StrawberryCookie

StrawberryCookie (JP)

Cấp
Chúng tôi gặp khó khăn khi lấy một số dữ liệu cho trình phát này. Xin hãy thử lại sau vài phút.
Tỉ lệ cá nhân
Chưa được xếp hạng
Chưa được xếp hạng
Trận đấu gần đây
Không có dữ liệu
Replay
Không có dữ liệu
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng

Tướng ưa thích (Xếp hạng)

Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu
0 / 0 / 0
KDA trung bình

Vị trí ưa thích (Xếp hạng)

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu