freljord Targon
Bilgewater Shadow Isles
Shadow Isles Bandle City
Demacia Freljord
Piltover & Zaun Shadow Isles
Ionia Piltover & Zaun
Noxus Piltover & Zaun
Bilgewater Noxus
Noxus Freljord
Shurima Bandle City
Demacia Shadow Isles
Ionia Shurima
Ionia Noxus
Ionia Demacia
Bilgewater Freljord
Bilgewater Targon
Ionia Freljord
Bilgewater Piltover & Zaun
Piltover & Zaun Shurima
Bilgewater Demacia
Shurima Targon
Shadow Isles Targon
Freljord Shurima
Freljord Bandle City
Noxus Bandle City
Bilgewater Ionia
Piltover & Zaun Targon
Shadow Isles
Piltover & Zaun Freljord
Demacia Shurima
Targon Bandle City
Bilgewater Bandle City
Freljord
Ionia Bandle City
Targon
Noxus Shurima
Noxus Demacia
Demacia Bandle City
Noxus
Piltover & Zaun
Bilgewater
Ionia
Ionia Runeterra
Bandle City
Bandle City Runeterra
Bilgewater Runeterra
Piltover & Zaun Runeterra
Noxus Runeterra
Targon Runeterra
Shadow Isles Runeterra
Freljord Runeterra
Shurima Runeterra
Demacia Runeterra