รูนยอดนิยม

ควินเทสเซนส์

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Quintessence of Ability Power
Greater Quintessence of Ability Power
37.0%
37.0%
37.0%
49.9%
49.9%
49.9%
Greater Quintessence of Attack Speed
Greater Quintessence of Attack Speed
30.6%
30.6%
30.6%
50.1%
50.1%
50.1%
Greater Quintessence of Attack Damage
Greater Quintessence of Attack Damage
23.9%
23.9%
23.9%
49.5%
49.5%
49.5%
Greater Quintessence of Armor
Greater Quintessence of Armor
8.0%
8.0%
8.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Greater Quintessence of Movement Speed
Greater Quintessence of Movement Speed
5.2%
5.2%
5.2%
51.7%
51.7%
51.7%

กลีฟ (สีฟ้า)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Glyph of Magic Resist
Greater Glyph of Magic Resist
64.9%
64.9%
64.9%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
15.4%
15.4%
15.4%
50.2%
50.2%
50.2%
Greater Glyph of Ability Power
Greater Glyph of Ability Power
12.3%
12.3%
12.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
12.3%
12.3%
12.3%
50.9%
50.9%
50.9%
Greater Glyph of Attack Speed
Greater Glyph of Attack Speed
9.8%
9.8%
9.8%
50.1%
50.1%
50.1%

มาร์ค (สีแดง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Mark of Attack Damage
Greater Mark of Attack Damage
48.8%
48.8%
48.8%
49.8%
49.8%
49.8%
Greater Mark of Magic Penetration
Greater Mark of Magic Penetration
31.7%
31.7%
31.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Greater Mark of Attack Speed
Greater Mark of Attack Speed
11.7%
11.7%
11.7%
50.9%
50.9%
50.9%
Greater Mark of Armor
Greater Mark of Armor
5.6%
5.6%
5.6%
49.5%
49.5%
49.5%
Greater Mark of Lethality
Greater Mark of Lethality
4.9%
4.9%
4.9%
49.9%
49.9%
49.9%

ซีล (สีเหลือง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Seal of Armor
Greater Seal of Armor
76.0%
76.0%
76.0%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Seal of Scaling Health
Greater Seal of Scaling Health
18.5%
18.5%
18.5%
51.2%
51.2%
51.2%
Greater Seal of Health
Greater Seal of Health
6.5%
6.5%
6.5%
50.1%
50.1%
50.1%
Greater Seal of Scaling Armor
Greater Seal of Scaling Armor
2.7%
2.7%
2.7%
50.1%
50.1%
50.1%
Greater Seal of Ability Power
Greater Seal of Ability Power
1.7%
1.7%
1.7%
48.4%
48.4%
48.4%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: