Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp Hạng Đơn/Đôi

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Chưa được xếp hạng Chưa được xếp hạng
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
GrandMaster GrandMaster
Người thách đấu Người thách đấu
Khu vực Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
JP
KR
NA
OCE
LAN
EUW
BR
LAS
RU
EUNE
TR

Xếp Hạng Linh Hoạt

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
GrandMaster GrandMaster
Khu vực Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
JP
KR
NA
OCE
EUNE
RU
BR
LAN
EUW
TR
LAS
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: