Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
whatºcd
whatºcd
NA (#1)
- - Người thách đấu
LP: 1393
Trận thắng: 342
2.
Movement
Movement
NA (#2)
Kim cương III
LP: 76
Trận thắng: 74
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 4
Người thách đấu
LP: 1242
Trận thắng: 385
3.
Roman
Roman
NA (#3)
Kim cương I
LP: 8
Trận thắng: 48
Người thách đấu
LP: 240
Trận thắng: 64
Người thách đấu
LP: 1225
Trận thắng: 176
4.
VKG ONR2K
VKG ONR2K
BR (#4)
Kim cương I
LP: 50
Trận thắng: 144
Người thách đấu
LP: 87
Trận thắng: 124
Người thách đấu
LP: 1209
Trận thắng: 272
5.
MoneyMonkeyGG
MoneyMonkeyGG
EUW (#5)
Bạch kim I
LP: 63
Trận thắng: 30
Bạch kim I
LP: 42
Trận thắng: 10
Người thách đấu
LP: 1203
Trận thắng: 170
6.
Super Seiyajín
Super Seiyajín
BR (#6)
Kim cương V
LP: 73
Trận thắng: 24
Người thách đấu
LP: 194
Trận thắng: 98
Người thách đấu
LP: 1161
Trận thắng: 175
7.
zorenous
zorenous
OCE (#7)
Kim cương I
LP: 13
Trận thắng: 85
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 40
Người thách đấu
LP: 1141
Trận thắng: 126
8.
Pátte
Pátte
EUNE (#8)
Kim cương III
LP: 59
Trận thắng: 66
Kim cương I
LP: 64
Trận thắng: 45
Người thách đấu
LP: 1139
Trận thắng: 160
9.
Apdo Sia
Apdo Sia
LAN (#9)
- Bạch kim I
LP: 85
Trận thắng: 91
Người thách đấu
LP: 1118
Trận thắng: 224
10.
Mr Prashident
Mr Prashident
NA (#10)
Kim cương III
LP: 24
Trận thắng: 45
Kim cương II
LP: 54
Trận thắng: 50
Người thách đấu
LP: 1087
Trận thắng: 192
11.
Nickii
Nickii
BR (#11)
Cao thủ I
LP: 109
Trận thắng: 73
Người thách đấu
LP: 1381
Trận thắng: 241
Người thách đấu
LP: 1063
Trận thắng: 122
12.
깜 둥
깜 둥
KR (#12)
Kim cương III
LP: 17
Trận thắng: 200
Kim cương I
LP: 48
Trận thắng: 36
Người thách đấu
LP: 1041
Trận thắng: 178
13.
Mister Danger
Mister Danger
BR (#13)
Bạch kim II
LP: 83
Trận thắng: 49
Bạch kim V
LP: 46
Trận thắng: 30
Người thách đấu
LP: 1006
Trận thắng: 126
14.
CanWick GOD
CanWick GOD
TR (#14)
Bạch kim I
LP: 18
Trận thắng: 97
Bạch kim V
LP: 9
Trận thắng: 8
Người thách đấu
LP: 998
Trận thắng: 189
15.
7Grubby7
7Grubby7
EUW (#15)
Kim cương II
LP: 21
Trận thắng: 260
Kim cương V
LP: 57
Trận thắng: 25
Người thách đấu
LP: 988
Trận thắng: 169
16.
Afince
Afince
OCE (#16)
Kim cương III
LP: 51
Trận thắng: 28
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 24
Người thách đấu
LP: 978
Trận thắng: 214
17.
Asdadarf
Asdadarf
NA (#17)
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 62
- Người thách đấu
LP: 962
Trận thắng: 386
18.
Bm04
Bm04
EUW (#18)
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 27
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 18
Người thách đấu
LP: 962
Trận thắng: 170
19.
good player95
good player95
EUW (#19)
- - Người thách đấu
LP: 961
Trận thắng: 118
20.
Koltiras
Koltiras
BR (#20)
Kim cương V
LP: 82
Trận thắng: 56
Kim cương IV
LP: 72
Trận thắng: 30
Người thách đấu
LP: 949
Trận thắng: 302
21.
Rêuse
Rêuse
TR (#21)
Kim cương III
LP: 15
Trận thắng: 84
Người thách đấu
LP: 152
Trận thắng: 76
Người thách đấu
LP: 948
Trận thắng: 275
22.
32cm de Caráter
32cm de Caráter
BR (#22)
Bạch kim III
LP: 25
Trận thắng: 56
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 94
Người thách đấu
LP: 919
Trận thắng: 247
23.
Jey
Jey
NA (#23)
- - Người thách đấu
LP: 918
Trận thắng: 160
24.
Leolar
Leolar
BR (#24)
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 112
Bạch kim III
LP: 34
Trận thắng: 14
Người thách đấu
LP: 901
Trận thắng: 151
25.
Kâtz3
Kâtz3
TR (#25)
Kim cương V
LP: 54
Trận thắng: 115
- Người thách đấu
LP: 890
Trận thắng: 260
26.
Strux
Strux
NA (#26)
Kim cương I
LP: 37
Trận thắng: 119
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 43
Người thách đấu
LP: 868
Trận thắng: 279
27.
GST Takzera
GST Takzera
BR (#27)
Kim cương III
LP: 87
Trận thắng: 198
Kim cương IV
LP: 93
Trận thắng: 62
Người thách đấu
LP: 868
Trận thắng: 170
28.
Apdo Jeong
LAN (#28)
- - Người thách đấu
LP: 861
Trận thắng: 140
29.
yea legit lol
yea legit lol
NA (#29)
Vàng III
LP: 48
Trận thắng: 15
- Người thách đấu
LP: 859
Trận thắng: 204
30.
kYwPag
kYwPag
EUW (#30)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 54
- Người thách đấu
LP: 850
Trận thắng: 188
31.
MaIzahar
MaIzahar
BR (#31)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 178
Người thách đấu
LP: 158
Trận thắng: 139
Người thách đấu
LP: 841
Trận thắng: 195
32.
Adéle
Adéle
TR (#32)
Kim cương III
LP: 56
Trận thắng: 80
Người thách đấu
LP: 404
Trận thắng: 84
Người thách đấu
LP: 837
Trận thắng: 157
33.
Samba
Samba
NA (#33)
Bạch kim II
LP: 100
Trận thắng: 18
Kim cương V
LP: 97
Trận thắng: 36
Người thách đấu
LP: 836
Trận thắng: 143
34.
Kussanagi
Kussanagi
BR (#34)
Bạch kim I
LP: 16
Trận thắng: 20
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 5
Người thách đấu
LP: 830
Trận thắng: 337
35.
Novice Fisher
Novice Fisher
EUW (#35)
Kim cương I
LP: 66
Trận thắng: 158
- Người thách đấu
LP: 823
Trận thắng: 94
36.
neanderthals
neanderthals
NA (#36)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 186
Bạch kim III
LP: 75
Trận thắng: 67
Người thách đấu
LP: 810
Trận thắng: 115
37.
Mati Ψ
Mati Ψ
EUNE (#37)
Kim cương V
LP: 84
Trận thắng: 36
Kim cương V
LP: 36
Trận thắng: 15
Người thách đấu
LP: 809
Trận thắng: 168
38.
SKT T1 Kirito
SKT T1 Kirito
TR (#38)
- Kim cương V
LP: 86
Trận thắng: 67
Người thách đấu
LP: 808
Trận thắng: 185
39.
iochin ikiki
iochin ikiki
BR (#39)
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 10
Bạch kim II
LP: 41
Trận thắng: 10
Người thách đấu
LP: 807
Trận thắng: 185
40.
Zalesiunio
Zalesiunio
EUW (#40)
Kim cương V
LP: 15
Trận thắng: 25
- Người thách đấu
LP: 805
Trận thắng: 119
41.
EB24 Tym3k
EB24 Tym3k
EUNE (#41)
Kim cương I
LP: 5
Trận thắng: 156
- Người thách đấu
LP: 804
Trận thắng: 266
42.
tough decisions
tough decisions
EUW (#42)
Kim cương IV
LP: 20
Trận thắng: 145
- Người thách đấu
LP: 803
Trận thắng: 96
43.
WOLVES Hero
WOLVES Hero
EUW (#43)
Kim cương I
LP: 88
Trận thắng: 220
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 37
Người thách đấu
LP: 801
Trận thắng: 127
44.
IP Raphael
IP Raphael
EUNE (#44)
Bạch kim V
LP: 88
Trận thắng: 24
- Người thách đấu
LP: 797
Trận thắng: 211
45.
Umagon
Umagon
LAN (#45)
Kim cương V
LP: 59
Trận thắng: 43
Kim cương V
LP: 77
Trận thắng: 69
Người thách đấu
LP: 797
Trận thắng: 186
46.
IP ZoldieVi
IP ZoldieVi
EUNE (#46)
Kim cương I
LP: 74
Trận thắng: 148
Bạch kim I
LP: 39
Trận thắng: 7
Người thách đấu
LP: 794
Trận thắng: 211
47.
IP Qteng
IP Qteng
EUNE (#47)
Kim cương I
LP: 76
Trận thắng: 53
- Người thách đấu
LP: 791
Trận thắng: 211
48.
OTK 후니
OTK 후니
KR (#48)
Vàng IV
LP: 0
Trận thắng: 31
- Người thách đấu
LP: 787
Trận thắng: 143
49.
Viíper
Viíper
BR (#49)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 126
Bạch kim I
LP: 98
Trận thắng: 44
Người thách đấu
LP: 777
Trận thắng: 294
50.
zzinga
NA (#50)
- Bạch kim I
LP: 84
Trận thắng: 53
Người thách đấu
LP: 752
Trận thắng: 138
51.
Z3nith
Z3nith
OCE (#51)
Vàng I
LP: 55
Trận thắng: 55
Bạch kim I
LP: 21
Trận thắng: 48
Người thách đấu
LP: 751
Trận thắng: 251
52.
Daddy Jαx
Daddy Jαx
EUNE (#52)
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 106
Người thách đấu
LP: 621
Trận thắng: 168
Người thách đấu
LP: 749
Trận thắng: 144
53.
Suco
Suco
BR (#53)
Kim cương IV
LP: 54
Trận thắng: 35
Vàng I
LP: 53
Trận thắng: 19
Người thách đấu
LP: 748
Trận thắng: 130
54.
Kréssh
Kréssh
EUNE (#54)
Bạch kim III
LP: 100
Trận thắng: 120
Kim cương V
LP: 29
Trận thắng: 67
Người thách đấu
LP: 741
Trận thắng: 347
55.
eat haixian
LAN (#55)
- - Người thách đấu
LP: 741
Trận thắng: 112
56.
Hèisenbèrg
Hèisenbèrg
EUW (#56)
Bạch kim II
LP: 100
Trận thắng: 13
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 9
Người thách đấu
LP: 738
Trận thắng: 123
57.
Kejorn
Kejorn
NA (#57)
Kim cương V
LP: 21
Trận thắng: 128
Kim cương II
LP: 48
Trận thắng: 42
Người thách đấu
LP: 732
Trận thắng: 259
58.
Ecchi
Ecchi
TR (#58)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 38
Kim cương V
LP: 22
Trận thắng: 165
Người thách đấu
LP: 726
Trận thắng: 193
59.
Xzyber
Xzyber
NA (#59)
Kim cương III
LP: 43
Trận thắng: 255
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 49
Người thách đấu
LP: 722
Trận thắng: 202
60.
Kavínsky
Kavínsky
TR (#60)
Kim cương IV
LP: 8
Trận thắng: 24
Kim cương IV
LP: 18
Trận thắng: 97
Người thách đấu
LP: 722
Trận thắng: 178
61.
Keren
NA (#61)
Kim cương V
LP: 41
Trận thắng: 99
Kim cương IV
LP: 21
Trận thắng: 30
Người thách đấu
LP: 716
Trận thắng: 95
62.
Cas
Cas
EUW (#62)
Kim cương II
LP: 21
Trận thắng: 66
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 30
Người thách đấu
LP: 712
Trận thắng: 135
63.
혼 신
혼 신
KR (#63)
Kim cương I
LP: 73
Trận thắng: 116
Kim cương III
LP: 25
Trận thắng: 49
Người thách đấu
LP: 712
Trận thắng: 129
64.
StillFishingURF
StillFishingURF
EUNE (#64)
Bạch kim III
LP: 83
Trận thắng: 68
Bạch kim III
LP: 0
Trận thắng: 17
Người thách đấu
LP: 707
Trận thắng: 157
65.
JustChillAndFill
JustChillAndFill
EUW (#65)
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 33
- Người thách đấu
LP: 688
Trận thắng: 145
66.
Black Wolf V
LAN (#66)
Bạch kim I
LP: 62
Trận thắng: 24
Kim cương I
LP: 52
Trận thắng: 56
Người thách đấu
LP: 680
Trận thắng: 107
67.
Requite
Requite
NA (#67)
Kim cương III
LP: 17
Trận thắng: 286
Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 56
Người thách đấu
LP: 680
Trận thắng: 91
68.
Rampage101
Rampage101
NA (#68)
Bạch kim V
LP: 31
Trận thắng: 69
Bạch kim V
LP: 0
Trận thắng: 27
Người thách đấu
LP: 679
Trận thắng: 201
69.
Timon
Timon
EUW (#69)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 168
Kim cương IV
LP: 52
Trận thắng: 47
Người thách đấu
LP: 679
Trận thắng: 103
70.
Madmaximo
Madmaximo
OCE (#70)
Người thách đấu
LP: 122
Trận thắng: 167
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 31
Người thách đấu
LP: 671
Trận thắng: 128
71.
BardMustachen
EUNE (#71)
Bạch kim III
LP: 12
Trận thắng: 33
- Người thách đấu
LP: 671
Trận thắng: 83
72.
Camomila
Camomila
BR (#72)
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 204
Kim cương I
LP: 45
Trận thắng: 117
Người thách đấu
LP: 669
Trận thắng: 247
73.
Bot Dûke
Bot Dûke
EUW (#73)
Kim cương IV
LP: 61
Trận thắng: 102
Người thách đấu
LP: 105
Trận thắng: 59
Người thách đấu
LP: 666
Trận thắng: 164
74.
Lía
Lía
TR (#74)
Kim cương III
LP: 56
Trận thắng: 57
Kim cương II
LP: 78
Trận thắng: 73
Người thách đấu
LP: 664
Trận thắng: 198
75.
i am ludak
i am ludak
EUNE (#75)
Bạch kim V
LP: 59
Trận thắng: 9
- Người thách đấu
LP: 663
Trận thắng: 165
76.
YOU MATHER BOOM
YOU MATHER BOOM
TR (#76)
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 44
Kim cương V
LP: 71
Trận thắng: 150
Người thách đấu
LP: 653
Trận thắng: 117
77.
Scary Mask
NA (#77)
Kim cương II
LP: 15
Trận thắng: 148
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 84
Người thách đấu
LP: 649
Trận thắng: 100
78.
Hokage Zer0
Hokage Zer0
BR (#78)
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 48
Kim cương V
LP: 24
Trận thắng: 34
Người thách đấu
LP: 646
Trận thắng: 118
79.
NoSkilledPlayer
NoSkilledPlayer
EUW (#79)
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 29
Vàng III
LP: 50
Trận thắng: 16
Người thách đấu
LP: 643
Trận thắng: 274
80.
Dune
Dune
LAN (#80)
Bạch kim I
LP: 89
Trận thắng: 11
Người thách đấu
LP: 477
Trận thắng: 162
Người thách đấu
LP: 643
Trận thắng: 116
81.
SynSatioN
SynSatioN
BR (#81)
Cao thủ I
LP: 75
Trận thắng: 141
Người thách đấu
LP: 61
Trận thắng: 60
Người thách đấu
LP: 642
Trận thắng: 132
82.
Zedomenal
Zedomenal
EUW (#82)
Bạch kim II
LP: 72
Trận thắng: 81
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 4
Người thách đấu
LP: 638
Trận thắng: 167
83.
Names
Names
NA (#83)
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 97
- Người thách đấu
LP: 636
Trận thắng: 169
84.
Mpzinha
Mpzinha
BR (#84)
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 20
Vàng I
LP: 77
Trận thắng: 11
Người thách đấu
LP: 629
Trận thắng: 112
85.
Reprimido
Reprimido
BR (#85)
Kim cương V
LP: 54
Trận thắng: 94
Kim cương IV
LP: 47
Trận thắng: 65
Người thách đấu
LP: 627
Trận thắng: 373
86.
a korean guy
a korean guy
BR (#86)
- Kim cương V
LP: 16
Trận thắng: 54
Người thách đấu
LP: 627
Trận thắng: 198
87.
Mesyder
EUW (#87)
Kim cương IV
LP: 83
Trận thắng: 99
Kim cương V
LP: 46
Trận thắng: 17
Người thách đấu
LP: 625
Trận thắng: 130
88.
Yizack
Yizack
LAN (#88)
Kim cương III
LP: 88
Trận thắng: 80
Kim cương V
LP: 72
Trận thắng: 53
Người thách đấu
LP: 625
Trận thắng: 113
89.
ikii
ikii
BR (#89)
Bạch kim II
LP: 47
Trận thắng: 33
- Người thách đấu
LP: 624
Trận thắng: 206
90.
Ri Rylee
Ri Rylee
TR (#90)
Bạch kim II
LP: 58
Trận thắng: 37
Vàng I
LP: 11
Trận thắng: 13
Người thách đấu
LP: 623
Trận thắng: 213
91.
Müll
Müll
EUW (#91)
Kim cương IV
LP: 59
Trận thắng: 160
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 17
Người thách đấu
LP: 618
Trận thắng: 189
92.
ØWWWWWWWWWWWWWWW
ØWWWWWWWWWWWWWWW
EUW (#92)
Kim cương IV
LP: 72
Trận thắng: 88
Bạch kim I
LP: 40
Trận thắng: 13
Người thách đấu
LP: 604
Trận thắng: 139
93.
Miss Luxury
Miss Luxury
BR (#93)
Cao thủ I
LP: 345
Trận thắng: 177
Người thách đấu
LP: 680
Trận thắng: 81
Người thách đấu
LP: 601
Trận thắng: 102
94.
Kurukuto
Kurukuto
NA (#94)
- Kim cương V
LP: 18
Trận thắng: 18
Người thách đấu
LP: 599
Trận thắng: 173
95.
GST Evil
GST Evil
BR (#95)
Kim cương IV
LP: 14
Trận thắng: 81
Kim cương V
LP: 44
Trận thắng: 67
Người thách đấu
LP: 593
Trận thắng: 222
96.
Wero Reyes Lopez
Wero Reyes Lopez
NA (#96)
Kim cương I
LP: 67
Trận thắng: 230
Kim cương V
LP: 100
Trận thắng: 23
Người thách đấu
LP: 591
Trận thắng: 139
97.
LCL noob adc
LCL noob adc
EUW (#97)
Kim cương IV
LP: 19
Trận thắng: 420
- Người thách đấu
LP: 588
Trận thắng: 101
98.
Infernal Piicka
Infernal Piicka
NA (#98)
Bạch kim V
LP: 97
Trận thắng: 117
Bạch kim I
LP: 39
Trận thắng: 105
Người thách đấu
LP: 586
Trận thắng: 168
99.
fascinate1967
fascinate1967
TR (#99)
Kim cương V
LP: 63
Trận thắng: 65
Bạch kim II
LP: 24
Trận thắng: 38
Người thách đấu
LP: 581
Trận thắng: 113
100.
SzucsFCKNLevente
SzucsFCKNLevente
EUNE (#100)
Bạch kim II
LP: 61
Trận thắng: 62
Bạch kim I
LP: 19
Trận thắng: 40
Người thách đấu
LP: 577
Trận thắng: 128
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: