Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
whatºcd
whatºcd
NA (#1)
Bạch kim II
LP: 13
Trận thắng: 35
Bạch kim I
LP: 17
Trận thắng: 31
Người thách đấu
LP: 1451
Trận thắng: 445
2.
HSM S8 Hongker
HSM S8 Hongker
KR (#2)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 214
- Người thách đấu
LP: 1385
Trận thắng: 232
3.
Super Seiyajín
Super Seiyajín
BR (#3)
Kim cương III
LP: 35
Trận thắng: 158
Người thách đấu
LP: 195
Trận thắng: 169
Người thách đấu
LP: 1370
Trận thắng: 258
4.
Movement
Movement
NA (#4)
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 89
Kim cương V
LP: 37
Trận thắng: 15
Người thách đấu
LP: 1325
Trận thắng: 500
5.
zorenous
zorenous
OCE (#5)
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 103
Kim cương I
LP: 84
Trận thắng: 41
Người thách đấu
LP: 1296
Trận thắng: 223
6.
DomoJJ
DomoJJ
TW (#6)
Kim cương I
LP: 50
Trận thắng: 198
Người thách đấu
LP: 183
Trận thắng: 171
Người thách đấu
LP: 1274
Trận thắng: 197
7.
Adéle
Adéle
TR (#7)
Kim cương III
LP: 7
Trận thắng: 91
Kim cương I
LP: 91
Trận thắng: 95
Người thách đấu
LP: 1231
Trận thắng: 252
8.
Apdo Sia
Apdo Sia
LAN (#8)
- Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 118
Người thách đấu
LP: 1222
Trận thắng: 300
9.
I am Jakobik
I am Jakobik
EUNE (#9)
Kim cương IV
LP: 19
Trận thắng: 62
Kim cương II
LP: 14
Trận thắng: 34
Người thách đấu
LP: 1218
Trận thắng: 229
10.
ˆˆ ïµ  Tråñg
ˆˆ ïµ Tråñg
VN (#10)
Kim cương IV
LP: 25
Trận thắng: 65
Kim cương II
LP: 75
Trận thắng: 73
Người thách đấu
LP: 1195
Trận thắng: 279
11.
IP ZoldieVi
IP ZoldieVi
EUNE (#11)
Kim cương I
LP: 50
Trận thắng: 227
Bạch kim I
LP: 28
Trận thắng: 14
Người thách đấu
LP: 1193
Trận thắng: 325
12.
Roman
Roman
NA (#12)
Kim cương I
LP: 19
Trận thắng: 50
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 107
Người thách đấu
LP: 1183
Trận thắng: 241
13.
GOD TIER ÇOŞKUN
GOD TIER ÇOŞKUN
TR (#13)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 222
Vàng I
LP: 11
Trận thắng: 12
Người thách đấu
LP: 1162
Trận thắng: 414
14.
MoneyMonkeyGG
MoneyMonkeyGG
EUW (#14)
Kim cương V
LP: 58
Trận thắng: 42
Kim cương V
LP: 54
Trận thắng: 18
Người thách đấu
LP: 1156
Trận thắng: 242
15.
çhiacachbinhyen1
çhiacachbinhyen1
VN (#15)
Kim cương II
LP: 5
Trận thắng: 226
Người thách đấu
LP: 248
Trận thắng: 182
Người thách đấu
LP: 1151
Trận thắng: 209
16.
IP Raphael
IP Raphael
EUNE (#16)
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 27
- Người thách đấu
LP: 1148
Trận thắng: 325
17.
Mr Prashident
Mr Prashident
NA (#17)
Kim cương IV
LP: 84
Trận thắng: 63
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 73
Người thách đấu
LP: 1144
Trận thắng: 290
18.
Senpai Warriorek
Senpai Warriorek
EUNE (#18)
Kim cương II
LP: 55
Trận thắng: 50
Kim cương V
LP: 75
Trận thắng: 25
Người thách đấu
LP: 1138
Trận thắng: 206
19.
Gâu Gâu Bánh Dâu
Gâu Gâu Bánh Dâu
VN (#19)
Kim cương II
LP: 98
Trận thắng: 161
Cao thủ I
LP: 47
Trận thắng: 122
Người thách đấu
LP: 1132
Trận thắng: 274
20.
Peedra
Peedra
BR (#20)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 75
Bạch kim V
LP: 85
Trận thắng: 35
Người thách đấu
LP: 1097
Trận thắng: 177
21.
Pátte
Pátte
EUNE (#21)
Kim cương I
LP: 23
Trận thắng: 121
Người thách đấu
LP: 611
Trận thắng: 91
Người thách đấu
LP: 1094
Trận thắng: 238
22.
eat haixian
eat haixian
LAN (#22)
- - Người thách đấu
LP: 1075
Trận thắng: 189
23.
King TranXid
King TranXid
EUNE (#23)
Kim cương IV
LP: 70
Trận thắng: 72
Bạch kim I
LP: 44
Trận thắng: 16
Người thách đấu
LP: 1073
Trận thắng: 234
24.
GọiTênEmLàKịt
GọiTênEmLàKịt
VN (#24)
Bạch kim IV
LP: 75
Trận thắng: 18
Bạch kim II
LP: 30
Trận thắng: 14
Người thách đấu
LP: 1044
Trận thắng: 327
25.
Jenníe Kim
Jenníe Kim
BR (#25)
Cao thủ I
LP: 268
Trận thắng: 131
Người thách đấu
LP: 874
Trận thắng: 292
Người thách đấu
LP: 1044
Trận thắng: 187
26.
Tài ˆNhớtˆ
Tài ˆNhớtˆ
VN (#26)
Vàng II
LP: 55
Trận thắng: 87
- Người thách đấu
LP: 1036
Trận thắng: 172
27.
New FlouStyle
New FlouStyle
EUNE (#27)
Bạch kim II
LP: 57
Trận thắng: 37
- Người thách đấu
LP: 1034
Trận thắng: 282
28.
Grabi
Grabi
EUW (#28)
Kim cương II
LP: 19
Trận thắng: 394
Kim cương I
LP: 87
Trận thắng: 88
Người thách đấu
LP: 1034
Trận thắng: 245
29.
xSob
xSob
EUNE (#29)
Kim cương IV
LP: 69
Trận thắng: 141
Người thách đấu
LP: 391
Trận thắng: 200
Người thách đấu
LP: 1034
Trận thắng: 183
30.
RÊN bé thôi em
RÊN bé thôi em
VN (#30)
Kim cương V
LP: 73
Trận thắng: 136
Kim cương III
LP: 79
Trận thắng: 138
Người thách đấu
LP: 1033
Trận thắng: 302
31.
Koltiras
Koltiras
BR (#31)
Kim cương IV
LP: 64
Trận thắng: 71
Kim cương III
LP: 42
Trận thắng: 53
Người thách đấu
LP: 1031
Trận thắng: 436
32.
tough decisions
tough decisions
EUW (#32)
Kim cương V
LP: 6
Trận thắng: 153
- Người thách đấu
LP: 1019
Trận thắng: 169
33.
Super Seiyajin
Super Seiyajin
BR (#33)
Kim cương III
LP: 75
Trận thắng: 66
Người thách đấu
LP: 146
Trận thắng: 142
Người thách đấu
LP: 1011
Trận thắng: 142
34.
petunia
petunia
KR (#34)
Vàng IV
LP: 100
Trận thắng: 70
- Người thách đấu
LP: 1004
Trận thắng: 228
35.
Kraad
Kraad
BR (#35)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 51
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 44
Người thách đấu
LP: 1000
Trận thắng: 184
36.
BardMustachen
BardMustachen
EUNE (#36)
Bạch kim IV
LP: 40
Trận thắng: 35
- Người thách đấu
LP: 991
Trận thắng: 140
37.
Siee ˆ
Siee ˆ
VN (#37)
Cao thủ I
LP: 85
Trận thắng: 341
Kim cương II
LP: 76
Trận thắng: 271
Người thách đấu
LP: 980
Trận thắng: 438
38.
what am i to you
what am i to you
VN (#38)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 165
Người thách đấu
LP: 1232
Trận thắng: 159
Người thách đấu
LP: 973
Trận thắng: 96
39.
lövhögen
lövhögen
EUNE (#39)
Người thách đấu
LP: 396
Trận thắng: 216
Người thách đấu
LP: 210
Trận thắng: 70
Người thách đấu
LP: 953
Trận thắng: 148
40.
friendless loser
friendless loser
NA (#40)
Vàng IV
LP: 44
Trận thắng: 14
Vàng III
LP: 0
Trận thắng: 8
Người thách đấu
LP: 947
Trận thắng: 113
41.
Bm04
Bm04
EUW (#41)
Kim cương V
LP: 61
Trận thắng: 39
Bạch kim I
LP: 40
Trận thắng: 18
Người thách đấu
LP: 941
Trận thắng: 243
42.
ZeeehTAK
ZeeehTAK
BR (#42)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 294
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 92
Người thách đấu
LP: 923
Trận thắng: 239
43.
Wero Reyes Lopez
Wero Reyes Lopez
NA (#43)
Kim cương I
LP: 16
Trận thắng: 239
Kim cương I
LP: 51
Trận thắng: 38
Người thách đấu
LP: 920
Trận thắng: 246
44.
Mr Gü Sïá
Mr Gü Sïá
LAN (#44)
- - Người thách đấu
LP: 920
Trận thắng: 161
45.
iu Tũn hok nè
iu Tũn hok nè
VN (#45)
Kim cương I
LP: 49
Trận thắng: 152
Cao thủ I
LP: 29
Trận thắng: 118
Người thách đấu
LP: 920
Trận thắng: 125
46.
H0NGKER
H0NGKER
KR (#46)
Kim cương III
LP: 5
Trận thắng: 210
- Người thách đấu
LP: 913
Trận thắng: 178
47.
VaIeera
VaIeera
LAN (#47)
Người thách đấu
LP: 271
Trận thắng: 108
Kim cương I
LP: 56
Trận thắng: 45
Người thách đấu
LP: 904
Trận thắng: 213
48.
BetterWhenBaked
BetterWhenBaked
NA (#48)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 210
Bạch kim V
LP: 72
Trận thắng: 53
Người thách đấu
LP: 898
Trận thắng: 355
49.
VKG ONR2K
VKG ONR2K
BR (#49)
Cao thủ I
LP: 37
Trận thắng: 248
Người thách đấu
LP: 543
Trận thắng: 285
Người thách đấu
LP: 894
Trận thắng: 340
50.
Luiszinho
Luiszinho
BR (#50)
Cao thủ I
LP: 275
Trận thắng: 371
Người thách đấu
LP: 148
Trận thắng: 198
Người thách đấu
LP: 891
Trận thắng: 170
51.
Narki
Narki
KR (#51)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 119
Vàng I
LP: 41
Trận thắng: 18
Người thách đấu
LP: 888
Trận thắng: 133
52.
Δ Eldarielek
Δ Eldarielek
EUNE (#52)
Kim cương IV
LP: 57
Trận thắng: 149
Kim cương II
LP: 71
Trận thắng: 78
Người thách đấu
LP: 880
Trận thắng: 228
53.
wow its Iwan
wow its Iwan
EUNE (#53)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 226
Người thách đấu
LP: 542
Trận thắng: 154
Người thách đấu
LP: 876
Trận thắng: 224
54.
The Mörder
The Mörder
NA (#54)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 80
Bạch kim V
LP: 67
Trận thắng: 9
Người thách đấu
LP: 868
Trận thắng: 245
55.
Bé iu eˆ
Bé iu eˆ
VN (#55)
Cao thủ I
LP: 43
Trận thắng: 189
Người thách đấu
LP: 482
Trận thắng: 221
Người thách đấu
LP: 866
Trận thắng: 303
56.
Afince
Afince
OCE (#56)
Kim cương III
LP: 29
Trận thắng: 30
Kim cương I
LP: 95
Trận thắng: 41
Người thách đấu
LP: 858
Trận thắng: 239
57.
i35 .LâmTrần
i35 .LâmTrần
VN (#57)
Kim cương I
LP: 17
Trận thắng: 188
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 230
Người thách đấu
LP: 858
Trận thắng: 104
58.
Syyron btw
Syyron btw
EUW (#58)
Kim cương IV
LP: 27
Trận thắng: 240
Kim cương I
LP: 19
Trận thắng: 36
Người thách đấu
LP: 856
Trận thắng: 174
59.
Ψ Hyper Ψ
Ψ Hyper Ψ
EUNE (#59)
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 8
- Người thách đấu
LP: 856
Trận thắng: 117
60.
Nerdinho RANK 1
Nerdinho RANK 1
BR (#60)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 168
Bạch kim V
LP: 88
Trận thắng: 35
Người thách đấu
LP: 853
Trận thắng: 129
61.
Malte
Malte
RU (#61)
Kim cương IV
LP: 61
Trận thắng: 43
Người thách đấu
LP: 293
Trận thắng: 85
Người thách đấu
LP: 852
Trận thắng: 107
62.
Veresik
Veresik
EUNE (#62)
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 38
- Người thách đấu
LP: 848
Trận thắng: 191
63.
1 EURO 8 LIRA XD
1 EURO 8 LIRA XD
TR (#63)
Kim cương V
LP: 97
Trận thắng: 65
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 9
Người thách đấu
LP: 845
Trận thắng: 340
64.
CHO4PRES
CHO4PRES
NA (#64)
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 108
Kim cương V
LP: 22
Trận thắng: 58
Người thách đấu
LP: 845
Trận thắng: 138
65.
Ren A Yui Hatano
Ren A Yui Hatano
VN (#65)
Bạch kim IV
LP: 45
Trận thắng: 42
Vàng I
LP: 15
Trận thắng: 29
Người thách đấu
LP: 843
Trận thắng: 112
66.
ˆMẫn Mẫn
ˆMẫn Mẫn
VN (#66)
Kim cương V
LP: 16
Trận thắng: 149
Kim cương III
LP: 44
Trận thắng: 112
Người thách đấu
LP: 827
Trận thắng: 350
67.
 ÑT  Monster
ÑT Monster
VN (#67)
Kim cương III
LP: 10
Trận thắng: 237
Bạch kim V
LP: 0
Trận thắng: 40
Người thách đấu
LP: 827
Trận thắng: 150
68.
Vesu in 2k18 LUL
Vesu in 2k18 LUL
EUNE (#68)
Kim cương V
LP: 36
Trận thắng: 46
Kim cương I
LP: 20
Trận thắng: 34
Người thách đấu
LP: 827
Trận thắng: 138
69.
Wonderlanders
Wonderlanders
BR (#69)
Người thách đấu
LP: 502
Trận thắng: 242
Người thách đấu
LP: 1029
Trận thắng: 195
Người thách đấu
LP: 819
Trận thắng: 207
70.
LT Ngọc Oanh
LT Ngọc Oanh
VN (#70)
Bạc IV
LP: 95
Trận thắng: 251
- Người thách đấu
LP: 816
Trận thắng: 223
71.
KezzÂ
KezzÂ
TR (#71)
Kim cương III
LP: 86
Trận thắng: 134
Người thách đấu
LP: 86
Trận thắng: 120
Người thách đấu
LP: 816
Trận thắng: 118
72.
HSM S8 Zwegat
HSM S8 Zwegat
KR (#72)
Kim cương IV
LP: 21
Trận thắng: 141
- Người thách đấu
LP: 795
Trận thắng: 196
73.
Herbyy
Herbyy
EUW (#73)
Kim cương V
LP: 8
Trận thắng: 300
Bạch kim I
LP: 67
Trận thắng: 19
Người thách đấu
LP: 785
Trận thắng: 208
74.
Pacheco Is Back
Pacheco Is Back
BR (#74)
Kim cương V
LP: 4
Trận thắng: 159
Vàng I
LP: 3
Trận thắng: 20
Người thách đấu
LP: 781
Trận thắng: 198
75.
Viíper
Viíper
BR (#75)
Kim cương V
LP: 38
Trận thắng: 228
Kim cương V
LP: 38
Trận thắng: 66
Người thách đấu
LP: 780
Trận thắng: 434
76.
Mati Ψ
Mati Ψ
EUNE (#76)
Kim cương V
LP: 100
Trận thắng: 41
Kim cương V
LP: 90
Trận thắng: 22
Người thách đấu
LP: 777
Trận thắng: 228
77.
Quốc Tuấn 2k
Quốc Tuấn 2k
VN (#77)
Kim cương IV
LP: 43
Trận thắng: 133
Kim cương II
LP: 62
Trận thắng: 184
Người thách đấu
LP: 776
Trận thắng: 161
78.
cant believe
cant believe
EUW (#78)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 102
Kim cương II
LP: 62
Trận thắng: 41
Người thách đấu
LP: 775
Trận thắng: 153
79.
Illerminati
Illerminati
TR (#79)
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 96
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 62
Người thách đấu
LP: 770
Trận thắng: 161
80.
3rdTimeTheCharm
3rdTimeTheCharm
EUW (#80)
Kim cương III
LP: 17
Trận thắng: 293
Bạch kim II
LP: 81
Trận thắng: 15
Người thách đấu
LP: 769
Trận thắng: 283
81.
RED Vamporo
RED Vamporo
BR (#81)
- - Người thách đấu
LP: 764
Trận thắng: 394
82.
A1E5B2F6C3G7D4H8
A1E5B2F6C3G7D4H8
KR (#82)
Bạch kim III
LP: 0
Trận thắng: 17
Kim cương V
LP: 25
Trận thắng: 18
Người thách đấu
LP: 763
Trận thắng: 143
83.
Ninh 8 6 1998
Ninh 8 6 1998
VN (#83)
Vàng III
LP: 74
Trận thắng: 124
Bạc II
LP: 60
Trận thắng: 10
Người thách đấu
LP: 763
Trận thắng: 132
84.
Lil Gabhu
Lil Gabhu
BR (#84)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 123
Kim cương III
LP: 64
Trận thắng: 141
Người thách đấu
LP: 759
Trận thắng: 421
85.
Yutapon
Yutapon
VN (#85)
Kim cương V
LP: 68
Trận thắng: 71
Bạch kim III
LP: 97
Trận thắng: 42
Người thách đấu
LP: 757
Trận thắng: 348
86.
Apdo Jeong
Apdo Jeong
LAN (#86)
- - Người thách đấu
LP: 757
Trận thắng: 205
87.
我好想扭轉陰核呀
我好想扭轉陰核呀
TW (#87)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 359
Kim cương IV
LP: 1
Trận thắng: 41
Người thách đấu
LP: 755
Trận thắng: 180
88.
박한솔29
박한솔29
KR (#88)
Kim cương IV
LP: 30
Trận thắng: 198
Kim cương V
LP: 66
Trận thắng: 168
Người thách đấu
LP: 755
Trận thắng: 152
89.
INAE Haha00
INAE Haha00
EUNE (#89)
Kim cương V
LP: 36
Trận thắng: 43
Bạch kim I
LP: 58
Trận thắng: 14
Người thách đấu
LP: 753
Trận thắng: 145
90.
k0T Shin
k0T Shin
BR (#90)
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 71
Người thách đấu
LP: 201
Trận thắng: 58
Người thách đấu
LP: 749
Trận thắng: 100
91.
Ahihihehe
Ahihihehe
VN (#91)
Kim cương II
LP: 52
Trận thắng: 542
Kim cương IV
LP: 70
Trận thắng: 72
Người thách đấu
LP: 743
Trận thắng: 274
92.
L9 TR3YWAY
L9 TR3YWAY
EUNE (#92)
Kim cương III
LP: 35
Trận thắng: 64
Kim cương I
LP: 56
Trận thắng: 107
Người thách đấu
LP: 735
Trận thắng: 126
93.
Sagittarius.D
Sagittarius.D
VN (#93)
Kim cương III
LP: 58
Trận thắng: 134
Cao thủ I
LP: 28
Trận thắng: 202
Người thách đấu
LP: 729
Trận thắng: 171
94.
Dakyo
Dakyo
BR (#94)
Kim cương IV
LP: 73
Trận thắng: 53
Cao thủ I
LP: 71
Trận thắng: 99
Người thách đấu
LP: 728
Trận thắng: 97
95.
HellQuyncy
HellQuyncy
BR (#95)
Kim cương V
LP: 27
Trận thắng: 29
Kim cương V
LP: 69
Trận thắng: 19
Người thách đấu
LP: 728
Trận thắng: 97
96.
Gherok
Gherok
TR (#96)
- Vàng I
LP: 24
Trận thắng: 35
Người thách đấu
LP: 727
Trận thắng: 199
97.
Awkzera
Awkzera
BR (#97)
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 245
Kim cương V
LP: 100
Trận thắng: 82
Người thách đấu
LP: 726
Trận thắng: 288
98.
Nguyen btw
Nguyen btw
EUW (#98)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 295
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 172
Người thách đấu
LP: 723
Trận thắng: 236
99.
Kryous
Kryous
NA (#99)
Kim cương II
LP: 55
Trận thắng: 129
- Người thách đấu
LP: 723
Trận thắng: 97
100.
GxQ Arede Style
GxQ Arede Style
EUNE (#100)
Kim cương II
LP: 47
Trận thắng: 97
Kim cương III
LP: 14
Trận thắng: 44
Người thách đấu
LP: 718
Trận thắng: 150
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: