Skok

Flash: D vs F

Součet poměrů vítězství nemusí být 100 %, protože někteří uživatelé Flashe nepoužívají

Podle regionu

Region Oblíbenost Poměr vítězství
PH
D:
F:
D:
F:

Podle hodnocení

Hodnocení Oblíbenost Poměr vítězství
Bez hodnocení
D:
F:
D:
F:
Železná
D:
F:
D:
F:
Bronzová
D:
F:
D:
F:
Stříbrná
D:
F:
D:
F:
Zlatá
D:
F:
D:
F:
Platinová
D:
F:
D:
F:
Smaragd
D:
F:
D:
F:
Diamantová
D:
F:
D:
F:
Mistrovská
D:
F:
D:
F:
Velmistrovská
D:
F:
D:
F:
Vyzyvatelská
D:
F:
D:
F: