Στατιστικά σημάτων

Top Top

Σήμα Σήματα / λεπτό
Έρχομαι
Έρχομαι
Λείπει εχθρός
Λείπει εχθρός
Υποχώρηση
Υποχώρηση
Βοηθήστε με
Βοηθήστε με
Ορατότητα αντιπάλου
Ορατότητα αντιπάλου
Όλοι Μέσα
Όλοι Μέσα
Χρειάζομαι ορατότητα
Χρειάζομαι ορατότητα
Ώθηση
Ώθηση
Δόλωμα
Δόλωμα
Περιμένετε
Περιμένετε
Καθαρή ορατότητα
Καθαρή ορατότητα

Jungle Jungle

Σήμα Σήματα / λεπτό
Έρχομαι
Έρχομαι
Υποχώρηση
Υποχώρηση
Λείπει εχθρός
Λείπει εχθρός
Βοηθήστε με
Βοηθήστε με
Ορατότητα αντιπάλου
Ορατότητα αντιπάλου
Όλοι Μέσα
Όλοι Μέσα
Χρειάζομαι ορατότητα
Χρειάζομαι ορατότητα
Ώθηση
Ώθηση
Δόλωμα
Δόλωμα
Περιμένετε
Περιμένετε
Καθαρή ορατότητα
Καθαρή ορατότητα

Mid Mid

Σήμα Σήματα / λεπτό
Έρχομαι
Έρχομαι
Λείπει εχθρός
Λείπει εχθρός
Υποχώρηση
Υποχώρηση
Βοηθήστε με
Βοηθήστε με
Ορατότητα αντιπάλου
Ορατότητα αντιπάλου
Όλοι Μέσα
Όλοι Μέσα
Χρειάζομαι ορατότητα
Χρειάζομαι ορατότητα
Ώθηση
Ώθηση
Δόλωμα
Δόλωμα
Περιμένετε
Περιμένετε
Καθαρή ορατότητα
Καθαρή ορατότητα

AD Carry AD Carry

Σήμα Σήματα / λεπτό
Έρχομαι
Έρχομαι
Λείπει εχθρός
Λείπει εχθρός
Υποχώρηση
Υποχώρηση
Βοηθήστε με
Βοηθήστε με
Ορατότητα αντιπάλου
Ορατότητα αντιπάλου
Όλοι Μέσα
Όλοι Μέσα
Χρειάζομαι ορατότητα
Χρειάζομαι ορατότητα
Ώθηση
Ώθηση
Δόλωμα
Δόλωμα
Περιμένετε
Περιμένετε
Καθαρή ορατότητα
Καθαρή ορατότητα

Support Support

Σήμα Σήματα / λεπτό
Έρχομαι
Έρχομαι
Λείπει εχθρός
Λείπει εχθρός
Ορατότητα αντιπάλου
Ορατότητα αντιπάλου
Υποχώρηση
Υποχώρηση
Βοηθήστε με
Βοηθήστε με
Όλοι Μέσα
Όλοι Μέσα
Χρειάζομαι ορατότητα
Χρειάζομαι ορατότητα
Ώθηση
Ώθηση
Δόλωμα
Δόλωμα
Περιμένετε
Περιμένετε
Καθαρή ορατότητα
Καθαρή ορατότητα