NatsuKyuu

NatsuKyuu (KR)

Tỉ lệ cá nhân
Cao thủ
Cao thủ
Giải đấu đơn
Hạng: 14,460 (KR: 2,184)
Top 0.094%


LP: 4
Trận thắng: 187 - Thua: 204
Replay
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 ngày trước
29min 15s
5 / 6 / 17
62 CS - 59 tầm nhìn
58% Tham gia giết
Dây Chuyền Iron SolariDi Vật Thượng NhânVinh Quang Chân Chính
Giày Cơ Động
Gragas
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 ngày trước
27min 6s
3 / 8 / 17
31 CS - 73 tầm nhìn
53% Tham gia giết
Lời Thề Hiệp SĩNanh BăngTụ Bão Zeke
Giày Khai Sáng Ionia
Rakan
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 ngày trước
21min 32s
0 / 2 / 10
16 CS - 35 tầm nhìn
45% Tham gia giết
Mắt Kiểm SoátMề Đay NomadTụ Bão Zeke
Giày Thủy Ngân
Pyke
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
6 ngày trước
20min 2s
3 / 6 / 5
10 CS - 8 tầm nhìn
53% Tham gia giết
Vòng Tay TargonDạ Kiếm DraktharrGiày Cơ Động
Nautilus
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
6 ngày trước
15min 40s
1 / 2 / 2
24 CS - 17 tầm nhìn
50% Tham gia giết
Đồng Hồ Vụn VỡThuốc Tái Sử DụngDi Vật Thượng Nhân
Mắt Kiểm SoátGiày Cơ Động
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
28min 14s
6 / 4 / 19
64 CS - 50 tầm nhìn
69% Tham gia giết
Tụ Bão ZekeDi Vật Thượng NhânVinh Quang Chân Chính
Hồng NgọcGiày Cơ Động
Leona
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
15min 46s
0 / 2 / 2
15 CS - 11 tầm nhìn
40% Tham gia giết
Đồng Hồ Vụn VỡGiày Cơ ĐộngMắt Kiểm Soát
Khiên Cổ Vật
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
25min 15s
4 / 8 / 11
56 CS - 54 tầm nhìn
58% Tham gia giết
Tụ Bão ZekeDi Vật Thượng NhânKhăn Giải Thuật
Giáp LụaGiày Cơ Động
Tahm Kench
Tốc Biến
Kiệt Sức
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
24min 5s
0 / 5 / 3
49 CS - 43 tầm nhìn
17% Tham gia giết
Mắt Kiểm SoátDi Vật Thượng NhânTụ Bão Zeke
Giày Thường
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
16min 41s
2 / 3 / 13
47 CS - 26 tầm nhìn
79% Tham gia giết
Di Vật Thượng NhânGiáp LụaLá Chắn Quân Đoàn
Giày Cơ Động
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
17min 28s
1 / 4 / 2
31 CS - 11 tầm nhìn
43% Tham gia giết
Di Vật Thượng NhânMắt Kiểm SoátGiày Thủy Ngân
Karma
Tốc Biến
Dịch Chuyển
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
15min 44s
0 / 3 / 0
97 CS - 9 tầm nhìn
0% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịGiày XịnBánh Quy
Bí Chương Thất TruyềnCốc Quỷ AtheneGậy Bùng Nổ
Tahm Kench
Tốc Biến
Kiệt Sức
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
13min 41s
0 / 3 / 8
21 CS - 9 tầm nhìn
53% Tham gia giết
Hồng NgọcMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Đồng Hồ Ngưng ĐọngGiày Thủy Ngân
Lux
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
12min 30s
0 / 3 / 0
5 CS - 6 tầm nhìn
0% Tham gia giết
Đồng Hồ Ngưng ĐọngBánh QuyThuốc Tái Sử Dụng
Mắt Kiểm SoátGiày ThườngNanh Băng
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
30min 20s
5 / 6 / 17
57 CS - 71 tầm nhìn
65% Tham gia giết
Lời Thề Hiệp SĩDi Vật Thượng NhânVinh Quang Chân Chính
Giày Cơ Động
Pyke
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
34min 59s
5 / 8 / 5
45 CS - 63 tầm nhìn
29% Tham gia giết
Giáp Thiên ThầnMắt Kiểm SoátVòng Tay Targon
Dạ Kiếm DraktharrDao Hung TànGiày Cơ Động
Nautilus
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
9min 15s
0 / 2 / 0
8 CS - 4 tầm nhìn
0% Tham gia giết
Đồng Hồ Ngưng Đọng Khởi ĐầuThuốc Tái Sử DụngGiày Thường
Khiên Cổ VậtBánh QuyNgọc Lục Bảo
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
24min 17s
1 / 6 / 15
40 CS - 53 tầm nhìn
53% Tham gia giết
Áo Choàng BạcMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Thú Tượng Thạch GiápGiáp LụaGiày Cơ Động
Nautilus
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
30min 7s
3 / 8 / 23
48 CS - 62 tầm nhìn
67% Tham gia giết
Mắt Kiểm SoátHỏa NgọcDi Vật Thượng Nhân
Dây Chuyền Chuộc TộiTụ Bão ZekeGiày Cơ Động
Gragas
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
28min 59s
3 / 12 / 5
22 CS - 48 tầm nhìn
29% Tham gia giết
Tụ Bão ZekeMắt Kiểm SoátNanh Băng
Lời Thề Hiệp SĩGiày Khai Sáng Ionia
Pyke
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
21min 0s
3 / 5 / 7
34 CS - 33 tầm nhìn
32% Tham gia giết
Kiếm Răng CưaMắt Kiểm SoátVòng Tay Targon
Dạ Kiếm DraktharrGiày Cơ Động
Lux
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
27min 26s
4 / 3 / 11
29 CS - 75 tầm nhìn
60% Tham gia giết
Dây Chuyền Chuộc TộiMắt Kiểm SoátNanh Băng
Cốc Quỷ AtheneSách Chiêu Hồn MejaiGiày Cơ Động
Lux
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
29min 1s
2 / 2 / 17
37 CS - 54 tầm nhìn
61% Tham gia giết
Dị Vật Tai ƯơngMắt Kiểm SoátNanh Băng
Sách Chiêu Hồn MejaiCốc Quỷ AtheneGiày Cơ Động
Karma
Tốc Biến
Dịch Chuyển
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
17min 54s
1 / 4 / 3
126 CS - 17 tầm nhìn
40% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịCốc Quỷ AtheneVọng Âm của Luden
Giày Xịn
Alistar
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
15min 14s
1 / 5 / 3
20 CS - 24 tầm nhìn
80% Tham gia giết
Giáp LụaMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Giày Cơ Động
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
22min 11s
2 / 3 / 6
39 CS - 29 tầm nhìn
57% Tham gia giết
Khiên Mãnh SưMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Giày Cơ Động
Lux
Tốc Biến
Kiệt Sức
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 ngày trước
22min 45s
4 / 2 / 9
19 CS - 66 tầm nhìn
54% Tham gia giết
Đồng Hồ Vụn VỡNanh BăngDây Chuyền Chuộc Tội
Cốc Quỷ AtheneGiày Cơ Động
Karma
Tốc Biến
Dịch Chuyển
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
24min 44s
3 / 8 / 5
165 CS - 24 tầm nhìn
44% Tham gia giết
Gậy Quá KhổNhẫn DoranCốc Quỷ Athene
Vọng Âm của LudenGiày Thủy Ngân
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
7 ngày trước
15min 55s
2 / 4 / 3
25 CS - 14 tầm nhìn
38% Tham gia giết
Giáp LụaMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Lam NgọcGiày Cơ Động
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
8 ngày trước
32min 57s
0 / 7 / 11
48 CS - 64 tầm nhìn
39% Tham gia giết
Di Vật Thượng NhânThú Tượng Thạch GiápGiày Cơ Động
Karma
Tốc Biến
Dịch Chuyển
Thất bại
Giải đấu đơn
8 ngày trước
24min 50s
1 / 5 / 0
107 CS - 16 tầm nhìn
10% Tham gia giết
Găng Tay Băng GiáGiày XịnBình Thuốc Biến Dị
Cốc Quỷ AthenePhong Ấn Hắc Ám
Pyke
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
8 ngày trước
21min 19s
8 / 6 / 4
36 CS - 33 tầm nhìn
71% Tham gia giết
Dạ Kiếm DraktharrMắt Kiểm SoátVòng Tay Targon
Búa Chiến CaufieldDao Hung TànGiày Cơ Động
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
8 ngày trước
28min 45s
4 / 9 / 8
53 CS - 73 tầm nhìn
39% Tham gia giết
Vòng Tay Pha LêMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Tụ Bão ZekeGiày Cơ Động
Alistar
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 ngày trước
20min 39s
1 / 0 / 19
40 CS - 34 tầm nhìn
71% Tham gia giết
Giáp LụaDi Vật Thượng NhânTụ Bão Zeke
Giày Cơ Động
Rakan
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
8 ngày trước
27min 0s
2 / 9 / 11
17 CS - 60 tầm nhìn
54% Tham gia giết
Thuốc Tái Sử DụngHồng NgọcNanh Băng
Tụ Bão ZekeGiày Thủy Ngân
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 ngày trước
24min 7s
4 / 5 / 13
45 CS - 52 tầm nhìn
50% Tham gia giết
Đồng Hồ Vụn VỡDi Vật Thượng NhânGiáp Lưới
Lá Chắn Quân ĐoànGiày Cơ Động
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 ngày trước
20min 43s
3 / 2 / 7
37 CS - 44 tầm nhìn
56% Tham gia giết
Tụ Bão ZekeDi Vật Thượng NhânGiày Cơ Động
Leona
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
8 ngày trước
25min 11s
2 / 7 / 15
47 CS - 53 tầm nhìn
53% Tham gia giết
Giáp LướiMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Tụ Bão ZekeHỏa NgọcGiày Cơ Động
Karma
Tốc Biến
Dịch Chuyển
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 ngày trước
13min 48s
0 / 3 / 5
78 CS - 10 tầm nhìn
50% Tham gia giết
Cốc Hài HòaSách CũBình Thuốc Biến Dị
Mắt Kiểm SoátGăng Tay Băng GiáGiày Xịn
Gragas
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Đã hủy
Giải đấu đơn
8 ngày trước
3min 14s
1 / 0 / 0
2 CS - 0 tầm nhìn
100% Tham gia giết
Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máu
Pyke
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
8 ngày trước
13min 22s
0 / 5 / 1
19 CS - 12 tầm nhìn
25% Tham gia giết
Vòng Tay TargonGiày Cơ ĐộngMắt Kiểm Soát
Alistar
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
8 ngày trước
21min 55s
2 / 4 / 5
32 CS - 35 tầm nhìn
64% Tham gia giết
Lá Chắn Quân ĐoànMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Khiên Mãnh SưGiày Cơ Động
Rakan
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
8 ngày trước
23min 41s
1 / 5 / 4
9 CS - 45 tầm nhìn
50% Tham gia giết
Mắt Kiểm SoátNanh BăngTụ Bão Zeke
Giày Cơ Động
Pyke
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 ngày trước
29min 8s
11 / 3 / 16
51 CS - 77 tầm nhìn
71% Tham gia giết
Dạ Kiếm DraktharrHỏa NgọcDi Vật Thượng Nhân
Kiếm Ma YoumuuBúa GỗGiày Cơ Động
Gragas
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 ngày trước
15min 17s
3 / 2 / 5
7 CS - 20 tầm nhìn
47% Tham gia giết
Giáp LụaNanh BăngHỏa Ngọc
Khiên Mãnh SưGiày Khai Sáng Ionia
Rakan
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
9 ngày trước
32min 36s
1 / 12 / 23
11 CS - 76 tầm nhìn
57% Tham gia giết
Tụ Bão ZekeMắt Kiểm SoátNanh Băng
Dây Chuyền Chuộc TộiHỏa NgọcGiày Cơ Động
Pyke
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Chiến thắng
Giải đấu đơn
9 ngày trước
30min 11s
6 / 5 / 10
57 CS - 60 tầm nhìn
44% Tham gia giết
Dạ Kiếm DraktharrMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Kiếm Ma YoumuuKiếm Răng CưaGiày Cơ Động
Volibear
Tốc Biến
Thiêu Đốt
Thất bại
Giải đấu đơn
9 ngày trước
33min 54s
9 / 11 / 14
50 CS - 72 tầm nhìn
55% Tham gia giết
Đồng Hồ Vụn VỡDi Vật Thượng NhânVinh Quang Chân Chính
Tụ Bão ZekeGiày Thủy Ngân