Shen

Shen

Top, Hỗ trợ, Mid
48 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
61.0%
61.0%
61.0%
40.0%
40.0%
40.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
39.0%
39.0%
39.0%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến) > Mũ Thích Nghi
9.5%
9.5%
9.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Giáp Gai > Khiên Băng Randuin
9.5%
9.5%
9.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Lời Thề Hiệp Sĩ
9.5%
9.5%
9.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Áo Choàng Ám Ảnh > Mũ Thích Nghi > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến) > Đao Tím
4.8%
4.8%
4.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Dây Chuyền Iron Solari
4.8%
4.8%
4.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Giáp Tâm Linh > Giáp Gai
4.8%
4.8%
4.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Dây Chuyền Iron Solari
4.8%
4.8%
4.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Lưới > Áo Choàng Lửa > Khiên Băng Randuin > Mũ Thích Nghi
4.8%
4.8%
4.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến) > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến) > Áo Choàng Lửa > Giáp Gai
4.8%
4.8%
4.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Giáp Máu Warmog
4.8%
4.8%
4.8%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
66.7%
66.7%
66.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Thủy Ngân
20.4%
20.4%
20.4%
54.6%
54.6%
54.6%
Giày Khai Sáng Ionia
9.3%
9.3%
9.3%
40.0%
40.0%
40.0%
Giày Thường
3.7%
3.7%
3.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Áo Choàng Lửa
42.3%
42.3%
42.3%
40.9%
40.9%
40.9%
Di Vật Thượng Nhân
34.6%
34.6%
34.6%
61.1%
61.1%
61.1%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
25.0%
25.0%
25.0%
69.2%
69.2%
69.2%
Lời Thề Hiệp Sĩ
21.2%
21.2%
21.2%
63.6%
63.6%
63.6%
Giáp Gai
21.2%
21.2%
21.2%
36.4%
36.4%
36.4%
Dây Chuyền Iron Solari
17.3%
17.3%
17.3%
44.4%
44.4%
44.4%
Mũ Thích Nghi
13.5%
13.5%
13.5%
42.9%
42.9%
42.9%
Giáp Tâm Linh
13.5%
13.5%
13.5%
57.1%
57.1%
57.1%
Khiên Băng Randuin
9.6%
9.6%
9.6%
60.0%
60.0%
60.0%
Đao Tím
5.8%
5.8%
5.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Tụ Bão Zeke
3.9%
3.9%
3.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chuộc Tội
3.9%
3.9%
3.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Hòm Bảo Hộ của Mikael
1.9%
1.9%
1.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thăng Hoa
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Móng Vuốt Sterak
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Máu Warmog
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
Thông Đạo Zz'rot
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: