Sejuani

Sejuani

Đi rừng
2 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Khiên Băng Randuin
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Thủy Ngân
50.0%
50.0%
50.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Ninja
50.0%
50.0%
50.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Máu Warmog
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Khiên Băng Randuin
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa
100.0%
100.0%
100.0%
50.0%
50.0%
50.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: