Anivia

Anivia NA tốt nhất

Anivia NA tốt nhất

# Anh hùng Vị trí Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
Kwanzilla
Kwanzilla
NA (#1)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 66.0% 5.8 /
3.8 /
7.4
53
2.
Froggen
Froggen
NA (#2)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 58.0% 5.8 /
3.4 /
6.7
138
3.
Runepage
Runepage
NA (#3)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 58.5% 6.4 /
5.0 /
7.1
205
4.
Fishfarts
Fishfarts
NA (#4)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 59.1% 7.1 /
4.2 /
8.6
474
5.
Arcanghul
Arcanghul
NA (#5)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 57.7% 6.9 /
5.3 /
7.3
97
6.
ni shì gu ér 1
ni shì gu ér 1
NA (#6)
Cao thủ Cao thủ
Hỗ trợ Cao thủ 60.3% 3.7 /
6.8 /
13.1
287
7.
Hub1012345
Hub1012345
NA (#7)
Người thách đấu Người thách đấu
Mid Người thách đấu 56.1% 4.9 /
4.4 /
6.3
380
8.
WorkFromHomelol
WorkFromHomelol
NA (#8)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 60.5% 6.7 /
3.5 /
7.5
167
9.
ZaltHate
ZaltHate
NA (#9)
GrandMaster GrandMaster
Mid GrandMaster 55.9% 6.4 /
5.5 /
7.0
127
10.
Nhivia
Nhivia
NA (#10)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 52.0% 4.2 /
3.3 /
7.6
177
11.
antownknee
antownknee
NA (#11)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 52.7% 5.0 /
3.3 /
6.9
93
12.
Corgi the Pig
Corgi the Pig
NA (#12)
Người thách đấu Người thách đấu
Mid Người thách đấu 54.7% 6.4 /
5.1 /
7.4
728
13.
Ecksreaper
Ecksreaper
NA (#13)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 52.7% 6.7 /
5.8 /
6.8
256
14.
CuJoMac
CuJoMac
NA (#14)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 57.2% 6.7 /
5.0 /
7.0
208
15.
IIIIIIIlllll
IIIIIIIlllll
NA (#15)
Kim cương III Kim cương III
Top Kim cương III 67.2% 3.7 /
3.7 /
7.2
58
16.
Glacial Emperor
Glacial Emperor
NA (#16)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 62.0% 8.3 /
4.6 /
7.7
350
17.
L2H2L2
L2H2L2
NA (#17)
Kim cương I Kim cương I
MidTop Kim cương I 62.0% 4.6 /
2.6 /
6.8
79
18.
Capks
Capks
NA (#18)
Kim cương I Kim cương I
Mid Kim cương I 63.2% 6.6 /
3.8 /
8.1
155
19.
TheePope
TheePope
NA (#19)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 54.1% 5.0 /
5.1 /
7.2
74
20.
Hage v2
Hage v2
NA (#20)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 62.0% 8.6 /
5.3 /
7.2
171
21.
xKillerSlugx
xKillerSlugx
NA (#21)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 68.0% 9.0 /
3.7 /
7.7
97
22.
Kurian
Kurian
NA (#22)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 50.8% 5.4 /
5.7 /
7.0
63
23.
ThatsAToad
ThatsAToad
NA (#23)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 50.0% 5.7 /
3.9 /
6.3
102
24.
Prof Hex
Prof Hex
NA (#24)
Kim cương I Kim cương I
Mid Kim cương I 55.6% 6.2 /
4.9 /
7.2
117
25.
RayLu TW
RayLu TW
NA (#25)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 71.2% 7.1 /
4.6 /
8.2
52
26.
CoraloJ
CoraloJ
NA (#26)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 60.3% 8.3 /
5.1 /
8.8
63
27.
i h8 all of u
i h8 all of u
NA (#27)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 63.1% 6.7 /
4.7 /
7.6
149
28.
Riot Fauxfox
Riot Fauxfox
NA (#28)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 60.3% 7.0 /
5.1 /
8.5
257
29.
Silent Solitude
Silent Solitude
NA (#29)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Mid Bạch kim IV 83.7% 12.3 /
4.1 /
7.2
43
30.
975
975
NA (#30)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Mid Bạch kim IV 81.8% 7.1 /
3.0 /
8.8
55
31.
Phoen1xx LPL
Phoen1xx LPL
NA (#31)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 59.3% 7.0 /
4.5 /
7.1
172
32.
olimar smashyman
olimar smashyman
NA (#32)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 58.4% 6.7 /
4.2 /
6.9
178
33.
Dragonovax
Dragonovax
NA (#33)
Kim cương I Kim cương I
Mid Kim cương I 51.9% 5.1 /
4.3 /
7.7
79
34.
QÏng
QÏng
NA (#34)
Kim cương I Kim cương I
Mid Kim cương I 53.5% 5.7 /
5.0 /
6.8
441
35.
TrueSerendipity
TrueSerendipity
NA (#35)
Bạch kim II Bạch kim II
Mid Bạch kim II 71.7% 5.0 /
3.7 /
8.6
53
36.
ParagonOfHonor
ParagonOfHonor
NA (#36)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 55.6% 6.3 /
4.1 /
6.3
417
37.
Voltaron
Voltaron
NA (#37)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 55.3% 6.0 /
5.0 /
6.8
114
38.
NorCal
NorCal
NA (#38)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 57.4% 6.3 /
7.1 /
7.4
387
39.
J7ang
J7ang
NA (#39)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 64.8% 8.2 /
4.9 /
9.3
91
40.
Kozen
Kozen
NA (#40)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 58.2% 6.3 /
4.3 /
8.4
79
41.
its anivia
its anivia
NA (#41)
Vàng I Vàng I
Mid Vàng I 74.4% 9.9 /
3.8 /
8.9
86
42.
elliottsenpaiiii
elliottsenpaiiii
NA (#42)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 60.6% 4.0 /
3.9 /
7.5
71
43.
Wooble Smurf
Wooble Smurf
NA (#43)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 66.1% 7.2 /
5.1 /
8.3
59
44.
Omen the Prodigy
Omen the Prodigy
NA (#44)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 61.4% 7.7 /
3.4 /
7.5
352
45.
InsertAsianName
InsertAsianName
NA (#45)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 61.2% 5.6 /
4.0 /
7.8
49
46.
mbenton
mbenton
NA (#46)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 62.2% 7.6 /
3.6 /
8.5
148
47.
bablo
bablo
NA (#47)
Kim cương I Kim cương I
Mid Kim cương I 51.5% 5.9 /
4.2 /
6.5
328
48.
LoquaciousG
LoquaciousG
NA (#48)
Kim cương II Kim cương II
MidTop Kim cương II 54.4% 6.7 /
5.3 /
7.6
114
49.
God Anivia
God Anivia
NA (#49)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 61.1% 8.2 /
4.4 /
8.1
391
50.
FlyingGreenApple
FlyingGreenApple
NA (#50)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 58.3% 5.7 /
3.2 /
6.8
156
51.
BURD IS THE WORD
BURD IS THE WORD
NA (#51)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 60.0% 6.6 /
4.5 /
7.4
412
52.
Flásh Frost
Flásh Frost
NA (#52)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 57.5% 7.4 /
4.5 /
7.3
449
53.
Hermitsu
Hermitsu
NA (#53)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 53.3% 5.4 /
4.4 /
7.0
105
54.
veroma
veroma
NA (#54)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 61.4% 7.2 /
5.1 /
8.4
264
55.
EUDS ryan4ace
EUDS ryan4ace
NA (#55)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 55.1% 5.7 /
4.5 /
7.9
198
56.
1976
1976
NA (#56)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 70.5% 7.7 /
4.4 /
7.2
44
57.
Brokewing
Brokewing
NA (#57)
Bạch kim II Bạch kim II
Mid Bạch kim II 70.2% 9.3 /
5.9 /
8.7
47
58.
Harluz
Harluz
NA (#58)
Kim cương I Kim cương I
Mid Kim cương I 54.5% 6.4 /
4.6 /
7.5
321
59.
Luple
Luple
NA (#59)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 52.3% 5.7 /
4.6 /
7.3
463
60.
JustASolarFlare
JustASolarFlare
NA (#60)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 57.5% 5.5 /
3.3 /
7.4
287
61.
shui wan jiu zou
shui wan jiu zou
NA (#61)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 58.5% 7.7 /
4.1 /
7.9
224
62.
Hya BeiFeng
Hya BeiFeng
NA (#62)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 60.7% 5.7 /
4.2 /
8.1
61
63.
Fcking Awesome
Fcking Awesome
NA (#63)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 65.9% 6.9 /
3.8 /
8.5
44
64.
RyanTheRat
RyanTheRat
NA (#64)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 58.5% 6.2 /
4.4 /
7.2
200
65.
MjauMir
MjauMir
NA (#65)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 58.6% 5.0 /
3.9 /
7.9
162
66.
Lord Reeves
Lord Reeves
NA (#66)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 53.1% 6.8 /
3.1 /
7.7
162
67.
emoDinosaur
emoDinosaur
NA (#67)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 60.5% 6.5 /
3.0 /
7.3
200
68.
ShadowBlade100
ShadowBlade100
NA (#68)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 58.2% 4.7 /
4.4 /
7.6
98
69.
Lamboyant
Lamboyant
NA (#69)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 55.6% 6.5 /
4.5 /
7.3
72
70.
GoodSnackss
GoodSnackss
NA (#70)
Kim cương IV Kim cương IV
MidTop Kim cương IV 59.8% 5.2 /
5.7 /
8.6
97
71.
CoNvOy Yeti
CoNvOy Yeti
NA (#71)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 62.6% 6.3 /
5.7 /
8.3
99
72.
XxCadenatorxX
XxCadenatorxX
NA (#72)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 57.5% 5.0 /
3.7 /
6.4
160
73.
Crusher9654
Crusher9654
NA (#73)
Kim cương I Kim cương I
Mid Kim cương I 57.9% 5.0 /
4.4 /
6.8
76
74.
OnlySurpriseTime
OnlySurpriseTime
NA (#74)
Bạch kim II Bạch kim II
Mid Bạch kim II 61.2% 7.9 /
5.4 /
8.7
134
75.
bboykloud
bboykloud
NA (#75)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 62.2% 6.8 /
5.5 /
7.8
241
76.
afternoonmare
afternoonmare
NA (#76)
Bạch kim II Bạch kim II
Mid Bạch kim II 62.9% 6.7 /
3.3 /
7.1
89
77.
Duo From Hell
Duo From Hell
NA (#77)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 63.9% 7.6 /
4.1 /
7.8
61
78.
roll5
roll5
NA (#78)
Kim cương I Kim cương I
Mid Kim cương I 58.7% 5.2 /
3.5 /
6.5
46
79.
Bluemudkipz419
Bluemudkipz419
NA (#79)
Kim cương I Kim cương I
Mid Kim cương I 60.3% 7.2 /
5.0 /
9.4
63
80.
Hat4ke
Hat4ke
NA (#80)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 66.3% 7.3 /
4.2 /
6.2
92
81.
Aloof Bidoof
Aloof Bidoof
NA (#81)
Bạch kim II Bạch kim II
Mid Bạch kim II 63.4% 7.1 /
5.9 /
7.7
145
82.
Da  Ye Ye
Da Ye Ye
NA (#82)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 56.0% 9.2 /
5.9 /
8.9
75
83.
TBSauce
TBSauce
NA (#83)
Kim cương IV Kim cương IV
Mid Kim cương IV 57.1% 8.2 /
5.4 /
8.1
98
84.
l Jimi l
l Jimi l
NA (#84)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Mid Bạch kim IV 67.0% 8.0 /
3.4 /
8.1
112
85.
Ja Morant
Ja Morant
NA (#85)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 54.8% 5.4 /
4.5 /
6.2
84
86.
EmoNinja
EmoNinja
NA (#86)
Bạch kim II Bạch kim II
Mid Bạch kim II 59.3% 6.2 /
4.6 /
7.4
312
87.
Malakian D
Malakian D
NA (#87)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Mid Bạch kim IV 71.8% 9.4 /
4.0 /
7.9
85
88.
theChosen Anivia
theChosen Anivia
NA (#88)
Kim cương I Kim cương I
AD Carry Kim cương I 56.4% 4.0 /
3.2 /
8.0
55
89.
Fauntleroy
Fauntleroy
NA (#89)
Cao thủ Cao thủ
Mid Cao thủ 45.6% 5.8 /
5.2 /
6.6
103
90.
Pants Ascended
Pants Ascended
NA (#90)
Bạch kim III Bạch kim III
Mid Bạch kim III 71.2% 6.8 /
5.2 /
7.6
52
91.
DJ Y4SSIN
DJ Y4SSIN
NA (#91)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 53.5% 7.4 /
5.7 /
6.8
200
92.
Vreid
Vreid
NA (#92)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 55.2% 5.6 /
4.2 /
6.2
165
93.
yMqLarry
yMqLarry
NA (#93)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 58.6% 7.7 /
5.6 /
7.7
133
94.
ChomperDavo
ChomperDavo
NA (#94)
Bạch kim III Bạch kim III
Mid Bạch kim III 67.1% 5.6 /
3.2 /
6.6
70
95.
Ray Lu
Ray Lu
NA (#95)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 53.3% 5.7 /
4.5 /
7.8
473
96.
Morbid destiney
Morbid destiney
NA (#96)
Kim cương III Kim cương III
Mid Kim cương III 60.3% 6.6 /
4.1 /
9.1
146
97.
ZOAP Hiya
ZOAP Hiya
NA (#97)
Kim cương II Kim cương II
Mid Kim cương II 48.9% 5.5 /
4.3 /
6.6
348
98.
NicoP
NicoP
NA (#98)
Vàng I Vàng I
Hỗ trợMid Vàng I 77.1% 9.1 /
4.1 /
11.0
48
99.
Suzu Honjo
Suzu Honjo
NA (#99)
Bạch kim II Bạch kim II
Mid Bạch kim II 62.7% 5.2 /
3.6 /
7.2
75
100.
Squaaaaaaaaaa
Squaaaaaaaaaa
NA (#100)
Bạch kim I Bạch kim I
Mid Bạch kim I 59.5% 7.5 /
4.5 /
5.8
195
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: