Malphite

Malphite

Top, Hỗ trợ, Mid
59 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
66.0%
66.0%
66.0%
51.6%
51.6%
51.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
21.3%
21.3%
21.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
4.3%
4.3%
4.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
4.3%
4.3%
4.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Áo VảiBình Máu
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Găng Tay Băng Giá > Mặt Nạ Vực Thẳm
5.6%
5.6%
5.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Khiên Mãnh Sư > Găng Tay Băng Giá > Khiên Băng Randuin > Lời Thề Hiệp Sĩ
5.6%
5.6%
5.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Găng Tay Băng Giá > Tim Băng
5.6%
5.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Găng Tay Băng Giá > Giáp Gai
5.6%
5.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Khiên Mãnh Sư > Áo Choàng Lửa > Găng Tay Băng Giá > Mặt Nạ Vực Thẳm
5.6%
5.6%
5.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Găng Tay Băng Giá > Mũ Thích Nghi
5.6%
5.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Găng Tay Băng Giá > Thú Tượng Thạch Giáp
5.6%
5.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Khiên Mãnh Sư > Tim Băng > Găng Tay Băng Giá > Áo Choàng Lửa
5.6%
5.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Lời Thề Hiệp Sĩ > Mũ Thích Nghi
5.6%
5.6%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Tàn Tích của Bami > Áo Choàng Lửa > Quỷ Thư Morello > Giáp Gai
5.6%
5.6%
5.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Gai
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Khiên Băng Randuin
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
1.7%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
67.2%
67.2%
67.2%
48.8%
48.8%
48.8%
Giày Thủy Ngân
14.1%
14.1%
14.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Giày Pháp Sư
12.5%
12.5%
12.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Thường
3.1%
3.1%
3.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Khai Sáng Ionia
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Bạc
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Áo Choàng Lửa
54.8%
54.8%
54.8%
52.9%
52.9%
52.9%
Găng Tay Băng Giá
41.9%
41.9%
41.9%
57.7%
57.7%
57.7%
Giáp Gai
12.9%
12.9%
12.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Tim Băng
11.3%
11.3%
11.3%
57.1%
57.1%
57.1%
Vọng Âm của Luden
9.7%
9.7%
9.7%
66.7%
66.7%
66.7%
Quỷ Thư Morello
8.1%
8.1%
8.1%
80.0%
80.0%
80.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
8.1%
8.1%
8.1%
80.0%
80.0%
80.0%
Mũ Thích Nghi
8.1%
8.1%
8.1%
20.0%
20.0%
20.0%
Trượng Trường Sinh
8.1%
8.1%
8.1%
20.0%
20.0%
20.0%
Đai Lưng Hextech
8.1%
8.1%
8.1%
40.0%
40.0%
40.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ
8.1%
8.1%
8.1%
40.0%
40.0%
40.0%
Khiên Băng Randuin
8.1%
8.1%
8.1%
60.0%
60.0%
60.0%
Giáp Tâm Linh
4.8%
4.8%
4.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Vinh Quang Chân Chính
3.2%
3.2%
3.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Tím
3.2%
3.2%
3.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
3.2%
3.2%
3.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
3.2%
3.2%
3.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Thông Đạo Zz'rot
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Máu Warmog
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Trượng Hư Vô
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Tam Hợp Kiếm
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Quỷ Lửa
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: