Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp Hạng Đơn/Đôi

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
25.0%
25.0%
25.0%
Iron Iron
22.5%
22.5%
22.5%
Đồng Đồng
18.8%
18.8%
18.8%
Bạc Bạc
15.8%
15.8%
15.8%
Vàng Vàng
14.6%
14.6%
14.6%
Bạch kim Bạch kim
15.4%
15.4%
15.4%
Kim cương Kim cương
17.4%
17.4%
17.4%
Cao thủ Cao thủ
19.5%
19.5%
19.5%
GrandMaster GrandMaster
23.6%
23.6%
23.6%
Người thách đấu Người thách đấu
26.4%
26.4%
26.4%
Khu vực Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
JP
28.2%
28.2%
28.2%
KR
26.0%
26.0%
26.0%
NA
16.6%
16.6%
16.6%
TW
16.4%
16.4%
16.4%
OCE
15.3%
15.3%
15.3%
SG
13.8%
13.8%
13.8%
RU
13.5%
13.5%
13.5%
EUW
12.9%
12.9%
12.9%
TH
12.8%
12.8%
12.8%
VN
12.4%
12.4%
12.4%
EUNE
12.0%
12.0%
12.0%
BR
11.4%
11.4%
11.4%
LAN
11.4%
11.4%
11.4%
TR
11.1%
11.1%
11.1%
LAS
10.2%
10.2%
10.2%

Xếp Hạng Linh Hoạt

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
29.5%
29.5%
29.5%
Iron Iron
32.0%
32.0%
32.0%
Đồng Đồng
26.5%
26.5%
26.5%
Bạc Bạc
21.0%
21.0%
21.0%
Vàng Vàng
18.8%
18.8%
18.8%
Bạch kim Bạch kim
18.7%
18.7%
18.7%
Kim cương Kim cương
18.5%
18.5%
18.5%
Cao thủ Cao thủ
19.0%
19.0%
19.0%
GrandMaster GrandMaster
20.7%
20.7%
20.7%
Người thách đấu Người thách đấu
23.5%
23.5%
23.5%
Khu vực Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
KR
34.6%
34.6%
34.6%
JP
30.6%
30.6%
30.6%
NA
23.0%
23.0%
23.0%
SG
21.7%
21.7%
21.7%
RU
20.1%
20.1%
20.1%
OCE
19.7%
19.7%
19.7%
TW
19.5%
19.5%
19.5%
EUNE
18.4%
18.4%
18.4%
EUW
17.4%
17.4%
17.4%
TR
16.6%
16.6%
16.6%
BR
15.4%
15.4%
15.4%
LAN
14.4%
14.4%
14.4%
VN
14.1%
14.1%
14.1%
LAS
13.5%
13.5%
13.5%
TH
11.5%
11.5%
11.5%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: