사람강아지햄스터

사람강아지햄스터 (KR)

Cấp

Tỉ lệ cá nhân

Cao thủ
Cao thủ 345 LP
Giải đấu đơn
LP: 345
Trận thắng: 504 Thua: 484

Replay

Replay
Mordekaiser
Dịch Chuyển
Tốc Biến
Mordekaiser
Dịch Chuyển
Tốc Biến
Thất bại
Giải đấu đơn
Một ngày trước
28min 1s
Thất bại
Giải đấu đơn
3 / 6 / 7
153 CS - 50% Tham gia giết
Trượng Pha Lê RylaiThuốc Tái Sử DụngMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
Khiên DoranSách QuỷGiày Ninja
Trượng Pha Lê RylaiThuốc Tái Sử DụngMặt Nạ Đọa Đầy LiandryKhiên Doran
Sách QuỷGiày Ninja
Một ngày trước - 28min 1s
Mordekaiser
Qiyana
Darius
Xayah
Thresh
Jax
Elise
Camille
Lucian
Blitzcrank
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
0.0 / 0.0 / 0.0
KDA trung bình
Xếp hạng
Giải đấu đơn
Đa dạng
Normal and ranked
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu
Không có dữ liệu