Lịch trình và kết quả Lcs

Trận đấu sắp tới


Trận đấu gần đây
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - FINALS
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
0 - 3
VS
PENTAGRAM
PENTAGRAM


LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - SEMIFINAL
PENTAGRAM
PENTAGRAM
3 - 1
VS
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - 2
Rascal Jester
Rascal Jester
1 - 3
VS
SCARZ Burning Core
SCARZ Burning Core
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - 1
7th heaven
7th heaven
1 - 3
VS
Crest Gaming Act
Crest Gaming Act
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 10 - Day 2
7th heaven
7th heaven
2 - 1
VS
V3 Esports
V3 Esports
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 1
VS
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 10 - Day 1
PENTAGRAM
PENTAGRAM
2 - 0
VS
Rascal Jester
Rascal Jester
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 9 - Day 2
Rascal Jester
Rascal Jester
2 - 1
VS
7th heaven
7th heaven
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
0 - 2
VS
PENTAGRAM
PENTAGRAM
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 9 - Day 1
V3 Esports
V3 Esports
0 - 2
VS
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 8 - Day 1
V3 Esports
V3 Esports
0 - 2
VS
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
PENTAGRAM
PENTAGRAM
2 - 0
VS
7th heaven
7th heaven
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 0
VS
Rascal Jester
Rascal Jester
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 7 - Day 1
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 1
VS
PENTAGRAM
PENTAGRAM
Rascal Jester
Rascal Jester
1 - 2
VS
V3 Esports
V3 Esports
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
2 - 1
VS
7th heaven
7th heaven
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 6 - Day 2
V3 Esports
V3 Esports
1 - 2
VS
PENTAGRAM
PENTAGRAM
7th heaven
7th heaven
0 - 2
VS
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 6 - Day 1
Rascal Jester
Rascal Jester
0 - 2
VS
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 5 - Day 1
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
0 - 2
VS
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
Rascal Jester
Rascal Jester
1 - 2
VS
PENTAGRAM
PENTAGRAM
V3 Esports
V3 Esports
2 - 0
VS
7th heaven
7th heaven
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 4 - Day 1
7th heaven
7th heaven
1 - 2
VS
Rascal Jester
Rascal Jester
PENTAGRAM
PENTAGRAM
1 - 2
VS
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 0
VS
V3 Esports
V3 Esports
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 3 - Day 2
Rascal Jester
Rascal Jester
0 - 2
VS
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
1 - 2
VS
V3 Esports
V3 Esports
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 3 - Day 1
7th heaven
7th heaven
2 - 0
VS
PENTAGRAM
PENTAGRAM
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 2 - Day 2
PENTAGRAM
PENTAGRAM
0 - 2
VS
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
7th heaven
7th heaven
0 - 2
VS
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 2 - Day 1
V3 Esports
V3 Esports
1 - 2
VS
Rascal Jester
Rascal Jester
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 1 - Day 2
DetonatioN FocusMe
DetonatioN FocusMe
2 - 1
VS
7th heaven
7th heaven
Unsold Stuff Gaming
Unsold Stuff Gaming
2 - 0
VS
Rascal Jester
Rascal Jester
LJL 2018 Spring Split
LJL 2018 Spring Split - Round 1 - Day 1
PENTAGRAM
PENTAGRAM
2 - 1
VS
V3 Esports
V3 Esports