Μάτια

Ποσοστό νίκης με τη διαφορά των τύπων ματιών που τοποθετήθηκανΠοσοστό νίκης με τη διαφορά του αριθμού ματιών που τοποθετήθηκαν


Μάτια που τοποθετήθηκαν ανά ρόλο

Ρόλος Μάτια
Κορυφή(Top)
8
8
8
Ζούγκλα
8.4
8.4
8.4
Κέντρο
5.6
5.6
5.6
Σκοπευτής(ADC)
5.1
5.1
5.1
Υποστήριξη
7.3
7.3
7.3

Φυλαχτά στην έναρξη του παιχνιδιού

Ρόλος % (Gold(Χρυσή)+)
Κορυφή(Top) Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.9%
49.9%
49.9%
Φακός του Μάντη
0.2%
0.2%
0.2%
Ζούγκλα Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.4%
49.4%
49.4%
Φακός του Μάντη
0.6%
0.6%
0.6%
Κέντρο Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.9%
49.9%
49.9%
Φακός του Μάντη
0.2%
0.2%
0.2%
Σκοπευτής(ADC) Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.9%
49.9%
49.9%
Φακός του Μάντη
0.1%
0.1%
0.1%
Υποστήριξη Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
49.7%
49.7%
49.7%
Φακός του Μάντη
0.3%
0.3%
0.3%

Φυλαχτά στην λήξη του παιχνιδιού

Ρόλος % (Gold(Χρυσή)+)
Κορυφή(Top) Τροποποίηση Ενόρασης
24.7%
24.7%
24.7%
Φακός του Μάντη
24.5%
24.5%
24.5%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.9%
0.9%
0.9%
Ζούγκλα Φακός του Μάντη
44.5%
44.5%
44.5%
Τροποποίηση Ενόρασης
5.1%
5.1%
5.1%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.4%
0.4%
0.4%
Κέντρο Τροποποίηση Ενόρασης
26.3%
26.3%
26.3%
Φακός του Μάντη
23.3%
23.3%
23.3%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.5%
0.5%
0.5%
Σκοπευτής(ADC) Τροποποίηση Ενόρασης
46.0%
46.0%
46.0%
Φακός του Μάντη
3.7%
3.7%
3.7%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.4%
0.4%
0.4%
Υποστήριξη Φακός του Μάντη
48.4%
48.4%
48.4%
Τροποποίηση Ενόρασης
1.5%
1.5%
1.5%
Τοτέμ Ματιών (Φυλαχτό)
0.2%
0.2%
0.2%

Μάτια από :0 - 15 λεπτά

Μάτια από :0 - 15 λεπτά

Μάτια από :15 - 25 λεπτά

Μάτια από :15 - 25 λεπτά

Μάτια από :25+ λεπτά

Μάτια από :25+ λεπτά
0 Σχόλιο
Αναρτήστε ένα σχόλιο
Το όνομα σας:
Captcha:
Captcha
Σχόλιο: