StrawberryCookie

StrawberryCookie (JP)

Cấp 30
Chúng tôi gặp khó khăn khi lấy một số dữ liệu cho trình phát này. Xin hãy thử lại sau vài phút.
Tỉ lệ cá nhân
Người thách đấu
Người thách đấu
Giải đấu đơn
Hạng: 3

LP: 1294
Trận thắng: 286
Chưa được xếp hạng
Chưa được xếp hạng
Xếp hạng nháp Flex (#-)
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
Chưa được xếp hạng
Giải đấu 3v3 (#-)
LP: 0
Trận thắng: 0
Trận đấu gần đây
Không có dữ liệu
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0 / 0 / 0
KDA trung bình
0
Afk

Tướng ưa thích (Xếp hạng)

Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu

Vị trí ưa thích (Xếp hạng)

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu