รูนยอดนิยม

ควินเทสเซนส์

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Quintessence of Ability Power
Greater Quintessence of Ability Power
35.0%
35.0%
35.0%
49.4%
49.4%
49.4%
Greater Quintessence of Attack Damage
Greater Quintessence of Attack Damage
27.8%
27.8%
27.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Greater Quintessence of Attack Speed
Greater Quintessence of Attack Speed
27.0%
27.0%
27.0%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Quintessence of Armor
Greater Quintessence of Armor
8.3%
8.3%
8.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Greater Quintessence of Movement Speed
Greater Quintessence of Movement Speed
5.0%
5.0%
5.0%
51.3%
51.3%
51.3%

กลีฟ (สีฟ้า)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Glyph of Magic Resist
Greater Glyph of Magic Resist
64.5%
64.5%
64.5%
49.6%
49.6%
49.6%
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
16.0%
16.0%
16.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
12.9%
12.9%
12.9%
50.8%
50.8%
50.8%
Greater Glyph of Ability Power
Greater Glyph of Ability Power
11.5%
11.5%
11.5%
49.8%
49.8%
49.8%
Greater Glyph of Cooldown Reduction
Greater Glyph of Cooldown Reduction
9.2%
9.2%
9.2%
50.1%
50.1%
50.1%

มาร์ค (สีแดง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Mark of Attack Damage
Greater Mark of Attack Damage
47.3%
47.3%
47.3%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Mark of Magic Penetration
Greater Mark of Magic Penetration
30.5%
30.5%
30.5%
49.6%
49.6%
49.6%
Greater Mark of Attack Speed
Greater Mark of Attack Speed
9.9%
9.9%
9.9%
50.2%
50.2%
50.2%
Greater Mark of Lethality
Greater Mark of Lethality
9.3%
9.3%
9.3%
51.1%
51.1%
51.1%
Greater Mark of Armor
Greater Mark of Armor
5.8%
5.8%
5.8%
49.9%
49.9%
49.9%

ซีล (สีเหลือง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Seal of Armor
Greater Seal of Armor
76.4%
76.4%
76.4%
49.6%
49.6%
49.6%
Greater Seal of Scaling Health
Greater Seal of Scaling Health
18.2%
18.2%
18.2%
51.0%
51.0%
51.0%
Greater Seal of Health
Greater Seal of Health
6.6%
6.6%
6.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Greater Seal of Scaling Armor
Greater Seal of Scaling Armor
2.7%
2.7%
2.7%
50.1%
50.1%
50.1%
Greater Seal of Ability Power
Greater Seal of Ability Power
1.4%
1.4%
1.4%
48.5%
48.5%
48.5%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: