Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
me suk
me suk
NA (#1)
Kim cương III
LP: 20
Trận thắng: 85
Bạch kim II
LP: 5
Trận thắng: 37
Người thách đấu
LP: 1462
Trận thắng: 391
2.
zorenous
zorenous
OCE (#2)
Người thách đấu
LP: 278
Trận thắng: 189
Người thách đấu
LP: 944
Trận thắng: 103
Người thách đấu
LP: 1351
Trận thắng: 195
3.
WOLVES Hero
WOLVES Hero
EUW (#3)
Cao thủ I
LP: 22
Trận thắng: 405
Cao thủ I
LP: 113
Trận thắng: 233
Người thách đấu
LP: 1226
Trận thắng: 420
4.
Ðeer
Ðeer
LAN (#4)
Bạch kim III
LP: 30
Trận thắng: 75
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Người thách đấu
LP: 1177
Trận thắng: 190
5.
Toästy
Toästy
TR (#5)
Kim cương II
LP: 54
Trận thắng: 226
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 114
Người thách đấu
LP: 1148
Trận thắng: 384
6.
Yap Car
Yap Car
KR (#6)
Kim cương III
LP: 73
Trận thắng: 155
Kim cương I
LP: 69
Trận thắng: 83
Người thách đấu
LP: 1120
Trận thắng: 333
7.
롤보단정연공주
롤보단정연공주
KR (#7)
Kim cương I
LP: 52
Trận thắng: 104
Kim cương I
LP: 87
Trận thắng: 51
Người thách đấu
LP: 1118
Trận thắng: 238
8.
Qsh
Qsh
EUNE (#8)
Cao thủ I
LP: 70
Trận thắng: 118
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 90
Người thách đấu
LP: 1112
Trận thắng: 372
9.
LaisMax1
LaisMax1
RU (#9)
Người thách đấu
LP: 150
Trận thắng: 282
Người thách đấu
LP: 105
Trận thắng: 70
Người thách đấu
LP: 1096
Trận thắng: 262
10.
Mr Bootsy
Mr Bootsy
LAN (#10)
Kim cương III
LP: 81
Trận thắng: 136
Kim cương III
LP: 67
Trận thắng: 58
Người thách đấu
LP: 1093
Trận thắng: 165
11.
쥬 린
쥬 린
KR (#11)
Kim cương III
LP: 84
Trận thắng: 112
Kim cương V
LP: 75
Trận thắng: 54
Người thách đấu
LP: 1038
Trận thắng: 205
12.
Syyron
Syyron
EUW (#12)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 272
Cao thủ I
LP: 75
Trận thắng: 245
Người thách đấu
LP: 1017
Trận thắng: 323
13.
Cansy
Cansy
EUNE (#13)
Kim cương IV
LP: 65
Trận thắng: 54
Vàng I
LP: 92
Trận thắng: 14
Người thách đấu
LP: 1015
Trận thắng: 382
14.
 TS Âstrôwôrld
TS Âstrôwôrld
TR (#14)
Kim cương III
LP: 75
Trận thắng: 167
Cao thủ I
LP: 109
Trận thắng: 119
Người thách đấu
LP: 997
Trận thắng: 260
15.
Ysh
Ysh
EUNE (#15)
Kim cương II
LP: 62
Trận thắng: 176
Cao thủ I
LP: 45
Trận thắng: 151
Người thách đấu
LP: 933
Trận thắng: 257
16.
IP ZoldieVi
IP ZoldieVi
EUNE (#16)
Bạch kim II
LP: 74
Trận thắng: 21
Cao thủ I
LP: 24
Trận thắng: 112
Người thách đấu
LP: 928
Trận thắng: 379
17.
Cas
Cas
EUW (#17)
Kim cương III
LP: 14
Trận thắng: 85
Cao thủ I
LP: 179
Trận thắng: 131
Người thách đấu
LP: 928
Trận thắng: 283
18.
혜령 넘넘 좋아요
혜령 넘넘 좋아요
KR (#18)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 214
Người thách đấu
LP: 279
Trận thắng: 182
Người thách đấu
LP: 928
Trận thắng: 187
19.
EVO Crysis
EVO Crysis
EUW (#19)
Cao thủ I
LP: 29
Trận thắng: 289
Người thách đấu
LP: 826
Trận thắng: 192
Người thách đấu
LP: 925
Trận thắng: 237
20.
Hydrotics
Hydrotics
NA (#20)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 129
Kim cương II
LP: 34
Trận thắng: 86
Người thách đấu
LP: 923
Trận thắng: 381
21.
Activ
Activ
KR (#21)
Kim cương III
LP: 1
Trận thắng: 82
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 181
Người thách đấu
LP: 906
Trận thắng: 307
22.
보 보
보 보
KR (#22)
Kim cương III
LP: 31
Trận thắng: 226
Kim cương I
LP: 86
Trận thắng: 160
Người thách đấu
LP: 905
Trận thắng: 336
23.
Kouyx
Kouyx
BR (#23)
Bạch kim III
LP: 34
Trận thắng: 8
Bạch kim III
LP: 5
Trận thắng: 15
Người thách đấu
LP: 890
Trận thắng: 336
24.
한 시대를 풍미한
한 시대를 풍미한
KR (#24)
Kim cương II
LP: 42
Trận thắng: 144
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 111
Người thách đấu
LP: 880
Trận thắng: 352
25.
Mohini
Mohini
BR (#25)
Kim cương III
LP: 72
Trận thắng: 88
Cao thủ I
LP: 195
Trận thắng: 92
Người thách đấu
LP: 874
Trận thắng: 143
26.
dai5kop
dai5kop
RU (#26)
Vàng I
LP: 0
Trận thắng: 29
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Người thách đấu
LP: 864
Trận thắng: 106
27.
Noaaaa
Noaaaa
TR (#27)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 266
Cao thủ I
LP: 64
Trận thắng: 303
Người thách đấu
LP: 858
Trận thắng: 445
28.
EZ GO NEXT XDDDD
EZ GO NEXT XDDDD
RU (#28)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 41
Kim cương V
LP: 75
Trận thắng: 60
Người thách đấu
LP: 853
Trận thắng: 318
29.
Azridka
Azridka
EUW (#29)
Kim cương IV
LP: 57
Trận thắng: 172
Bạch kim V
LP: 28
Trận thắng: 40
Người thách đấu
LP: 852
Trận thắng: 284
30.
lövhögen
lövhögen
EUNE (#30)
Cao thủ I
LP: 170
Trận thắng: 231
Người thách đấu
LP: 387
Trận thắng: 170
Người thách đấu
LP: 850
Trận thắng: 343
31.
Sir Ezreal
Sir Ezreal
EUNE (#31)
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 46
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 76
Người thách đấu
LP: 843
Trận thắng: 295
32.
ÁrékFrómPólśzá
ÁrékFrómPólśzá
EUNE (#32)
Kim cương IV
LP: 67
Trận thắng: 267
Bạch kim II
LP: 89
Trận thắng: 17
Người thách đấu
LP: 828
Trận thắng: 224
33.
Greece
Greece
NA (#33)
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Người thách đấu
LP: 824
Trận thắng: 150
34.
Divine
Divine
NA (#34)
Kim cương V
LP: 76
Trận thắng: 60
Kim cương V
LP: 44
Trận thắng: 29
Người thách đấu
LP: 823
Trận thắng: 233
35.
Mendway
Mendway
RU (#35)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 134
Người thách đấu
LP: 77
Trận thắng: 83
Người thách đấu
LP: 816
Trận thắng: 203
36.
gl XD
gl XD
TR (#36)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 295
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 149
Người thách đấu
LP: 814
Trận thắng: 442
37.
Trollface Singed
Trollface Singed
LAN (#37)
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 17
Người thách đấu
LP: 898
Trận thắng: 135
Người thách đấu
LP: 811
Trận thắng: 208
38.
Adéle
Adéle
TR (#38)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 176
Kim cương III
LP: 57
Trận thắng: 57
Người thách đấu
LP: 792
Trận thắng: 237
39.
Daddy Gragas
Daddy Gragas
EUNE (#39)
Kim cương III
LP: 60
Trận thắng: 463
Kim cương IV
LP: 87
Trận thắng: 260
Người thách đấu
LP: 788
Trận thắng: 556
40.
0 Gordo
0 Gordo
BR (#40)
Kim cương IV
LP: 58
Trận thắng: 55
Kim cương I
LP: 29
Trận thắng: 38
Người thách đấu
LP: 787
Trận thắng: 138
41.
XDDD GOOD PLAYER
XDDD GOOD PLAYER
EUW (#41)
Kim cương II
LP: 76
Trận thắng: 279
Kim cương I
LP: 38
Trận thắng: 166
Người thách đấu
LP: 783
Trận thắng: 392
42.
auTSM
auTSM
LAN (#42)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 72
Kim cương V
LP: 12
Trận thắng: 20
Người thách đấu
LP: 779
Trận thắng: 140
43.
Ðeer
Ðeer
NA (#43)
Kim cương III
LP: 60
Trận thắng: 56
Kim cương III
LP: 81
Trận thắng: 29
Người thách đấu
LP: 775
Trận thắng: 241
44.
НaсoсaлaНaЧaлик
НaсoсaлaНaЧaлик
RU (#44)
Vàng III
LP: 0
Trận thắng: 8
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 45
Người thách đấu
LP: 765
Trận thắng: 241
45.
Instau
Instau
NA (#45)
Kim cương V
LP: 48
Trận thắng: 45
Bạch kim I
LP: 85
Trận thắng: 32
Người thách đấu
LP: 763
Trận thắng: 307
46.
bobinhu
bobinhu
BR (#46)
Kim cương I
LP: 87
Trận thắng: 97
Kim cương I
LP: 47
Trận thắng: 56
Người thách đấu
LP: 750
Trận thắng: 137
47.
RazDziH
RazDziH
EUNE (#47)
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Kim cương IV
LP: 77
Trận thắng: 52
Người thách đấu
LP: 746
Trận thắng: 407
48.
Motmeteorock
Motmeteorock
LAN (#48)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 285
Cao thủ I
LP: 105
Trận thắng: 140
Người thách đấu
LP: 744
Trận thắng: 225
49.
TanguIarx
TanguIarx
NA (#49)
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 30
Bạch kim I
LP: 75
Trận thắng: 47
Người thách đấu
LP: 743
Trận thắng: 143
50.
상사상애
상사상애
KR (#50)
Kim cương V
LP: 16
Trận thắng: 86
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 40
Người thách đấu
LP: 737
Trận thắng: 332
51.
Xiaowei Atlas
Xiaowei Atlas
TR (#51)
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Kim cương II
LP: 82
Trận thắng: 108
Người thách đấu
LP: 733
Trận thắng: 234
52.
PavIov
PavIov
NA (#52)
Kim cương III
LP: 17
Trận thắng: 211
Kim cương V
LP: 63
Trận thắng: 56
Người thách đấu
LP: 733
Trận thắng: 223
53.
Foxlooo
Foxlooo
NA (#53)
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 405
Cao thủ I
LP: 44
Trận thắng: 125
Người thách đấu
LP: 726
Trận thắng: 271
54.
NBL Vesu
NBL Vesu
EUNE (#54)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 121
Cao thủ I
LP: 276
Trận thắng: 160
Người thách đấu
LP: 725
Trận thắng: 241
55.
Alec
Alec
LAN (#55)
Vàng I
LP: 43
Trận thắng: 78
Kim cương III
LP: 25
Trận thắng: 192
Người thách đấu
LP: 724
Trận thắng: 281
56.
소 너
소 너
KR (#56)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 243
Người thách đấu
LP: 318
Trận thắng: 291
Người thách đấu
LP: 724
Trận thắng: 260
57.
JW KezzÂ
JW KezzÂ
TR (#57)
Kim cương III
LP: 32
Trận thắng: 200
Kim cương II
LP: 27
Trận thắng: 120
Người thách đấu
LP: 724
Trận thắng: 236
58.
clab
clab
KR (#58)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 74
Kim cương II
LP: 62
Trận thắng: 123
Người thách đấu
LP: 718
Trận thắng: 344
59.
07SIS
07SIS
RU (#59)
Kim cương II
LP: 52
Trận thắng: 340
Người thách đấu
LP: 0
Trận thắng: 55
Người thách đấu
LP: 715
Trận thắng: 256
60.
ìmperia
ìmperia
EUNE (#60)
Cao thủ I
LP: 298
Trận thắng: 334
Kim cương IV
LP: 27
Trận thắng: 41
Người thách đấu
LP: 710
Trận thắng: 255
61.
Ninalco
Ninalco
RU (#61)
Vàng II
LP: 66
Trận thắng: 31
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Người thách đấu
LP: 710
Trận thắng: 103
62.
N0OT N0OT
N0OT N0OT
EUW (#62)
Kim cương III
LP: 28
Trận thắng: 279
Kim cương V
LP: 46
Trận thắng: 66
Người thách đấu
LP: 707
Trận thắng: 136
63.
NuKexZ
NuKexZ
LAN (#63)
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 195
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 142
Người thách đấu
LP: 706
Trận thắng: 371
64.
Daddy D3vito
Daddy D3vito
EUNE (#64)
Kim cương I
LP: 34
Trận thắng: 300
Bạch kim II
LP: 40
Trận thắng: 43
Người thách đấu
LP: 706
Trận thắng: 161
65.
Onerb2000
Onerb2000
BR (#65)
Kim cương III
LP: 47
Trận thắng: 179
Người thách đấu
LP: 457
Trận thắng: 111
Người thách đấu
LP: 705
Trận thắng: 249
66.
Hèisenbèrg
Hèisenbèrg
EUW (#66)
Kim cương V
LP: 12
Trận thắng: 41
Kim cương II
LP: 6
Trận thắng: 100
Người thách đấu
LP: 703
Trận thắng: 407
67.
Black Wolf V
Black Wolf V
LAN (#67)
Kim cương V
LP: 8
Trận thắng: 127
Kim cương II
LP: 38
Trận thắng: 85
Người thách đấu
LP: 697
Trận thắng: 179
68.
uMad my Day
uMad my Day
EUW (#68)
Kim cương II
LP: 82
Trận thắng: 326
Kim cương II
LP: 70
Trận thắng: 81
Người thách đấu
LP: 691
Trận thắng: 232
69.
Gramdark
Gramdark
NA (#69)
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 98
Bạch kim IV
LP: 75
Trận thắng: 33
Người thách đấu
LP: 688
Trận thắng: 209
70.
Boots of Speed
Boots of Speed
EUNE (#70)
Người thách đấu
LP: 553
Trận thắng: 379
Người thách đấu
LP: 348
Trận thắng: 114
Người thách đấu
LP: 688
Trận thắng: 133
71.
JhinForThaWin
JhinForThaWin
EUW (#71)
Bạch kim I
LP: 57
Trận thắng: 74
Bạch kim I
LP: 90
Trận thắng: 28
Người thách đấu
LP: 679
Trận thắng: 170
72.
Hayato Fox
Hayato Fox
BR (#72)
Cao thủ I
LP: 168
Trận thắng: 190
Người thách đấu
LP: 814
Trận thắng: 225
Người thách đấu
LP: 675
Trận thắng: 200
73.
Mito Supremo
Mito Supremo
BR (#73)
Cao thủ I
LP: 36
Trận thắng: 272
Người thách đấu
LP: 379
Trận thắng: 148
Người thách đấu
LP: 673
Trận thắng: 165
74.
TMV Orange
TMV Orange
RU (#74)
Kim cương III
LP: 63
Trận thắng: 84
Người thách đấu
LP: 25
Trận thắng: 72
Người thách đấu
LP: 671
Trận thắng: 260
75.
Александр Бычков
Александр Бычков
RU (#75)
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Người thách đấu
LP: 664
Trận thắng: 259
76.
MoneyMonkeyGG
MoneyMonkeyGG
EUW (#76)
Kim cương IV
LP: 2
Trận thắng: 46
Kim cương V
LP: 27
Trận thắng: 33
Người thách đấu
LP: 660
Trận thắng: 197
77.
oi sou o barão
oi sou o barão
BR (#77)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 84
Kim cương IV
LP: 45
Trận thắng: 101
Người thách đấu
LP: 650
Trận thắng: 442
78.
IP Raphael
IP Raphael
EUNE (#78)
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 51
Người thách đấu
LP: 647
Trận thắng: 306
79.
EVO Jünther
EVO Jünther
EUW (#79)
Kim cương II
LP: 20
Trận thắng: 263
Cao thủ I
LP: 70
Trận thắng: 137
Người thách đấu
LP: 640
Trận thắng: 180
80.
Paco
Paco
NA (#80)
Cao thủ I
LP: 43
Trận thắng: 207
Người thách đấu
LP: 577
Trận thắng: 178
Người thách đấu
LP: 638
Trận thắng: 139
81.
Jordán
Jordán
NA (#81)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 180
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 32
Người thách đấu
LP: 637
Trận thắng: 415
82.
Eldues i już
Eldues i już
EUNE (#82)
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 333
Vàng I
LP: 90
Trận thắng: 29
Người thách đấu
LP: 632
Trận thắng: 363
83.
iScorpion
iScorpion
OCE (#83)
Kim cương V
LP: 35
Trận thắng: 110
Người thách đấu
LP: 52
Trận thắng: 54
Người thách đấu
LP: 628
Trận thắng: 195
84.
Goon
Goon
NA (#84)
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 51
Người thách đấu
LP: 304
Trận thắng: 66
Người thách đấu
LP: 626
Trận thắng: 199
85.
종쿠는 죄가 없어
종쿠는 죄가 없어
KR (#85)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 626
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 92
Người thách đấu
LP: 621
Trận thắng: 469
86.
MakiFelix
MakiFelix
EUW (#86)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 125
Cao thủ I
LP: 133
Trận thắng: 191
Người thách đấu
LP: 620
Trận thắng: 235
87.
CNB Sparked
CNB Sparked
BR (#87)
Kim cương II
LP: 73
Trận thắng: 564
Cao thủ I
LP: 111
Trận thắng: 138
Người thách đấu
LP: 618
Trận thắng: 310
88.
Youtube Randqua
Youtube Randqua
TR (#88)
Cao thủ I
LP: 61
Trận thắng: 279
Kim cương II
LP: 54
Trận thắng: 97
Người thách đấu
LP: 618
Trận thắng: 291
89.
1UP Ghoul
1UP Ghoul
EUW (#89)
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 102
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 164
Người thách đấu
LP: 615
Trận thắng: 203
90.
O o o O
O o o O
RU (#90)
Bạch kim I
LP: 58
Trận thắng: 76
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 68
Người thách đấu
LP: 614
Trận thắng: 241
91.
Riven the Exıle
Riven the Exıle
RU (#91)
Kim cương IV
LP: 25
Trận thắng: 79
Kim cương V
LP: 46
Trận thắng: 84
Người thách đấu
LP: 612
Trận thắng: 216
92.
A M I T A B H A
A M I T A B H A
BR (#92)
Kim cương V
LP: 30
Trận thắng: 188
Cao thủ I
LP: 16
Trận thắng: 136
Người thách đấu
LP: 611
Trận thắng: 410
93.
ThéLégénd27
ThéLégénd27
LAN (#93)
Vàng I
LP: 47
Trận thắng: 31
Kim cương IV
LP: 25
Trận thắng: 58
Người thách đấu
LP: 610
Trận thắng: 138
94.
Fitsnid
Fitsnid
BR (#94)
Kim cương III
LP: 93
Trận thắng: 266
Người thách đấu
LP: 378
Trận thắng: 192
Người thách đấu
LP: 603
Trận thắng: 130
95.
MästarMustachen
MästarMustachen
EUW (#95)
Bạch kim III
LP: 100
Trận thắng: 20
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 30
Người thách đấu
LP: 599
Trận thắng: 188
96.
oNk Marij
oNk Marij
EUNE (#96)
Kim cương IV
LP: 14
Trận thắng: 196
Kim cương V
LP: 79
Trận thắng: 71
Người thách đấu
LP: 594
Trận thắng: 557
97.
Nils
Nils
LAN (#97)
Kim cương III
LP: 15
Trận thắng: 108
Kim cương II
LP: 87
Trận thắng: 73
Người thách đấu
LP: 589
Trận thắng: 155
98.
El Kled
El Kled
LAN (#98)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 152
Kim cương I
LP: 21
Trận thắng: 91
Người thách đấu
LP: 588
Trận thắng: 199
99.
EIIie00
EIIie00
EUW (#99)
Bạch kim I
LP: -3
Trận thắng: 89
Vàng I
LP: 33
Trận thắng: 21
Người thách đấu
LP: 584
Trận thắng: 118
100.
Doubleß
Doubleß
EUNE (#100)
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 113
Kim cương I
LP: 1
Trận thắng: 95
Người thách đấu
LP: 583
Trận thắng: 141
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: