Syndra

Syndra

Mid, Hỗ trợ, AD Carry, Top
29 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
88.9%
88.9%
88.9%
33.3%
33.3%
33.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
7.4%
7.4%
7.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
3.7%
3.7%
3.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Sách Chiêu Hồn Mejai > Dây Chuyền Chữ Thập
25.0%
25.0%
25.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Dây Chuyền Chữ Thập > Quỷ Thư Morello
16.7%
16.7%
16.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Sách Chiêu Hồn Mejai
8.3%
8.3%
8.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Gậy Bùng Nổ > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
8.3%
8.3%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
8.3%
8.3%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Tay Seeker > Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Đồng Hồ Cát Zhonya
8.3%
8.3%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Trượng Hư Vô
8.3%
8.3%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Dây Chuyền Chữ Thập > Trượng Hư Vô
8.3%
8.3%
8.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Bí Chương Thất Truyền > Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Sách Chiêu Hồn Mejai
8.3%
8.3%
8.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Hư Vô
7.7%
7.7%
7.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
3.9%
3.9%
3.9%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
86.7%
86.7%
86.7%
30.8%
30.8%
30.8%
Giày Thủy Ngân
10.0%
10.0%
10.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Thường
3.3%
3.3%
3.3%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden
96.7%
96.7%
96.7%
31.0%
31.0%
31.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
33.3%
33.3%
33.3%
30.0%
30.0%
30.0%
Quỷ Thư Morello
33.3%
33.3%
33.3%
20.0%
20.0%
20.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
23.3%
23.3%
23.3%
57.1%
57.1%
57.1%
Dây Chuyền Chữ Thập
23.3%
23.3%
23.3%
42.9%
42.9%
42.9%
Trượng Hư Vô
16.7%
16.7%
16.7%
40.0%
40.0%
40.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
13.3%
13.3%
13.3%
75.0%
75.0%
75.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
3.3%
3.3%
3.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: