Tristana

Tristana

AD Carry
40 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
57.1%
57.1%
57.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
42.9%
42.9%
42.9%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Kiếm B.F. > Vô Cực Kiếm > Dao Điện Statikk > Đại Bác Liên Thanh
17.6%
17.6%
17.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Kiếm B.F. > Vô Cực Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Ma Vũ Song Kiếm
17.6%
17.6%
17.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Cuốc Chim > Vô Cực Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Ma Vũ Song Kiếm
17.6%
17.6%
17.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Cuốc Chim > Vô Cực Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Dao Điện Statikk
11.8%
11.8%
11.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Cung Gỗ > Cuồng Đao Guinsoo > Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
5.9%
5.9%
5.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm B.F. > Vô Cực Kiếm > Ma Vũ Song Kiếm > Đại Bác Liên Thanh
5.9%
5.9%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Cuốc Chim > Vô Cực Kiếm > Ma Vũ Song Kiếm > Đại Bác Liên Thanh
5.9%
5.9%
5.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Cuốc Chim > Ma Vũ Song Kiếm > Vô Cực Kiếm > Đại Bác Liên Thanh
5.9%
5.9%
5.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm B.F. > Vô Cực Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
5.9%
5.9%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm B.F. > Dao Điện Statikk > Vô Cực Kiếm > Chùy Gai Malmortius
5.9%
5.9%
5.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
3.5%
3.5%
3.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Huyết Kiếm
3.5%
3.5%
3.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
89.5%
89.5%
89.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Ninja
5.3%
5.3%
5.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Thường
5.3%
5.3%
5.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vô Cực Kiếm
80.6%
80.6%
80.6%
51.7%
51.7%
51.7%
Đại Bác Liên Thanh
58.3%
58.3%
58.3%
61.9%
61.9%
61.9%
Ma Vũ Song Kiếm
38.9%
38.9%
38.9%
78.6%
78.6%
78.6%
Dao Điện Statikk
27.8%
27.8%
27.8%
40.0%
40.0%
40.0%
Nỏ Thần Dominik
11.1%
11.1%
11.1%
75.0%
75.0%
75.0%
Giáp Thiên Thần
8.3%
8.3%
8.3%
66.7%
66.7%
66.7%
Gươm Của Vua Vô Danh
5.6%
5.6%
5.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
5.6%
5.6%
5.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Cuồng Đao Guinsoo
5.6%
5.6%
5.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
2.8%
2.8%
2.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Thủy Ngân
2.8%
2.8%
2.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Nhắc Tử Vong
2.8%
2.8%
2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Huyết Kiếm
2.8%
2.8%
2.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
2.8%
2.8%
2.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Nashor
2.8%
2.8%
2.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Chùy Gai Malmortius
2.8%
2.8%
2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Tím
2.8%
2.8%
2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: