รีเพลย์ล่าสุด

You can record your own replay in your summoner page (use search top of the page). Or you can use our Overwolf app

เกมทั่วไป (21:11)

ชนะ เกมทั่วไป (21:11) แพ้
9 / 3 / 8
Ninja TabiControl WardEnchantment: WarriorThe Black Cleaver
Giant's BeltKindlegemOracle Alteration
Youmuu's GhostbladeBerserker's GreavesZealDagger
Long SwordDaggerWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 9 / 4
7 / 4 / 16
Relic ShieldRedemptionAegis of the LegionRuby Sightstone
Boots of MobilityOracle Alteration
Ninja TabiRefillable PotionMorellonomiconDoran's Ring
Haunting GuiseBlasting WandFarsight Alteration
4 / 7 / 4
10 / 2 / 11
Doran's BladeEssence ReaverRunaan's HurricaneNinja Tabi
Farsight Alteration
Boots of MobilityRefillable PotionEnchantment: WarriorDoran's Blade
Long SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 9 / 2
4 / 3 / 12
Zhonya's HourglassDoran's RingLiandry's TormentDoran's Ring
Sorcerer's ShoesMejai's SoulstealerFarsight Alteration
Youmuu's GhostbladeHexdrinkerBoots of SpeedCaulfield's Warhammer
Long SwordLong SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 8 / 3
14 / 2 / 4
Youmuu's GhostbladePickaxeNinja TabiTrinity Force
B. F. SwordCloak of AgilityWarding Totem (เครื่องประดับ)
Frost Queen's ClaimSightstoneSorcerer's ShoesControl Ward
Blasting WandSweeping Lens (เครื่องประดับ)
0 / 11 / 5
03/24/17

เกมทั่วไป (29:26)

ชนะ เกมทั่วไป (29:26) แพ้
0 / 1 / 7
Eye of the WatchersBoots of MobilityRylai's Crystal ScepterOracle Alteration
Refillable PotionThe Black CleaverEnchantment: WarriorNinja Tabi
Giant's BeltChain VestWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 3 / 4
7 / 3 / 6
Titanic HydraRefillable PotionEnchantment: BloodrazorNinja Tabi
Trinity ForceRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeBlade of the Ruined KingLord Dominik's RegardsBerserker's Greaves
Runaan's HurricaneFarsight Alteration
4 / 6 / 3
7 / 2 / 7
Youmuu's GhostbladeRapid FirecannonEdge of NightDoran's Blade
Cloak of AgilityBoots of SwiftnessWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's RingSunfire CapeSpirit VisageChain Vest
Ninja TabiDoran's RingWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 6 / 4
9 / 2 / 2
Refillable PotionTrinity ForceSpirit VisageIonian Boots of Lucidity
ThornmailChain VestWarding Totem (เครื่องประดับ)
HexdrinkerEdge of NightYoumuu's GhostbladeMercury's Treads
Long SwordFarsight Alteration
5 / 6 / 4
3 / 5 / 5
Control WardCorrupting PotionZhonya's HourglassIonian Boots of Lucidity
Lich BaneNeedlessly Large RodOracle Alteration
Eye of the WatchersRedemptionNull-Magic MantleSorcerer's Shoes
Oracle Alteration
0 / 5 / 5
03/24/17

เกมทั่วไป (35:12)

ชนะ เกมทั่วไป (35:12) แพ้
16 / 6 / 9
Guardian AngelSterak's GageYoumuu's GhostbladeThe Black Cleaver
Enchantment: WarriorNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: BloodrazorBlade of the Ruined KingGuardian AngelNinja Tabi
Sterak's GageGuinsoo's RagebladeOracle Alteration
19 / 8 / 6
9 / 5 / 10
Blade of the Ruined KingBerserker's GreavesTrinity ForceRapid Firecannon
PhageControl WardFarsight Alteration
Zhonya's HourglassLich BaneRod of AgesAmplifying Tome
Ionian Boots of LucidityWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 8 / 6
0 / 6 / 19
Control WardLocket of the Iron SolariEye of the EquinoxMercury's Treads
Banshee's VeilNull-Magic MantleOracle Alteration
Frost Queen's ClaimZhonya's HourglassControl WardSightstone
Sorcerer's ShoesNeedlessly Large RodOracle Alteration
3 / 6 / 11
6 / 8 / 15
MorellonomiconLuden's EchoIonian Boots of LucidityNeedlessly Large Rod
Blasting WandAmplifying TomeFarsight Alteration
Control WardBoots of SwiftnessLong SwordRapid Firecannon
Essence ReaverB. F. SwordFarsight Alteration
4 / 10 / 9
7 / 7 / 11
Corrupting PotionMercury's TreadsHextech GunbladeTrinity Force
Sterak's GageNegatron CloakWarding Totem (เครื่องประดับ)
Sunfire CapeTitanic HydraSpirit VisageNinja Tabi
Warding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 6 / 17
03/24/17

เกมทั่วไป (15:55)

ชนะ เกมทั่วไป (15:55) แพ้
7 / 0 / 3
Enchantment: WarriorBerserker's GreavesPhantom DancerOracle Alteration
Blade of the Ruined KingDoran's BladeBoots of SpeedDagger
Warding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 4 / 0
1 / 2 / 6
Tear of the GoddessFrost Queen's ClaimRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
HexdrinkerCaulfield's WarhammerControl WardHealth Potion
Boots of SpeedNull-Magic MantleWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 7 / 1
4 / 0 / 3
Refillable PotionControl WardBlade of the Ruined KingDoran's Blade
Berserker's GreavesRecurve BowFarsight Alteration
Refillable PotionEnchantment: WarriorControl WardNinja Tabi
Long SwordLong SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 5 / 0
7 / 1 / 4
Doran's RingMorellonomiconAmplifying TomeSorcerer's Shoes
Farsight Alteration
Nomad's MedallionSightstoneForbidden IdolRefillable Potion
Boots of SpeedSweeping Lens (เครื่องประดับ)
0 / 4 / 1
4 / 1 / 8
Corrupting PotionRod of AgesBoots of SwiftnessRaptor Cloak
KindlegemThe Dark SealWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's RingDoran's RingAbyssal ScepterThe Dark Seal
Boots of SpeedControl WardWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 3 / 1
03/24/17

เกมทั่วไป (21:13)

ชนะ เกมทั่วไป (21:13) แพ้
3 / 1 / 3
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionLiandry's TormentRuby Crystal
Sorcerer's ShoesWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's RingTrinity ForceCorrupting PotionBoots of Swiftness
Warding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 4 / 1
7 / 1 / 5
Boots of SwiftnessYoumuu's GhostbladeSerrated DirkControl Ward
The Black CleaverFarsight Alteration
Enchantment: CinderhulkNinja TabiTiamatKindlegem
Ruby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 6 / 4
8 / 2 / 5
Berserker's GreavesBlade of the Ruined KingRefillable PotionThe Black Cleaver
Phantom DancerFarsight Alteration
Total Biscuit of RejuvenationBrawler's GlovesBerserker's GreavesInfinity Edge
Doran's BladeWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 3 / 3
1 / 4 / 5
Eye of the EquinoxRefillable PotionIceborn GauntletBoots of Speed
Oracle Alteration
Aether WispCorrupting PotionSheenSorcerer's Shoes
Seeker's ArmguardDoran's RingWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 5 / 0
5 / 0 / 0
Doran's ShieldThe Black CleaverControl WardMercury's Treads
Randuin's OmenHealth PotionOracle Alteration
Total Biscuit of RejuvenationControl WardEye of the WatchersBoots of Mobility
Aegis of the LegionOracle Alteration
0 / 6 / 7
03/24/17