Xanh vs Đỏ / Chỉ số thắng

% thắng sau Chiến công đầu

Ranked Flex
Đội xanh
57.7%
57.7%
57.7%
Đội đỏ
60.3%
60.3%
60.3%
Ranked Solo/Duo
Đội xanh
60.0%
60.0%
60.0%
Đội đỏ
58.2%
58.2%
58.2%

% thắng sau Rift Herald đầu tiên

Ranked Flex
Đội xanh
66.6%
66.6%
66.6%
Đội đỏ
70.6%
70.6%
70.6%
Ranked Solo/Duo
Đội xanh
69.5%
69.5%
69.5%
Đội đỏ
70.0%
70.0%
70.0%

% thắng sau Rồng đầu tiên

Ranked Flex
Đội xanh
67.4%
67.4%
67.4%
Đội đỏ
69.2%
69.2%
69.2%
Ranked Solo/Duo
Đội xanh
70.0%
70.0%
70.0%
Đội đỏ
67.5%
67.5%
67.5%

% thắng sau Baron đầu tiên

Ranked Flex
Đội xanh
79.3%
79.3%
79.3%
Đội đỏ
81.0%
81.0%
81.0%
Ranked Solo/Duo
Đội xanh
82.8%
82.8%
82.8%
Đội đỏ
81.9%
81.9%
81.9%

% thắng sau Trụ đầu tiên

Ranked Flex
Đội xanh
69.9%
69.9%
69.9%
Đội đỏ
72.5%
72.5%
72.5%
Ranked Solo/Duo
Đội xanh
71.6%
71.6%
71.6%
Đội đỏ
71.0%
71.0%
71.0%

% thắng sau Inhibitor đầu tiên

Ranked Flex
Đội xanh
90.0%
90.0%
90.0%
Đội đỏ
91.3%
91.3%
91.3%
Ranked Solo/Duo
Đội xanh
91.4%
91.4%
91.4%
Đội đỏ
91.9%
91.9%
91.9%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: