รูนยอดนิยม

ควินเทสเซนส์

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Quintessence of Ability Power
Greater Quintessence of Ability Power
35.5%
35.5%
35.5%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Quintessence of Attack Speed
Greater Quintessence of Attack Speed
31.0%
31.0%
31.0%
50.2%
50.2%
50.2%
Greater Quintessence of Attack Damage
Greater Quintessence of Attack Damage
25.2%
25.2%
25.2%
49.5%
49.5%
49.5%
Greater Quintessence of Armor
Greater Quintessence of Armor
7.8%
7.8%
7.8%
50.6%
50.6%
50.6%
Greater Quintessence of Movement Speed
Greater Quintessence of Movement Speed
4.8%
4.8%
4.8%
51.9%
51.9%
51.9%

กลีฟ (สีฟ้า)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Glyph of Magic Resist
Greater Glyph of Magic Resist
65.3%
65.3%
65.3%
49.8%
49.8%
49.8%
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
14.7%
14.7%
14.7%
50.1%
50.1%
50.1%
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
12.0%
12.0%
12.0%
51.1%
51.1%
51.1%
Greater Glyph of Ability Power
Greater Glyph of Ability Power
12.0%
12.0%
12.0%
49.9%
49.9%
49.9%
Greater Glyph of Attack Speed
Greater Glyph of Attack Speed
10.1%
10.1%
10.1%
50.2%
50.2%
50.2%

มาร์ค (สีแดง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Mark of Attack Damage
Greater Mark of Attack Damage
51.0%
51.0%
51.0%
49.9%
49.9%
49.9%
Greater Mark of Magic Penetration
Greater Mark of Magic Penetration
30.2%
30.2%
30.2%
49.9%
49.9%
49.9%
Greater Mark of Attack Speed
Greater Mark of Attack Speed
11.8%
11.8%
11.8%
50.8%
50.8%
50.8%
Greater Mark of Armor
Greater Mark of Armor
5.4%
5.4%
5.4%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Mark of Lethality
Greater Mark of Lethality
4.6%
4.6%
4.6%
50.0%
50.0%
50.0%

ซีล (สีเหลือง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Seal of Armor
Greater Seal of Armor
76.8%
76.8%
76.8%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Seal of Scaling Health
Greater Seal of Scaling Health
18.1%
18.1%
18.1%
51.1%
51.1%
51.1%
Greater Seal of Health
Greater Seal of Health
5.9%
5.9%
5.9%
50.2%
50.2%
50.2%
Greater Seal of Scaling Armor
Greater Seal of Scaling Armor
2.7%
2.7%
2.7%
50.6%
50.6%
50.6%
Greater Seal of Ability Power
Greater Seal of Ability Power
1.7%
1.7%
1.7%
48.9%
48.9%
48.9%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: