Nautilus

Nautilus

Hỗ trợ
51 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
100.0%
100.0%
100.0%
43.3%
43.3%
43.3%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Dây Chuyền Iron Solari
25.0%
25.0%
25.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Dây Chuyền Iron Solari
10.0%
10.0%
10.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Tụ Bão Zeke
10.0%
10.0%
10.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Khiên Băng Randuin > Giáp Gai
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Lời Thề Hiệp Sĩ > Di Vật Thượng Nhân > Di Vật Thượng Nhân
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Dây Chuyền Chuộc Tội
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Mũ Thích Nghi
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Lời Thề Hiệp Sĩ
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Vinh Quang Chân Chính > Giáp Máu Warmog
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Vòng Tay Targon > Vinh Quang Chân Chính > Thú Tượng Thạch Giáp > Di Vật Thượng Nhân
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cơ Động
64.7%
64.7%
64.7%
39.4%
39.4%
39.4%
Giày Ninja
29.4%
29.4%
29.4%
40.0%
40.0%
40.0%
Giày Thủy Ngân
5.9%
5.9%
5.9%
66.7%
66.7%
66.7%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân
93.8%
93.8%
93.8%
42.2%
42.2%
42.2%
Lời Thề Hiệp Sĩ
41.7%
41.7%
41.7%
45.0%
45.0%
45.0%
Tụ Bão Zeke
29.2%
29.2%
29.2%
42.9%
42.9%
42.9%
Dây Chuyền Iron Solari
29.2%
29.2%
29.2%
57.1%
57.1%
57.1%
Dây Chuyền Chuộc Tội
8.3%
8.3%
8.3%
75.0%
75.0%
75.0%
Vinh Quang Chân Chính
6.3%
6.3%
6.3%
66.7%
66.7%
66.7%
Thú Tượng Thạch Giáp
4.2%
4.2%
4.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Khiên Băng Randuin
2.1%
2.1%
2.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Máu Warmog
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Mũ Thích Nghi
2.1%
2.1%
2.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Gai
2.1%
2.1%
2.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Áo Choàng Lửa
2.1%
2.1%
2.1%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: