Tristana

Tristana

AD Carry

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
57.9%
57.9%
57.9%
41.8%
41.8%
41.8%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
40.0%
40.0%
40.0%
42.1%
42.1%
42.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi HáiBình Máu
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Giày ThườngBình Máux4
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Vô Cực Kiếm
48.3%
48.3%
48.3%
53.6%
53.6%
53.6%
Phong Thần Kiếm > Dao Điện Statikk > Vô Cực Kiếm
6.9%
6.9%
6.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Phong Thần Kiếm > Dao Điện Statikk > Đại Bác Liên Thanh
6.9%
6.9%
6.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Đao Thủy Ngân
5.2%
5.2%
5.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Ma Vũ Song Kiếm
5.2%
5.2%
5.2%
33.3%
33.3%
33.3%
Phong Thần Kiếm > Ma Vũ Song Kiếm > Đại Bác Liên Thanh
3.4%
3.4%
3.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Phong Thần Kiếm > Ma Vũ Song Kiếm
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Phong Thần Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Giáp Thiên Thần
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Vô Cực Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Ma Vũ Song Kiếm
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
5.7%
5.7%
5.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
2.9%
2.9%
2.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Đao Thủy Ngân
2.9%
2.9%
2.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Chùy Gai Malmortius
1.9%
1.9%
1.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Huyết Kiếm
1.9%
1.9%
1.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Nỏ Thần Dominik
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Vô Cực Kiếm
1.9%
1.9%
1.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Cuồng Đao Guinsoo
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Nhắc Tử Vong
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Băng
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
90.7%
90.7%
90.7%
42.1%
42.1%
42.1%
Giày Thường
3.4%
3.4%
3.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Ninja
3.4%
3.4%
3.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Thủy Ngân
1.7%
1.7%
1.7%
50.0%
50.0%
50.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phong Thần Kiếm
92.2%
92.2%
92.2%
42.1%
42.1%
42.1%
Đại Bác Liên Thanh
65.5%
65.5%
65.5%
46.1%
46.1%
46.1%
Vô Cực Kiếm
44.0%
44.0%
44.0%
51.0%
51.0%
51.0%
Dao Điện Statikk
19.8%
19.8%
19.8%
43.5%
43.5%
43.5%
Giáp Thiên Thần
12.9%
12.9%
12.9%
60.0%
60.0%
60.0%
Ma Vũ Song Kiếm
11.2%
11.2%
11.2%
23.1%
23.1%
23.1%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
8.6%
8.6%
8.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Thủy Ngân
6.9%
6.9%
6.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Nỏ Thần Dominik
4.3%
4.3%
4.3%
20.0%
20.0%
20.0%
Huyết Kiếm
3.5%
3.5%
3.5%
75.0%
75.0%
75.0%
Gươm Của Vua Vô Danh
3.5%
3.5%
3.5%
75.0%
75.0%
75.0%
Lời Nhắc Tử Vong
2.6%
2.6%
2.6%
33.3%
33.3%
33.3%
Chùy Gai Malmortius
2.6%
2.6%
2.6%
33.3%
33.3%
33.3%
Kiếm Súng Hextech
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Băng
0.9%
0.9%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Cuồng Đao Guinsoo
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Tím
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: