Sejuani

Sejuani

Đi rừng
212 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
81.0%
81.0%
81.0%
45.7%
45.7%
45.7%
Oracle Biến ĐổiBùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
18.0%
18.0%
18.0%
36.1%
36.1%
36.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Thú Tượng Thạch Giáp
7.8%
7.8%
7.8%
77.8%
77.8%
77.8%
Tàn Tích của Bami > Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Thú Tượng Thạch Giáp
7.8%
7.8%
7.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Tàn Tích của Bami > Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Lời Thề Hiệp Sĩ
7.8%
7.8%
7.8%
77.8%
77.8%
77.8%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Quỷ Lửa > Lời Thề Hiệp Sĩ > Giáp Máu Warmog
5.2%
5.2%
5.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Lời Thề Hiệp Sĩ
5.2%
5.2%
5.2%
83.3%
83.3%
83.3%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Khiên Băng Randuin
5.2%
5.2%
5.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Tàn Tích của Bami > Phù Phép: Quỷ Lửa > Lời Thề Hiệp Sĩ > Giáp Máu Warmog
4.3%
4.3%
4.3%
20.0%
20.0%
20.0%
Tàn Tích của Bami > Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Khiên Băng Randuin
4.3%
4.3%
4.3%
40.0%
40.0%
40.0%
Tàn Tích của Bami > Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Dây Chuyền Iron Solari
3.5%
3.5%
3.5%
75.0%
75.0%
75.0%
Tàn Tích của Bami > Phù Phép: Quỷ Lửa > Giáp Máu Warmog > Mũ Thích Nghi
3.5%
3.5%
3.5%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mũ Thích Nghi
2.3%
2.3%
2.3%
25.0%
25.0%
25.0%
Dây Chuyền Iron Solari
1.1%
1.1%
1.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
68.4%
68.4%
68.4%
43.5%
43.5%
43.5%
Giày Thủy Ngân
28.8%
28.8%
28.8%
49.2%
49.2%
49.2%
Giày Khai Sáng Ionia
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Bạc
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Quỷ Lửa
91.9%
91.9%
91.9%
44.6%
44.6%
44.6%
Giáp Máu Warmog
65.7%
65.7%
65.7%
54.4%
54.4%
54.4%
Lời Thề Hiệp Sĩ
28.6%
28.6%
28.6%
41.7%
41.7%
41.7%
Thú Tượng Thạch Giáp
22.9%
22.9%
22.9%
56.3%
56.3%
56.3%
Khiên Băng Randuin
11.0%
11.0%
11.0%
60.9%
60.9%
60.9%
Mũ Thích Nghi
10.0%
10.0%
10.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Phù phép: Quỷ Lửa
7.6%
7.6%
7.6%
43.8%
43.8%
43.8%
Dây Chuyền Iron Solari
6.2%
6.2%
6.2%
53.9%
53.9%
53.9%
Giáp Gai
5.7%
5.7%
5.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Liệt Sĩ
5.7%
5.7%
5.7%
16.7%
16.7%
16.7%
Găng Tay Băng Giá
2.9%
2.9%
2.9%
16.7%
16.7%
16.7%
Giáp Tâm Linh
2.9%
2.9%
2.9%
16.7%
16.7%
16.7%
Mặt Nạ Vực Thẳm
2.4%
2.4%
2.4%
60.0%
60.0%
60.0%
Tim Băng
1.4%
1.4%
1.4%
33.3%
33.3%
33.3%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Vinh Quang Chân Chính
1.0%
1.0%
1.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Áo Choàng Lửa
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Chuộc Tội
1.0%
1.0%
1.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Trượng Hư Vô
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Thần Vọng
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Quỷ Thư Morello
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: