Anivia

Anivia NA tốt nhất

Anivia NA tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
teh cloud
teh cloud
NA (#1)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.9% 6.0 /
4.3 /
6.7
105
2.
Miku x Futaro
Miku x Futaro
NA (#2)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.1% 6.1 /
3.3 /
7.1
193
3.
ICUKAT
ICUKAT
NA (#3)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.7% 5.5 /
5.4 /
7.0
89
4.
mvpee
mvpee
NA (#4)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.8% 5.5 /
3.2 /
6.7
79
5.
Ocmesa
Ocmesa
NA (#5)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 82.7% 7.8 /
4.1 /
9.3
52
6.
Søxo
Søxo
NA (#6)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.1% 5.8 /
5.1 /
7.4
158
7.
roll5
roll5
NA (#7)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.2% 5.1 /
2.9 /
5.3
67
8.
kaster minion
kaster minion
NA (#8)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.5% 6.5 /
4.4 /
7.6
48
9.
ØneTrickÅñÏvÏâ
ØneTrickÅñÏvÏâ
NA (#9)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 72.0% 6.6 /
4.9 /
8.3
107
10.
BogsFrog
BogsFrog
NA (#10)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 57.7% 6.0 /
4.5 /
6.9
428
11.
roningick
roningick
NA (#11)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 73.1% 7.1 /
4.1 /
8.3
52
12.
Dank Pho
Dank Pho
NA (#12)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.0% 5.9 /
3.2 /
7.0
151
13.
BlitzOps
BlitzOps
NA (#13)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 56.2% 4.2 /
3.8 /
9.1
210
14.
OOFAFA
OOFAFA
NA (#14)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 56.8% 6.4 /
4.9 /
7.5
294
15.
antownknee
antownknee
NA (#15)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.3% 4.2 /
2.9 /
6.8
92
16.
Corgi the Pig
Corgi the Pig
NA (#16)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.3% 7.3 /
5.1 /
7.6
565
17.
oSemo
oSemo
NA (#17)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 65.6% 6.3 /
4.4 /
7.7
61
18.
XiaoAi
XiaoAi
NA (#18)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.3% 5.1 /
4.1 /
7.8
137
19.
NorCal Champ Bro
NorCal Champ Bro
NA (#19)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.7% 5.9 /
7.1 /
7.0
229
20.
DJ Y4ssin
DJ Y4ssin
NA (#20)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.9% 6.3 /
5.7 /
6.9
336
21.
MyOwnProfile
MyOwnProfile
NA (#21)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.1% 4.3 /
4.7 /
6.2
397
22.
VeeIox
VeeIox
NA (#22)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 68.1% 6.1 /
5.2 /
8.3
94
23.
tian yi nan wei
tian yi nan wei
NA (#23)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.0% 5.8 /
5.5 /
6.2
183
24.
dnalohG
dnalohG
NA (#24)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 75.0% 9.9 /
4.0 /
7.8
76
25.
Nicia
Nicia
NA (#25)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 72.2% 7.2 /
3.2 /
7.6
72
26.
xLittleSlugx
xLittleSlugx
NA (#26)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 67.9% 5.9 /
3.3 /
7.9
56
27.
iVDennis
iVDennis
NA (#27)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 61.4% 6.0 /
3.7 /
7.7
114
28.
Hori x Izumi
Hori x Izumi
NA (#28)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 69.6% 7.7 /
3.1 /
6.3
56
29.
Unholy Wish
Unholy Wish
NA (#29)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 63.0% 4.9 /
4.6 /
7.1
54
30.
Just Only Diem
Just Only Diem
NA (#30)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 70.7% 8.7 /
5.0 /
7.8
82
31.
Loó
Loó
NA (#31)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 69.6% 7.1 /
3.0 /
7.8
92
32.
Selkie
Selkie
NA (#32)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 60.8% 4.8 /
3.6 /
7.3
97
33.
Nelsonic
Nelsonic
NA (#33)
Bạch kim III Bạch kim III
Bạch kim III 78.2% 8.8 /
2.7 /
6.3
55
34.
YVR
YVR
NA (#34)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 66.7% 7.6 /
4.5 /
8.7
120
35.
Kozen
Kozen
NA (#35)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 58.9% 6.3 /
4.4 /
8.3
141
36.
jbraggs
jbraggs
NA (#36)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.8% 5.4 /
2.7 /
6.9
45
37.
cantspellmidlane
cantspellmidlane
NA (#37)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 61.8% 8.3 /
5.1 /
6.5
89
38.
Prof Hex
Prof Hex
NA (#38)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 61.9% 6.1 /
4.7 /
7.0
118
39.
Big one
Big one
NA (#39)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 56.8% 6.7 /
4.2 /
7.1
213
40.
creammountaintea
creammountaintea
NA (#40)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 64.5% 6.9 /
5.1 /
8.6
121
41.
Freeze
Freeze
NA (#41)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 58.3% 5.7 /
3.7 /
7.4
132
42.
rise44
rise44
NA (#42)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 57.2% 6.8 /
4.3 /
7.2
138
43.
WX Bird
WX Bird
NA (#43)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.3% 3.9 /
6.3 /
14.2
128
44.
women disliker
women disliker
NA (#44)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 65.4% 7.9 /
4.7 /
7.6
52
45.
Lamboyant
Lamboyant
NA (#45)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 59.2% 6.0 /
3.9 /
7.2
103
46.
우승자
우승자
NA (#46)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 63.1% 6.8 /
3.6 /
6.8
65
47.
VG Novect
VG Novect
NA (#47)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 60.1% 6.4 /
3.6 /
6.6
158
48.
Mai Le Duiyou Ma
Mai Le Duiyou Ma
NA (#48)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 66.8% 7.0 /
4.8 /
7.7
187
49.
oGvGNorma
oGvGNorma
NA (#49)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 59.6% 6.1 /
5.4 /
7.2
183
50.
CKReborn
CKReborn
NA (#50)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.8% 5.8 /
5.4 /
6.8
44
51.
ACE SAKURA
ACE SAKURA
NA (#51)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 59.2% 5.0 /
4.6 /
7.0
49
52.
Gholand
Gholand
NA (#52)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 55.5% 5.7 /
4.6 /
7.2
308
53.
Triste1y
Triste1y
NA (#53)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 83.0% 13.0 /
4.7 /
8.9
47
54.
PhDstudio
PhDstudio
NA (#54)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 61.0% 5.8 /
3.9 /
8.3
154
55.
R O A M G 0 D
R O A M G 0 D
NA (#55)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 63.6% 4.1 /
6.5 /
14.5
44
56.
AniviaSmokesWeed
AniviaSmokesWeed
NA (#56)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 62.0% 7.9 /
4.6 /
8.1
258
57.
DA Ge Ge  0w0
DA Ge Ge 0w0
NA (#57)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 64.4% 9.1 /
5.8 /
7.7
87
58.
waqycx
waqycx
NA (#58)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 76.2% 11.9 /
5.1 /
8.6
42
59.
Phrez
Phrez
NA (#59)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 57.9% 6.1 /
5.0 /
7.9
145
60.
Riot Fauxfox
Riot Fauxfox
NA (#60)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 60.0% 6.7 /
4.8 /
8.6
190
61.
Janivia
Janivia
NA (#61)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 61.8% 7.4 /
3.7 /
5.8
55
62.
ThatsAToad
ThatsAToad
NA (#62)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 57.9% 6.4 /
3.9 /
6.1
178
63.
Martýr
Martýr
NA (#63)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 60.4% 6.3 /
3.5 /
7.5
265
64.
Ohearrl
Ohearrl
NA (#64)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 60.7% 5.6 /
4.3 /
8.2
61
65.
Arcanghul
Arcanghul
NA (#65)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 56.9% 7.0 /
4.1 /
7.2
216
66.
Articunos Storm
Articunos Storm
NA (#66)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 64.3% 6.6 /
4.9 /
7.8
185
67.
13579246
13579246
NA (#67)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 55.8% 5.7 /
3.8 /
6.4
86
68.
NorCal
NorCal
NA (#68)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 57.5% 7.0 /
6.7 /
6.3
106
69.
JKJLASDJLFKJJ
JKJLASDJLFKJJ
NA (#69)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 63.0% 6.9 /
5.2 /
6.9
54
70.
Auke
Auke
NA (#70)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 53.7% 5.2 /
4.0 /
7.1
629
71.
CapMaker
CapMaker
NA (#71)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 62.3% 6.2 /
3.3 /
6.8
114
72.
ByulE
ByulE
NA (#72)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 62.3% 7.0 /
4.5 /
7.3
61
73.
Cloobtz
Cloobtz
NA (#73)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 62.7% 5.3 /
3.6 /
6.3
59
74.
kjlahg
kjlahg
NA (#74)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 66.7% 6.5 /
3.5 /
6.0
51
75.
Fcking Awesome
Fcking Awesome
NA (#75)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 65.0% 7.5 /
4.1 /
9.4
160
76.
Honey ImH0me
Honey ImH0me
NA (#76)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 62.1% 8.2 /
3.8 /
7.5
161
77.
Ray Lu12
Ray Lu12
NA (#77)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 56.8% 5.2 /
3.5 /
7.7
95
78.
afafugai
afafugai
NA (#78)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 61.8% 8.2 /
4.5 /
8.9
89
79.
Umbral Saber
Umbral Saber
NA (#79)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 60.7% 5.3 /
5.4 /
7.5
219
80.
Kranny Bo Banny
Kranny Bo Banny
NA (#80)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 60.7% 8.0 /
3.4 /
6.3
61
81.
GrindrWasMyIdea
GrindrWasMyIdea
NA (#81)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 63.3% 5.8 /
5.2 /
8.0
49
82.
Ahjistair
Ahjistair
NA (#82)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 61.1% 5.6 /
3.4 /
6.8
149
83.
GravityParkourQQ
GravityParkourQQ
NA (#83)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 64.5% 7.0 /
4.6 /
8.3
93
84.
Clickity M
Clickity M
NA (#84)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 60.0% 4.9 /
4.3 /
7.5
205
85.
Chibi UsagÍ
Chibi UsagÍ
NA (#85)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 60.9% 5.3 /
4.6 /
9.6
87
86.
Métalêpse
Métalêpse
NA (#86)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 67.6% 7.4 /
3.8 /
8.7
68
87.
xTswizzle
xTswizzle
NA (#87)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 52.9% 5.2 /
5.1 /
6.7
104
88.
I LOVE Y0U
I LOVE Y0U
NA (#88)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 57.9% 7.1 /
4.3 /
7.9
309
89.
Lost Half God
Lost Half God
NA (#89)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 60.6% 6.0 /
5.5 /
8.5
71
90.
Łøúis Vúittøñ
Łøúis Vúittøñ
NA (#90)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 68.4% 8.9 /
4.8 /
8.8
57
91.
Gunsi
Gunsi
NA (#91)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 54.7% 5.7 /
4.2 /
7.4
64
92.
Hermitsu
Hermitsu
NA (#92)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 58.9% 6.3 /
4.2 /
8.6
112
93.
Eternalmustard
Eternalmustard
NA (#93)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 53.9% 5.9 /
5.8 /
7.6
343
94.
whitemountaintea
whitemountaintea
NA (#94)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 53.5% 6.1 /
4.9 /
7.1
462
95.
FightingForce101
FightingForce101
NA (#95)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 59.9% 5.5 /
3.6 /
8.5
167
96.
SKT Ezreal
SKT Ezreal
NA (#96)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 63.3% 9.1 /
5.6 /
7.5
79
97.
desamos
desamos
NA (#97)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 66.0% 8.7 /
5.0 /
7.4
47
98.
EasyClap
EasyClap
NA (#98)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 64.4% 8.2 /
4.3 /
6.9
59
99.
ylvorgjgi
ylvorgjgi
NA (#99)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 64.5% 8.4 /
4.4 /
7.2
62
100.
Instınct
Instınct
NA (#100)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 60.3% 6.4 /
3.1 /
7.6
68
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: