Số liệu các trận đầu hàng sớm

Ranked Solo/Duo (TR)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Đồng Đồng
9.3%
9.3%
9.3%
Bạc Bạc
8.1%
8.1%
8.1%
Vàng Vàng
8.3%
8.3%
8.3%
Bạch kim Bạch kim
9.3%
9.3%
9.3%
Kim cương Kim cương
15.0%
15.0%
15.0%
Cao thủ Cao thủ
17.2%
17.2%
17.2%

Ranked Flex (TR)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Đồng Đồng
15.4%
15.4%
15.4%
Bạc Bạc
13.0%
13.0%
13.0%
Vàng Vàng
12.7%
12.7%
12.7%
Bạch kim Bạch kim
13.5%
13.5%
13.5%
Kim cương Kim cương
14.9%
14.9%
14.9%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: