Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp Hạng Đơn/Đôi

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Iron Iron
22.0%
22.0%
22.0%
Đồng Đồng
17.9%
17.9%
17.9%
Bạc Bạc
16.1%
16.1%
16.1%
Vàng Vàng
15.4%
15.4%
15.4%
Bạch kim Bạch kim
16.1%
16.1%
16.1%
Kim cương Kim cương
17.8%
17.8%
17.8%
Cao thủ Cao thủ
20.6%
20.6%
20.6%
GrandMaster GrandMaster
22.7%
22.7%
22.7%
Người thách đấu Người thách đấu
26.3%
26.3%
26.3%
Khu vực Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
JP
28.5%
28.5%
28.5%
KR
26.1%
26.1%
26.1%
NA
16.3%
16.3%
16.3%
TW
16.1%
16.1%
16.1%
OCE
15.2%
15.2%
15.2%
SG
14.2%
14.2%
14.2%
RU
13.8%
13.8%
13.8%
VN
12.5%
12.5%
12.5%
EUW
12.4%
12.4%
12.4%
BR
11.2%
11.2%
11.2%
EUNE
11.1%
11.1%
11.1%
LAN
10.9%
10.9%
10.9%
TH
10.9%
10.9%
10.9%
TR
10.6%
10.6%
10.6%
LAS
10.2%
10.2%
10.2%

Xếp Hạng Linh Hoạt

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Iron Iron
31.1%
31.1%
31.1%
Đồng Đồng
25.9%
25.9%
25.9%
Bạc Bạc
22.3%
22.3%
22.3%
Vàng Vàng
20.4%
20.4%
20.4%
Bạch kim Bạch kim
19.8%
19.8%
19.8%
Kim cương Kim cương
18.8%
18.8%
18.8%
Cao thủ Cao thủ
19.3%
19.3%
19.3%
GrandMaster GrandMaster
21.9%
21.9%
21.9%
Người thách đấu Người thách đấu
23.8%
23.8%
23.8%
Khu vực Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
KR
34.5%
34.5%
34.5%
JP
30.1%
30.1%
30.1%
NA
23.4%
23.4%
23.4%
SG
20.2%
20.2%
20.2%
RU
20.0%
20.0%
20.0%
TW
19.1%
19.1%
19.1%
OCE
19.0%
19.0%
19.0%
EUNE
17.7%
17.7%
17.7%
EUW
17.1%
17.1%
17.1%
TR
15.9%
15.9%
15.9%
BR
15.0%
15.0%
15.0%
VN
14.8%
14.8%
14.8%
LAN
14.3%
14.3%
14.3%
LAS
13.8%
13.8%
13.8%
TH
13.3%
13.3%
13.3%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: