Lịch trình và kết quả LcsTrận đấu sắp tới

Trận đấu gần đây
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - 2
Cloud9
Cloud9
2 - 3
VS
TSM
TSM
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - 1
Phoenix1
Phoenix1
3 - 2
VS
FlyQuest
FlyQuest
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - 2
TSM
TSM
3 - 0
VS
FlyQuest
FlyQuest


NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - 1
Cloud9
Cloud9
3 - 0
VS
Phoenix1
Phoenix1


NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - 2
Counter Logic Gaming
Counter Logic Gaming
2 - 3
VS
FlyQuest
FlyQuest
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - 1
Phoenix1
Phoenix1
3 - 0
VS
Dignitas
Dignitas


NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - 3
Gold Coin United
Gold Coin United
2 - 3
VS
Team Envy
Team Envy
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - 2
Team Envy
Team Envy
3 - 1
VS
eUnited
eUnitedGold Coin United
Gold Coin United
2 - 3
VS
Team Liquid
Team Liquid
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - 1
Team Liquid
Team Liquid
3 - 1
VS
eUnited
eUnitedTeam Envy
Team Envy
1 - 3
VS
Gold Coin United
Gold Coin UnitedNA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 9 - Day 3
Counter Logic Gaming
Counter Logic Gaming
2 - 1
VS
Team Envy
Team Envy


FlyQuest
FlyQuest
2 - 1
VS
Team Liquid
Team Liquid


Dignitas
Dignitas
2 - 0
VS
Immortals
Immortals

TSM
TSM
2 - 0
VS
Phoenix1
Phoenix1

NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 9 - Day 2
Echo Fox
Echo Fox
2 - 1
VS
Team Envy
Team Envy


Cloud9
Cloud9
2 - 0
VS
Phoenix1
Phoenix1

Team Liquid
Team Liquid
2 - 1
VS
TSM
TSM


Immortals
Immortals
2 - 0
VS
Counter Logic Gaming
Counter Logic Gaming

NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 9 - Day 1
FlyQuest
FlyQuest
2 - 0
VS
Echo Fox
Echo Fox

Cloud9
Cloud9
2 - 0
VS
Dignitas
Dignitas

NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 8 - Day 3
Team Envy
Team Envy
1 - 2
VS
Cloud9
Cloud9


Counter Logic Gaming
Counter Logic Gaming
2 - 0
VS
FlyQuest
FlyQuest

Phoenix1
Phoenix1
2 - 0
VS
Immortals
Immortals

TSM
TSM
2 - 0
VS
Echo Fox
Echo Fox

NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 8 - Day 2
Team Liquid
Team Liquid
0 - 2
VS
Phoenix1
Phoenix1

TSM
TSM
2 - 1
VS
FlyQuest
FlyQuest


Team Envy
Team Envy
1 - 2
VS
Dignitas
Dignitas


Cloud9
Cloud9
1 - 2
VS
Immortals
Immortals


NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 8 - Day 1
Echo Fox
Echo Fox
0 - 2
VS
Counter Logic Gaming
Counter Logic Gaming

Dignitas
Dignitas
2 - 0
VS
Team Liquid
Team Liquid

NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 7 - Day 3
Team Liquid
Team Liquid
2 - 1
VS
Team Envy
Team Envy
Immortals
Immortals
1 - 2
VS
TSM
TSM
Echo Fox
Echo Fox
1 - 2
VS
Dignitas
Dignitas
Counter Logic Gaming
Counter Logic Gaming
2 - 1
VS
Cloud9
Cloud9
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 7 - Day 2
Phoenix1
Phoenix1
2 - 0
VS
Echo Fox
Echo Fox
FlyQuest
FlyQuest
0 - 2
VS
Immortals
Immortals
Team Envy
Team Envy
1 - 2
VS
TSM
TSM
Counter Logic Gaming
Counter Logic Gaming
0 - 2
VS
Dignitas
Dignitas
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 7 - Day 1
FlyQuest
FlyQuest
0 - 2
VS
Phoenix1
Phoenix1
Team Liquid
Team Liquid
0 - 2
VS
Cloud9
Cloud9
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 6 - Day 3
Immortals
Immortals
1 - 2
VS
Team Envy
Team Envy
Cloud9
Cloud9
2 - 0
VS
FlyQuest
FlyQuest
Echo Fox
Echo Fox
2 - 1
VS
Team Liquid
Team Liquid
Dignitas
Dignitas
0 - 2
VS
TSM
TSM
NA 2017 Spring Split
NA 2017 Spring Split - Week 6 - Day 2
Phoenix1
Phoenix1
2 - 1
VS
Dignitas
Dignitas
TSM
TSM
2 - 0
VS
Counter Logic Gaming
Counter Logic Gaming
FlyQuest
FlyQuest
2 - 1
VS
Team Envy
Team Envy
Echo Fox
Echo Fox
0 - 2
VS
Cloud9
Cloud9