การกระจายของอันดับ

โซโล่คิว

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.03% 0.03%
มาสเตอร์ I มาสเตอร์ I
มาสเตอร์ I
0.04% 0.04%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.08% 1.73%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.11%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.19%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.34%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
1.01%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.58% 6.66%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.00%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.21%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
1.36%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
2.50%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.11% 17.17%
โกลด์ II
โกลด์ II
2.06%
โกลด์ III
โกลด์ III
2.88%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
3.39%
โกลด์ V
โกลด์ V
6.73%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.96% 37.84%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
6.59%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.35%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.13%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
10.81%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
7.12% 36.53%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
7.87%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
7.52%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
7.05%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
6.97%

จัดอันดับดราฟท์ Flex

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.03% 0.03%
มาสเตอร์ I มาสเตอร์ I
มาสเตอร์ I
0.00% 0.00%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.04% 0.55%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.02%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.06%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.06%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
0.36%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.53% 4.09%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.56%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
0.72%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
0.65%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
1.64%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.42% 14.25%
โกลด์ II
โกลด์ II
1.54%
โกลด์ III
โกลด์ III
2.47%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
2.32%
โกลด์ V
โกลด์ V
5.51%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.44% 34.41%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
5.77%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
6.89%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
6.42%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
9.90%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
9.64% 46.66%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
8.92%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
8.61%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
9.00%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
10.48%
1 ความคิดเห็น
Benon

Normally I'm against killing but this article slteehagrud my ignorance.
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: