Lịch trình và kết quả LcsTrận đấu sắp tới

Trận đấu gần đây
OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Grand Final
Dire Wolves
Dire Wolves
3 - 1
VS
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Semi Final
Legacy Esports
Legacy Esports
0 - 3
VS
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club


OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Quarter Final
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
3 - 0
VS
Sin Gaming
Sin Gaming


OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Series 1
Sin Gaming
Sin Gaming
3 - 2
VS
Avant Gaming
Avant Gaming
OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - 9 - 2
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
1 - 2
VS
Dire Wolves
Dire Wolves


TM
TM
1 - 2
VS
Avant Gaming
Avant Gaming


OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - 9 - Day 1
Team Regicide
Team Regicide
2 - 0
VS
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

Legacy Esports
Legacy Esports
1 - 2
VS
Sin Gaming
Sin Gaming


OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 8 - 2
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
VS
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

Team Regicide
Team Regicide
0 - 2
VS
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 8 - Day 1
Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
VS
Sin Gaming
Sin Gaming

Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
VS
TM
TM

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 7 - 2
TM
TM
0 - 2
VS
Sin Gaming
Sin Gaming

The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
VS
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 7 - Day 1
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
VS
Team Regicide
Team Regicide

Avant Gaming
Avant Gaming
2 - 0
VS
Legacy Esports
Legacy Esports

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 6 - 3
Sin Gaming
Sin Gaming
2 - 1
VS
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club


Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
VS
TM
TM

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 6 - 2
Avant Gaming
Avant Gaming
0 - 2
VS
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

TM
TM
0 - 2
VS
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 6 - Day 1
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 1
VS
Dire Wolves
Dire Wolves


Avant Gaming
Avant Gaming
2 - 0
VS
Team Regicide
Team Regicide

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 5 - 3
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
VS
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

Team Regicide
Team Regicide
2 - 1
VS
TM
TM

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 5 - 2
Team Regicide
Team Regicide
0 - 2
VS
Sin Gaming
Sin Gaming
Avant Gaming
Avant Gaming
1 - 2
VS
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club


OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 5 - Day 1
Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
VS
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 1
VS
Sin Gaming
Sin Gaming

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 4 - 2
Sin Gaming
Sin Gaming
2 - 1
VS
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club


TM
TM
0 - 2
VS
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 4 - Day 1
Avant Gaming
Avant Gaming
1 - 2
VS
Dire Wolves
Dire Wolves


Legacy Esports
Legacy Esports
2 - 0
VS
Team Regicide
Team Regicide

OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 3 - 2
Dire Wolves
Dire Wolves
2 - 0
VS
Abyss eSports Club
Abyss eSports Club

TM
TM
1 - 2
VS
Legacy Esports
Legacy Esports


OPL 2017 Split 2
OPL 2017 Split 2 - Week 3 - Day 1
The Chiefs Esports Club
The Chiefs Esports Club
2 - 0
VS
Team Regicide
Team Regicide

Sin Gaming
Sin Gaming
1 - 2
VS
Avant Gaming
Avant Gaming