Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp hạng nháp Flex (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Đồng Đồng
32.7%
32.7%
32.7%
Bạc Bạc
30.2%
30.2%
30.2%
Vàng Vàng
27.9%
27.9%
27.9%
Bạch kim Bạch kim
30.4%
30.4%
30.4%
Kim cương Kim cương
25.0%
25.0%
25.0%

Xếp hạng đơn 5v5 (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
23.5%
23.5%
23.5%
Đồng Đồng
29.6%
29.6%
29.6%
Bạc Bạc
29.2%
29.2%
29.2%
Vàng Vàng
28.9%
28.9%
28.9%
Bạch kim Bạch kim
30.8%
30.8%
30.8%
Kim cương Kim cương
33.5%
33.5%
33.5%
Cao thủ Cao thủ
27.7%
27.7%
27.7%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: