รีเพลย์ล่าสุด

You can record your own replay in your summoner page (use search top of the page). Or you can use our Overwolf app

เกมทั่วไป (21:16)

ชนะ เกมทั่วไป (21:16) แพ้
3 / 3 / 11
Rylai's Crystal ScepterBoots of MobilityEye of the WatchersControl Ward
Oracle Alteration
Corrupting PotionThe Dark SealZhonya's HourglassKindlegem
Doran's RingSorcerer's ShoesWarding Totem (เครื่องประดับ)
1 / 5 / 1
6 / 1 / 4
Refillable PotionYoumuu's GhostbladePhageMercury's Treads
HexdrinkerOracle Alteration
SightstoneTotal Biscuit of RejuvenationBoots of SpeedControl Ward
Forbidden IdolFrostfangSweeping Lens (เครื่องประดับ)
0 / 4 / 2
4 / 2 / 3
Liandry's TormentSeeker's ArmguardSorcerer's ShoesDoran's Shield
Fiendish CodexWarding Totem (เครื่องประดับ)
Essence ReaverBerserker's GreavesBrawler's GlovesDagger
Warding Totem (เครื่องประดับ)
0 / 5 / 3
11 / 0 / 5
Enchantment: WarriorEdge of NightRefillable PotionBerserker's Greaves
Sweeping Lens (เครื่องประดับ)
StingerRuby CrystalTiamatJaurim's Fist
Mercury's TreadsHexdrinkerWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 7 / 0
3 / 2 / 4
Doran's BladeRunaan's HurricanePickaxeB. F. Sword
Cloak of AgilityBerserker's GreavesFarsight Alteration
Enchantment: BloodrazorBerserker's GreavesZealDagger
DaggerWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 6 / 0
02/20/17

เกมทั่วไป (29:17)

ชนะ เกมทั่วไป (29:17) แพ้
2 / 7 / 7
Enchantment: WarriorRefillable PotionYoumuu's GhostbladeBerserker's Greaves
Serrated DirkPickaxeOracle Alteration
Enchantment: WarriorGiant's BeltYoumuu's GhostbladeDuskblade of Draktharr
Ninja TabiChain VestOracle Alteration
9 / 4 / 5
13 / 8 / 11
Blade of the Ruined KingTrinity ForceNull-Magic MantleMuramana
Doran's BladeIonian Boots of LucidityWarding Totem (เครื่องประดับ)
Ravenous HydraTotal Biscuit of RejuvenationCaulfield's WarhammerThe Black Cleaver
Serrated DirkIonian Boots of LucidityWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 5 / 1
7 / 6 / 17
MorellonomiconSorcerer's ShoesHaunting GuiseEye of the Watchers
Blasting WandOracle Alteration
Serrated DirkYoumuu's GhostbladeEdge of NightB. F. Sword
Boots of SwiftnessLast WhisperWarding Totem (เครื่องประดับ)
11 / 8 / 6
7 / 3 / 4
Youmuu's GhostbladeEdge of NightMercury's TreadsDuskblade of Draktharr
Long SwordFarsight Alteration
Control WardSightstoneFace of the MountainRedemption
Chain VestNinja TabiOracle Alteration
0 / 9 / 15
6 / 2 / 16
Doran's ShieldSunfire CapeNinja TabiSpectre's Cowl
ThornmailWarden's MailWarding Totem (เครื่องประดับ)
Control WardZhonya's HourglassRuby CrystalSorcerer's Shoes
Amplifying TomeRabadon's DeathcapWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 9 / 6
02/20/17

จัดอันดับดราฟท์ Flex (26:15)

ชนะ จัดอันดับดราฟท์ Flex (26:15) แพ้
9 / 9 / 0
Youmuu's GhostbladeRefillable PotionMercury's TreadsThe Black Cleaver
Negatron CloakEnchantment: WarriorWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeNinja TabiThe Black CleaverSunfire Cape
KindlegemWarding Totem (เครื่องประดับ)
3 / 6 / 6
0 / 2 / 12
Boots of MobilityRedemptionFrost Queen's ClaimFiendish Codex
Cloth ArmorCloth ArmorWarding Totem (เครื่องประดับ)
Zhonya's HourglassMorellonomiconControl WardDoran's Ring
The Dark SealSorcerer's ShoesFarsight Alteration
5 / 1 / 8
6 / 4 / 8
Berserker's GreavesNashor's ToothRefillable PotionGuinsoo's Rageblade
ZealDoran's RingWarding Totem (เครื่องประดับ)
Doran's BladeBerserker's GreavesDoran's BladeYoumuu's Ghostblade
The BloodthirsterBrawler's GlovesWarding Totem (เครื่องประดับ)
5 / 5 / 4
7 / 2 / 6
Doran's ShieldSpirit VisageNinja TabiSunfire Cape
The Black CleaverWarding Totem (เครื่องประดับ)
Enchantment: CinderhulkRefillable PotionNinja TabiGiant's Belt
ThornmailWarden's MailWarding Totem (เครื่องประดับ)
7 / 6 / 9
2 / 6 / 8
Infinity EdgeDoran's BladeMercury's TreadsPhantom Dancer
Doran's BladeNull-Magic MantleWarding Totem (เครื่องประดับ)
Knight's VowSightstoneFace of the MountainControl Ward
Ionian Boots of LucidityRuby CrystalOracle Alteration
2 / 6 / 7
02/20/17

เกมทั่วไป (35:02)

ชนะ เกมทั่วไป (35:02) แพ้
10 / 6 / 16
Enchantment: WarriorDeath's DanceBerserker's GreavesHexdrinker
Phantom DancerMortal ReminderOracle Alteration
Mercurial ScimitarInfinity EdgeBerserker's GreavesRunaan's Hurricane
Phantom DancerB. F. SwordWarding Totem (เครื่องประดับ)
19 / 10 / 7
3 / 6 / 22
Ionian Boots of LucidityRedemptionEye of the WatchersRylai's Crystal Scepter
Locket of the Iron SolariOracle Alteration
Eye of the EquinoxLocket of the Iron SolariRedemptionCrystalline Bracer
Cloth ArmorBoots of MobilityOracle Alteration
1 / 9 / 23
9 / 4 / 17
Dead Man's PlateSunfire CapeMercury's TreadsSpirit Visage
Frozen HeartKindlegemFarsight Alteration
Enchantment: CinderhulkRanduin's OmenRefillable PotionIonian Boots of Lucidity
Spirit VisageGiant's BeltWarding Totem (เครื่องประดับ)
4 / 5 / 12
10 / 5 / 17
Doran's BladeMercurial ScimitarMuramanaLord Dominik's Regards
Ionian Boots of LucidityIceborn GauntletFarsight Alteration
Righteous GloryZz'Rot PortalRylai's Crystal ScepterHaunting Guise
Boots of SwiftnessThe Dark SealFarsight Alteration
3 / 11 / 13
14 / 13 / 11
Chain VestYoumuu's GhostbladeEdge of NightDuskblade of Draktharr
Boots of MobilityMaw of MalmortiusOracle Alteration
Control WardLuden's EchoZhonya's HourglassDoran's Ring
Sorcerer's ShoesMorellonomiconOracle Alteration
7 / 11 / 8
02/20/17

เกมทั่วไป (31:33)

ชนะ เกมทั่วไป (31:33) แพ้
7 / 10 / 12
Doran's BladeInfinity EdgeEdge of NightSerrated Dirk
Ionian Boots of LucidityDuskblade of DraktharrWarding Totem (เครื่องประดับ)
Rylai's Crystal ScepterFrost Queen's ClaimSightstoneSorcerer's Shoes
Needlessly Large RodAether WispOracle Alteration
4 / 11 / 5
11 / 6 / 22
Frost Queen's ClaimMorellonomiconZhonya's HourglassSorcerer's Shoes
Rylai's Crystal ScepterSightstoneOracle Alteration
Enchantment: WarriorRefillable PotionControl WardCloth Armor
Sterak's GageBoots of MobilityOracle Alteration
4 / 5 / 5
16 / 4 / 14
Randuin's OmenEnchantment: WarriorNinja TabiThornmail
Dead Man's PlateOracle Alteration
Boots of MobilityEdge of NightYoumuu's GhostbladeCaulfield's Warhammer
Duskblade of DraktharrPhageOracle Alteration
15 / 10 / 5
5 / 5 / 11
Doran's RingRod of AgesSorcerer's ShoesZhonya's Hourglass
Rabadon's DeathcapFarsight Alteration
Blade of the Ruined KingNull-Magic MantleBerserker's GreavesThe Bloodthirster
Doran's BladeRunaan's HurricaneFarsight Alteration
4 / 14 / 7
9 / 10 / 9
The Black CleaverRavenous HydraControl WardThe Bloodthirster
Ninja TabiFarsight Alteration
Corrupting PotionEdge of NightIonian Boots of LuciditySterak's Gage
Trinity ForceLast WhisperFarsight Alteration
7 / 8 / 5
02/20/17