Trận đấu gần đây

Trận đấu gần đây
Riven
Riven
Thất bại
2019 LCS Summer Split - 1
0 / 1 / 3
314 CS
Vũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnGiày Ninja
Kiếm DoranRìu ĐenMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnGiày NinjaKiếm Doran
Rìu ĐenMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Aatrox
Aatrox
Thất bại
2019 LCS Summer Split - 1
1 / 1 / 3
280 CS
Rìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnNắm Đấm của Jaurim
Hồng NgọcGiày NinjaCuốc Chim
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Rìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnNắm Đấm của JaurimHồng Ngọc
Giày NinjaCuốc ChimMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Aatrox
Aatrox
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - 1
0 / 1 / 9
298 CS
Móng Vuốt SterakRìu ĐenGiáp Thiên Thần
Giày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Móng Vuốt SterakRìu ĐenGiáp Thiên ThầnGiày Thủy Ngân
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Aatrox
Aatrox
Thất bại
2019 LCS Summer Split - 1
3 / 2 / 8
403 CS
Giáp Thiên ThầnRìu ĐenĐao Thủy Ngân
Móng Vuốt SterakVũ Điệu Tử ThầnGiày Thủy Ngân
Thấu Kính Viễn Thị
Giáp Thiên ThầnRìu ĐenĐao Thủy NgânMóng Vuốt Sterak
Vũ Điệu Tử ThầnGiày Thủy NgânThấu Kính Viễn Thị
Kennen
Kennen
Thất bại
2019 LCS Summer Split - Week 2 - Day 2
0 / 2 / 1
251 CS
Đồng Hồ Vụn VỡGậy Quá KhổĐai Lưng Hextech
Giày Pháp SưGậy Quá KhổQuỷ Thư Morello
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đồng Hồ Vụn VỡGậy Quá KhổĐai Lưng HextechGiày Pháp Sư
Gậy Quá KhổQuỷ Thư MorelloMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Riven
Riven
Chiến thắng
2019 LCS Summer Split - Week 2 - Day 1
3 / 0 / 4
268 CS
Vũ Điệu Tử ThầnĐồng Hồ Ngưng ĐọngRìu Đen
Kiếm DoranGiày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vũ Điệu Tử ThầnĐồng Hồ Ngưng ĐọngRìu ĐenKiếm Doran
Giày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Pyke
Pyke
Thất bại
2019 LCS Summer Split - Week 1 - Day 2
3 / 1 / 2
238 CS
Dạ Kiếm DraktharrRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Kiếm Ma Youmuu
Giày Cơ ĐộngDao Hung TànMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Dạ Kiếm DraktharrRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Kiếm Ma YoumuuGiày Cơ Động
Dao Hung TànMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Irelia
Irelia
Thất bại
2019 LCS Summer Split - Week 1 - Day 1
4 / 5 / 6
290 CS
Giáp Thiên ThầnRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Đồng Hồ Ngưng Đọng
Giày NinjaMóng Vuốt SterakTam Hợp Kiếm
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giáp Thiên ThầnRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Đồng Hồ Ngưng ĐọngGiày Ninja
Móng Vuốt SterakTam Hợp KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Kennen
Kennen
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - 2
1 / 2 / 1
299 CS
Mũ Phù Thủy RabadonSách CũKiếm Súng Hextech
Gậy Bùng NổKiếm DoranGiày Thủy Ngân
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Mũ Phù Thủy RabadonSách CũKiếm Súng HextechGậy Bùng Nổ
Kiếm DoranGiày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Akali
Akali
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - 2
1 / 2 / 0
171 CS
Giày NinjaSách CũKiếm Súng Hextech
Khiên DoranGiáp Tay SeekerMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giày NinjaSách CũKiếm Súng HextechKhiên Doran
Giáp Tay SeekerMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Irelia
Irelia
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - 2
5 / 1 / 1
345 CS
Móng Vuốt SterakRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Giáp Thiên Thần
Áo Choàng Ám ẢnhTam Hợp KiếmGiày Thủy Ngân
Thấu Kính Viễn Thị
Móng Vuốt SterakRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Giáp Thiên ThầnÁo Choàng Ám Ảnh
Tam Hợp KiếmGiày Thủy NgânThấu Kính Viễn Thị
Irelia
Irelia
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - 1
4 / 2 / 6
281 CS
Cuốc ChimRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Bình Thuốc Biến Dị
Tam Hợp KiếmGiày NinjaNắm Đấm của Jaurim
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Cuốc ChimRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Bình Thuốc Biến DịTam Hợp Kiếm
Giày NinjaNắm Đấm của JaurimMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Ryze
Ryze
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - 1
2 / 0 / 7
392 CS
Đồng Hồ Cát ZhonyaGậy Quá KhổQuyền Trượng Đại Thiên Sứ
Giày Pháp SưQuỷ Thư MorelloDây Chuyền Chữ Thập
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đồng Hồ Cát ZhonyaGậy Quá KhổQuyền Trượng Đại Thiên SứGiày Pháp Sư
Quỷ Thư MorelloDây Chuyền Chữ ThậpMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Jayce
Jayce
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - 1
3 / 2 / 2
287 CS
Áo Choàng Bóng TốiĐồng Hồ Ngưng ĐọngGươm Của Vua Vô Danh
Rìu ĐenGiày Thủy NgânKiếm Doran
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Áo Choàng Bóng TốiĐồng Hồ Ngưng ĐọngGươm Của Vua Vô DanhRìu Đen
Giày Thủy NgânKiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Jayce
Jayce
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - 1
3 / 2 / 6
288 CS
Dao Hung TànBúa Chiến CaufieldKiếm Ma Youmuu
Kiếm DoranRìu ĐenGiày Ninja
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Dao Hung TànBúa Chiến CaufieldKiếm Ma YoumuuKiếm Doran
Rìu ĐenGiày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Aatrox
Aatrox
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - 1
1 / 4 / 0
229 CS
Vũ Điệu Tử ThầnGiày Thủy NgânĐồng Hồ Ngưng Đọng
Rìu ĐenKhiên DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vũ Điệu Tử ThầnGiày Thủy NgânĐồng Hồ Ngưng ĐọngRìu Đen
Khiên DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Lissandra
Lissandra
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 9 - Day 2
1 / 3 / 14
291 CS
Trượng Hư VôĐồng Hồ Cát ZhonyaGiày Pháp Sư
Gậy Quá KhổVọng Âm của LudenMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Trượng Hư VôĐồng Hồ Cát ZhonyaGiày Pháp SưGậy Quá Khổ
Vọng Âm của LudenMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Aatrox
Aatrox
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 9 - Day 2
0 / 1 / 5
340 CS
Giáp Thiên ThầnRìu ĐenKiếm Ma Youmuu
Móng Vuốt SterakGiày Thủy NgânThấu Kính Viễn Thị
Giáp Thiên ThầnRìu ĐenKiếm Ma YoumuuMóng Vuốt Sterak
Giày Thủy NgânThấu Kính Viễn Thị
Vladimir
Vladimir
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 9 - Day 1
0 / 2 / 2
192 CS
Gậy Quá KhổSách QuỷĐai Lưng Hextech
Giày Pháp SưKhiên DoranSách Cũ
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Gậy Quá KhổSách QuỷĐai Lưng HextechGiày Pháp Sư
Khiên DoranSách CũMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Aatrox
Aatrox
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 8 - Day 2
3 / 0 / 4
388 CS
Rìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên Thần
Móng Vuốt SterakGiày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Rìu ĐenVũ Điệu Tử ThầnGiáp Thiên ThầnMóng Vuốt Sterak
Giày Thủy NgânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Aatrox
Aatrox
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 8 - Day 1
0 / 1 / 5
362 CS
Vũ Điệu Tử ThầnRìu ĐenMóng Vuốt Sterak
Giày Thủy NgânGươm Đồ TểKiếm B.F.
Thấu Kính Viễn Thị
Vũ Điệu Tử ThầnRìu ĐenMóng Vuốt SterakGiày Thủy Ngân
Gươm Đồ TểKiếm B.F.Thấu Kính Viễn Thị
Jax
Jax
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 7 - Day 2
3 / 1 / 6
193 CS
Bình Thuốc Biến DịRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Ngọn Giáo Shojin
Giày NinjaTam Hợp KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Bình Thuốc Biến DịRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Ngọn Giáo ShojinGiày Ninja
Tam Hợp KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vladimir
Vladimir
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 7 - Day 1
2 / 3 / 6
262 CS
Đồng Hồ Cát ZhonyaĐai Lưng HextechGiày Thủy Ngân
Mũ Phù Thủy RabadonMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đồng Hồ Cát ZhonyaĐai Lưng HextechGiày Thủy NgânMũ Phù Thủy Rabadon
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Ryze
Ryze
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 6 - Day 2
3 / 1 / 1
483 CS
Đồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonQuyền Trượng Đại Thiên Sứ
Trượng Hư VôGiày Thủy NgânDây Chuyền Chữ Thập
Thấu Kính Viễn Thị
Đồng Hồ Cát ZhonyaMũ Phù Thủy RabadonQuyền Trượng Đại Thiên SứTrượng Hư Vô
Giày Thủy NgânDây Chuyền Chữ ThậpThấu Kính Viễn Thị
Riven
Riven
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 6 - Day 1
0 / 3 / 0
249 CS
Vũ Điệu Tử ThầnNgọn Giáo ShojinGiày Thủy Ngân
Khiên DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vũ Điệu Tử ThầnNgọn Giáo ShojinGiày Thủy NgânKhiên Doran
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Camille
Camille
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 5 - Day 2
0 / 2 / 2
315 CS
Giáp LụaRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Đồng Hồ Vụn Vỡ
Tam Hợp KiếmGiày NinjaMóng Vuốt Sterak
Thấu Kính Viễn Thị
Giáp LụaRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Đồng Hồ Vụn VỡTam Hợp Kiếm
Giày NinjaMóng Vuốt SterakThấu Kính Viễn Thị
Irelia
Irelia
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 5 - Day 1
3 / 4 / 3
308 CS
Móng Vuốt SterakRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Hồng Ngọc
Giày NinjaÁo VảiTam Hợp Kiếm
Thấu Kính Viễn Thị
Móng Vuốt SterakRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Hồng NgọcGiày Ninja
Áo VảiTam Hợp KiếmThấu Kính Viễn Thị
Riven
Riven
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 4 - Day 2
2 / 2 / 4
425 CS
Vũ Điệu Tử ThầnRìu ĐenHuyết Trượng
Giáp Thiên ThầnGiày Thủy NgânNgọn Giáo Shojin
Thấu Kính Viễn Thị
Vũ Điệu Tử ThầnRìu ĐenHuyết TrượngGiáp Thiên Thần
Giày Thủy NgânNgọn Giáo ShojinThấu Kính Viễn Thị
Riven
Riven
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 4 - Day 1
3 / 1 / 2
324 CS
Rìu ĐenGươm Đồ TểGiáp Thiên Thần
Vũ Điệu Tử ThầnGiày Thủy NgânÁo Vải
Thấu Kính Viễn Thị
Rìu ĐenGươm Đồ TểGiáp Thiên ThầnVũ Điệu Tử Thần
Giày Thủy NgânÁo VảiThấu Kính Viễn Thị
Kennen
Kennen
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 3 - Day 2
0 / 2 / 7
235 CS
Đồng Hồ Cát ZhonyaGiày Pháp SưĐai Lưng Hextech
Khiên DoranQuỷ Thư MorelloSách Cũ
Thấu Kính Viễn Thị
Đồng Hồ Cát ZhonyaGiày Pháp SưĐai Lưng HextechKhiên Doran
Quỷ Thư MorelloSách CũThấu Kính Viễn Thị
Urgot
Urgot
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 3 - Day 1
3 / 2 / 0
259 CS
Thú Tượng Thạch GiápÁo VảiVinh Quang Chân Chính
Rìu ĐenÁo Choàng Ám ẢnhGiày Ninja
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thú Tượng Thạch GiápÁo VảiVinh Quang Chân ChínhRìu Đen
Áo Choàng Ám ẢnhGiày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Aatrox
Aatrox
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 2 - Day 2
3 / 1 / 7
328 CS
Đồng Hồ Ngưng ĐọngNắm Đấm của JaurimKiếm Ma Youmuu
Giáp Thiên ThầnGiày NinjaRìu Đen
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đồng Hồ Ngưng ĐọngNắm Đấm của JaurimKiếm Ma YoumuuGiáp Thiên Thần
Giày NinjaRìu ĐenMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Aatrox
Aatrox
Thất bại
LCS 2019 Spring Split - Week 2 - Day 1
0 / 4 / 0
430 CS
Giáp Thiên ThầnChùy Gai MalmortiusKiếm Ma Youmuu
Nắm Đấm của JaurimGiày NinjaRìu Đen
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giáp Thiên ThầnChùy Gai MalmortiusKiếm Ma YoumuuNắm Đấm của Jaurim
Giày NinjaRìu ĐenMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Irelia
Irelia
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 1 - Day 2
3 / 4 / 7
376 CS
Giáp Thiên ThầnRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Giày Ninja
Tam Hợp KiếmMóng Vuốt SterakThấu Kính Viễn Thị
Giáp Thiên ThầnRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Giày NinjaTam Hợp Kiếm
Móng Vuốt SterakThấu Kính Viễn Thị
Sion
Sion
Chiến thắng
LCS 2019 Spring Split - Week 1 - Day 1
2 / 0 / 6
243 CS
Thú Tượng Thạch GiápMắt Kiểm SoátVinh Quang Chân Chính
Mũ Thích NghiGiày Thủy NgânÁo Choàng Gai
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thú Tượng Thạch GiápMắt Kiểm SoátVinh Quang Chân ChínhMũ Thích Nghi
Giày Thủy NgânÁo Choàng GaiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)

Trận đấu sắp tới

Trận đấu sắp tới
Không có dữ liệu

Tướng

Tên Đã chơi Tỉ lệ thắng KDA
Aatrox
Aatrox
1.2 / 1.7 / 4.6
Irelia
Irelia
3.8 / 3.2 / 4.6
Riven
Riven
1.6 / 1.4 / 2.6
Kennen
Kennen
0.3 / 2.0 / 3.0
Ryze
Ryze
2.5 / 0.5 / 4.0
Jayce
Jayce
3.0 / 2.0 / 4.0
Vladimir
Vladimir
1.0 / 2.5 / 4.0
Jax
Jax
3.0 / 1.0 / 6.0
Pyke
Pyke
3.0 / 1.0 / 2.0
Camille
Camille
0.0 / 2.0 / 2.0
Lissandra
Lissandra
1.0 / 3.0 / 14.0
Sion
Sion
2.0 / 0.0 / 6.0
Urgot
Urgot
3.0 / 2.0 / 0.0
Akali
Akali
1.0 / 2.0 / 0.0
26
Đã chơi
1.9 / 1.9 / 4.0
KDA trung bình

Tỉ lệ vàng trung bình

Tỉ lệ creep trung bình

Số lần hạ gục + Hỗ trợ trung bình

Số lần chết trung bình