Lịch trình và kết quả LcsTrận đấu sắp tới

Trận đấu gần đây
2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - 3
MVP
MVP
3 - 2
VS
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - 2
MVP
MVP
1 - 3
VS
Griffin
Griffin2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - 1
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
2 - 1
VS
Ever8 Winners
Ever8 Winners


KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
0 - 2
VS
Griffin
Griffin

MVP
MVP
2 - 1
VS
Ever8 Winners
Ever8 Winners


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - block
DragonX
DragonX
3 - 1
VS
Afreeca Freecs
Afreeca FreecsAfreeca Freecs
Afreeca Freecs
3 - 1
VS
kt Rolster
kt Rolsterkt Rolster
kt Rolster
3 - 1
VS
T1
T1T1
T1
2 - 1
VS
KSV
KSV


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 5
kt Rolster
kt Rolster
2 - 0
VS
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
1 - 2
VS
T1
T1


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 4
ROX Tigers
ROX Tigers
1 - 2
VS
Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings


KSV
KSV
1 - 2
VS
DragonX
DragonX


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 3
T1
T1
2 - 0
VS
MVP
MVP

bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
2 - 0
VS
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 2
DragonX
DragonX
2 - 0
VS
Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings

KSV
KSV
1 - 2
VS
ROX Tigers
ROX Tigers


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 9 - Day 1
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
0 - 2
VS
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

MVP
MVP
0 - 2
VS
kt Rolster
kt Rolster

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 5
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER
0 - 2
VS
ROX Tigers
ROX Tigers

KSV
KSV
0 - 2
VS
T1
T1

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 4
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
1 - 2
VS
kt Rolster
kt Rolster


MVP
MVP
0 - 2
VS
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 3
DragonX
DragonX
2 - 0
VS
kt Rolster
kt Rolster

Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings
1 - 2
VS
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 2
T1
T1
1 - 2
VS
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS


MVP
MVP
2 - 1
VS
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 8 - Day 1
KSV
KSV
2 - 1
VS
Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings


ROX Tigers
ROX Tigers
1 - 2
VS
DragonX
DragonX


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 5
DragonX
DragonX
2 - 0
VS
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS

Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 0
VS
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 4
kt Rolster
kt Rolster
1 - 2
VS
KSV
KSV


MVP
MVP
1 - 2
VS
Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings


2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 3
Afreeca Freecs
Afreeca Freecs
2 - 0
VS
ROX Tigers
ROX Tigers

T1
T1
0 - 2
VS
kt Rolster
kt Rolster

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 2
bbq OLIVERS
bbq OLIVERS
0 - 2
VS
KSV
KSV

Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings
2 - 0
VS
KONGDOO MONSTER
KONGDOO MONSTER

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 7 - Day 1
ROX Tigers
ROX Tigers
0 - 2
VS
MVP
MVP

T1
T1
0 - 2
VS
DragonX
DragonX

2018 LCK Spring Split
2018 LCK Spring Split - Week 6 - Day 5
KSV
KSV
1 - 2
VS
MVP
MVP


T1
T1
2 - 1
VS
Jin Air Greenwings
Jin Air Greenwings