Tempo Storm

Tempo Storm

Trận đấu gần đây
Gold Coin United Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - 2
07/21/17
5 /
17 /
9
Gold Coin United Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - 2
07/21/17
13 /
7 /
33
Gold Coin United Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - 2
07/21/17
3 /
19 /
6
Gold Coin United Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - 2
07/21/17
7 /
5 /
15
Gold Coin United Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - 2
07/21/17
7 /
15 /
20
Delta Fox Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
07/13/17
13 /
16 /
23
Delta Fox Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
07/12/17
21 /
4 /
51
Delta Fox Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
07/12/17
7 /
15 /
10
Gold Coin United Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - Week 4 - 2
06/30/17
8 /
19 /
19
Gold Coin United Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - Week 4 - 2
06/30/17
13 /
17 /
32
Gold Coin United Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 4 - 2
06/30/17
12 /
11 /
27
Big Gods Jackals Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 4 - Day 1
06/28/17
11 /
8 /
20
Big Gods Jackals Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 4 - Day 1
06/28/17
18 /
16 /
36
Counter Logic Gaming Academy Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 3 - 2
06/23/17
21 /
5 /
43
Counter Logic Gaming Academy Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 3 - 2
06/23/17
15 /
6 /
23
Counter Logic Gaming Academy Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - Week 3 - 2
06/23/17
13 /
24 /
36
eUnited Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - Week 3 - Day 1
06/22/17
13 /
18 /
29
eUnited Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - Week 3 - Day 1
06/21/17
1 /
14 /
3
eUnited Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 3 - Day 1
06/21/17
9 /
8 /
27
eUnited Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - Week 2 - 2
06/16/17
12 /
19 /
33
eUnited Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 2 - 2
06/15/17
13 /
10 /
26
eUnited Thất bại
NA CS 2017 Summer Split - Week 2 - 2
06/15/17
2 /
24 /
6
Delta Fox Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 2 - Day 1
06/14/17
24 /
8 /
35
Delta Fox Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 2 - Day 1
06/14/17
16 /
7 /
30
Big Gods Jackals Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 1 - 2
06/08/17
14 /
7 /
25
Big Gods Jackals Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 1 - 2
06/08/17
16 /
12 /
33
Gold Coin United Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 1 - Day 1
06/07/17
10 /
4 /
27
Gold Coin United Chiến thắng
NA CS 2017 Summer Split - Week 1 - Day 1
06/07/17
9 /
2 /
20
Trận đấu sắp tới
Không có dữ liệu
15
Đã chơi
11.6 / 12.0 / 24.9
KDA trung bình
3.5
Mắt cắm / phút
1.1
Mắt xóa / phút
34:52
Thời lượng trận đấu
75.0%
% thắng sau Chiến công đầu
55.0%
% thắng sau Rồng đầu tiên

Đội hình

Anh hùng Đã chơi
Quas
Quas
Top
10
10
10
Reven
Reven
AD Carry
8
8
8
Saber
Saber
AD Carry
0
0
0

Tỉ lệ vàng trung bình

Số lần hạ gục + Hỗ trợ trung bình

Số lần chết trung bình