Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp hạng nháp Flex (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
54.6%
54.6%
54.6%
Đồng Đồng
36.2%
36.2%
36.2%
Bạc Bạc
37.7%
37.7%
37.7%
Vàng Vàng
42.2%
42.2%
42.2%
Bạch kim Bạch kim
35.7%
35.7%
35.7%

Xếp hạng đơn 5v5 (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
31.3%
31.3%
31.3%
Đồng Đồng
30.1%
30.1%
30.1%
Bạc Bạc
32.1%
32.1%
32.1%
Vàng Vàng
32.4%
32.4%
32.4%
Bạch kim Bạch kim
30.8%
30.8%
30.8%
Kim cương Kim cương
32.8%
32.8%
32.8%
Cao thủ Cao thủ
29.4%
29.4%
29.4%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: