Mordekaiser

Mordekaiser

AD Carry, Top, Mid
36 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
50.0%
50.0%
50.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
33.3%
33.3%
33.3%
10.0%
10.0%
10.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
16.7%
16.7%
16.7%
60.0%
60.0%
60.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gậy Bùng Nổ > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Hư Vô
18.2%
18.2%
18.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Linh Hồn Lạc Lõng > Lư Hương Sôi Sục > Lư Hương Sôi Sục > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
9.1%
9.1%
9.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Tay Seeker > Đồng Hồ Cát Zhonya > Dây Chuyền Chuộc Tội > Lư Hương Sôi Sục
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Tay Seeker > Đồng Hồ Cát Zhonya > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
9.1%
9.1%
9.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Gậy Bùng Nổ > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Trượng Pha Lê Rylai > Quỷ Thư Morello
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Ma Ám > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya > Trượng Pha Lê Rylai
9.1%
9.1%
9.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Dị Vật Tai Ương > Lư Hương Sôi Sục > Quỷ Thư Morello > Mũ Phù Thủy Rabadon
9.1%
9.1%
9.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Mặt Nạ Ma Ám > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Quỷ Thư Morello > Đai Lưng Hextech
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Tay Seeker > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry > Đồng Hồ Cát Zhonya > Quỷ Thư Morello
9.1%
9.1%
9.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Súng Hextech > Kiếm Súng Hextech > Trượng Pha Lê Rylai > Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
9.1%
9.1%
9.1%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mũ Phù Thủy Rabadon
2.8%
2.8%
2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Trượng Pha Lê Rylai
2.8%
2.8%
2.8%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Pháp Sư
66.7%
66.7%
66.7%
46.2%
46.2%
46.2%
Giày Ninja
18.0%
18.0%
18.0%
71.4%
71.4%
71.4%
Giày Thủy Ngân
10.3%
10.3%
10.3%
25.0%
25.0%
25.0%
Giày Thường
5.1%
5.1%
5.1%
50.0%
50.0%
50.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Trượng Pha Lê Rylai
59.0%
59.0%
59.0%
52.2%
52.2%
52.2%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
51.3%
51.3%
51.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
35.9%
35.9%
35.9%
42.9%
42.9%
42.9%
Quỷ Thư Morello
25.6%
25.6%
25.6%
40.0%
40.0%
40.0%
Lư Hương Sôi Sục
18.0%
18.0%
18.0%
57.1%
57.1%
57.1%
Kiếm Súng Hextech
10.3%
10.3%
10.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Trượng Hư Vô
7.7%
7.7%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Đai Lưng Hextech
5.1%
5.1%
5.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
5.1%
5.1%
5.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Di Vật Thượng Nhân
2.6%
2.6%
2.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
2.6%
2.6%
2.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Chuộc Tội
2.6%
2.6%
2.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: