Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp Hạng Đơn/Đôi

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
GrandMaster GrandMaster
Khu vực Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
JP
KR
NA
OCE
RU
EUW
BR
EUNE
LAN
LAS
TR

Xếp Hạng Linh Hoạt

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
Khu vực Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
KR
JP
NA
RU
OCE
EUNE
EUW
BR
TR
LAS
LAN
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: