Chỉ số thắng Lcs

Đội xanh vs Đội đỏ

Tỉ lệ thắng
Đội xanh
54.6%
54.6%
54.6%
Đội đỏ
45.4%
45.4%
45.4%

% thắng sau Chiến công đầu

Tỉ lệ thắng
Đội xanh
62.8%
62.8%
62.8%
Đội đỏ
60.1%
60.1%
60.1%

% thắng sau Rồng đầu tiên

Tỉ lệ thắng
Đội xanh
59.9%
59.9%
59.9%
Đội đỏ
69.3%
69.3%
69.3%

% thắng sau Rift Herald đầu tiên

Tỉ lệ thắng
Đội xanh
54.8%
54.8%
54.8%
Đội đỏ
42.1%
42.1%
42.1%

% thắng sau Baron đầu tiên

Tỉ lệ thắng
Đội xanh
80.0%
80.0%
80.0%
Đội đỏ
82.6%
82.6%
82.6%

% thắng sau Trụ đầu tiên

Tỉ lệ thắng
Đội xanh
69.9%
69.9%
69.9%
Đội đỏ
62.9%
62.9%
62.9%

Tỉ lệ thắng theo lợi thế vàng

Tỉ lệ thắng theo lợi thế vàng ở phút thứ 10

Tỉ lệ thắng theo lợi thế vàng ở phút thứ 20

Tỉ lệ thắng so với chênh lệch số lần hạ gục

Tỉ lệ thắng so với chênh lệch số lần hạ gục trong 10

Tỉ lệ thắng so với chênh lệch số lần hạ gục trong 20