Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp hạng nháp Flex (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Đồng Đồng
33.2%
33.2%
33.2%
Bạc Bạc
31.8%
31.8%
31.8%
Vàng Vàng
29.3%
29.3%
29.3%
Bạch kim Bạch kim
36.4%
36.4%
36.4%
Kim cương Kim cương
50.0%
50.0%
50.0%

Xếp hạng đơn 5v5 (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
38.5%
38.5%
38.5%
Đồng Đồng
32.0%
32.0%
32.0%
Bạc Bạc
32.2%
32.2%
32.2%
Vàng Vàng
32.0%
32.0%
32.0%
Bạch kim Bạch kim
31.9%
31.9%
31.9%
Kim cương Kim cương
52.6%
52.6%
52.6%
Cao thủ Cao thủ
38.1%
38.1%
38.1%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: