Số liệu các trận đầu hàng sớm

Ranked Solo/Duo (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
40.0%
40.0%
40.0%
Đồng Đồng
26.5%
26.5%
26.5%
Bạc Bạc
28.0%
28.0%
28.0%
Vàng Vàng
28.2%
28.2%
28.2%
Bạch kim Bạch kim
32.6%
32.6%
32.6%
Kim cương Kim cương
23.9%
23.9%
23.9%
Cao thủ Cao thủ
4.8%
4.8%
4.8%

Ranked Flex (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Đồng Đồng
39.1%
39.1%
39.1%
Bạc Bạc
36.5%
36.5%
36.5%
Vàng Vàng
35.7%
35.7%
35.7%
Bạch kim Bạch kim
39.7%
39.7%
39.7%
Kim cương Kim cương
28.6%
28.6%
28.6%
Cao thủ Cao thủ
33.3%
33.3%
33.3%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: