LEC

Chỉ số người chơi Lcs

LEC

Tỉ lệ thắng

Người chơi Tỉ lệ thắng

KDA

Người chơi KDA

Sát thương / phút

Người chơi Sát thương / phút

Tham gia giết

Người chơi Tham gia giết

Vàng / phút

Người chơi Vàng / phút

Vàng trong 10

Người chơi Vàng trong 10

Gold trong 20

Người chơi Gold trong 20

Creep / phút

Người chơi Creep / phút

Creep trong 10

Người chơi Creep trong 10

Creep trong 20

Người chơi Creep trong 20

Delay giữa các lần hạ gục

Người chơi Delay giữa các lần hạ gục

Delay giữa các lần chết

Người chơi Delay giữa các lần chết