Mid-Season Invitational

Chỉ số người chơi Lcs

Mid-Season Invitational

Tỉ lệ thắng

Người chơi Tỉ lệ thắng
1. Royal Never Give Up Karsa
Karsa
2. Royal Never Give Up Uzi
Uzi
3. Royal Never Give Up Ming
Ming
4. Royal Never Give Up Xiaohu
Xiaohu
5. Bahçeşehir SuperMassive Zeitnot
Zeitnot
6. Gambit Esports Kira
Kira
7. Gambit Esports Lodik
Lodik
8. Bahçeşehir SuperMassive Stomaged
Stomaged
9. kt Rolster SnowFlower
SnowFlower
10. Galatasaray Espor GBM
GBM

Sát thương / phút

Người chơi Sát thương / phút
1. Royal Never Give Up Uzi
Uzi
2. Team Liquid Doublelift
Doublelift
3. Gambit Esports Lodik
Lodik
4. Bahçeşehir SuperMassive Zeitnot
Zeitnot
5. kt Rolster PraY
PraY
6. Redemption W7M Whitelotus
Whitelotus
7. MEGA Esports Lloyd
Lloyd
8. Fnatic Rekkles
Rekkles
9. CBLoL TitaN
TitaN
10. MEGA Esports G4
G4

Tham gia giết

Người chơi Tham gia giết
1. Isurus Gaming Slow
Slow
2. Team Liquid Xmithie
Xmithie
3. Ascension Gaming Rich
Rich
4. Burning Core YutoriMoyashi
YutoriMoyashi
5. DetonatioN FocusMe Gaeng
Gaeng
6. MEGA Esports Lloyd
Lloyd
7. Rainbow7 Genthix
Genthix
8. Team Liquid Doublelift
Doublelift
9. G2 Esports Caps
Caps
10. Suning SwordArt
SwordArt

Vàng / phút

Người chơi Vàng / phút
1. Royal Never Give Up Uzi
Uzi
2. Bahçeşehir SuperMassive Zeitnot
Zeitnot
3. Fnatic Rekkles
Rekkles
4. Team Liquid Doublelift
Doublelift
5. CBLoL TitaN
TitaN
6. kt Rolster PraY
PraY
7. Redemption W7M Whitelotus
Whitelotus
8. Flash Wolves Betty
Betty
9. Gambit Esports Lodik
Lodik
10. CBLoL Zantins
Zantins

Vàng trong 10

Người chơi Vàng trong 10
1. Bahçeşehir SuperMassive Zeitnot
Zeitnot
2. Redemption W7M Whitelotus
Whitelotus
3. Royal Never Give Up Uzi
Uzi
4. G2 Esports Caps
Caps
5. CBLoL TitaN
TitaN
6. Royal Never Give Up Xiaohu
Xiaohu
7. Burning Core YutoriMoyashi
YutoriMoyashi
8. kt Rolster PraY
PraY
9. Team Liquid Doublelift
Doublelift
10. Isurus Gaming Seiya
Seiya

Gold trong 20

Người chơi Gold trong 20
1. Bahçeşehir SuperMassive Zeitnot
Zeitnot
2. Royal Never Give Up Uzi
Uzi
3. G2 Esports Caps
Caps
4. CBLoL TitaN
TitaN
5. Fnatic Rekkles
Rekkles
6. CBLoL Zantins
Zantins
7. Flash Wolves Betty
Betty
8. Redemption W7M Whitelotus
Whitelotus
9. kt Rolster PraY
PraY
10. GAM Esports Slay
Slay

Creep trong 10

Người chơi Creep trong 10
1. Royal Never Give Up Uzi
Uzi
2. Isurus Gaming Seiya
Seiya
3. Royal Never Give Up Xiaohu
Xiaohu
4. Team Liquid Doublelift
Doublelift
5. MAMMOTH Triple
Triple
6. kt Rolster PraY
PraY
7. Suning Maple
Maple
8. kt Rolster Bdd
Bdd
9. G2 Esports Caps
Caps
10. MEGA Esports G4
G4

Creep trong 20

Người chơi Creep trong 20
1. Royal Never Give Up Uzi
Uzi
2. Team Liquid Doublelift
Doublelift
3. Isurus Gaming Seiya
Seiya
4. Fnatic Rekkles
Rekkles
5. Redemption W7M Whitelotus
Whitelotus
6. kt Rolster PraY
PraY
7. Bahçeşehir SuperMassive Zeitnot
Zeitnot
8. G2 Esports Caps
Caps
9. kt Rolster Bdd
Bdd
10. Flash Wolves Betty
Betty

Delay giữa các lần hạ gục

Người chơi Delay giữa các lần hạ gục
1. Bahçeşehir SuperMassive Zeitnot
Zeitnot
2. Royal Never Give Up Uzi
Uzi
3. CBLoL TitaN
TitaN
4. Gambit Esports Lodik
Lodik
5. Galatasaray Espor GBM
GBM
6. MEGA Esports Lloyd
Lloyd
7. Team Liquid Doublelift
Doublelift
8. KING-ZONE DragonX Cuzz
Cuzz
9. Isurus Gaming Seiya
Seiya
10. CBLoL Zantins
Zantins

Delay giữa các lần chết

Người chơi Delay giữa các lần chết
1. Isurus Gaming Seiya
Seiya
2. Royal Never Give Up Uzi
Uzi
3. Suning Maple
Maple
4. Gen.G Peanut
Peanut
5. Flash Wolves Betty
Betty
6. Fnatic Rekkles
Rekkles
7. Royal Never Give Up Ming
Ming
8. Gambit Esports Lodik
Lodik
9. Suning SwordArt
SwordArt
10. Royal Never Give Up Karsa
Karsa