StrawberryCookie

StrawberryCookie (JP)

Cấp 30
Tỉ lệ cá nhân
Kim cương I
Kim cương I
Giải đấu đơn
Hạng: 8,301

LP: 75
Trận thắng: 291
Kim cương V
Kim cương V
Xếp hạng nháp Flex (#38,810)
LP: 92
Trận thắng: 24
Trận đấu gần đây
Không có dữ liệu
Replay
Không có dữ liệu
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0 / 0 / 0
KDA trung bình
0
Afk

Tướng ưa thích (Xếp hạng)

Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu

Vị trí ưa thích (Xếp hạng)

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu

Thường chơi với ...

Anh hùng
이즈리얼 이즈리얼 Bạch kim V Bạch kim V
Pulsar B1257 12A Pulsar B1257 12A Người thách đấu Người thách đấu
エビふらい エビふらい Kim cương III Kim cương III
Hi Bit ches Hi Bit ches Kim cương III Kim cương III
コリアンオッパ コリアンオッパ Người thách đấu Người thách đấu