Số liệu các trận đầu hàng sớm

Ranked Flex (TR)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Đồng Đồng
12.4%
12.4%
12.4%
Bạc Bạc
11.9%
11.9%
11.9%
Vàng Vàng
12.6%
12.6%
12.6%
Bạch kim Bạch kim
13.0%
13.0%
13.0%
Kim cương Kim cương
18.2%
18.2%
18.2%
Cao thủ Cao thủ
9.1%
9.1%
9.1%

Ranked Solo/Duo (TR)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
8.3%
8.3%
8.3%
Đồng Đồng
8.7%
8.7%
8.7%
Bạc Bạc
7.8%
7.8%
7.8%
Vàng Vàng
8.6%
8.6%
8.6%
Bạch kim Bạch kim
9.5%
9.5%
9.5%
Kim cương Kim cương
13.8%
13.8%
13.8%
Cao thủ Cao thủ
20.5%
20.5%
20.5%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: