Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp hạng nháp Flex (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
25.0%
25.0%
25.0%
Đồng Đồng
36.1%
36.1%
36.1%
Bạc Bạc
39.1%
39.1%
39.1%
Vàng Vàng
37.9%
37.9%
37.9%
Bạch kim Bạch kim
39.6%
39.6%
39.6%
Kim cương Kim cương
37.2%
37.2%
37.2%

Xếp hạng đơn 5v5 (JP)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
27.9%
27.9%
27.9%
Đồng Đồng
31.3%
31.3%
31.3%
Bạc Bạc
30.2%
30.2%
30.2%
Vàng Vàng
29.6%
29.6%
29.6%
Bạch kim Bạch kim
26.6%
26.6%
26.6%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: