Replay Lcs

3

Fnatic
Fnatic Fnatic
The 2017 World Championship - 3
Royal Never Give Up Royal Never Give Up
Royal Never Give Up
sOAZ
Top
3 / 1 / 1
3 / 1 / 1
- / - / -
Giày NinjaKhiên Băng RanduinBúa BăngThú Tượng Thạch Giáp
Rìu ĐenGiáp LụaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Khiên Băng RanduinThú Tượng Thạch GiápMắt Kiểm Soát
Giày NinjaGiáp Tâm LinhMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 1 / 8
- / - / -
Letme
Top
0 / 1 / 8
3 / 2 / 2
- / - / -
Dây Chuyền Iron SolariKhiên Băng RanduinTim BăngGiày Ninja
Mắt Kiểm SoátPhù phép: Quỷ LửaOracle Biến Đổi
Phù phép: Quỷ LửaLời Thề Hiệp SĩGiáp Tâm LinhHồng Ngọc
Giày NinjaOracle Biến Đổi
2 / 3 / 4
- / - / -
Caps
Mid
0 / 3 / 6
0 / 3 / 6
- / - / -
Dây Chuyền Iron SolariThú Tượng Thạch GiápKhiên Băng RanduinMắt Kiểm Soát
Giày NinjaMặt Nạ Vực ThẳmOracle Biến Đổi
Dao Điện StatikkĐại Bác Liên ThanhĐao Thủy NgânGiày Cuồng Nộ
Tam Hợp KiếmVô Cực KiếmOracle Biến Đổi
3 / 1 / 7
- / - / -
Xiaohu
Mid
3 / 1 / 7
0 / 2 / 5
- / - / -
Gươm Của Vua Vô DanhCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Lời Nhắc Tử VongGiáp Thiên Thần
Cuồng Đao GuinsooGiày NinjaThấu Kính Biến Đổi
Gươm Của Vua Vô DanhNỏ Thần DominikGiày Cuồng NộVô Cực Kiếm
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Ma Vũ Song KiếmThấu Kính Biến Đổi
4 / 0 / 4
- / - / -
0 / 2 / 4
- / - / -
Dị Vật Tai ƯơngDây Chuyền Iron SolariMắt Ốc ĐảoLư Hương Sôi Sục
Giày Khai Sáng IoniaOracle Biến Đổi
Mắt Ốc ĐảoDây Chuyền Chuộc TộiHòm Bảo Hộ của MikaelLư Hương Sôi Sục
Giày ThườngOracle Biến Đổi
1 / 1 / 8
- / - / -
10/21/17

3

Fnatic
Fnatic Fnatic
The 2017 World Championship - 3
Royal Never Give Up Royal Never Give Up
Royal Never Give Up
sOAZ
Top
5 / 8 / 1
5 / 8 / 1
- / - / -
Giày Thủy NgânRìu ĐenGiáp Thiên ThầnThú Tượng Thạch Giáp
Búa BăngMũ Thích NghiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vinh Quang Chân ChínhThú Tượng Thạch GiápKhiên Băng RanduinMũ Thích Nghi
Giáp Máu WarmogGiày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 6 / 12
- / - / -
Letme
Top
2 / 6 / 12
0 / 2 / 6
- / - / -
Khiên Băng RanduinThú Tượng Thạch GiápDây Chuyền Iron SolariGiày Ninja
Mũ Thích NghiPhù phép: Quỷ LửaOracle Biến Đổi
Phù phép: Chiến BinhThú Tượng Thạch GiápGiày Thủy NgânĐai Khổng Lồ
Rìu ĐenMũ Thích NghiOracle Biến Đổi
2 / 2 / 20
- / - / -
Caps
Mid
3 / 7 / 5
3 / 7 / 5
- / - / -
Trượng Hư VôGiày Khai Sáng IoniaQuỷ Thư MorelloMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
Mũ Phù Thủy RabadonTrượng Pha Lê RylaiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Tim BăngThú Tượng Thạch GiápKhiên Băng RanduinGiáp Tâm Linh
Mũ Thích NghiGiày Thủy NgânOracle Biến Đổi
3 / 1 / 21
- / - / -
Xiaohu
Mid
3 / 1 / 21
4 / 6 / 5
- / - / -
Luỡi Hái Linh HồnDao Điện StatikkĐại Bác Liên ThanhĐao Thủy Ngân
Vô Cực KiếmNỏ Thần DominikThấu Kính Biến Đổi
Đao Thủy NgânKhiên Băng RanduinGươm Của Vua Vô DanhCuồng Đao Guinsoo
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Búa BăngThấu Kính Biến Đổi
19 / 2 / 5
- / - / -
Uzi
AD Carry
19 / 2 / 5
0 / 4 / 5
- / - / -
Hòm Bảo Hộ của MikaelLư Hương Sôi SụcMắt Ốc ĐảoDây Chuyền Chuộc Tội
Giày Cơ ĐộngOracle Biến Đổi
Mắt Ốc ĐảoHòm Bảo Hộ của MikaelDây Chuyền Chuộc TộiDây Chuyền Iron Solari
Lư Hương Sôi SụcTụ Bão ZekeOracle Biến Đổi
1 / 1 / 22
- / - / -
10/21/17

3

Fnatic
Fnatic Fnatic
The 2017 World Championship - 3
Royal Never Give Up Royal Never Give Up
Royal Never Give Up
sOAZ
Top
1 / 2 / 1
1 / 2 / 1
- / - / -
Giày Thủy NgânKhiên Băng RanduinVinh Quang Chân ChínhThú Tượng Thạch Giáp
Mặt Nạ Vực ThẳmĐai Khổng LồMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vinh Quang Chân ChínhThú Tượng Thạch GiápKhiên Băng RanduinGiáp Tâm Linh
Giày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 1 / 3
- / - / -
Letme
Top
0 / 1 / 3
1 / 1 / 5
- / - / -
Dây Chuyền Iron SolariLời Thề Hiệp SĩMũ Thích NghiGiày Ninja
Giáp LụaPhù phép: Quỷ LửaOracle Biến Đổi
Giáp Cai NgụcÁo Choàng GaiGiày Thủy NgânRìu Đen
Phù phép: Chiến BinhGiáp Thiên ThầnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 4 / 5
- / - / -
Caps
Mid
4 / 1 / 3
4 / 1 / 3
- / - / -
Vọng Âm của LudenMặt Nạ Đọa Đầy LiandryGiày Thủy NgânTrượng Hư Vô
Quỷ Thư MorelloTrượng Pha Lê RylaiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Dây Chuyền Chữ ThậpMũ Phù Thủy RabadonMặt Nạ Đọa Đầy LiandryQuỷ Thư Morello
Trượng Hư VôGiày Pháp SưOracle Biến Đổi
1 / 1 / 2
- / - / -
Xiaohu
Mid
1 / 1 / 2
3 / 0 / 3
- / - / -
Cuồng Đao GuinsooCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Ma Vũ Song KiếmĐao Thủy Ngân
Vô Cực KiếmGiày Cuồng NộThấu Kính Biến Đổi
Đao Thủy NgânNỏ Thần DominikGiày Cuồng NộVô Cực Kiếm
Dao Điện StatikkĐại Bác Liên ThanhThấu Kính Biến Đổi
4 / 1 / 0
- / - / -
0 / 1 / 8
- / - / -
Hòm Bảo Hộ của MikaelLư Hương Sôi SụcMắt Ốc ĐảoDây Chuyền Chuộc Tội
Giày Cơ ĐộngOracle Biến Đổi
Mắt Ốc ĐảoHòm Bảo Hộ của MikaelDây Chuyền Chuộc TộiLư Hương Sôi Sục
Oracle Biến Đổi
0 / 2 / 4
- / - / -
10/21/17

3

Fnatic
Fnatic Fnatic
The 2017 World Championship - 3
Royal Never Give Up Royal Never Give Up
Royal Never Give Up
sOAZ
Top
1 / 2 / 1
1 / 2 / 1
- / - / -
Giày Thủy NgânRìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)Khiên Băng RanduinTim Băng
Giáp Tâm LinhMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vinh Quang Chân ChínhThú Tượng Thạch GiápKhiên Băng RanduinGiày Thủy Ngân
Mũ Thích NghiGiáp Máu WarmogMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 1 / 5
- / - / -
Letme
Top
3 / 1 / 5
0 / 1 / 6
- / - / -
Dây Chuyền Iron SolariKhiên Băng RanduinÁo Choàng Ám ẢnhGiày Thủy Ngân
Khiên Mãnh SưPhù phép: Quỷ LửaOracle Biến Đổi
Phù phép: Quỷ LửaVinh Quang Chân ChínhThú Tượng Thạch GiápHỏa Ngọc
Mũ Thích NghiGiày NinjaOracle Biến Đổi
1 / 1 / 3
- / - / -
Caps
Mid
4 / 4 / 3
4 / 4 / 3
- / - / -
Vọng Âm của LudenTrượng Hư VôGiày Thủy NgânQuỷ Thư Morello
Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryThấu Kính Biến Đổi
Mũ Phù Thủy RabadonĐồng Hồ Cát ZhonyaQuyền Trượng Đại Thiên SứGiày Khai Sáng Ionia
Mặt Nạ Vực ThẳmTrượng Hư VôOracle Biến Đổi
2 / 1 / 2
- / - / -
Xiaohu
Mid
2 / 1 / 2
3 / 2 / 3
- / - / -
Luỡi Hái Linh HồnDao Điện StatikkĐại Bác Liên ThanhLời Nhắc Tử Vong
Vô Cực KiếmGiày Cuồng NộThấu Kính Biến Đổi
Đao Thủy NgânNỏ Thần DominikGiày Cuồng NộVô Cực Kiếm
Dao Điện StatikkĐại Bác Liên ThanhThấu Kính Biến Đổi
4 / 2 / 2
- / - / -
0 / 1 / 7
- / - / -
Giày Cơ ĐộngDây Chuyền Iron SolariMắt Ốc ĐảoMắt Kiểm Soát
Dây Chuyền Chuộc TộiLư Hương Sôi SụcOracle Biến Đổi
Mắt Ốc ĐảoDây Chuyền Chuộc TộiDây Chuyền Iron SolariĐai Khổng Lồ
Lư Hương Sôi SụcOracle Biến Đổi
0 / 3 / 5
- / - / -
10/21/17

2

SK telecom T1
SK telecom T1 SK telecom T1
The 2017 World Championship - 2
Misfits Gaming Misfits Gaming
Misfits Gaming
Huni
Top
2 / 3 / 1
2 / 3 / 1
- / - / -
Khăn Giải ThuậtKiếm Ma YoumuuGiày Thủy NgânThần Kiếm Muramana
Rìu ĐenDạ Kiếm DraktharrMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Khiên Băng RanduinGiáp LướiGiày Ninja
Áo Choàng Ám ẢnhÁo Choàng GaiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 1 / 4
- / - / -
1 / 1 / 4
- / - / -
Phù phép: Quỷ LửaHồng NgọcGiáp Cai NgụcMũ Thích Nghi
Giày Thủy NgânOracle Biến Đổi
Giày NinjaThuốc Tái Sử DụngPhù phép: Quỷ LửaKhiên Băng Randuin
Hồng NgọcOracle Biến Đổi
0 / 1 / 2
- / - / -
Faker
Mid
1 / 0 / 0
1 / 0 / 0
- / - / -
Nhẫn DoranGiày Thủy NgânDây Chuyền Chữ ThậpQuỷ Thư Morello
Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryGậy Quá KhổMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giày Pháp SưMũ Phù Thủy RabadonSách CũMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
Quỷ Thư MorelloGậy Bùng NổThấu Kính Biến Đổi
4 / 1 / 1
- / - / -
1 / 1 / 2
- / - / -
Huyết TrượngĐại Bác Liên ThanhKhăn Giải ThuậtVô Cực Kiếm
Dao Điện StatikkGiày Cuồng NộThấu Kính Biến Đổi
Vô Cực KiếmCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Giày Cuồng NộCuồng Đao Guinsoo
Cung XanhThấu Kính Biến Đổi
0 / 1 / 0
- / - / -
1 / 1 / 0
- / - / -
Mắt Ma ThuậtGiày Thủy NgânDây Chuyền Iron SolariVòng Tay Pha Lê
Oracle Biến Đổi
Hồng Ngọc Tỏa Sáng Dây Chuyền Chuộc TộiBùa Thăng HoaMắt Kiểm Soát
Giày Cơ ĐộngÁo VảiOracle Biến Đổi
1 / 2 / 1
- / - / -
10/20/17