รูนยอดนิยม

ควินเทสเซนส์

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Quintessence of Ability Power
Greater Quintessence of Ability Power
36.4%
36.4%
36.4%
49.4%
49.4%
49.4%
Greater Quintessence of Attack Speed
Greater Quintessence of Attack Speed
30.3%
30.3%
30.3%
50.3%
50.3%
50.3%
Greater Quintessence of Attack Damage
Greater Quintessence of Attack Damage
24.7%
24.7%
24.7%
49.2%
49.2%
49.2%
Greater Quintessence of Armor
Greater Quintessence of Armor
7.9%
7.9%
7.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Greater Quintessence of Movement Speed
Greater Quintessence of Movement Speed
5.2%
5.2%
5.2%
51.0%
51.0%
51.0%

กลีฟ (สีฟ้า)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Glyph of Magic Resist
Greater Glyph of Magic Resist
64.7%
64.7%
64.7%
49.6%
49.6%
49.6%
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
Greater Glyph of Scaling Magic Resist
15.9%
15.9%
15.9%
49.9%
49.9%
49.9%
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
Greater Glyph of Scaling Cooldown Reduction
12.6%
12.6%
12.6%
50.4%
50.4%
50.4%
Greater Glyph of Ability Power
Greater Glyph of Ability Power
11.8%
11.8%
11.8%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Glyph of Attack Speed
Greater Glyph of Attack Speed
9.6%
9.6%
9.6%
50.4%
50.4%
50.4%

มาร์ค (สีแดง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Mark of Attack Damage
Greater Mark of Attack Damage
48.7%
48.7%
48.7%
49.8%
49.8%
49.8%
Greater Mark of Magic Penetration
Greater Mark of Magic Penetration
31.3%
31.3%
31.3%
49.6%
49.6%
49.6%
Greater Mark of Attack Speed
Greater Mark of Attack Speed
11.1%
11.1%
11.1%
50.4%
50.4%
50.4%
Greater Mark of Lethality
Greater Mark of Lethality
6.2%
6.2%
6.2%
49.7%
49.7%
49.7%
Greater Mark of Armor
Greater Mark of Armor
5.5%
5.5%
5.5%
49.9%
49.9%
49.9%

ซีล (สีเหลือง)

ชื่อรูน ความนิยม อัตราการชนะ
Greater Seal of Armor
Greater Seal of Armor
76.0%
76.0%
76.0%
49.5%
49.5%
49.5%
Greater Seal of Scaling Health
Greater Seal of Scaling Health
19.0%
19.0%
19.0%
51.0%
51.0%
51.0%
Greater Seal of Health
Greater Seal of Health
6.3%
6.3%
6.3%
50.1%
50.1%
50.1%
Greater Seal of Scaling Armor
Greater Seal of Scaling Armor
2.7%
2.7%
2.7%
49.9%
49.9%
49.9%
Greater Seal of Ability Power
Greater Seal of Ability Power
1.5%
1.5%
1.5%
47.9%
47.9%
47.9%
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: