Số liệu các trận đầu hàng sớm

Ranked Solo/Duo (TR)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Iron Iron
10.9%
10.9%
10.9%
Đồng Đồng
10.5%
10.5%
10.5%
Bạc Bạc
9.3%
9.3%
9.3%
Vàng Vàng
10.0%
10.0%
10.0%
Bạch kim Bạch kim
11.1%
11.1%
11.1%
Kim cương Kim cương
11.5%
11.5%
11.5%
Cao thủ Cao thủ
12.7%
12.7%
12.7%
GrandMaster GrandMaster
12.1%
12.1%
12.1%

Ranked Flex (TR)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Iron Iron
18.4%
18.4%
18.4%
Đồng Đồng
14.5%
14.5%
14.5%
Bạc Bạc
13.5%
13.5%
13.5%
Vàng Vàng
13.6%
13.6%
13.6%
Bạch kim Bạch kim
12.0%
12.0%
12.0%
Kim cương Kim cương
13.4%
13.4%
13.4%
Cao thủ Cao thủ
21.9%
21.9%
21.9%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: