Teemo

Teemo

Top

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
68.2%
68.2%
68.2%
45.3%
45.3%
45.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
10.9%
10.9%
10.9%
58.3%
58.3%
58.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmBình Máux3
8.2%
8.2%
8.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
3.6%
3.6%
3.6%
75.0%
75.0%
75.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
3.6%
3.6%
3.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
3.6%
3.6%
3.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
0.9%
0.9%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
0.9%
0.9%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Nanh Nashor > Trượng Hư Vô
15.7%
15.7%
15.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Kiếm Súng Hextech > Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
9.8%
9.8%
9.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Nanh Nashor > Mũ Phù Thủy Rabadon
3.9%
3.9%
3.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Nanh Nashor > Vọng Âm của Luden
3.9%
3.9%
3.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Kiếm Súng Hextech > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.9%
3.9%
3.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Súng Hextech > Cuồng Đao Guinsoo > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
3.9%
3.9%
3.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Mũ Phù Thủy Rabadon
3.9%
3.9%
3.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Hư Vô
3.9%
3.9%
3.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Súng Hextech > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Nanh Nashor
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Nanh Nashor > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mũ Phù Thủy Rabadon
0.8%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Cuồng Đao Guinsoo
0.8%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Trượng Hư Vô
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Huyết Kiếm
0.8%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Vọng Âm của Luden
0.8%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
59.4%
59.4%
59.4%
54.9%
54.9%
54.9%
Giày Ninja
15.2%
15.2%
15.2%
57.1%
57.1%
57.1%
Giày Thủy Ngân
6.5%
6.5%
6.5%
55.6%
55.6%
55.6%
Giày Cuồng Nộ
4.4%
4.4%
4.4%
16.7%
16.7%
16.7%
Giày Bạc
4.4%
4.4%
4.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Giày Thường
4.4%
4.4%
4.4%
16.7%
16.7%
16.7%
Giày Khai Sáng Ionia
3.6%
3.6%
3.6%
40.0%
40.0%
40.0%
Giày Cơ Động
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
70.0%
70.0%
70.0%
57.1%
57.1%
57.1%
Nanh Nashor
53.1%
53.1%
53.1%
58.0%
58.0%
58.0%
Kiếm Súng Hextech
29.2%
29.2%
29.2%
68.4%
68.4%
68.4%
Vọng Âm của Luden
11.5%
11.5%
11.5%
33.3%
33.3%
33.3%
Trượng Hư Vô
10.8%
10.8%
10.8%
35.7%
35.7%
35.7%
Đồng Hồ Cát Zhonya
9.2%
9.2%
9.2%
58.3%
58.3%
58.3%
Đao Tím
8.5%
8.5%
8.5%
54.6%
54.6%
54.6%
Quỷ Thư Morello
8.5%
8.5%
8.5%
72.7%
72.7%
72.7%
Mũ Phù Thủy Rabadon
7.7%
7.7%
7.7%
40.0%
40.0%
40.0%
Cuồng Đao Guinsoo
6.9%
6.9%
6.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Búa Băng
5.4%
5.4%
5.4%
28.6%
28.6%
28.6%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
4.6%
4.6%
4.6%
33.3%
33.3%
33.3%
Trượng Pha Lê Rylai
3.1%
3.1%
3.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Di Vật Ác Thần
2.3%
2.3%
2.3%
66.7%
66.7%
66.7%
Gươm Của Vua Vô Danh
2.3%
2.3%
2.3%
33.3%
33.3%
33.3%
Song Sinh Ma Quái
1.5%
1.5%
1.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Huyết Kiếm
0.8%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
0.8%
0.8%
0.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.8%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Chùy Gai Malmortius
0.8%
0.8%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: