Ούντιρ

Ούντιρ

Jungle
16,220 matches ( Τελευταίες 2 ημέρες )

Σειρές δυνάμεων του/της Ούντιρ ως

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q Q
15.0%
15.0%
15.0%
58.7%
58.7%
58.7%
Στάση Χελώνας
W W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E E
Στάση Φοίνικα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q Q
6.9%
6.9%
6.9%
62.3%
62.3%
62.3%
Στάση Χελώνας
W W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E E
Στάση Φοίνικα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q Q
4.3%
4.3%
4.3%
55.3%
55.3%
55.3%
Στάση Χελώνας
W W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E E
Στάση Φοίνικα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q Q
1.7%
1.7%
1.7%
49.9%
49.9%
49.9%
Στάση Χελώνας
W W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E E
Στάση Φοίνικα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q Q
1.7%
1.7%
1.7%
64.9%
64.9%
64.9%
Στάση Χελώνας
W W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E E
Στάση Φοίνικα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q Q
1.2%
1.2%
1.2%
43.5%
43.5%
43.5%
Στάση Χελώνας
W W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E E
Στάση Φοίνικα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q Q
1.1%
1.1%
1.1%
61.9%
61.9%
61.9%
Στάση Χελώνας
W W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E E
Στάση Φοίνικα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q Q
0.8%
0.8%
0.8%
54.9%
54.9%
54.9%
Στάση Χελώνας
W W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E E
Στάση Φοίνικα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q
0.8%
0.8%
0.8%
39.9%
39.9%
39.9%
Στάση Χελώνας
W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E
Στάση Φοίνικα
R R R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 % Ποσοστό Νικών
Στάση Τίγρης
Q Q Q Q Q Q
0.7%
0.7%
0.7%
72.3%
72.3%
72.3%
Στάση Χελώνας
W W W W W W
Στάση Αρκούδας
E E E E E E
Στάση Φοίνικα
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: