การกระจายของอันดับ

โซโล่คิว

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.02% 0.02%
มาสเตอร์ I มาสเตอร์ I
มาสเตอร์ I
0.04% 0.04%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.09% 1.83%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.11%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.19%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.35%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
1.08%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.57% 7.01%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.02%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.26%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
1.45%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
2.71%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.37% 18.54%
โกลด์ II
โกลด์ II
2.14%
โกลด์ III
โกลด์ III
3.04%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
3.65%
โกลด์ V
โกลด์ V
7.34%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.89% 38.30%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
6.76%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.51%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.19%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
10.94%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.68% 34.26%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
7.48%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
7.12%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
6.59%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
6.40%

จัดอันดับดราฟท์ Flex

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.03% 0.03%
มาสเตอร์ I มาสเตอร์ I
มาสเตอร์ I
0.00% 0.00%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.04% 0.59%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.03%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.06%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.08%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
0.38%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.47% 4.04%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.53%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
0.71%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
0.65%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
1.68%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.76% 15.42%
โกลด์ II
โกลด์ II
1.60%
โกลด์ III
โกลด์ III
2.63%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
2.47%
โกลด์ V
โกลด์ V
5.96%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.51% 35.08%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
6.01%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.13%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
6.47%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
9.96%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
9.42% 44.83%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
8.62%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
8.34%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
8.62%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
9.84%
1 ความคิดเห็น
Benon

Normally I'm against killing but this article slteehagrud my ignorance.
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: