Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp hạng nháp Flex (TR)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
20.0%
20.0%
20.0%
Đồng Đồng
14.9%
14.9%
14.9%
Bạc Bạc
13.7%
13.7%
13.7%
Vàng Vàng
13.3%
13.3%
13.3%
Bạch kim Bạch kim
15.0%
15.0%
15.0%
Kim cương Kim cương
13.5%
13.5%
13.5%
Cao thủ Cao thủ
21.7%
21.7%
21.7%

Xếp hạng đơn 5v5 (TR)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
10.6%
10.6%
10.6%
Đồng Đồng
9.8%
9.8%
9.8%
Bạc Bạc
8.4%
8.4%
8.4%
Vàng Vàng
9.0%
9.0%
9.0%
Bạch kim Bạch kim
10.4%
10.4%
10.4%
Kim cương Kim cương
11.4%
11.4%
11.4%
Cao thủ Cao thủ
15.1%
15.1%
15.1%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: