รีเพลย์ล่าสุด

เกมทั่วไป (29:46)

ชนะ เกมทั่วไป (29:46) แพ้
0 / 2 / 17
Frost Queen's ClaimRuby SightstoneCorrupting PotionMercury's Treads
Ardent CenserFaerie CharmWarding Totem (เครื่องประดับ)
Infinity EdgeMercurial ScimitarCloth ArmorNinja Tabi
Phantom DancerDoran's BladeFarsight Alteration
7 / 8 / 0
7 / 5 / 5
Sorcerer's ShoesBlasting WandZhonya's HourglassRylai's Crystal Scepter
Liandry's TormentNull-Magic MantleWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionMercury's TreadsRod of AgesLich Bane
Luden's EchoBlasting WandWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 10 / 10
12 / 8 / 5
Blasting WandHextech GLP-800Sorcerer's ShoesBanshee's Veil
Amplifying TomeZhonya's HourglassWarding Totem (เครื่องประดับ)
Luden's EchoMorellonomiconSorcerer's ShoesBanshee's Veil
Warding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 4 / 4
8 / 5 / 7
Doran's BladeStatikk ShivInfinity EdgeBerserker's Greaves
Brawler's GlovesMercurial ScimitarFarsight Alteration
Frost Queen's ClaimSightstoneMorellonomiconSorcerer's Shoes
Cloth ArmorControl WardOracle Alteration
0 / 6 / 11
4 / 6 / 8
Mercury's TreadsEnchantment: WarriorMaw of MalmortiusThe Black Cleaver
Ruby CrystalCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: CinderhulkDead Man's PlateAegis of the LegionHealth Potion
Mercury's TreadsMaw of MalmortiusWarding Totem (เครื่องประดับ)
8 / 3 / 3
05/29/17

เกมทั่วไป (19:20)

ชนะ เกมทั่วไป (19:20) แพ้
5 / 0 / 11
Refillable PotionEnchantment: Runic EchoesHextech RevolverSorcerer's Shoes
Mejai's SoulstealerOracle Alteration
Nomad's MedallionForbidden IdolBoots of MobilitySightstone
Sweeping Lens (เครื่องประดับ)
0 / 3 / 3
5 / 3 / 6
Hextech Protobelt-01Ionian Boots of LucidityDoran's RingRefillable Potion
MorellonomiconThe Dark SealFarsight Alteration
Enchantment: CinderhulkRefillable PotionCloth ArmorNinja Tabi
Warding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 6 / 1
4 / 1 / 10
Refillable PotionFrost Queen's ClaimRylai's Crystal ScepterSightstone
The Dark SealOracle Alteration
Blade of the Ruined KingDaggerCloth ArmorDoran's Shield
Boots of SpeedFarsight Alteration
1 / 5 / 1
3 / 1 / 5
TiamatThe Black CleaverNinja TabiDoran's Shield
Jaurim's FistFarsight Alteration
Doran's ShieldSunfire CapeRefillable PotionNinja Tabi
Chain VestWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 0
7 / 1 / 7
Infinity EdgeBoots of SpeedExecutioner's CallingDagger
Runaan's HurricaneDoran's BladeFarsight Alteration
Doran's RingMorellonomiconNeedlessly Large RodAether Wisp
Doran's RingBoots of SpeedWarding Totem (เครื่องประดับ)
2 / 5 / 3
05/29/17

จัดอันดับดราฟท์ Flex (24:07)

