StrawberryCookie

StrawberryCookie (JP)

Cấp 30
Tỉ lệ cá nhân
Chưa được xếp hạng
Chưa được xếp hạng
Trận đấu gần đây
Không có dữ liệu
Replay
Không có dữ liệu
0
Đã chơi
0.0%
Tỉ lệ thắng
0 / 0 / 0
KDA trung bình

Tướng ưa thích (Xếp hạng)

Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu

Vị trí ưa thích (Xếp hạng)

Vị trí Đã chơi Tỉ lệ thắng
Không có dữ liệu

Thường chơi với ...

Anh hùng
Son of Kkoma Son of Kkoma Bạch kim V Bạch kim V
Pulsar B1257 12A Pulsar B1257 12A Kim cương III Kim cương III
QQward jump QQward jump Kim cương V Kim cương V
Hi Bit ches Hi Bit ches Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
コリアンオッパ コリアンオッパ Bạch kim I Bạch kim I