การกระจายของอันดับ

โซโล่คิว

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.02% 0.02%
มาสเตอร์ I มาสเตอร์ I
มาสเตอร์ I
0.03% 0.03%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.09% 1.92%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.12%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.19%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.37%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
1.16%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.57% 7.38%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
1.05%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
1.32%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
1.52%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
2.92%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
2.65% 19.89%
โกลด์ II
โกลด์ II
2.24%
โกลด์ III
โกลด์ III
3.19%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
3.89%
โกลด์ V
โกลด์ V
7.93%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
4.86% 38.77%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
6.95%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.68%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
8.25%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
11.03%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
6.29% 31.97%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
7.05%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
6.69%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
6.10%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
5.83%

จัดอันดับดราฟท์ Flex

ระดับ อันดับ อันดับ % ระดับ %
ชาเลนเจอร์ ชาเลนเจอร์
ชาเลนเจอร์
0.02% 0.02%
มาสเตอร์ I มาสเตอร์ I
มาสเตอร์ I
0.00% 0.00%
ไดมอนด์ I ไดมอนด์ I
ไดมอนด์ I
0.04% 0.64%
ไดมอนด์ II
ไดมอนด์ II
0.03%
ไดมอนด์ III
ไดมอนด์ III
0.07%
ไดมอนด์ IV
ไดมอนด์ IV
0.09%
ไดมอนด์ V
ไดมอนด์ V
0.41%
แพลทินัม I แพลทินัม I
แพลทินัม I
0.45% 4.06%
แพลทินัม II
แพลทินัม II
0.52%
แพลทินัม III
แพลทินัม III
0.71%
แพลทินัม IV
แพลทินัม IV
0.64%
แพลทินัม V
แพลทินัม V
1.74%
โกลด์ I โกลด์ I
โกลด์ I
3.05% 16.57%
โกลด์ II
โกลด์ II
1.69%
โกลด์ III
โกลด์ III
2.80%
โกลด์ IV
โกลด์ IV
2.64%
โกลด์ V
โกลด์ V
6.39%
ซิลเวอร์ I ซิลเวอร์ I
ซิลเวอร์ I
5.60% 35.73%
ซิลเวอร์ II
ซิลเวอร์ II
6.28%
ซิลเวอร์ III
ซิลเวอร์ III
7.37%
ซิลเวอร์ IV
ซิลเวอร์ IV
6.53%
ซิลเวอร์ V
ซิลเวอร์ V
9.96%
บรอนซ์ I บรอนซ์ I
บรอนซ์ I
9.21% 42.97%
บรอนซ์ II
บรอนซ์ II
8.31%
บรอนซ์ III
บรอนซ์ III
8.03%
บรอนซ์ IV
บรอนซ์ IV
8.21%
บรอนซ์ V
บรอนซ์ V
9.21%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: