Teemo

Teemo

Top
39 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
62.1%
62.1%
62.1%
55.6%
55.6%
55.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
13.8%
13.8%
13.8%
75.0%
75.0%
75.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
13.8%
13.8%
13.8%
75.0%
75.0%
75.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
3.5%
3.5%
3.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
3.5%
3.5%
3.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
3.5%
3.5%
3.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Nanh Băng > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Quỷ Thư Morello > Trượng Hư Vô
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Súng Hextech > Kiếm Súng Hextech > Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Chích > Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Áo Choàng Bạc > Đao Tím > Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Súng Hextech > Kiếm Súng Hextech > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đao Tím
7.7%
7.7%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Sách Quỷ > Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Hư Vô
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Áo Choàng Bạc > Đao Tím > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Hư Vô
7.7%
7.7%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Ngọc Quên Lãng > Nanh Nashor > Quỷ Thư Morello > Kiếm Súng Hextech
7.7%
7.7%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Ma Ám > Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Nanh Nashor
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Nắm Đấm của Jaurim > Búa Băng > Đao Tím > Gươm Của Vua Vô Danh
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mũ Phù Thủy Rabadon
2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Tím
2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
63.9%
63.9%
63.9%
52.2%
52.2%
52.2%
Giày Ninja
11.1%
11.1%
11.1%
75.0%
75.0%
75.0%
Giày Thủy Ngân
11.1%
11.1%
11.1%
25.0%
25.0%
25.0%
Giày Cuồng Nộ
8.3%
8.3%
8.3%
66.7%
66.7%
66.7%
Giày Thường
2.8%
2.8%
2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Bạc
2.8%
2.8%
2.8%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
72.7%
72.7%
72.7%
58.3%
58.3%
58.3%
Nanh Nashor
45.5%
45.5%
45.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Đao Tím
21.2%
21.2%
21.2%
42.9%
42.9%
42.9%
Quỷ Thư Morello
18.2%
18.2%
18.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Kiếm Súng Hextech
18.2%
18.2%
18.2%
33.3%
33.3%
33.3%
Gươm Của Vua Vô Danh
12.1%
12.1%
12.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Búa Băng
9.1%
9.1%
9.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Mũ Phù Thủy Rabadon
9.1%
9.1%
9.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Trượng Hư Vô
9.1%
9.1%
9.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Đồng Hồ Cát Zhonya
6.1%
6.1%
6.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Thông Đạo Zz'rot
3.0%
3.0%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Cuồng Đao Guinsoo
3.0%
3.0%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Vọng Âm của Luden
3.0%
3.0%
3.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: