Arcsecond

Arcsecond (NA)

Tỉ lệ cá nhân

Người thách đấu
Người thách đấu
Giải đấu đơn
LP: 585
Trận thắng: 596 Thua: 602

TFT

Kim cương I
Kim cương I
Trận thắng: 95 Thua: 477

Replay

Replay
Elise
Trừng Phạt
Tốc Biến
Elise
Trừng Phạt
Tốc Biến
Thất bại
Giải đấu đơn
5 ngày trước
20min 19s
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 5 / 4
82 CS - 45% Tham gia giết
Giày Pháp SưThuốc Tái Sử DụngPhù Phép: Thần Vọng
Sách QuỷGiáp LụaĐồng Hồ Ngưng Đọng
Giày Pháp SưThuốc Tái Sử DụngPhù Phép: Thần VọngSách Quỷ
Giáp LụaĐồng Hồ Ngưng Đọng
5 ngày trước - 20min 19s
Riven
Elise
Cassiopeia
Heimerdinger
Pyke
Kled
Ivern
Syndra
Irelia
Xerath
Ekko
Trừng Phạt
Tốc Biến
Ekko
Trừng Phạt
Tốc Biến
Thất bại
Giải đấu đơn
6 ngày trước
34min 32s
Thất bại
Giải đấu đơn
5 / 8 / 10
194 CS - 60% Tham gia giết
Giày Thủy NgânPhù Phép: Thần VọngGăng Tay Băng Giá
Giáp Tâm LinhÁo Choàng BạcMặt Nạ Ma Ám
Giày Thủy NgânPhù Phép: Thần VọngGăng Tay Băng GiáGiáp Tâm Linh
Áo Choàng BạcMặt Nạ Ma Ám
6 ngày trước - 34min 32s
Akali
Ekko
Lissandra
Twitch
Thresh
Pantheon
Karthus
Diana
Veigar
Blitzcrank
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng
Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng
Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng
Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng

Thường chơi với ...

Anh hùng Đã chơi Tỉ lệ thắng

Chưa được xếp hạng