Lee Sin

Lee Sin

Đi rừng
3,369 trận ( 2 ngày gần nhất )

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
94.7%
94.7%
94.7%
48.1%
48.1%
48.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănBình Máux3
2.9%
2.9%
2.9%
48.9%
48.9%
48.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Ngọc Lục BảoRựa Thợ Săn
0.7%
0.7%
0.7%
40.9%
40.9%
40.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
0.5%
0.5%
0.5%
64.3%
64.3%
64.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
0.3%
0.3%
0.3%
30.0%
30.0%
30.0%
Máy Quét OracleRựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
0.3%
0.3%
0.3%
44.4%
44.4%
44.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
0.2%
0.2%
0.2%
42.9%
42.9%
42.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănBình MáuMắt Kiểm Soát
0.1%
0.1%
0.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Bình Máux3
0.1%
0.1%
0.1%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Liệt Sĩ
4.6%
4.6%
4.6%
47.4%
47.4%
47.4%
Búa Chiến Caufield > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak
4.1%
4.1%
4.1%
52.9%
52.9%
52.9%
Búa Chiến Caufield > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Thiên Thần
3.7%
3.7%
3.7%
68.9%
68.9%
68.9%
Búa Chiến Caufield > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Liệt Sĩ
3.7%
3.7%
3.7%
42.6%
42.6%
42.6%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak
3.6%
3.6%
3.6%
48.3%
48.3%
48.3%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Thiên Thần
3.2%
3.2%
3.2%
55.6%
55.6%
55.6%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Thiên Thần
2.2%
2.2%
2.2%
64.9%
64.9%
64.9%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak
2.1%
2.1%
2.1%
57.1%
57.1%
57.1%
Búa Chiến Caufield > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Chùy Gai Malmortius
2.0%
2.0%
2.0%
57.6%
57.6%
57.6%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Liệt Sĩ
1.9%
1.9%
1.9%
68.8%
68.8%
68.8%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
2.5%
2.5%
2.5%
52.8%
52.8%
52.8%
Móng Vuốt Sterak
1.3%
1.3%
1.3%
47.2%
47.2%
47.2%
Giáp Liệt Sĩ
1.0%
1.0%
1.0%
57.1%
57.1%
57.1%
Chùy Gai Malmortius
0.8%
0.8%
0.8%
59.1%
59.1%
59.1%
Rìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)
0.7%
0.7%
0.7%
57.9%
57.9%
57.9%
Giáp Tâm Linh
0.4%
0.4%
0.4%
58.3%
58.3%
58.3%
Giáp Gai
0.4%
0.4%
0.4%
40.0%
40.0%
40.0%
Khiên Băng Randuin
0.4%
0.4%
0.4%
60.0%
60.0%
60.0%
Vũ Điệu Tử Thần
0.3%
0.3%
0.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
0.2%
0.2%
0.2%
42.9%
42.9%
42.9%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cơ Động
34.4%
34.4%
34.4%
48.3%
48.3%
48.3%
Giày Ninja
30.7%
30.7%
30.7%
48.4%
48.4%
48.4%
Giày Thủy Ngân
29.2%
29.2%
29.2%
49.4%
49.4%
49.4%
Giày Thường
4.1%
4.1%
4.1%
38.1%
38.1%
38.1%
Giày Bạc
0.6%
0.6%
0.6%
61.9%
61.9%
61.9%
Giày Khai Sáng Ionia
0.5%
0.5%
0.5%
55.6%
55.6%
55.6%
Giày Cuồng Nộ
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Chiến Binh
67.3%
67.3%
67.3%
48.1%
48.1%
48.1%
Rìu Đen
61.7%
61.7%
61.7%
51.9%
51.9%
51.9%
Phù phép: Chiến Binh
31.7%
31.7%
31.7%
49.8%
49.8%
49.8%
Giáp Liệt Sĩ
20.4%
20.4%
20.4%
51.1%
51.1%
51.1%
Giáp Thiên Thần
19.2%
19.2%
19.2%
61.9%
61.9%
61.9%
Móng Vuốt Sterak
16.9%
16.9%
16.9%
54.8%
54.8%
54.8%
Rìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)
11.7%
11.7%
11.7%
55.5%
55.5%
55.5%
Chùy Gai Malmortius
9.9%
9.9%
9.9%
53.2%
53.2%
53.2%
Dạ Kiếm Draktharr
6.8%
6.8%
6.8%
51.8%
51.8%
51.8%
Kiếm Ma Youmuu
5.7%
5.7%
5.7%
52.9%
52.9%
52.9%
Giáp Tâm Linh
4.0%
4.0%
4.0%
47.8%
47.8%
47.8%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
3.5%
3.5%
3.5%
53.5%
53.5%
53.5%
Khiên Băng Randuin
2.8%
2.8%
2.8%
52.7%
52.7%
52.7%
Giáp Gai
1.4%
1.4%
1.4%
46.7%
46.7%
46.7%
Mũ Thích Nghi
1.0%
1.0%
1.0%
30.3%
30.3%
30.3%
Phù Phép: Quỷ Lửa
0.7%
0.7%
0.7%
39.1%
39.1%
39.1%
Tam Hợp Kiếm
0.6%
0.6%
0.6%
63.2%
63.2%
63.2%
Thú Tượng Thạch Giáp
0.5%
0.5%
0.5%
56.3%
56.3%
56.3%
Áo Choàng Bóng Tối
0.5%
0.5%
0.5%
56.3%
56.3%
56.3%
Vũ Điệu Tử Thần
0.5%
0.5%
0.5%
53.3%
53.3%
53.3%
Giáp Máu Warmog
0.4%
0.4%
0.4%
42.9%
42.9%
42.9%
Dây Chuyền Iron Solari
0.4%
0.4%
0.4%
42.9%
42.9%
42.9%
Lời Nhắc Tử Vong
0.4%
0.4%
0.4%
41.7%
41.7%
41.7%
Đao Thủy Ngân
0.3%
0.3%
0.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Phù phép: Quỷ Lửa
0.3%
0.3%
0.3%
30.0%
30.0%
30.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.3%
0.3%
0.3%
44.4%
44.4%
44.4%
Búa Băng
0.2%
0.2%
0.2%
62.5%
62.5%
62.5%
Lời Thề Hiệp Sĩ
0.2%
0.2%
0.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Tim Băng
0.2%
0.2%
0.2%
57.1%
57.1%
57.1%
Thông Đạo Zz'rot
0.2%
0.2%
0.2%
71.4%
71.4%
71.4%
Di Vật Thượng Nhân
0.2%
0.2%
0.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Áo Choàng Lửa
0.2%
0.2%
0.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù phép: Thần Vọng
0.1%
0.1%
0.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Nỏ Thần Dominik
0.1%
0.1%
0.1%
75.0%
75.0%
75.0%
Dao Điện Statikk
0.1%
0.1%
0.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Huyết Kiếm
0.1%
0.1%
0.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Vô Cực Kiếm
0.1%
0.1%
0.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Tím
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Ngọn Giáo Shojin
0.1%
0.1%
0.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.1%
0.1%
0.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Ma Vũ Song Kiếm
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Nhiễu Trượng Ohmwrecker
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Vương Miện Shurelya
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Tụ Bão Zeke
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Luỡi Hái Linh Hồn
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Thần Vọng
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Đai Lưng Hextech
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Dây Chuyền Chuộc Tội
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: