zhong lu dui ju

zhong lu dui ju (NA)

Cấp 546

Tỉ lệ cá nhân

Kim cương I
Kim cương I
Giải đấu đơn
LP: 58
Trận thắng: 413 Thua: 432
Kim cương IV
Kim cương IV
Xếp hạng nháp Flex
Xếp hạng nháp Flex
LP: 0
W: 28 L: 19

Trận đấu gần đây

Trận đấu gần đây
Bộ lọc
Không có dữ liệu

Replay

Replay
Yone
Yone
Thất bại
Giải đấu đơn
35 phút trước
23min 5s
Thất bại
Giải đấu đơn
5 / 8 / 1
194 CS - 32% Tham gia giết
Thuốc Tái Sử DụngKhiên DoranGiày Cuồng Nộ
Nỏ Tử ThủVô Cực Kiếm
Thuốc Tái Sử DụngKhiên DoranGiày Cuồng NộNỏ Tử Thủ
Vô Cực Kiếm
35 phút trước - 23min 5s
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Thường & Xếp hạng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Thường & Xếp hạng
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Thường & Xếp hạng
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Thường & Xếp hạng
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu