Cloud9

Cloud9

Trận đấu gần đây

Trận đấu gần đây
Hong Kong Attitude
Chiến thắng
2019 World Championship - Day 6 - Day 6
>
11 /
9 /
25
G2 Esports
Thất bại
2019 World Championship - Day 6 - Day 6
>
15 /
26 /
32
Griffin
Thất bại
2019 World Championship - Day 6 - Day 6
>
1 /
21 /
4
Griffin
Thất bại
2019 World Championship - Day 4 - Day 4
>
8 /
19 /
17
G2 Esports
Thất bại
2019 World Championship - Day 3 - Day 3
>
13 /
26 /
16
Hong Kong Attitude
Chiến thắng
2019 World Championship - Day 2 - Day 2
>
18 /
19 /
41
Team Liquid
Thất bại
2019 LCS Summer Split - 2
>
4 /
24 /
8
Team Liquid
Thất bại
2019 LCS Summer Split - 2
>
10 /
15 /
27
Team Liquid
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - 2
>
22 /
10 /
61
Team Liquid
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - 2
>
30 /
17 /
77
Team Liquid
Thất bại
2019 LCS Summer Split - 2
>
9 /
13 /
25
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - 1
>
25 /
18 /
58
Counter Logic Gaming
Thất bại
2019 LCS Summer Split - 1
>
16 /
20 /
24
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - 1
>
25 /
8 /
61
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - 1
>
8 /
2 /
15
Golden Guardians
Thất bại
2019 LCS Summer Split - Week 2 - Day 2
>
9 /
17 /
18
Echo Fox
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - Week 2 - Day 1
>
13 /
8 /
38
Clutch Gaming
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - Week 1 - Day 2
>
24 /
5 /
65
FlyQuest
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - Week 1 - Day 1
>
21 /
14 /
52
TSM
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - 1
>
10 /
15 /
29
TSM
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - 1
>
5 /
16 /
14
TSM
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - 1
>
6 /
19 /
18
TSM
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - 1
>
12 /
4 /
27
TSM
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - 1
>
11 /
5 /
20
Clutch Gaming
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 9 - Day 2
>
19 /
4 /
42
FlyQuest
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 9 - Day 1
>
13 /
5 /
34
OpTic Gaming
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 8 - Day 2
>
22 /
7 /
40
Echo Fox
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 8 - Day 1
>
12 /
13 /
29
Hundred Thieves
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 7 - Day 2
>
13 /
5 /
31
Team Liquid
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 7 - Day 1
>
6 /
18 /
13
TSM
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 6 - Day 2
>
10 /
12 /
15
Golden Guardians
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 6 - Day 1
>
9 /
8 /
24
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 5 - Day 2
>
13 /
4 /
32
FlyQuest
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 5 - Day 1
>
22 /
13 /
51
OpTic Gaming
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 4 - Day 2
>
16 /
10 /
28
Echo Fox
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 4 - Day 1
>
14 /
8 /
35
Clutch Gaming
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 3 - Day 2
>
22 /
8 /
60
TSM
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 3 - Day 1
>
19 /
10 /
53
Counter Logic Gaming
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 2 - Day 2
>
7 /
13 /
15
Golden Guardians
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 2 - Day 1
>
12 /
4 /
27
Hundred Thieves
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 1 - Day 2
>
13 /
4 /
28
Team Liquid
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 1 - Day 1
>
11 /
19 /
20
Fnatic
Thất bại
2018 World Championship - 2
>
13 /
27 /
28
Fnatic
Thất bại
2018 World Championship - 2
>
9 /
13 /
26
Fnatic
Thất bại
2018 World Championship - 2
>
3 /
20 /
6
Afreeca Freecs
Chiến thắng
2018 World Championship - 2
>
18 /
15 /
43
Afreeca Freecs
Chiến thắng
2018 World Championship - 2
>
14 /
11 /
36
Afreeca Freecs
Chiến thắng
2018 World Championship - 2
>
16 /
5 /
28
Royal Never Give Up
Thất bại
2018 World Championship - Day 5 - block
>
19 /
19 /
43
Team Vitality
Chiến thắng
2018 World Championship - Day 5 - block
>
17 /
8 /
40
Royal Never Give Up
Chiến thắng
2018 World Championship - Day 5 - block
>
13 /
4 /
39
Gen.G
Chiến thắng
2018 World Championship - Day 5 - block
>
13 /
6 /
24
Gen.G
Thất bại
2018 World Championship - Day 3 - block
>
2 /
11 /
4
Team Vitality
Chiến thắng
2018 World Championship - Day 2 - block
>
17 /
16 /
44
Royal Never Give Up
Thất bại
2018 World Championship - Day 1 - block
>
3 /
11 /
5
Gambit Esports
Chiến thắng
2018 World Championship - 1
>
17 /
8 /
49
Gambit Esports
Thất bại
2018 World Championship - 1
>
8 /
17 /
16
Gambit Esports
Chiến thắng
2018 World Championship - 1
>
18 /
7 /
40
Gambit Esports
Thất bại
2018 World Championship - 1
>
6 /
18 /
14
Gambit Esports
Chiến thắng
2018 World Championship - 1
>
13 /
5 /
32
DetonatioN FocusMe
Chiến thắng
2018 World Championship - 3
>
14 /
9 /
35
KABUM E-SPORTS
Chiến thắng
2018 World Championship - 3
>
18 /
8 /
47
DetonatioN FocusMe
Chiến thắng
2018 World Championship - 1
>
18 /
14 /
55
KABUM E-SPORTS
Chiến thắng
2018 World Championship - 1
>
13 /
6 /
30
TSM
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - block
>
16 /
10 /
39
TSM
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - block
>
24 /
14 /
62
TSM
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - block
>
12 /
10 /
35
Team Liquid
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - 2
>
3 /
15 /
9
Team Liquid
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - 2
>
12 /
27 /
34
Team Liquid
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - 2
>
5 /
11 /
11
TSM
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - 1
>
8 /
5 /
17
TSM
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - 1
>
11 /
6 /
25
TSM
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - 1
>
12 /
19 /
40
TSM
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - 1
>
13 /
6 /
33
TSM
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - 1
>
8 /
17 /
22
FlyQuest
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 9 - Day 2
>
13 /
4 /
30
Hundred Thieves
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 9 - Day 1
>
16 /
8 /
43
Team Liquid
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 8 - Day 2
>
10 /
1 /
20
Golden Guardians
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 8 - Day 1
>
16 /
5 /
41
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 7 - Day 2
>
7 /
4 /
14
Clutch Gaming
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 7 - Day 1
>
16 /
7 /
41
Echo Fox
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 6 - Day 2
>
13 /
13 /
28
TSM
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 6 - Day 1
>
16 /
7 /
42
OpTic Gaming
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - Week 5 - Day 2
>
8 /
22 /
24
Team Liquid
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 5 - Day 1
>
16 /
10 /
40
Counter Logic Gaming
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - Week 4 - Day 2
>
14 /
21 /
34
FlyQuest
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 4 - Day 1
>
16 /
5 /
47
Echo Fox
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - Week 3 - Day 2
>
18 /
20 /
40
TSM
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - Week 3 - Day 1
>
14 /
17 /
32
Hundred Thieves
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - Week 2 - Day 2
>
11 /
14 /
18
Golden Guardians
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - Week 2 - Day 1
>
6 /
15 /
15
OpTic Gaming
Chiến thắng
2018 NA LCS Summer Split - Week 1 - Day 2
>
6 /
5 /
22
Clutch Gaming
Thất bại
2018 NA LCS Summer Split - Week 1 - Day 1
>
10 /
15 /
25
Team Liquid
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - 1
>
9 /
10 /
28
Team Liquid
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - 1
>
7 /
13 /
8
Team Liquid
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - 1
>
6 /
7 /
17
Clutch Gaming
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 9 - Day 2
>
13 /
5 /
29
Team Liquid
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - Week 9 - Day 2
>
5 /
10 /
13
FlyQuest
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - Week 9 - Day 2
>
8 /
17 /
26
Team Liquid
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - Week 9 - Day 1
>
5 /
17 /
9
TSM
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - Week 8 - Day 2
>
5 /
14 /
15
OpTic Gaming
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 8 - Day 1
>
16 /
5 /
43
Golden Guardians
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 7 - Day 2
>
17 /
10 /
53
Counter Logic Gaming
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - Week 7 - Day 1
>
15 /
18 /
35
Clutch Gaming
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 6 - Day 2
>
12 /
4 /
26
Hundred Thieves
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - Week 6 - Day 1
>
2 /
16 /
6
Echo Fox
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - Week 5 - Day 2
>
6 /
16 /
16
TSM
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 5 - Day 1
>
14 /
5 /
40
FlyQuest
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 4 - Day 2
>
13 /
8 /
37
Team Liquid
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 4 - Day 1
>
12 /
2 /
22
Clutch Gaming
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 3 - Day 2
>
7 /
7 /
13
OpTic Gaming
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 3 - Day 1
>
12 /
5 /
33
Hundred Thieves
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 2 - Day 2
>
16 /
7 /
42
Echo Fox
Thất bại
2018 NA LCS Spring Split - Week 2 - Day 1
>
17 /
26 /
41
Golden Guardians
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 1 - Day 2
>
16 /
9 /
47
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
2018 NA LCS Spring Split - Week 1 - Day 1
>
12 /
8 /
34
Team WE
Thất bại
The 2017 World Championship - 4
>
7 /
8 /
21
Team WE
Thất bại
The 2017 World Championship - 4
>
6 /
15 /
21
Team WE
Chiến thắng
The 2017 World Championship - 4
>
10 /
5 /
25
Team WE
Chiến thắng
The 2017 World Championship - 4
>
18 /
7 /
53
Team WE
Thất bại
The 2017 World Championship - 4
>
11 /
14 /
28
ahq eSports Club
Chiến thắng
The 2017 World Championship - Day 8 - block
>
8 /
1 /
25
T1
Thất bại
The 2017 World Championship - Day 8 - block
>
8 /
12 /
21
Edward Gaming
Thất bại
The 2017 World Championship - Day 8 - block
>
6 /
22 /
16
Edward Gaming
Chiến thắng
The 2017 World Championship - Day 3 - block
>
12 /
7 /
35
ahq eSports Club
Chiến thắng
The 2017 World Championship - Day 2 - block
>
11 /
3 /
36
T1
Thất bại
The 2017 World Championship - Day 1 - block
>
5 /
12 /
11
Rainbow7
Chiến thắng
The 2017 World Championship - 1
>
14 /
2 /
46
Rainbow7
Chiến thắng
The 2017 World Championship - 1
>
12 /
15 /
40
Rainbow7
Chiến thắng
The 2017 World Championship - 1
>
10 /
2 /
27
Dire Wolves
Chiến thắng
The 2017 World Championship - block
>
22 /
13 /
60
Team oNe e-Sports
Chiến thắng
The 2017 World Championship - block
>
14 /
0 /
28
Dire Wolves
Chiến thắng
The 2017 World Championship - block
>
11 /
3 /
24
Team oNe e-Sports
Chiến thắng
The 2017 World Championship - block
>
13 /
3 /
33
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - block
>
23 /
13 /
59
Counter Logic Gaming
Thất bại
NA 2017 Summer Split - block
>
8 /
13 /
23
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - block
>
16 /
14 /
37
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - block
>
12 /
3 /
41
Dignitas
Thất bại
NA 2017 Summer Split - 1
>
12 /
15 /
34
Dignitas
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - 1
>
15 /
3 /
40
Dignitas
Thất bại
NA 2017 Summer Split - 1
>
12 /
17 /
30
Dignitas
Thất bại
NA 2017 Summer Split - 1
>
15 /
23 /
42
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 9 - 3
>
11 /
2 /
26
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 9 - 3
>
12 /
4 /
42
Team Envy
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 9 - 2
>
15 /
11 /
45
Team Envy
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 9 - 2
>
21 /
4 /
49
FlyQuest
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 8 - 3
>
22 /
3 /
41
FlyQuest
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 8 - 3
>
23 /
13 /
43
Team Liquid
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 8 - 2
>
9 /
7 /
26
Team Liquid
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 8 - 2
>
17 /
5 /
46
Team Liquid
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 8 - 2
>
6 /
13 /
11
Dignitas
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 7 - 3
>
19 /
7 /
55
Dignitas
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 7 - 3
>
22 /
5 /
66
Dignitas
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 7 - 3
>
4 /
14 /
11
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 7 - Day 1
>
21 /
8 /
72
Phoenix1
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 7 - Day 1
>
12 /
20 /
36
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 7 - Day 1
>
16 /
5 /
43
Immortals
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 6 - 3
>
15 /
17 /
38
Immortals
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 6 - 3
>
14 /
23 /
35
Immortals
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 6 - 3
>
20 /
5 /
61
Team Envy
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 6 - 2
>
12 /
16 /
27
Team Envy
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 6 - 2
>
2 /
11 /
3
Fnatic
Chiến thắng
Rift Rivals NA/EU 2017 - Day 3 - block
>
17 /
7 /
38
Unicorns of Love
Thất bại
Rift Rivals NA/EU 2017 - Day 3 - block
>
7 /
13 /
19
G2 Esports
Chiến thắng
Rift Rivals NA/EU 2017 - Day 2 - block
>
14 /
9 /
31
Unicorns of Love
Thất bại
Rift Rivals NA/EU 2017 - Day 2 - block
>
6 /
15 /
8
Fnatic
Chiến thắng
Rift Rivals NA/EU 2017 - Day 1 - block
>
17 /
10 /
40
G2 Esports
Thất bại
Rift Rivals NA/EU 2017 - Day 1 - block
>
14 /
17 /
34
Counter Logic Gaming
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 5 - 2
>
4 /
13 /
10
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 5 - 2
>
11 /
4 /
29
Counter Logic Gaming
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 5 - 2
>
9 /
22 /
20
TSM
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
>
18 /
9 /
56
TSM
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
>
16 /
8 /
49
TSM
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 5 - Day 1
>
9 /
13 /
16
Dignitas
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 4 - 3
>
20 /
6 /
51
Dignitas
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 4 - 3
>
16 /
5 /
29
Dignitas
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 4 - 3
>
4 /
11 /
7
Team Liquid
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 4 - 2
>
10 /
6 /
18
Team Liquid
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 4 - 2
>
17 /
10 /
49
FlyQuest
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 3 - 3
>
19 /
6 /
46
FlyQuest
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 3 - 3
>
20 /
8 /
49
Immortals
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 3 - 2
>
17 /
16 /
43
Immortals
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 3 - 2
>
8 /
20 /
19
Immortals
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 3 - 2
>
22 /
9 /
53
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 2 - 3
>
10 /
11 /
28
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 2 - 3
>
31 /
15 /
58
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 2 - Day 1
>
12 /
7 /
30
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 2 - Day 1
>
12 /
0 /
33
TSM
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 1 - 2
>
10 /
17 /
26
TSM
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 1 - 2
>
8 /
14 /
21
Counter Logic Gaming
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 1 - Day 1
>
9 /
20 /
24
Counter Logic Gaming
Thất bại
NA 2017 Summer Split - Week 1 - Day 1
>
10 /
20 /
28
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
NA 2017 Summer Split - Week 1 - Day 1
>
19 /
7 /
56
TSM
Thất bại
NA 2017 Spring Split - 2
>
17 /
19 /
34
TSM
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - 2
>
13 /
1 /
28
TSM
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - 2
>
18 /
15 /
43
TSM
Thất bại
NA 2017 Spring Split - 2
>
6 /
23 /
11
TSM
Thất bại
NA 2017 Spring Split - 2
>
1 /
16 /
3
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - 1
>
18 /
3 /
30
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - 1
>
11 /
5 /
22
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - 1
>
10 /
3 /
24
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - Week 9 - Day 2
>
20 /
4 /
54
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - Week 9 - Day 2
>
21 /
6 /
55
Dignitas
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - Week 9 - Day 1
>
21 /
21 /
57
Dignitas
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - Week 9 - Day 1
>
17 /
20 /
40
Team Envy
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - Week 8 - Day 3
>
14 /
5 /
40
Team Envy
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - Week 8 - Day 3
>
20 /
5 /
41
Team Envy
Thất bại
NA 2017 Spring Split - Week 8 - Day 3
>
6 /
18 /
13
Immortals
Thất bại
NA 2017 Spring Split - Week 8 - Day 2
>
5 /
20 /
11
Immortals
Chiến thắng
NA 2017 Spring Split - Week 8 - Day 2
>
25 /
10 /
45
Immortals
Thất bại
NA 2017 Spring Split - Week 8 - Day 2
>
8 /
17 /
20
Samsung Galaxy
Thất bại
The 2016 World Championship - 1
>
11 /
22 /
19
Samsung Galaxy
Thất bại
The 2016 World Championship - 1
>
4 /
11 /
11
Samsung Galaxy
Thất bại
The 2016 World Championship - 1
>
6 /
20 /
6
I May
Chiến thắng
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
25 /
18 /
69
Flash Wolves
Thất bại
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
2 /
14 /
5
T1
Thất bại
The 2016 World Championship - Day 8 - Sub Block 4
>
11 /
19 /
20
I May
Chiến thắng
The 2016 World Championship - Day 4 - Sub Block 2
>
13 /
6 /
32
Flash Wolves
Chiến thắng
The 2016 World Championship - Day 3 - Sub Block 4
>
12 /
13 /
26
T1
Thất bại
The 2016 World Championship - Day 2 - Sub Block 2
>
8 /
17 /
19
Immortals
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
16 /
4 /
38
Immortals
Thất bại
NA 2016 Summer Split - 1
>
10 /
14 /
30
Immortals
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
13 /
4 /
27
Immortals
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
18 /
3 /
58
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
27 /
6 /
55
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
24 /
11 /
61
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
25 /
8 /
49
TSM
Thất bại
NA 2016 Summer Split - 2
>
13 /
21 /
32
TSM
Thất bại
NA 2016 Summer Split - 2
>
6 /
15 /
6
TSM
Thất bại
NA 2016 Summer Split - 2
>
3 /
17 /
10
TSM
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 2
>
19 /
5 /
57
Immortals
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
19 /
5 /
54
Immortals
Thất bại
NA 2016 Summer Split - 1
>
10 /
14 /
21
Immortals
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
19 /
8 /
39
Immortals
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
25 /
14 /
63
Immortals
Thất bại
NA 2016 Summer Split - 1
>
11 /
20 /
29
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
30 /
8 /
74
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
16 /
2 /
32
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - 1
>
24 /
8 /
52
Team Envy
Thất bại
NA 2016 Summer Split - 1
>
14 /
18 /
47
Team Liquid
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 9 - Day 3
>
17 /
13 /
43
Team Liquid
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 9 - Day 3
>
18 /
1 /
49
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 9 - Day 2
>
20 /
5 /
40
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 9 - Day 2
>
16 /
3 /
43
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 8 - Day 3
>
23 /
5 /
59
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 8 - Day 3
>
15 /
5 /
38
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 8 - Day 2
>
12 /
1 /
32
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 8 - Day 2
>
21 /
8 /
50
Counter Logic Gaming
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 7 - Day 3
>
4 /
10 /
6
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 7 - Day 3
>
13 /
2 /
25
Counter Logic Gaming
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 7 - Day 3
>
1 /
12 /
1
Apex
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 7 - Day 2
>
15 /
5 /
38
Apex
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 7 - Day 2
>
22 /
24 /
59
Apex
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 7 - Day 2
>
7 /
10 /
11
NRG Esports
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 6 - Day 3
>
26 /
21 /
61
NRG Esports
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 6 - Day 3
>
7 /
2 /
17
TSM
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 6 - Day 1
>
6 /
13 /
13
TSM
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 6 - Day 1
>
10 /
15 /
16
Immortals
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 5 - Day 3
>
6 /
23 /
17
Immortals
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 5 - Day 3
>
5 /
10 /
10
Team Liquid
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 5 - Day 1
>
4 /
19 /
5
Team Liquid
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 5 - Day 1
>
9 /
13 /
30
Team Liquid
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 5 - Day 1
>
10 /
1 /
25
NRG Esports
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 4 - Day 3
>
15 /
5 /
27
NRG Esports
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 4 - Day 3
>
8 /
2 /
19
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 4 - Day 2
>
15 /
7 /
47
Team Envy
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 4 - Day 2
>
13 /
0 /
41
Apex
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 3 - Day 3
>
20 /
7 /
59
Apex
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 3 - Day 3
>
17 /
22 /
48
Apex
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 3 - Day 3
>
20 /
5 /
63
TSM
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 3 - Day 1
>
9 /
17 /
21
TSM
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 3 - Day 1
>
20 /
6 /
41
TSM
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 3 - Day 1
>
3 /
13 /
8
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 2 - Day 3
>
21 /
10 /
58
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 2 - Day 3
>
15 /
6 /
31
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 2 - Day 2
>
23 /
1 /
47
Phoenix1
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 2 - Day 2
>
16 /
18 /
45
Phoenix1
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 2 - Day 2
>
11 /
0 /
29
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 1 - Day 3
>
13 /
2 /
29
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 1 - Day 3
>
16 /
3 /
42
Echo Fox
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 1 - Day 3
>
3 /
7 /
6
Immortals
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 1 - Day 2
>
9 /
17 /
24
Immortals
Chiến thắng
NA 2016 Summer Split - Week 1 - Day 2
>
35 /
14 /
106
Immortals
Thất bại
NA 2016 Summer Split - Week 1 - Day 2
>
17 /
19 /
45
TSM
Thất bại
NA 2016 Spring Split - 1
>
6 /
23 /
9
TSM
Thất bại
NA 2016 Spring Split - 1
>
4 /
23 /
5
TSM
Thất bại
NA 2016 Spring Split - 1
>
10 /
21 /
28
TSM
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - 1
>
18 /
5 /
45
Team Liquid
Thất bại
NA 2016 Spring Split - Week 9 - Day 2
>
2 /
23 /
5
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 9 - Day 1
>
15 /
0 /
37
Team Impulse
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 8 - Day 2
>
19 /
11 /
39
Renegades
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 8 - Day 1
>
10 /
14 /
26
Counter Logic Gaming
Thất bại
NA 2016 Spring Split - Week 7 - Day 2
>
23 /
22 /
39
Dignitas
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 7 - Day 1
>
24 /
4 /
47
NRG Esports
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 6 - Day 2
>
20 /
16 /
56
TSM
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 6 - Day 1
>
26 /
20 /
80
Immortals
Thất bại
NA 2016 Spring Split - Week 5 - Day 2
>
16 /
28 /
31
Team Liquid
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 5 - Day 1
>
15 /
6 /
45
NRG Esports
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 4 - Day 2
>
14 /
3 /
43
Renegades
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 4 - Day 1
>
13 /
1 /
34
Dignitas
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 3 - Day 2
>
9 /
9 /
27
TSM
Thất bại
NA 2016 Spring Split - Week 3 - Day 1
>
5 /
13 /
8
Counter Logic Gaming
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 2 - Day 2
>
14 /
8 /
23
Team Impulse
Thất bại
NA 2016 Spring Split - Week 2 - Day 1
>
5 /
15 /
6
Echo Fox
Chiến thắng
NA 2016 Spring Split - Week 1 - Day 2
>
17 /
4 /
42
Immortals
Thất bại
NA 2016 Spring Split - Week 1 - Day 1
>
7 /
17 /
16

Trận đấu sắp tới

Trận đấu sắp tới
Không có dữ liệu
213
Đã chơi
13.3 / 11.1 / 32.8
KDA trung bình
3.3
Mắt cắm / phút
1.4
Mắt xóa / phút
35:12
Thời lượng trận đấu
69.4%
% thắng sau Chiến công đầu
74.1%
% thắng sau Rồng đầu tiên

Tỉ lệ vàng trung bình

Số lần hạ gục + Hỗ trợ trung bình

Số lần chết trung bình