2016 YL Yaz Mevsimi

2016 YL Yaz Mevsimi

212à16 CEST12á812 2ă08 - 312à16 CEST12á812 3ă08
Turkey Challenger Series 2016 YL Yaz Mevsimi
Trận đấu gần đây
GF
32à16 CEST02á82 3ă08
SuperMassive TNG
1 - 2
VS
Team Ororo
3rd
311à16 CEST11á811 3ă08
NumberOne eSports
0 - 2
VS
Victorious Ace
sf
24à16 CEST04á84 2ă08
NumberOne eSports
1 - 2
VS
SuperMassive TNG
Team Ororo
2 - 0
VS
Victorious Ace
qf
38à16 CEST08á88 3ă08
Victorious Ace
2 - 1
VS
Future Fighters
Team Ororo
2 - 0
VS
SAW Esport
SuperMassive TNG
2 - 0
VS
Team Cappadocia
NumberOne eSports
2 - 1
VS
ModZ
Trận đấu sắp tới
Không có dữ liệu
Thứ hạng
Vô hiệu Chế Độ Bảo Mật phía trên để nhìn thấy dòng này
Regular Bracket
1.
Team Ororo
Team Ororo
3
Trận thắng
0
Thua
2.
SuperMassive TNG
SuperMassive TNG
2
Trận thắng
1
Thua
3.
Victorious Ace
Victorious Ace
1
Trận thắng
1
Thua
3.
NumberOne eSports
NumberOne eSports
1
Trận thắng
1
Thua
5.
SAW Esport
SAW Esport
0
Trận thắng
1
Thua
5.
ModZ
ModZ
0
Trận thắng
1
Thua
5.
Team Cappadocia
Team Cappadocia
0
Trận thắng
1
Thua
5.
Future Fighters
Future Fighters
0
Trận thắng
1
Thua
Thứ hạng
Vô hiệu Chế Độ Bảo Mật phía trên để nhìn thấy dòng này
Third Place Bracket
1.
Victorious Ace
Victorious Ace
1
Trận thắng
0
Thua
2.
NumberOne eSports
NumberOne eSports
0
Trận thắng
1
Thua