Najlepsze regiony

Najlepsze regiony

Regiony Popularność Procent wygranych
Ionia Wyspy Cienia
Demacia Targon
Piltover i Zaun Bandle City
Bilgewater Wyspy Cienia
Demacia Freljord
Bilgewater Noxus
Ionia Targon
Wyspy Cienia Shurima
Wyspy Cienia Bandle City
Noxus Wyspy Cienia
Piltover i Zaun Freljord
Ionia Demacia
Ionia Noxus
Shurima
Freljord Targon
Wyspy Cienia Freljord
Noxus Freljord
Demacia Bandle City
Ionia Piltover i Zaun
Bilgewater Piltover i Zaun
Demacia Shurima
Noxus Piltover i Zaun
Bilgewater Shurima
Ionia Freljord
Piltover i Zaun Wyspy Cienia
Bilgewater Demacia
Wyspy Cienia
Ionia Shurima
Shurima Bandle City
Wyspy Cienia Runeterra
Piltover i Zaun Shurima
Bilgewater Bandle City
Bilgewater Freljord
Bilgewater Ionia
Noxus Shurima
Demacia Wyspy Cienia
Bilgewater Targon
Piltover i Zaun Targon
Demacia
Wyspy Cienia Targon
Freljord Bandle City
Noxus Demacia
Freljord
Ionia Bandle City
Shurima Targon
Freljord Shurima
Demacia Piltover i Zaun
Ionia
Noxus Targon
Targon Bandle City
Targon
Noxus Bandle City
Noxus
Freljord Runeterra
Piltover i Zaun
Bilgewater
Bandle City
Targon Runeterra
Demacia Runeterra
Bilgewater Runeterra
Shurima Runeterra
Ionia Runeterra
Bandle City Runeterra