Mordekaiser

Mordekaiser

Top
73 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
59.6%
59.6%
59.6%
48.4%
48.4%
48.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
32.7%
32.7%
32.7%
64.7%
64.7%
64.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Hồng NgọcBình Máux2
3.9%
3.9%
3.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
1.9%
1.9%
1.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
1.9%
1.9%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gậy Bùng Nổ > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya
22.7%
22.7%
22.7%
60.0%
60.0%
60.0%
Gậy Bùng Nổ > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Quỷ Thư Morello
18.2%
18.2%
18.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Mặt Nạ Ma Ám > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya > Trượng Pha Lê Rylai
9.1%
9.1%
9.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Súng Hextech > Đai Lưng Hextech > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
4.5%
4.5%
4.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Súng Hextech > Kiếm Súng Hextech > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
4.5%
4.5%
4.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Gậy Bùng Nổ > Trượng Pha Lê Rylai > Đồng Hồ Cát Zhonya > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
4.5%
4.5%
4.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Súng Hextech > Kiếm Súng Hextech > Trượng Pha Lê Rylai > Đồng Hồ Cát Zhonya
4.5%
4.5%
4.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Gậy Bùng Nổ > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Trượng Hư Vô
4.5%
4.5%
4.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Gậy Bùng Nổ > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Mũ Phù Thủy Rabadon
4.5%
4.5%
4.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Súng Hextech > Kiếm Súng Hextech > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai
4.5%
4.5%
4.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Hư Vô
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
68.3%
68.3%
68.3%
53.5%
53.5%
53.5%
Giày Ninja
19.1%
19.1%
19.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Giày Thủy Ngân
7.9%
7.9%
7.9%
60.0%
60.0%
60.0%
Giày Thường
4.8%
4.8%
4.8%
33.3%
33.3%
33.3%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Pha Lê Rylai
83.3%
83.3%
83.3%
52.0%
52.0%
52.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
70.0%
70.0%
70.0%
59.5%
59.5%
59.5%
Kiếm Súng Hextech
20.0%
20.0%
20.0%
83.3%
83.3%
83.3%
Đồng Hồ Cát Zhonya
20.0%
20.0%
20.0%
58.3%
58.3%
58.3%
Đai Lưng Hextech
13.3%
13.3%
13.3%
62.5%
62.5%
62.5%
Quỷ Thư Morello
11.7%
11.7%
11.7%
57.1%
57.1%
57.1%
Trượng Hư Vô
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
3.3%
3.3%
3.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Tâm Linh
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Móng Vuốt Sterak
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Thần Vọng
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: