การกระจายของอันดับ

โซโล่คิว

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.04% 0.04%
มาสเตอร์ I มาสเตอร์ I
มาสเตอร์ I
0.05% 0.05%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.06% 1.19%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.07%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.14%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.22%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
0.70%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.62% 5.58%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.97%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.05%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
1.04%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
1.90%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
1.65% 13.47%
โกลด์ II
โกลด์ II
1.73%
โกลด์ III
โกลด์ III
2.39%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
2.52%
โกลด์ V
โกลด์ V
5.18%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.81% 36.03%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
5.99%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
6.86%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
7.86%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
10.52%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
8.29% 43.64%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
9.08%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
8.73%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
8.47%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
9.07%

จัดอันดับดราฟท์ Flex

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.03% 0.03%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.02% 0.36%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.01%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.04%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.03%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
0.28%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.82% 4.25%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.61%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
0.63%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
0.72%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
1.46%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
1.65% 11.44%
โกลด์ II
โกลด์ II
1.39%
โกลด์ III
โกลด์ III
2.06%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
1.99%
โกลด์ V
โกลด์ V
4.34%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.98% 32.54%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
5.21%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
6.24%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
6.33%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
9.78%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
10.02% 51.39%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
9.63%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
9.38%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
10.08%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
12.29%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: