Nautilus

Nautilus

Hỗ trợ
66 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
80.4%
80.4%
80.4%
46.3%
46.3%
46.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
15.7%
15.7%
15.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Dây Chuyền Iron Solari
18.5%
18.5%
18.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Lời Thề Hiệp Sĩ
11.1%
11.1%
11.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Tụ Bão Zeke
7.4%
7.4%
7.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Lời Thề Hiệp Sĩ
7.4%
7.4%
7.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Dây Chuyền Iron Solari
3.7%
3.7%
3.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Trường Sinh > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.7%
3.7%
3.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Di Vật Thượng Nhân > Vinh Quang Chân Chính > Mũ Thích Nghi
3.7%
3.7%
3.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Trường Sinh > Vọng Âm của Luden > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.7%
3.7%
3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Thượng Nhân > Giáp Gai > Giáp Tâm Linh
3.7%
3.7%
3.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ > Mặt Nạ Vực Thẳm > Di Vật Thượng Nhân
3.7%
3.7%
3.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cơ Động
52.2%
52.2%
52.2%
51.4%
51.4%
51.4%
Giày Ninja
20.9%
20.9%
20.9%
57.1%
57.1%
57.1%
Giày Thủy Ngân
17.9%
17.9%
17.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Pháp Sư
4.5%
4.5%
4.5%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Thường
4.5%
4.5%
4.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân
76.2%
76.2%
76.2%
47.9%
47.9%
47.9%
Lời Thề Hiệp Sĩ
49.2%
49.2%
49.2%
51.6%
51.6%
51.6%
Dây Chuyền Iron Solari
25.4%
25.4%
25.4%
37.5%
37.5%
37.5%
Tụ Bão Zeke
19.1%
19.1%
19.1%
75.0%
75.0%
75.0%
Áo Choàng Lửa
7.9%
7.9%
7.9%
60.0%
60.0%
60.0%
Giáp Gai
7.9%
7.9%
7.9%
80.0%
80.0%
80.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
6.4%
6.4%
6.4%
75.0%
75.0%
75.0%
Mũ Thích Nghi
6.4%
6.4%
6.4%
75.0%
75.0%
75.0%
Vinh Quang Chân Chính
4.8%
4.8%
4.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Tim Băng
4.8%
4.8%
4.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Giáp Liệt Sĩ
4.8%
4.8%
4.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Trường Sinh
4.8%
4.8%
4.8%
33.3%
33.3%
33.3%
Giáp Tâm Linh
3.2%
3.2%
3.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Huyết Đao
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Găng Tay Băng Giá
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Máu Warmog
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Vọng Âm của Luden
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: