CBLoLs second split of 2018

CBLoLs second split of 2018

612à18 CEST12á612 6ă06 - 612à18 CEST12á912 6ă09
Trận đấu gần đây
Final
65à18 CEST05á95 6ă09
KaBuM! e-Sports
3 - 2
VS
Flamengo eSportsRodada 3
66à18 CEST06á86 6ă08
Flamengo eSports
3 - 0
VS
CNB e-Sports Club

Rodada 2
66à18 CEST06á86 6ă08
CNB e-Sports Club
3 - 2
VS
Vivo KeydRodada 1
66à18 CEST06á86 6ă08
Uppercut Esports
0 - 3
VS
Vivo Keyd

Dia 2
78à18 CEST08á88 7ă08
Red Canids
0 - 2
VS
Flamengo eSports
INTZ e-Sports Club
1 - 2
VS
Uppercut Esports

Dia 1
68à18 CEST08á88 6ă08
CNB e-Sports Club
0 - 2
VS
Vivo Keyd
ProGaming Esports
0 - 2
VS
KaBuM! e-Sports
Dia 2
78à18 CEST08á78 7ă07
CNB e-Sports Club
0 - 2
VS
KaBuM! e-Sports
INTZ e-Sports Club
2 - 1
VS
Red Canids

Dia 1
68à18 CEST08á78 6ă07
Flamengo eSports
2 - 0
VS
Vivo Keyd
ProGaming Esports
1 - 2
VS
Uppercut Esports

Dia 2
78à18 CEST08á78 7ă07
Red Canids
2 - 0
VS
Vivo Keyd
INTZ e-Sports Club
2 - 1
VS
ProGaming Esports

Dia 1
68à18 CEST08á78 6ă07
Uppercut Esports
0 - 2
VS
KaBuM! e-Sports
CNB e-Sports Club
1 - 2
VS
Flamengo eSports

Dia 2
78à18 CEST08á78 7ă07
INTZ e-Sports Club
0 - 2
VS
CNB e-Sports Club
Uppercut Esports
1 - 2
VS
Red Canids

Dia 1
68à18 CEST08á68 6ă06
ProGaming Esports
2 - 1
VS
Flamengo eSports

KaBuM! e-Sports
2 - 1
VS
Vivo Keyd

Dia 2
78à18 CEST08á68 7ă06
KaBuM! e-Sports
2 - 0
VS
Red Canids
Uppercut Esports
2 - 1
VS
Vivo Keyd

Dia 1
68à18 CEST08á68 6ă06
ProGaming Esports
1 - 2
VS
CNB e-Sports Club

INTZ e-Sports Club
1 - 2
VS
Flamengo eSports

Dia 2
68à18 CEST08á68 6ă06
Uppercut Esports
0 - 2
VS
CNB e-Sports Club
KaBuM! e-Sports
1 - 2
VS
Flamengo eSports

Dia 1
58à18 CEST08á68 5ă06
INTZ e-Sports Club
0 - 2
VS
Vivo Keyd
ProGaming Esports
2 - 0
VS
Red Canids
Dia 2
78à18 CEST08á68 7ă06
Uppercut Esports
2 - 1
VS
Flamengo eSports
CNB e-Sports Club
2 - 0
VS
Red Canids
Dia 1
68à18 CEST08á68 6ă06
ProGaming Esports
0 - 2
VS
Vivo Keyd
INTZ e-Sports Club
2 - 1
VS
KaBuM! e-Sports

Trận đấu sắp tới
Không có dữ liệu
Thứ hạng
Vô hiệu Chế Độ Bảo Mật phía trên để nhìn thấy dòng này
Group Stage
1.
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports
5
Trận thắng
2
Thua
1.
Flamengo eSports
Flamengo eSports
5
Trận thắng
2
Thua
3.
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club
4
Trận thắng
3
Thua
3.
Uppercut Esports
Uppercut Esports
4
Trận thắng
3
Thua
5.
INTZ e-Sports Club
INTZ e-Sports Club
3
Trận thắng
4
Thua
5.
Vivo Keyd
Vivo Keyd
3
Trận thắng
4
Thua
7.
Red Canids
Red Canids
2
Trận thắng
5
Thua
7.
ProGaming Esports
ProGaming Esports
2
Trận thắng
5
Thua
Thứ hạng
Vô hiệu Chế Độ Bảo Mật phía trên để nhìn thấy dòng này
Elimination
1.
Flamengo eSports
Flamengo eSports
1
Trận thắng
1
Thua
1.
Vivo Keyd
Vivo Keyd
1
Trận thắng
1
Thua
1.
CNB e-Sports Club
CNB e-Sports Club
1
Trận thắng
1
Thua
1.
KaBuM! e-Sports
KaBuM! e-Sports
1
Trận thắng
0
Thua
5.
Uppercut Esports
Uppercut Esports
0
Trận thắng
1
Thua