Sejuani

Sejuani

Đi rừng

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
98.6%
98.6%
98.6%
42.0%
42.0%
42.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
1.4%
1.4%
1.4%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Thú Tượng Thạch Giáp
17.1%
17.1%
17.1%
71.4%
71.4%
71.4%
Phù Phép: Quỷ Lửa > Găng Tay Băng Giá > Mặt Nạ Vực Thẳm
4.9%
4.9%
4.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa > Mũ Thích Nghi > Giáp Máu Warmog
4.9%
4.9%
4.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Khiên Băng Randuin
4.9%
4.9%
4.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Giáp Liệt Sĩ
4.9%
4.9%
4.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Giáp Máu Warmog
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Lời Thề Hiệp Sĩ
2.4%
2.4%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa > Thú Tượng Thạch Giáp > Khiên Băng Randuin
2.4%
2.4%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa > Dây Chuyền Chuộc Tội > Dây Chuyền Iron Solari
2.4%
2.4%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Khiên Băng Randuin
2.4%
2.4%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Gai
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Iron Solari
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
1.5%
1.5%
1.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
68.4%
68.4%
68.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Thủy Ngân
25.3%
25.3%
25.3%
40.0%
40.0%
40.0%
Giày Thường
5.1%
5.1%
5.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Cơ Động
1.3%
1.3%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Quỷ Lửa
87.2%
87.2%
87.2%
42.7%
42.7%
42.7%
Giáp Máu Warmog
56.4%
56.4%
56.4%
47.7%
47.7%
47.7%
Thú Tượng Thạch Giáp
20.5%
20.5%
20.5%
62.5%
62.5%
62.5%
Khiên Băng Randuin
14.1%
14.1%
14.1%
36.4%
36.4%
36.4%
Phù phép: Quỷ Lửa
12.8%
12.8%
12.8%
60.0%
60.0%
60.0%
Dây Chuyền Iron Solari
12.8%
12.8%
12.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Thích Nghi
11.5%
11.5%
11.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Lời Thề Hiệp Sĩ
11.5%
11.5%
11.5%
44.4%
44.4%
44.4%
Giáp Liệt Sĩ
10.3%
10.3%
10.3%
62.5%
62.5%
62.5%
Giáp Gai
9.0%
9.0%
9.0%
57.1%
57.1%
57.1%
Găng Tay Băng Giá
6.4%
6.4%
6.4%
40.0%
40.0%
40.0%
Giáp Tâm Linh
5.1%
5.1%
5.1%
25.0%
25.0%
25.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
3.9%
3.9%
3.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Tim Băng
2.6%
2.6%
2.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chuộc Tội
1.3%
1.3%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Vinh Quang Chân Chính
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Tam Hợp Kiếm
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: