Tristana

Tristana

AD Carry
635 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
66.8%
66.8%
66.8%
43.2%
43.2%
43.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
32.8%
32.8%
32.8%
50.6%
50.6%
50.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi HáiBình Máu
0.4%
0.4%
0.4%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Vô Cực Kiếm
73.7%
73.7%
73.7%
57.5%
57.5%
57.5%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Giáp Thiên Thần
7.3%
7.3%
7.3%
59.1%
59.1%
59.1%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Dao Điện Statikk
3.3%
3.3%
3.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Phong Thần Kiếm > Dao Điện Statikk > Vô Cực Kiếm
2.3%
2.3%
2.3%
28.6%
28.6%
28.6%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Đại Bác Liên Thanh
1.3%
1.3%
1.3%
75.0%
75.0%
75.0%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Nỏ Thần Dominik
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Phong Thần Kiếm > Ma Vũ Song Kiếm > Vô Cực Kiếm
1.0%
1.0%
1.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Đao Thủy Ngân
1.0%
1.0%
1.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Phong Thần Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Đao Thủy Ngân
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Phong Thần Kiếm > Đại Bác Liên Thanh > Chùy Gai Malmortius
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
3.1%
3.1%
3.1%
62.5%
62.5%
62.5%
Đao Thủy Ngân
3.1%
3.1%
3.1%
56.3%
56.3%
56.3%
Huyết Kiếm
2.7%
2.7%
2.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Nỏ Thần Dominik
2.5%
2.5%
2.5%
61.5%
61.5%
61.5%
Dao Điện Statikk
1.6%
1.6%
1.6%
75.0%
75.0%
75.0%
Lời Nhắc Tử Vong
1.2%
1.2%
1.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Chùy Gai Malmortius
0.8%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
0.4%
0.4%
0.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Gươm Của Vua Vô Danh
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Ma Vũ Song Kiếm
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
90.4%
90.4%
90.4%
47.6%
47.6%
47.6%
Giày Ninja
4.0%
4.0%
4.0%
41.7%
41.7%
41.7%
Giày Thường
2.7%
2.7%
2.7%
25.0%
25.0%
25.0%
Giày Thủy Ngân
1.9%
1.9%
1.9%
27.3%
27.3%
27.3%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phong Thần Kiếm
97.1%
97.1%
97.1%
46.8%
46.8%
46.8%
Đại Bác Liên Thanh
80.4%
80.4%
80.4%
51.0%
51.0%
51.0%
Vô Cực Kiếm
44.4%
44.4%
44.4%
58.1%
58.1%
58.1%
Giáp Thiên Thần
14.2%
14.2%
14.2%
59.0%
59.0%
59.0%
Dao Điện Statikk
6.7%
6.7%
6.7%
51.3%
51.3%
51.3%
Đao Thủy Ngân
6.1%
6.1%
6.1%
55.6%
55.6%
55.6%
Nỏ Thần Dominik
5.5%
5.5%
5.5%
65.6%
65.6%
65.6%
Huyết Kiếm
4.1%
4.1%
4.1%
54.2%
54.2%
54.2%
Lời Nhắc Tử Vong
3.4%
3.4%
3.4%
70.0%
70.0%
70.0%
Gươm Của Vua Vô Danh
3.2%
3.2%
3.2%
52.6%
52.6%
52.6%
Chùy Gai Malmortius
2.6%
2.6%
2.6%
40.0%
40.0%
40.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
2.1%
2.1%
2.1%
75.0%
75.0%
75.0%
Ma Vũ Song Kiếm
1.7%
1.7%
1.7%
40.0%
40.0%
40.0%
Cuồng Đao Guinsoo
0.5%
0.5%
0.5%
33.3%
33.3%
33.3%
Luỡi Hái Linh Hồn
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Liệt Sĩ
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Ma Youmuu
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Chiến Binh
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Đai Lưng Hextech
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Hỏa Cực Kiếm
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: