Syndra

Syndra

Mid
145 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
50.7%
50.7%
50.7%
36.5%
36.5%
36.5%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
44.6%
44.6%
44.6%
44.7%
44.7%
44.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
4.3%
4.3%
4.3%
55.6%
55.6%
55.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Mũ Phù Thủy Rabadon
9.8%
9.8%
9.8%
84.6%
84.6%
84.6%
Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
9.1%
9.1%
9.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Đồng Hồ Cát Zhonya
9.1%
9.1%
9.1%
41.7%
41.7%
41.7%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Trượng Hư Vô
7.6%
7.6%
7.6%
30.0%
30.0%
30.0%
Vọng Âm của Luden > Dây Chuyền Chữ Thập > Quỷ Thư Morello
7.6%
7.6%
7.6%
60.0%
60.0%
60.0%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Dây Chuyền Chữ Thập
5.3%
5.3%
5.3%
57.1%
57.1%
57.1%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Ngọc Hút Phép
3.8%
3.8%
3.8%
60.0%
60.0%
60.0%
Vọng Âm của Luden > Quỷ Thư Morello > Sách Chiêu Hồn Mejai
3.8%
3.8%
3.8%
80.0%
80.0%
80.0%
Vọng Âm của Luden > Trượng Hư Vô > Quỷ Thư Morello
3.0%
3.0%
3.0%
25.0%
25.0%
25.0%
Vọng Âm của Luden > Dây Chuyền Chữ Thập > Trượng Pha Lê Rylai
3.0%
3.0%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Hư Vô
4.2%
4.2%
4.2%
37.5%
37.5%
37.5%
Đồng Hồ Cát Zhonya
2.1%
2.1%
2.1%
25.0%
25.0%
25.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.6%
1.6%
1.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Ngọc Hút Phép
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
1.0%
1.0%
1.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Cốc Quỷ Athene
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Quỷ Thư Morello
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
99.6%
99.6%
99.6%
45.4%
45.4%
45.4%
Giày Thủy Ngân
13.5%
13.5%
13.5%
38.7%
38.7%
38.7%
Giày Thường
2.2%
2.2%
2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Ninja
1.3%
1.3%
1.3%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Khai Sáng Ionia
1.3%
1.3%
1.3%
33.3%
33.3%
33.3%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vọng Âm của Luden
112.1%
112.1%
112.1%
46.0%
46.0%
46.0%
Quỷ Thư Morello
65.5%
65.5%
65.5%
51.4%
51.4%
51.4%
Đồng Hồ Cát Zhonya
31.8%
31.8%
31.8%
57.8%
57.8%
57.8%
Dây Chuyền Chữ Thập
24.7%
24.7%
24.7%
36.4%
36.4%
36.4%
Trượng Hư Vô
23.8%
23.8%
23.8%
50.9%
50.9%
50.9%
Mũ Phù Thủy Rabadon
18.8%
18.8%
18.8%
59.5%
59.5%
59.5%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
8.5%
8.5%
8.5%
47.4%
47.4%
47.4%
Ngọc Hút Phép
5.8%
5.8%
5.8%
38.5%
38.5%
38.5%
Sách Chiêu Hồn Mejai
4.5%
4.5%
4.5%
90.0%
90.0%
90.0%
Trượng Pha Lê Rylai
4.5%
4.5%
4.5%
30.0%
30.0%
30.0%
Di Vật Ác Thần
2.2%
2.2%
2.2%
40.0%
40.0%
40.0%
Súng Ngắn Hextech
1.8%
1.8%
1.8%
25.0%
25.0%
25.0%
Song Sinh Ma Quái
1.8%
1.8%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Quyền Trượng Thiên Thần
1.4%
1.4%
1.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Cốc Quỷ Athene
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Trượng Trường Sinh
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: