Anivia

Người chơi Anivia xuất sắc nhất NA

Người chơi Anivia xuất sắc nhất NA

# Người Chơi Các Vai Trò Thứ bậc Tỷ Lệ Thắng KDA Đã chơi
1.
poopybutt3
poopybutt3
NA (#1)
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Hỗ Trợ Đại Cao Thủ 72.0% 2.9 /
7.0 /
15.7
132
2.
big yellow dog
big yellow dog
NA (#2)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường giữa Cao Thủ 70.1% 7.0 /
3.5 /
7.6
77
3.
Hyori Returns
Hyori Returns
NA (#3)
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đường giữa Đại Cao Thủ 62.1% 5.3 /
5.2 /
8.9
140
4.
Crickles
Crickles
NA (#4)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường giữa Cao Thủ 57.6% 5.5 /
3.1 /
6.7
184
5.
ITC Corgi da Pig
ITC Corgi da Pig
NA (#5)
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đường giữa Đại Cao Thủ 57.6% 6.5 /
5.6 /
8.2
311
6.
ThanatosTv
ThanatosTv
NA (#6)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường giữa Cao Thủ 61.5% 6.1 /
5.6 /
9.0
65
7.
Criador de Muro
Criador de Muro
NA (#7)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường trên Cao Thủ 56.6% 3.9 /
3.4 /
4.8
53
8.
Haku
Haku
NA (#8)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường giữa Cao Thủ 55.2% 5.8 /
3.4 /
6.1
471
9.
anime cat girls
anime cat girls
NA (#9)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường giữa Cao Thủ 60.3% 6.3 /
4.2 /
6.2
78
10.
TTV TurboHanfeng
TTV TurboHanfeng
NA (#10)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường trênĐường giữa Cao Thủ 56.9% 4.8 /
4.9 /
6.3
58
11.
NinjaTemplar
NinjaTemplar
NA (#11)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường giữa Cao Thủ 54.1% 4.4 /
4.2 /
8.1
148
12.
MyOwnProfile
MyOwnProfile
NA (#12)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường giữaĐường trên Cao Thủ 53.2% 4.2 /
4.2 /
6.6
190
13.
CLG DoubIelift
CLG DoubIelift
NA (#13)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữa Kim Cương I 64.6% 5.9 /
4.6 /
9.1
82
14.
Gay 4D
Gay 4D
NA (#14)
Kim Cương III Kim Cương III
Đường giữa Kim Cương III 66.3% 6.3 /
4.5 /
9.2
86
15.
Opegalenust
Opegalenust
NA (#15)
Kim Cương III Kim Cương III
Đường giữa Kim Cương III 68.0% 4.8 /
4.6 /
8.2
50
16.
Kaladone
Kaladone
NA (#16)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 70.1% 6.3 /
3.2 /
7.5
67
17.
Frosted E
Frosted E
NA (#17)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường giữa Cao Thủ 52.0% 5.6 /
4.6 /
7.5
173
18.
YVR
YVR
NA (#18)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữa Kim Cương I 61.1% 5.2 /
4.9 /
7.5
90
19.
Connor McDaddy
Connor McDaddy
NA (#19)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường giữa Cao Thủ 51.2% 5.1 /
4.2 /
6.0
86
20.
Mental Debuƒƒ
Mental Debuƒƒ
NA (#20)
Kim Cương II Kim Cương II
Hỗ Trợ Kim Cương II 65.6% 4.8 /
6.1 /
11.0
125
21.
Copy Bird
Copy Bird
NA (#21)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữa Kim Cương I 55.6% 4.3 /
2.6 /
7.7
54
22.
can fix her
can fix her
NA (#22)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữa Kim Cương I 57.1% 5.2 /
4.8 /
6.0
49
23.
Pedroia
Pedroia
NA (#23)
Kim Cương II Kim Cương II
Đường giữa Kim Cương II 56.5% 4.1 /
2.8 /
7.4
92
24.
Sørrymaker
Sørrymaker
NA (#24)
Kim Cương II Kim Cương II
Đường giữa Kim Cương II 58.5% 5.9 /
3.8 /
7.7
53
25.
Šap
Šap
NA (#25)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữaHỗ Trợ Kim Cương I 59.1% 5.9 /
5.9 /
9.6
186
26.
Milk Tea Rex
Milk Tea Rex
NA (#26)
ngọc lục bảo II ngọc lục bảo II
Đường giữa ngọc lục bảo II 66.7% 7.6 /
3.3 /
8.3
54
27.
Burstmafia
Burstmafia
NA (#27)
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
Đường giữa ngọc lục bảo I 64.6% 5.2 /
2.6 /
7.1
96
28.
Pistol Pete699
Pistol Pete699
NA (#28)
Kim Cương III Kim Cương III
Đường giữa Kim Cương III 58.4% 5.7 /
4.1 /
8.0
101
29.
BootyShmacker
BootyShmacker
NA (#29)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 69.6% 6.4 /
3.4 /
8.4
56
30.
lemonlover09
lemonlover09
NA (#30)
Kim Cương II Kim Cương II
Đường giữa Kim Cương II 54.0% 4.8 /
5.0 /
7.5
450
31.
ßlRD
ßlRD
NA (#31)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 76.3% 5.1 /
3.5 /
8.7
38
32.
shui wan jiu zou
shui wan jiu zou
NA (#32)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữa Kim Cương I 58.1% 7.9 /
3.8 /
7.3
74
33.
YeeeeeeW
YeeeeeeW
NA (#33)
Kim Cương II Kim Cương II
Đường giữa Kim Cương II 64.3% 7.5 /
3.8 /
7.6
112
34.
SchizoTurk1299
SchizoTurk1299
NA (#34)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 69.2% 6.3 /
5.5 /
6.5
52
35.
omgitsme1225
omgitsme1225
NA (#35)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 57.7% 4.5 /
3.4 /
6.6
104
36.
I Am Your GODPIG
I Am Your GODPIG
NA (#36)
Cao Thủ Cao Thủ
Đường trên Cao Thủ 46.5% 3.3 /
4.2 /
5.2
43
37.
Poseıdon
Poseıdon
NA (#37)
Kim Cương III Kim Cương III
Đường giữa Kim Cương III 56.3% 4.7 /
4.1 /
6.7
64
38.
bablo
bablo
NA (#38)
Kim Cương II Kim Cương II
Đường giữa Kim Cương II 51.2% 4.6 /
3.6 /
7.0
82
39.
A Teammate
A Teammate
NA (#39)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 61.1% 4.8 /
3.3 /
8.3
72
40.
GearHead1171
GearHead1171
NA (#40)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 62.2% 8.2 /
5.7 /
9.9
143
41.
EskLizard
EskLizard
NA (#41)
Kim Cương II Kim Cương II
Đường giữa Kim Cương II 50.0% 4.1 /
3.8 /
6.9
66
42.
Shyer
Shyer
NA (#42)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữa Kim Cương I 83.3% 11.3 /
5.6 /
9.6
24
43.
BlitzOps
BlitzOps
NA (#43)
Kim Cương II Kim Cương II
Hỗ Trợ Kim Cương II 50.0% 4.0 /
6.3 /
10.5
68
44.
RykerIvanov
RykerIvanov
NA (#44)
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
Đường giữa ngọc lục bảo I 60.2% 7.2 /
4.9 /
7.5
88
45.
ADC Delivery
ADC Delivery
NA (#45)
Kim Cương II Kim Cương II
Đường giữa Kim Cương II 58.1% 6.0 /
3.3 /
7.5
43
46.
MerVwa
MerVwa
NA (#46)
ngọc lục bảo IV ngọc lục bảo IV
Đường giữa ngọc lục bảo IV 67.2% 6.5 /
3.6 /
8.4
64
47.
as well as you
as well as you
NA (#47)
Đại Cao Thủ Đại Cao Thủ
Đường giữa Đại Cao Thủ 69.0% 5.9 /
3.3 /
9.1
29
48.
raymagetop
raymagetop
NA (#48)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữaĐường trên Kim Cương I 48.9% 3.6 /
4.1 /
7.3
47
49.
i h8 all of u
i h8 all of u
NA (#49)
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
Đường giữa ngọc lục bảo I 73.7% 7.6 /
4.7 /
9.1
38
50.
Smegnite
Smegnite
NA (#50)
Kim Cương III Kim Cương III
Đường giữa Kim Cương III 79.3% 8.8 /
3.3 /
6.0
29
51.
VaIidus
VaIidus
NA (#51)
ngọc lục bảo II ngọc lục bảo II
Đường giữa ngọc lục bảo II 59.8% 4.9 /
3.6 /
7.0
82
52.
MamelonDeFer
MamelonDeFer
NA (#52)
Kim Cương II Kim Cương II
Đường giữa Kim Cương II 48.3% 4.6 /
4.6 /
6.6
89
53.
NJ Charmander
NJ Charmander
NA (#53)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 64.6% 7.0 /
3.5 /
7.8
48
54.
LaLongueQueue
LaLongueQueue
NA (#54)
ngọc lục bảo IV ngọc lục bảo IV
Đường giữa ngọc lục bảo IV 65.2% 7.9 /
4.4 /
8.4
69
55.
PoroBelter
PoroBelter
NA (#55)
ngọc lục bảo II ngọc lục bảo II
Đường giữa ngọc lục bảo II 59.5% 6.4 /
5.0 /
7.2
148
56.
CheeseLuver
CheeseLuver
NA (#56)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 53.7% 5.1 /
4.4 /
8.1
82
57.
Little Stinker
Little Stinker
NA (#57)
ngọc lục bảo II ngọc lục bảo II
Đường giữa ngọc lục bảo II 58.8% 8.1 /
4.8 /
8.1
97
58.
Tahms Dietitian
Tahms Dietitian
NA (#58)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 60.7% 4.0 /
2.5 /
7.7
107
59.
BIG BARREL MILF
BIG BARREL MILF
NA (#59)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 60.0% 8.9 /
4.7 /
7.6
45
60.
NorCal
NorCal
NA (#60)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 53.0% 5.5 /
6.6 /
6.8
266
61.
Bie sha dandan
Bie sha dandan
NA (#61)
Kim Cương III Kim Cương III
Đường giữa Kim Cương III 48.3% 6.6 /
5.0 /
7.3
89
62.
s1mplistic
s1mplistic
NA (#62)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 62.4% 7.1 /
4.3 /
7.9
101
63.
ThePerfectTushay
ThePerfectTushay
NA (#63)
ngọc lục bảo IV ngọc lục bảo IV
Đường giữa ngọc lục bảo IV 66.7% 6.5 /
3.4 /
7.8
51
64.
Finabonk
Finabonk
NA (#64)
ngọc lục bảo IV ngọc lục bảo IV
Đường giữa ngọc lục bảo IV 64.0% 7.7 /
5.3 /
8.3
50
65.
Moonfish
Moonfish
NA (#65)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữa Kim Cương I 47.9% 5.3 /
4.6 /
6.0
48
66.
Dignified
Dignified
NA (#66)
ngọc lục bảo IV ngọc lục bảo IV
Đường giữa ngọc lục bảo IV 65.3% 5.3 /
3.2 /
8.5
72
67.
P1mpTheMonkey
P1mpTheMonkey
NA (#67)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 51.6% 4.4 /
5.5 /
6.7
347
68.
Sestivo
Sestivo
NA (#68)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữa Kim Cương I 42.5% 5.5 /
4.4 /
7.6
80
69.
Heisenbird
Heisenbird
NA (#69)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Hỗ Trợ ngọc lục bảo III 57.9% 4.7 /
4.8 /
11.4
114
70.
one hit one crit
one hit one crit
NA (#70)
ngọc lục bảo II ngọc lục bảo II
AD CarryĐường giữa ngọc lục bảo II 56.6% 5.5 /
3.6 /
5.9
53
71.
Anaranjador
Anaranjador
NA (#71)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữaHỗ Trợ ngọc lục bảo III 66.7% 4.9 /
4.0 /
8.9
48
72.
WelcomeToCostco
WelcomeToCostco
NA (#72)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 50.0% 5.0 /
4.4 /
8.9
190
73.
Torhex
Torhex
NA (#73)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Hỗ Trợ Kim Cương IV 54.6% 6.5 /
5.6 /
11.6
119
74.
nznexspn
nznexspn
NA (#74)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 50.8% 6.4 /
6.4 /
7.2
63
75.
SyKenzki
SyKenzki
NA (#75)
Kim Cương III Kim Cương III
Đường giữa Kim Cương III 60.0% 6.4 /
4.6 /
5.9
45
76.
Euromon
Euromon
NA (#76)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 58.4% 5.8 /
3.5 /
8.3
89
77.
Dvdave
Dvdave
NA (#77)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Hỗ Trợ Kim Cương IV 55.9% 4.5 /
6.6 /
10.0
59
78.
xTheGreekFreakx
xTheGreekFreakx
NA (#78)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 63.7% 6.7 /
5.2 /
8.8
91
79.
BingusGoneMad
BingusGoneMad
NA (#79)
Bạch Kim II Bạch Kim II
Đường giữa Bạch Kim II 69.4% 10.3 /
4.0 /
7.2
62
80.
SonOfDuck
SonOfDuck
NA (#80)
ngọc lục bảo IV ngọc lục bảo IV
Đường giữa ngọc lục bảo IV 63.2% 5.3 /
3.6 /
6.0
76
81.
Pwnerofdooom
Pwnerofdooom
NA (#81)
ngọc lục bảo II ngọc lục bảo II
Đường giữa ngọc lục bảo II 55.4% 4.6 /
4.0 /
8.5
65
82.
Frozenkick
Frozenkick
NA (#82)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 58.8% 6.8 /
4.6 /
7.1
85
83.
slimes
slimes
NA (#83)
Kim Cương I Kim Cương I
Đường giữa Kim Cương I 43.8% 5.6 /
5.5 /
7.1
48
84.
Teepot
Teepot
NA (#84)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 58.3% 9.7 /
4.9 /
8.7
120
85.
PlaysFerDays
PlaysFerDays
NA (#85)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 58.7% 5.8 /
3.1 /
8.3
75
86.
PoornStar
PoornStar
NA (#86)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 49.4% 6.3 /
5.3 /
7.2
85
87.
FattAzzzHobo
FattAzzzHobo
NA (#87)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 58.8% 6.4 /
4.7 /
6.7
131
88.
BurkeGilman
BurkeGilman
NA (#88)
ngọc lục bảo I ngọc lục bảo I
AD Carry ngọc lục bảo I 52.0% 4.7 /
4.0 /
7.1
50
89.
Hawk12398
Hawk12398
NA (#89)
ngọc lục bảo IV ngọc lục bảo IV
Đường giữa ngọc lục bảo IV 61.8% 5.6 /
4.8 /
8.2
55
90.
Mintoioi
Mintoioi
NA (#90)
ngọc lục bảo IV ngọc lục bảo IV
Hỗ Trợ ngọc lục bảo IV 60.9% 6.4 /
5.2 /
11.7
69
91.
Simpslayer24
Simpslayer24
NA (#91)
Bạch Kim I Bạch Kim I
Đường giữa Bạch Kim I 63.9% 5.7 /
3.7 /
7.4
72
92.
JustASolarFlare
JustASolarFlare
NA (#92)
ngọc lục bảo II ngọc lục bảo II
Đường giữaHỗ Trợ ngọc lục bảo II 53.8% 6.8 /
3.9 /
8.5
80
93.
tylersketamine
tylersketamine
NA (#93)
Bạch Kim I Bạch Kim I
Đường giữa Bạch Kim I 66.7% 8.1 /
4.9 /
9.3
48
94.
ThinWonton
ThinWonton
NA (#94)
Bạch Kim II Bạch Kim II
Đường giữa Bạch Kim II 63.4% 6.3 /
3.9 /
7.7
183
95.
HasToPoopy
HasToPoopy
NA (#95)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữaĐường trên ngọc lục bảo III 58.1% 6.6 /
6.5 /
7.7
93
96.
jchenn
jchenn
NA (#96)
Kim Cương IV Kim Cương IV
Đường giữa Kim Cương IV 73.0% 5.2 /
2.1 /
7.7
37
97.
GoldenGil7
GoldenGil7
NA (#97)
ngọc lục bảo IV ngọc lục bảo IV
Đường giữa ngọc lục bảo IV 59.2% 6.5 /
3.3 /
7.6
76
98.
Flap Diff
Flap Diff
NA (#98)
ngọc lục bảo III ngọc lục bảo III
Đường giữa ngọc lục bảo III 61.5% 5.0 /
3.5 /
8.1
65
99.
Joyceisgod
Joyceisgod
NA (#99)
ngọc lục bảo II ngọc lục bảo II
Đường giữa ngọc lục bảo II 55.7% 5.9 /
5.2 /
7.5
131
100.
Grau
Grau
NA (#100)
Bạch Kim I Bạch Kim I
Đường giữa Bạch Kim I 66.1% 6.7 /
2.7 /
7.8
56