Sona

Sona

Support
23,350 maçları ( Son 2 Günler )
2.8%
Popülerlik
52.2%
Kazanma Oranı
0.2%
Ban Oranı

Yetenek sırası

Metanet Aryası
W
Cesaret İlahisi
Q
Sürat Şarkısı
E
Baskın Akor
Cesaret İlahisi
Q Q Q Q Q
Metanet Aryası
W W W W W
Sürat Şarkısı
E E E E E
Kreşendo
R R R
Popülerlik: 34.9% - Kazanma Oranı: 52.1%

Başlangıç Eşyaları

Görünmez Totem
Dünya Atlası
Can İksirix2
Popülerlik: 95.3%
Kazanma Oranı: 52.5%

En Gerekli Eşyalar

Bandle Camı Ayna
Dinçleştirici Aytaşı
Başmelek Asası
Akan Su Asası
Popülerlik: 5.2%
Kazanma Oranı: 68.6%

Çizmesi

Ionia Çizmeleri
Popülerlik: 75.6%
Kazanma Oranı: 52.9%

Oyun Sonu Eşyaları

Şafağın Özü
Kızgın Buhurdanlık
Kefaret

Counterlar ...

Counter'ı ...

Rünler

Aery'yi Çağır
Sihirli Yıldız
Sürat Coşkusu
Soğuran Küre
Mana Akışı Yüzüğü
Bulut Pelerini
Yücelik
Sürat
Mutlak Odak
Kızart
Suda Yürüyen
Yaklaşan Fırtına
Tahrip
Yaşam Kaynağı
Kalkan Darbesi
Kondisyon
İkinci Şans
Kemik Zırh
Aşırı Büyüme
Canlandır
Gözü Kara
+9 Değişken Kuvvet
+%10 Saldırı Hızı
+8 Yetenek Hızı
+9 Değişken Kuvvet
+%2 Hareket Hızı
+10 ila 180 Can (seviyeye bağlı)
+65 Can
+%10 Sıvışma ve Yavaşlatma Direnci
+10 ila 180 Can (seviyeye bağlı)
Popülerlik: 59.5% - Kazanma Oranı: 52.7%