Tristana

Tristana

AD Carry
46 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
50.0%
50.0%
50.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
50.0%
50.0%
50.0%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Vô Cực Kiếm
75.0%
75.0%
75.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Phong Thần Kiếm > Ma Vũ Song Kiếm > Vô Cực Kiếm
8.3%
8.3%
8.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Phong Thần Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Huyết Kiếm
8.3%
8.3%
8.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Lời Nhắc Tử Vong
4.2%
4.2%
4.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Giáp Thiên Thần
4.2%
4.2%
4.2%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
10.5%
10.5%
10.5%
25.0%
25.0%
25.0%
Gươm Của Vua Vô Danh
5.3%
5.3%
5.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Huyết Kiếm
5.3%
5.3%
5.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Dao Điện Statikk
2.6%
2.6%
2.6%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
91.7%
91.7%
91.7%
47.7%
47.7%
47.7%
Giày Thường
4.2%
4.2%
4.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Thủy Ngân
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Ninja
2.1%
2.1%
2.1%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phong Thần Kiếm
100.0%
100.0%
100.0%
47.8%
47.8%
47.8%
Đại Bác Liên Thanh
65.2%
65.2%
65.2%
46.7%
46.7%
46.7%
Vô Cực Kiếm
47.8%
47.8%
47.8%
59.1%
59.1%
59.1%
Giáp Thiên Thần
19.6%
19.6%
19.6%
44.4%
44.4%
44.4%
Huyết Kiếm
10.9%
10.9%
10.9%
60.0%
60.0%
60.0%
Ma Vũ Song Kiếm
8.7%
8.7%
8.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
6.5%
6.5%
6.5%
33.3%
33.3%
33.3%
Đao Thủy Ngân
4.4%
4.4%
4.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Gươm Của Vua Vô Danh
4.4%
4.4%
4.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Dao Điện Statikk
4.4%
4.4%
4.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Nỏ Thần Dominik
2.2%
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
2.2%
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: