Illaoi

Illaoi

Top
35,731 maçları ( Son 2 Günler )
3.6%
Popülerlik
50.1%
Kazanma Oranı
11.0%
Ban Oranı

Yetenek sırası

Ruh Sınavı
E
Dokunaç Darbesi
Q
Sille Tokat
W
Yaşlı Tanrının Elçisi
Dokunaç Darbesi
Q Q Q Q Q
Sille Tokat
W W W W W
Ruh Sınavı
E E E E E
İlahi Ders
R R R
Popülerlik: 28.1% - Kazanma Oranı: 49.9%

Başlangıç Eşyaları

Görünmez Totem
Musibet İksiri
Popülerlik: 47.8%
Kazanma Oranı: 50.4%

En Gerekli Eşyalar

Pırıltı
Buzdoğan Eldiven
Kara Balta
Sterak'ın Güvencesi
Popülerlik: 7.6%
Kazanma Oranı: 58.5%

Çizmesi

Çelik Kaplamalı Çizme
Popülerlik: 57.8%
Kazanma Oranı: 49.8%

Oyun Sonu Eşyaları

Ruh Gömleği
Çivili Zırh
Şahbaz Jak'Sho

Counterlar ...

Counter'ı ...

Rünler

Hortlağın Pençesi
Artçı Şok
Muhafız
Tahrip
Yaşam Kaynağı
Kalkan Darbesi
Kondisyon
İkinci Şans
Kemik Zırh
Aşırı Büyüme
Canlandır
Gözü Kara
Şifa Taşkını
Zafer
Pratik Zekâ
Efsane: Çeviklik
Efsane: Sıvışma
Efsane: Kan
Son Darbe
Biç Devir
Son Direniş
+9 Değişken Kuvvet
+%10 Saldırı Hızı
+8 Yetenek Hızı
+9 Değişken Kuvvet
+%2 Hareket Hızı
+10 ila 180 Can (seviyeye bağlı)
+65 Can
+%10 Sıvışma ve Yavaşlatma Direnci
+10 ila 180 Can (seviyeye bağlı)
Popülerlik: 59.0% - Kazanma Oranı: 51.8%