ชนะ จัดอันดับดราฟท์ Flex (24:07) แพ้
3 / 7 / 6
Ninja TabiTiamatThe Black CleaverWarden's Mail
Knight's VowWarding Totem (เครื่องประดับ)
TiamatRefillable PotionEnchantment: WarriorHexdrinker
Caulfield's WarhammerMercury's TreadsWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 4 / 1
3 / 1 / 5
Sorcerer's ShoesRefillable PotionMorellonomiconAether Wisp
Needlessly Large RodDoran's RingFarsight Alteration
Control WardEye of the EquinoxCrystalline BracerBoots of Mobility
Forbidden IdolOracle Alteration
0 / 3 / 4
7 / 3 / 7
Doran's BladeInfinity EdgeRunaan's HurricaneBerserker's Greaves
Long SwordZealWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's RingMorellonomiconSorcerer's ShoesAmplifying Tome
Needlessly Large RodWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 4 / 2
3 / 2 / 9
Eye of the WatchersHaunting GuiseControl WardNinja Tabi
Ruby CrystalBlasting WandOracle Alteration
Doran's ShieldRefillable PotionB. F. SwordEssence Reaver
Runaan's HurricaneNinja TabiFarsight Alteration
4 / 3 / 3
3 / 3 / 9
Enchantment: Runic EchoesNinja TabiIceborn GauntletThe Dark Seal
Chain VestOracle Alteration
The Black CleaverRavenous HydraNinja TabiDoran's Shield
Caulfield's WarhammerWarding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 6 / 0
05/29/17

เกมทั่วไป (26:53)

ชนะ เกมทั่วไป (26:53) แพ้
16 / 2 / 5
Titanic HydraNinja TabiLong SwordMaw of Malmortius
The Black CleaverWarding Totem (เครื่องประดับ)
Stalker's BladeRefillable PotionBoots of MobilityLich Bane
Fiendish CodexCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 7 / 4
5 / 0 / 7
Doran's RingSorcerer's ShoesMorellonomiconNeedlessly Large Rod
Luden's EchoBlasting WandFarsight Alteration
Vampiric ScepterBlade of the Ruined KingRunaan's HurricaneBerserker's Greaves
Doran's BladeB. F. SwordFarsight Alteration
9 / 3 / 1
3 / 2 / 5
Enchantment: WarriorRavenous HydraBoots of MobilityRefillable Potion
Giant's BeltCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's RingRefillable PotionSeraph's EmbraceRod of Ages
Amplifying TomeRuby CrystalWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 7 / 2
2 / 4 / 10
Blade of the Ruined KingDoran's ShieldThe Black CleaverBerserker's Greaves
Farsight Alteration
Doran's RingLiandry's TormentSorcerer's ShoesStinger
Fiendish CodexAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 8 / 1
4 / 5 / 7
RedemptionRefillable PotionIonian Boots of LucidityNull-Magic Mantle
Cloth ArmorEye of the WatchersOracle Alteration
Face of the MountainSightstoneRedemptionBoots of Swiftness
Cloth ArmorSweeping Lens (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 7
05/29/17

เกมทั่วไป (18:37)

ชนะ เกมทั่วไป (18:37) แพ้
3 / 2 / 7
Sunfire CapeKindlegemSpectre's CowlDoran's Ring
Doran's RingNinja TabiWarding Totem (เครื่องประดับ)
Refillable PotionSeeker's ArmguardTear of the GoddessDoran's Ring
Rod of AgesAmplifying TomeWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 3
6 / 0 / 6
Doran's BladeTotal Biscuit of RejuvenationEssence ReaverBoots of Swiftness
Rapid FirecannonWarding Totem (เครื่องประดับ)
Bilgewater CutlassRefillable PotionEnchantment: BloodrazorBoots of Speed
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 3 / 3
6 / 2 / 3
Mercury's TreadsBilgewater CutlassYoumuu's GhostbladeRecurve Bow
Warding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeBlade of the Ruined KingBerserker's GreavesFarsight Alteration
1 / 6 / 0
6 / 3 / 9
Hextech Protobelt-01Eye of the WatchersBoots of MobilityOracle Alteration
Doran's BladeInfinity EdgeBerserker's GreavesZeal
DaggerDaggerFarsight Alteration
4 / 5 / 2
3 / 0 / 6
Enchantment: Runic EchoesRefillable PotionThe Dark SealNinja Tabi
Blasting WandSapphire CrystalOracle Alteration
Talisman of AscensionBoots of SpeedSightstoneControl Ward
Total Biscuit of RejuvenationSweeping Lens (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 2
05/29/17