Teemo

Teemo

Top
50 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
71.7%
71.7%
71.7%
51.5%
51.5%
51.5%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
13.0%
13.0%
13.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
4.4%
4.4%
4.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
4.4%
4.4%
4.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmBình Máux3
2.2%
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Oracle Biến ĐổiLưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
2.2%
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Quỷ Thư Morello
16.7%
16.7%
16.7%
33.3%
33.3%
33.3%
Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Vọng Âm của Luden
11.1%
11.1%
11.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Nanh Nashor > Quỷ Thư Morello > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
5.6%
5.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Tím > Chùy Gai Malmortius > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
5.6%
5.6%
5.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Vọng Âm của Luden > Mũ Phù Thủy Rabadon
5.6%
5.6%
5.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Nashor > Quỷ Thư Morello > Vọng Âm của Luden
5.6%
5.6%
5.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Ác Thần > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
5.6%
5.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Quỷ Thư Morello > Vọng Âm của Luden > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
5.6%
5.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Nanh Nashor > Dây Chuyền Chữ Thập
5.6%
5.6%
5.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Nashor > Song Kiếm Tai Ương > Quỷ Thư Morello
5.6%
5.6%
5.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
53.7%
53.7%
53.7%
65.5%
65.5%
65.5%
Giày Ninja
22.2%
22.2%
22.2%
41.7%
41.7%
41.7%
Giày Thủy Ngân
9.3%
9.3%
9.3%
40.0%
40.0%
40.0%
Giày Thường
7.4%
7.4%
7.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Bạc
3.7%
3.7%
3.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cuồng Nộ
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
68.6%
68.6%
68.6%
60.0%
60.0%
60.0%
Nanh Nashor
47.1%
47.1%
47.1%
62.5%
62.5%
62.5%
Quỷ Thư Morello
21.6%
21.6%
21.6%
54.6%
54.6%
54.6%
Vọng Âm của Luden
19.6%
19.6%
19.6%
70.0%
70.0%
70.0%
Kiếm Súng Hextech
13.7%
13.7%
13.7%
14.3%
14.3%
14.3%
Đồng Hồ Cát Zhonya
5.9%
5.9%
5.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Đao Tím
5.9%
5.9%
5.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Trượng Pha Lê Rylai
3.9%
3.9%
3.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
3.9%
3.9%
3.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Di Vật Ác Thần
3.9%
3.9%
3.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Búa Băng
3.9%
3.9%
3.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Huyết Đao
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Chùy Gai Malmortius
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Trường Sinh
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Cuồng Đao Guinsoo
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Kiếm Tai Ương
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Huyết Đao
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Đại Bác Liên Thanh
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: