การกระจายของอันดับ

โซโล่คิว

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.03% 0.03%
มาสเตอร์ I มาสเตอร์ I
มาสเตอร์ I
0.05% 0.05%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.08% 1.56%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.10%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.17%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.31%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
0.90%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.59% 6.26%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.00%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.16%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
1.24%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
2.27%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
1.89% 15.70%
โกลด์ II
โกลด์ II
1.95%
โกลด์ III
โกลด์ III
2.70%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
3.08%
โกลด์ V
โกลด์ V
6.07%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.98% 37.27%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
6.39%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.19%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.08%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
10.63%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
7.60% 39.14%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
8.32%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
7.98%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
7.57%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
7.66%

จัดอันดับดราฟท์ Flex

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.03% 0.03%
มาสเตอร์ I มาสเตอร์ I
มาสเตอร์ I
0.00% 0.00%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.03% 0.49%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.02%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.05%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.05%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
0.34%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.62% 4.18%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.59%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
0.71%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
0.66%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
1.60%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.05% 13.05%
โกลด์ II
โกลด์ II
1.46%
โกลด์ III
โกลด์ III
2.31%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
2.17%
โกลด์ V
โกลด์ V
5.06%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.33% 33.70%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
5.54%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
6.65%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
6.38%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
9.80%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
9.90% 48.55%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
9.22%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
8.91%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
9.41%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
11.12%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: