Syndra

Syndra

Mid

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
90.0%
90.0%
90.0%
51.9%
51.9%
51.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
8.9%
8.9%
8.9%
75.0%
75.0%
75.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
17.3%
17.3%
17.3%
55.6%
55.6%
55.6%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Mũ Phù Thủy Rabadon
13.5%
13.5%
13.5%
85.7%
85.7%
85.7%
Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Trượng Hư Vô
7.7%
7.7%
7.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden > Dây Chuyền Chữ Thập > Mũ Phù Thủy Rabadon
7.7%
7.7%
7.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Vọng Âm của Luden > Dây Chuyền Chữ Thập > Quỷ Thư Morello
3.8%
3.8%
3.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
3.8%
3.8%
3.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
3.8%
3.8%
3.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Trượng Hư Vô
3.8%
3.8%
3.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Vọng Âm của Luden > Trượng Hư Vô > Quỷ Thư Morello
3.8%
3.8%
3.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Dây Chuyền Chữ Thập
3.8%
3.8%
3.8%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mũ Phù Thủy Rabadon
2.2%
2.2%
2.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Trượng Hư Vô
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Lưỡng Cực Zhonya
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
84.9%
84.9%
84.9%
51.1%
51.1%
51.1%
Giày Thủy Ngân
8.5%
8.5%
8.5%
44.4%
44.4%
44.4%
Giày Thường
2.8%
2.8%
2.8%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Khai Sáng Ionia
2.8%
2.8%
2.8%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Ninja
0.9%
0.9%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden
91.4%
91.4%
91.4%
49.5%
49.5%
49.5%
Quỷ Thư Morello
48.1%
48.1%
48.1%
56.0%
56.0%
56.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
33.7%
33.7%
33.7%
57.1%
57.1%
57.1%
Mũ Phù Thủy Rabadon
21.2%
21.2%
21.2%
68.2%
68.2%
68.2%
Trượng Hư Vô
17.3%
17.3%
17.3%
61.1%
61.1%
61.1%
Dây Chuyền Chữ Thập
14.4%
14.4%
14.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
7.7%
7.7%
7.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Ngọc Hút Phép
4.8%
4.8%
4.8%
80.0%
80.0%
80.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
2.9%
2.9%
2.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Quyền Trượng Thiên Thần
2.9%
2.9%
2.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Trượng Pha Lê Rylai
1.9%
1.9%
1.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Trượng Trường Sinh
1.9%
1.9%
1.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Lưỡng Cực Zhonya
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Mũ Thích Nghi
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Ác Thần
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: