Φιόρα

Φιόρα

Top
41,282 matches ( Τελευταίες 2 ημέρες )

Ο/η Φιόρα είναι πιο ισχυρός/η ενάντια σε ...

Όνομα Ποσοστό Νικών Διαφορά Gold @15
Σάιλας
Σάιλας
Top
+7.8%
+7.8%
+7.8%
+668
+668
+668
Ιρέλια
Ιρέλια
Top
+7.3%
+7.3%
+7.3%
+292
+292
+292
Κιάνα
Κιάνα
Top
+6.6%
+6.6%
+6.6%
+459
+459
+459
Γκναρ
Γκναρ
Top
+3.5%
+3.5%
+3.5%
+101
+101
+101
Ακάλι
Ακάλι
Top
+3.4%
+3.4%
+3.4%
+106
+106
+106
Άατροξ
Άατροξ
Top
+2.8%
+2.8%
+2.8%
+259
+259
+259
Δρ. Μούντο
Δρ. Μούντο
Top
+2.7%
+2.7%
+2.7%
+447
+447
+447
Υασούο
Υασούο
Top
+2.7%
+2.7%
+2.7%
+354
+354
+354
Τσο'Γκαθ
Τσο'Γκαθ
Top
+1.8%
+1.8%
+1.8%
+598
+598
+598
Τζέις
Τζέις
Top
+1.7%
+1.7%
+1.7%
+104
+104
+104
Γκάρεν
Γκάρεν
Top
+1.1%
+1.1%
+1.1%
+340
+340
+340
Νίκκο
Νίκκο
Top
+0.6%
+0.6%
+0.6%
+77
+77
+77
Ορν
Ορν
Top
+0.3%
+0.3%
+0.3%
+571
+571
+571
Κλεντ
Κλεντ
Top
+0.1%
+0.1%
+0.1%
+269
+269
+269
Τζαξ
Τζαξ
Top
+0.0%
+0.0%
+0.0%
+575
+575
+575
Ρίβεν
Ρίβεν
Top
0.0%
0.0%
0.0%
+256
+256
+256
Ραμπλ
Ραμπλ
Top
-0.1%
-0.1%
-0.1%
+214
+214
+214
Σάιον
Σάιον
Top
-0.4%
-0.4%
-0.4%
+502
+502
+502

Ο/η Φιόρα είναι πιο αδύναμος/η ενάντια σε...

Όνομα Ποσοστό Νικών Διαφορά Gold @15
Πάνθεον
Πάνθεον
Top
-7.5%
-7.5%
-7.5%
-665
-665
-665
Ταμ Κεντς
Ταμ Κεντς
Top
-5.4%
-5.4%
-5.4%
-296
-296
-296
Ρένγκαρ
Ρένγκαρ
Top
-3.7%
-3.7%
-3.7%
-139
-139
-139
Κένεν
Κένεν
Top
-2.3%
-2.3%
-2.3%
-139
-139
-139
Ντάριους
Ντάριους
Top
-2.0%
-2.0%
-2.0%
-242
-242
-242
Βόλιμπεαρ
Βόλιμπεαρ
Top
-1.6%
-1.6%
-1.6%
-130
-130
-130
Τρίνταμερ
Τρίνταμερ
Top
-1.6%
-1.6%
-1.6%
+21
+21
+21
Κάρμα
Κάρμα
Top
-0.7%
-0.7%
-0.7%
-51
-51
-51
Ρένεκτον
Ρένεκτον
Top
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-416
-416
-416
Ιλλαόη
Ιλλαόη
Top
-0.1%
-0.1%
-0.1%
-185
-185
-185
Βέιν
Βέιν
Top
0.0%
0.0%
0.0%
+84
+84
+84
Πόπι
Πόπι
Top
+0.4%
+0.4%
+0.4%
-157
-157
-157

Ο/η Φιόρα είναι πιο ισχυρός/η μαζί με

Όνομα Ποσοστό Νικών
Κογκ'Μο
Κογκ'Μο
AD Carry
+9.7%
+9.7%
+9.7%
Τάλια
Τάλια
Mid
+8.3%
+8.3%
+8.3%
Ζιγκζ
Ζιγκζ
Mid
+6.4%
+6.4%
+6.4%
Νάμι
Νάμι
Support
+5.6%
+5.6%
+5.6%
Τζάνα
Τζάνα
Support
+5.4%
+5.4%
+5.4%
Ντιάνα
Ντιάνα
Mid
+5.0%
+5.0%
+5.0%
Κάρθους
Κάρθους
Jungle
+4.8%
+4.8%
+4.8%
Φίντλστιξ
Φίντλστιξ
Jungle
+4.8%
+4.8%
+4.8%
Φίντλστιξ
Φίντλστιξ
Support
+4.4%
+4.4%
+4.4%
Βάι
Βάι
Jungle
+4.2%
+4.2%
+4.2%
Ζάιρα
Ζάιρα
Support
+4.0%
+4.0%
+4.0%
Βελ'Κοζ
Βελ'Κοζ
Mid
+3.9%
+3.9%
+3.9%
Λουξ
Λουξ
Support
+3.8%
+3.8%
+3.8%
Βέιγκαρ
Βέιγκαρ
Mid
+3.8%
+3.8%
+3.8%
Βελ'Κοζ
Βελ'Κοζ
Support
+3.8%
+3.8%
+3.8%
Τζινξ
Τζινξ
AD Carry
+3.6%
+3.6%
+3.6%
Καταρίνα
Καταρίνα
Mid
+3.6%
+3.6%
+3.6%
Ραμπλ
Ραμπλ
Mid
+3.5%
+3.5%
+3.5%
Σιβάνα
Σιβάνα
Jungle
+3.4%
+3.4%
+3.4%
Νούνου και Γουίλαμπ
Νούνου και Γουίλαμπ
Jungle
+3.2%
+3.2%
+3.2%
Τζιν
Τζιν
AD Carry
+3.0%
+3.0%
+3.0%
Μις Φόρτσουν
Μις Φόρτσουν
AD Carry
+3.0%
+3.0%
+3.0%
Τουίτς
Τουίτς
AD Carry
+2.9%
+2.9%
+2.9%
Πάνθεον
Πάνθεον
Jungle
+2.9%
+2.9%
+2.9%
Τζαξ
Τζαξ
Jungle
+2.9%
+2.9%
+2.9%
Σάκο
Σάκο
Jungle
+2.9%
+2.9%
+2.9%
Μάλζαχαρ
Μάλζαχαρ
Mid
+2.9%
+2.9%
+2.9%
Ζακ
Ζακ
Jungle
+2.8%
+2.8%
+2.8%
Έβελιν
Έβελιν
Jungle
+2.7%
+2.7%
+2.7%
Νίνταλι
Νίνταλι
Jungle
+2.7%
+2.7%
+2.7%
Σίβιρ
Σίβιρ
AD Carry
+2.7%
+2.7%
+2.7%
Αμούμου
Αμούμου
Jungle
+2.6%
+2.6%
+2.6%
Τζάρβαν ο Δ'
Τζάρβαν ο Δ'
Jungle
+2.4%
+2.4%
+2.4%
Άρι
Άρι
Mid
+2.4%
+2.4%
+2.4%
Ελίζ
Ελίζ
Jungle
+2.4%
+2.4%
+2.4%
Νίκκο
Νίκκο
Mid
+2.2%
+2.2%
+2.2%
Σοράκα
Σοράκα
Support
+2.0%
+2.0%
+2.0%
Ζιν Ζάο
Ζιν Ζάο
Jungle
+1.9%
+1.9%
+1.9%
Τάλια
Τάλια
Jungle
+1.9%
+1.9%
+1.9%
Βλάντιμιρ
Βλάντιμιρ
Mid
+1.9%
+1.9%
+1.9%
Χέκαριμ
Χέκαριμ
Jungle
+1.8%
+1.8%
+1.8%
Γουόργουικ
Γουόργουικ
Jungle
+1.8%
+1.8%
+1.8%
Ας
Ας
AD Carry
+1.8%
+1.8%
+1.8%
Μπραντ
Μπραντ
Support
+1.8%
+1.8%
+1.8%
Μπλίτζκρανκ
Μπλίτζκρανκ
Support
+1.7%
+1.7%
+1.7%
Σεζουάνι
Σεζουάνι
Jungle
+1.7%
+1.7%
+1.7%
Λούλου
Λούλου
Support
+1.7%
+1.7%
+1.7%
Κα'Ζιξ
Κα'Ζιξ
Jungle
+1.5%
+1.5%
+1.5%
Σουέιν
Σουέιν
Mid
+1.5%
+1.5%
+1.5%
Κάσαντιν
Κάσαντιν
Mid
+1.4%
+1.4%
+1.4%
Ρεκ'Σάι
Ρεκ'Σάι
Jungle
+1.4%
+1.4%
+1.4%
Κόρκι
Κόρκι
Mid
+1.3%
+1.3%
+1.3%
Τάλον
Τάλον
Mid
+1.3%
+1.3%
+1.3%
Έκκο
Έκκο
Mid
+0.9%
+0.9%
+0.9%
Φιζ
Φιζ
Mid
+0.9%
+0.9%
+0.9%
Τουίστεντ Φέιτ
Τουίστεντ Φέιτ
Mid
+0.8%
+0.8%
+0.8%
Ρακάν
Ρακάν
Support
+0.8%
+0.8%
+0.8%
Ζέραθ
Ζέραθ
Mid
+0.7%
+0.7%
+0.7%
Λεόνα
Λεόνα
Support
+0.7%
+0.7%
+0.7%
Ζόη
Ζόη
Mid
+0.7%
+0.7%
+0.7%
Ζέραθ
Ζέραθ
Support
+0.5%
+0.5%
+0.5%
Μάστερ Γι
Μάστερ Γι
Jungle
+0.5%
+0.5%
+0.5%
Άνι
Άνι
Mid
+0.5%
+0.5%
+0.5%
Κασσιόπη
Κασσιόπη
Mid
+0.4%
+0.4%
+0.4%
Βέιν
Βέιν
AD Carry
+0.3%
+0.3%
+0.3%
Ζάια
Ζάια
AD Carry
+0.2%
+0.2%
+0.2%
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομά σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: