Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
홍 커
홍 커
KR (#1)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 216
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 30
Người thách đấu
LP: 1468
Trận thắng: 300
2.
IP ZoldieVi
IP ZoldieVi
EUNE (#2)
Kim cương II
LP: 3
Trận thắng: 239
Kim cương III
LP: 64
Trận thắng: 45
Người thách đấu
LP: 1343
Trận thắng: 419
3.
Movement
Movement
NA (#3)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 114
Kim cương V
LP: 88
Trận thắng: 18
Người thách đấu
LP: 1313
Trận thắng: 565
4.
eat haixian
eat haixian
LAN (#4)
- - Người thách đấu
LP: 1300
Trận thắng: 256
5.
IP Raphael
IP Raphael
EUNE (#5)
Bạch kim V
LP: 32
Trận thắng: 34
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 8
Người thách đấu
LP: 1285
Trận thắng: 419
6.
k0T Shin
k0T Shin
BR (#6)
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 90
Cao thủ I
LP: 274
Trận thắng: 107
Người thách đấu
LP: 1282
Trận thắng: 157
7.
Mr Gü Sïá
Mr Gü Sïá
LAN (#7)
- - Người thách đấu
LP: 1266
Trận thắng: 220
8.
Ngọc Oanh CTU
Ngọc Oanh CTU
VN (#8)
Vàng IV
LP: 0
Trận thắng: 441
Bạc IV
LP: 52
Trận thắng: 8
Người thách đấu
LP: 1245
Trận thắng: 292
9.
KezzÂ
KezzÂ
TR (#9)
Kim cương II
LP: 18
Trận thắng: 156
Người thách đấu
LP: 506
Trận thắng: 180
Người thách đấu
LP: 1234
Trận thắng: 192
10.
Bợm12345678
Bợm12345678
VN (#10)
Kim cương III
LP: 84
Trận thắng: 237
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 194
Người thách đấu
LP: 1206
Trận thắng: 286
11.
GọiTênEmLàLốc
GọiTênEmLàLốc
VN (#11)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 189
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 143
Người thách đấu
LP: 1198
Trận thắng: 337
12.
Adéle
Adéle
TR (#12)
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 116
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 97
Người thách đấu
LP: 1196
Trận thắng: 322
13.
GọiTênEmLàSét
GọiTênEmLàSét
VN (#13)
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 34
Bạch kim I
LP: 68
Trận thắng: 29
Người thách đấu
LP: 1193
Trận thắng: 395
14.
Grabi
Grabi
EUW (#14)
Kim cương II
LP: 85
Trận thắng: 422
Kim cương II
LP: 87
Trận thắng: 93
Người thách đấu
LP: 1191
Trận thắng: 317
15.
sad hayatin
sad hayatin
BR (#15)
Kim cương I
LP: 14
Trận thắng: 96
Người thách đấu
LP: 578
Trận thắng: 115
Người thách đấu
LP: 1180
Trận thắng: 157
16.
Ren A Yui Hatano
Ren A Yui Hatano
VN (#16)
Bạch kim III
LP: 42
Trận thắng: 81
Kim cương V
LP: 9
Trận thắng: 81
Người thách đấu
LP: 1176
Trận thắng: 162
17.
tough decisions
tough decisions
EUW (#17)
Kim cương V
LP: 17
Trận thắng: 164
- Người thách đấu
LP: 1152
Trận thắng: 232
18.
Yaeh Meu Caro
Yaeh Meu Caro
BR (#18)
Kim cương V
LP: 25
Trận thắng: 196
Kim cương IV
LP: 75
Trận thắng: 91
Người thách đấu
LP: 1151
Trận thắng: 346
19.
CubeTV Hà Tuyên
CubeTV Hà Tuyên
VN (#19)
Vàng III
LP: 0
Trận thắng: 106
Vàng IV
LP: 49
Trận thắng: 6
Người thách đấu
LP: 1147
Trận thắng: 235
20.
GọiTênEmLàBão
GọiTênEmLàBão
VN (#20)
Kim cương III
LP: 32
Trận thắng: 202
Kim cương II
LP: 82
Trận thắng: 108
Người thách đấu
LP: 1134
Trận thắng: 436
21.
VKG ONR2K
VKG ONR2K
BR (#21)
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 320
Người thách đấu
LP: 471
Trận thắng: 384
Người thách đấu
LP: 1133
Trận thắng: 466
22.
Takuya Kanbara
Takuya Kanbara
BR (#22)
Kim cương IV
LP: 82
Trận thắng: 183
Kim cương I
LP: 37
Trận thắng: 176
Người thách đấu
LP: 1122
Trận thắng: 314
23.
Yix Yix ˆ
Yix Yix ˆ
VN (#23)
Kim cương V
LP: 45
Trận thắng: 43
Kim cương III
LP: 68
Trận thắng: 108
Người thách đấu
LP: 1120
Trận thắng: 201
24.
GŠG Łîønˆˆ
GŠG Łîønˆˆ
VN (#24)
Kim cương II
LP: 58
Trận thắng: 185
Vàng I
LP: 0
Trận thắng: 102
Người thách đấu
LP: 1120
Trận thắng: 193
25.
Colos15
Colos15
RU (#25)
Kim cương IV
LP: 23
Trận thắng: 89
- Người thách đấu
LP: 1120
Trận thắng: 143
26.
KoongDak
KoongDak
KR (#26)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 131
Cao thủ I
LP: 24
Trận thắng: 66
Người thách đấu
LP: 1117
Trận thắng: 196
27.
BardMustachen
BardMustachen
EUNE (#27)
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 36
- Người thách đấu
LP: 1117
Trận thắng: 195
28.
Apdo Sia
Apdo Sia
LAN (#28)
- Bạch kim I
LP: 25
Trận thắng: 120
Người thách đấu
LP: 1115
Trận thắng: 366
29.
DomoJJ
DomoJJ
TW (#29)
Kim cương I
LP: 40
Trận thắng: 335
Người thách đấu
LP: 240
Trận thắng: 218
Người thách đấu
LP: 1113
Trận thắng: 241
30.
I am_Sky_Light
I am_Sky_Light
VN (#30)
Kim cương III
LP: 53
Trận thắng: 167
Kim cương II
LP: 73
Trận thắng: 153
Người thách đấu
LP: 1113
Trận thắng: 208
31.
zorenous
zorenous
OCE (#31)
Kim cương I
LP: 47
Trận thắng: 121
Kim cương I
LP: 64
Trận thắng: 42
Người thách đấu
LP: 1112
Trận thắng: 231
32.
Zethric
Zethric
LAN (#32)
Người thách đấu
LP: 318
Trận thắng: 154
Người thách đấu
LP: 320
Trận thắng: 99
Người thách đấu
LP: 1094
Trận thắng: 282
33.
Koltiras
Koltiras
BR (#33)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 82
Kim cương II
LP: 54
Trận thắng: 65
Người thách đấu
LP: 1093
Trận thắng: 515
34.
whatºcd
whatºcd
NA (#34)
Bạch kim V
LP: 75
Trận thắng: 35
Bạch kim V
LP: 75
Trận thắng: 31
Người thách đấu
LP: 1092
Trận thắng: 500
35.
홍커팀 두목
홍커팀 두목
KR (#35)
Kim cương III
LP: 16
Trận thắng: 212
- Người thách đấu
LP: 1092
Trận thắng: 237
36.
i35 .LâmTrần
i35 .LâmTrần
VN (#36)
Kim cương III
LP: 32
Trận thắng: 195
Kim cương I
LP: 87
Trận thắng: 248
Người thách đấu
LP: 1089
Trận thắng: 208
37.
Eścik
Eścik
EUNE (#37)
Cao thủ I
LP: 48
Trận thắng: 116
Người thách đấu
LP: 608
Trận thắng: 108
Người thách đấu
LP: 1083
Trận thắng: 298
38.
Vitality
Vitality
BR (#38)
Cao thủ I
LP: 76
Trận thắng: 325
Người thách đấu
LP: 683
Trận thắng: 262
Người thách đấu
LP: 1082
Trận thắng: 145
39.
Sevärg
Sevärg
TR (#39)
Kim cương V
LP: 47
Trận thắng: 321
Kim cương IV
LP: 19
Trận thắng: 185
Người thách đấu
LP: 1059
Trận thắng: 402
40.
Roman
Roman
NA (#40)
Kim cương II
LP: 90
Trận thắng: 51
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 109
Người thách đấu
LP: 1059
Trận thắng: 302
41.
Mito Supremo
Mito Supremo
BR (#41)
Người thách đấu
LP: 502
Trận thắng: 265
Người thách đấu
LP: 483
Trận thắng: 168
Người thách đấu
LP: 1056
Trận thắng: 121
42.
GOD TIER ÇOŞKUN
GOD TIER ÇOŞKUN
TR (#42)
Kim cương V
LP: 10
Trận thắng: 240
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 169
Người thách đấu
LP: 1043
Trận thắng: 535
43.
Peedra
Peedra
BR (#43)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 76
Bạch kim IV
LP: 26
Trận thắng: 42
Người thách đấu
LP: 1043
Trận thắng: 215
44.
Permaban00154983
Permaban00154983
KR (#44)
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 169
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 47
Người thách đấu
LP: 1042
Trận thắng: 185
45.
Bm04
Bm04
EUW (#45)
Kim cương V
LP: 16
Trận thắng: 41
Bạch kim II
LP: 40
Trận thắng: 20
Người thách đấu
LP: 1041
Trận thắng: 303
46.
Órfão
Órfão
BR (#46)
Bạch kim I
LP: 17
Trận thắng: 36
Vàng V
LP: 100
Trận thắng: 24
Người thách đấu
LP: 1036
Trận thắng: 232
47.
Syyron LFT
Syyron LFT
EUW (#47)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 317
Cao thủ I
LP: 9
Trận thắng: 77
Người thách đấu
LP: 1035
Trận thắng: 236
48.
EU LCS Fnatic
EU LCS Fnatic
KR (#48)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 37
Cao thủ I
LP: 207
Trận thắng: 48
Người thách đấu
LP: 1013
Trận thắng: 204
49.
MoneyMonkeyGG
MoneyMonkeyGG
EUW (#49)
Kim cương IV
LP: 32
Trận thắng: 57
Kim cương V
LP: 85
Trận thắng: 20
Người thách đấu
LP: 1009
Trận thắng: 303
50.
uiduk university
uiduk university
KR (#50)
- - Người thách đấu
LP: 1008
Trận thắng: 135
51.
Super Seiyajin
Super Seiyajin
BR (#51)
Cao thủ I
LP: 6
Trận thắng: 115
Người thách đấu
LP: 381
Trận thắng: 195
Người thách đấu
LP: 1003
Trận thắng: 214
52.
3rdTimeTheCharm
3rdTimeTheCharm
EUW (#52)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 367
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 36
Người thách đấu
LP: 1000
Trận thắng: 349
53.
cant believe
cant believe
TR (#53)
Kim cương I
LP: 17
Trận thắng: 400
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 35
Người thách đấu
LP: 998
Trận thắng: 339
54.
bladernight
bladernight
BR (#54)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 93
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 96
Người thách đấu
LP: 993
Trận thắng: 295
55.
Lêsâth
Lêsâth
TR (#55)
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 215
Kim cương IV
LP: 67
Trận thắng: 97
Người thách đấu
LP: 984
Trận thắng: 124
56.
제호현
제호현
KR (#56)
Kim cương V
LP: 24
Trận thắng: 214
Kim cương IV
LP: 25
Trận thắng: 191
Người thách đấu
LP: 972
Trận thắng: 219
57.
Jakobik is baćk
Jakobik is baćk
EUNE (#57)
Kim cương IV
LP: 21
Trận thắng: 86
Kim cương II
LP: 20
Trận thắng: 36
Người thách đấu
LP: 968
Trận thắng: 334
58.
如此妖嬈婀娜Æ
如此妖嬈婀娜Æ
TW (#58)
Kim cương V
LP: 39
Trận thắng: 64
Kim cương V
LP: 59
Trận thắng: 102
Người thách đấu
LP: 966
Trận thắng: 345
59.
Cas
Cas
EUW (#59)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 86
Cao thủ I
LP: 136
Trận thắng: 67
Người thách đấu
LP: 965
Trận thắng: 274
60.
Yutapon
Yutapon
VN (#60)
Kim cương V
LP: 88
Trận thắng: 76
Kim cương V
LP: 25
Trận thắng: 69
Người thách đấu
LP: 958
Trận thắng: 412
61.
Kiepoable
Kiepoable
EUNE (#61)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 206
Bạch kim V
LP: 55
Trận thắng: 60
Người thách đấu
LP: 955
Trận thắng: 258
62.
shannnnnnn
shannnnnnn
TW (#62)
Cao thủ I
LP: 230
Trận thắng: 244
Kim cương IV
LP: 36
Trận thắng: 255
Người thách đấu
LP: 955
Trận thắng: 113
63.
紫豆冰cc
紫豆冰cc
TW (#63)
Cao thủ I
LP: 60
Trận thắng: 253
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 21
Người thách đấu
LP: 952
Trận thắng: 154
64.
鳥魚子
鳥魚子
TW (#64)
Bạch kim III
LP: 0
Trận thắng: 52
Vàng IV
LP: 0
Trận thắng: 3
Người thách đấu
LP: 951
Trận thắng: 323
65.
Andylolz
Andylolz
TW (#65)
Cao thủ I
LP: 141
Trận thắng: 212
Kim cương II
LP: 49
Trận thắng: 94
Người thách đấu
LP: 951
Trận thắng: 123
66.
WOLVES Hero
WOLVES Hero
EUW (#66)
Kim cương I
LP: 42
Trận thắng: 482
Cao thủ I
LP: 120
Trận thắng: 62
Người thách đấu
LP: 950
Trận thắng: 299
67.
lövhögen
lövhögen
EUNE (#67)
Cao thủ I
LP: 308
Trận thắng: 286
Người thách đấu
LP: 546
Trận thắng: 117
Người thách đấu
LP: 944
Trận thắng: 224
68.
Power Within
Power Within
TR (#68)
Kim cương II
LP: 75
Trận thắng: 179
Kim cương V
LP: 78
Trận thắng: 49
Người thách đấu
LP: 944
Trận thắng: 136
69.
980488
980488
TW (#69)
Kim cương I
LP: 13
Trận thắng: 273
Người thách đấu
LP: 224
Trận thắng: 234
Người thách đấu
LP: 944
Trận thắng: 100
70.
00聖鋒00
00聖鋒00
TW (#70)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 183
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 142
Người thách đấu
LP: 943
Trận thắng: 306
71.
IGentelmanI
IGentelmanI
TR (#71)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 90
Kim cương I
LP: 47
Trận thắng: 112
Người thách đấu
LP: 939
Trận thắng: 185
72.
Apdos Daddy
Apdos Daddy
EUNE (#72)
Kim cương V
LP: 81
Trận thắng: 434
- Người thách đấu
LP: 936
Trận thắng: 122
73.
xXxClitMASTerxXx
xXxClitMASTerxXx
NA (#73)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 485
- Người thách đấu
LP: 933
Trận thắng: 112
74.
Ali XD XD
Ali XD XD
TR (#74)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 321
Kim cương II
LP: 1
Trận thắng: 91
Người thách đấu
LP: 932
Trận thắng: 342
75.
Xiaowei Atlas
Xiaowei Atlas
TR (#75)
- Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 68
Người thách đấu
LP: 932
Trận thắng: 188
76.
Magnus Legatus
Magnus Legatus
EUNE (#76)
Cao thủ I
LP: 220
Trận thắng: 207
Người thách đấu
LP: 298
Trận thắng: 117
Người thách đấu
LP: 929
Trận thắng: 286
77.
Headshotz
Headshotz
NA (#77)
Kim cương I
LP: 50
Trận thắng: 444
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 76
Người thách đấu
LP: 923
Trận thắng: 330
78.
Apdo Jeong
Apdo Jeong
LAN (#78)
- - Người thách đấu
LP: 921
Trận thắng: 273
79.
Ronoc
Ronoc
NA (#79)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 119
- Người thách đấu
LP: 921
Trận thắng: 111
80.
Love_Lonely
Love_Lonely
TW (#80)
Kim cương V
LP: 48
Trận thắng: 127
Kim cương V
LP: 47
Trận thắng: 61
Người thách đấu
LP: 920
Trận thắng: 315
81.
Wero Reyes Lopez
Wero Reyes Lopez
NA (#81)
Kim cương II
LP: 45
Trận thắng: 254
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 57
Người thách đấu
LP: 918
Trận thắng: 387
82.
Fëlix
Fëlix
EUW (#82)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 131
Người thách đấu
LP: 353
Trận thắng: 121
Người thách đấu
LP: 917
Trận thắng: 425
83.
일 썸
일 썸
KR (#83)
Cao thủ I
LP: 12
Trận thắng: 111
Kim cương I
LP: 48
Trận thắng: 204
Người thách đấu
LP: 915
Trận thắng: 162
84.
xSob
xSob
EUNE (#84)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 224
Cao thủ I
LP: 46
Trận thắng: 247
Người thách đấu
LP: 910
Trận thắng: 245
85.
Nuitü
Nuitü
TW (#85)
Kim cương IV
LP: 75
Trận thắng: 151
Kim cương II
LP: 56
Trận thắng: 173
Người thách đấu
LP: 909
Trận thắng: 263
86.
KT Deft ˇ
KT Deft ˇ
VN (#86)
Kim cương II
LP: 39
Trận thắng: 96
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 260
Người thách đấu
LP: 904
Trận thắng: 159
87.
War Lord Kraken
War Lord Kraken
LAN (#87)
Kim cương V
LP: 16
Trận thắng: 363
Kim cương V
LP: 30
Trận thắng: 158
Người thách đấu
LP: 901
Trận thắng: 161
88.
VERA TORiˆ
VERA TORiˆ
VN (#88)
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 250
Người thách đấu
LP: 636
Trận thắng: 284
Người thách đấu
LP: 892
Trận thắng: 289
89.
Christofferos
Christofferos
EUW (#89)
Kim cương III
LP: 7
Trận thắng: 132
Vàng I
LP: 63
Trận thắng: 23
Người thách đấu
LP: 889
Trận thắng: 272
90.
núb
núb
NA (#90)
Kim cương I
LP: 9
Trận thắng: 543
Cao thủ I
LP: 13
Trận thắng: 152
Người thách đấu
LP: 886
Trận thắng: 157
91.
ˇ 30 11 2001 ˇ
ˇ 30 11 2001 ˇ
VN (#91)
Kim cương II
LP: 28
Trận thắng: 262
Kim cương II
LP: 61
Trận thắng: 216
Người thách đấu
LP: 885
Trận thắng: 133
92.
ZeeehTAK
ZeeehTAK
BR (#92)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 359
Kim cương V
LP: 40
Trận thắng: 168
Người thách đấu
LP: 880
Trận thắng: 313
93.
S9 AD carry Uˇ
S9 AD carry Uˇ
VN (#93)
Cao thủ I
LP: 194
Trận thắng: 272
Người thách đấu
LP: 699
Trận thắng: 316
Người thách đấu
LP: 878
Trận thắng: 352
94.
EL Uber
EL Uber
LAN (#94)
Người thách đấu
LP: 423
Trận thắng: 151
Người thách đấu
LP: 233
Trận thắng: 157
Người thách đấu
LP: 878
Trận thắng: 144
95.
雪楓Ø
雪楓Ø
TW (#95)
Kim cương V
LP: 37
Trận thắng: 427
Kim cương IV
LP: 35
Trận thắng: 56
Người thách đấu
LP: 875
Trận thắng: 324
96.
your hope
your hope
BR (#96)
Cao thủ I
LP: 0
Trận thắng: 174
Kim cương V
LP: 21
Trận thắng: 56
Người thách đấu
LP: 873
Trận thắng: 133
97.
C0CKY MOVEMENT
C0CKY MOVEMENT
TR (#97)
Bạch kim V
LP: 78
Trận thắng: 12
- Người thách đấu
LP: 867
Trận thắng: 159
98.
NightRD Loli
NightRD Loli
LAN (#98)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 83
Kim cương IV
LP: 74
Trận thắng: 42
Người thách đấu
LP: 865
Trận thắng: 224
99.
Alpacana
Alpacana
RU (#99)
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 66
Người thách đấu
LP: 20
Trận thắng: 62
Người thách đấu
LP: 862
Trận thắng: 149
100.
RyssMustachen
RyssMustachen
RU (#100)
- - Người thách đấu
LP: 858
Trận thắng: 135
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: