Kayn

Kayn

Đi rừng
514 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
95.4%
95.4%
95.4%
51.3%
51.3%
51.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
1.3%
1.3%
1.3%
40.0%
40.0%
40.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănBình Máux3
1.0%
1.0%
1.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Bình Máux3
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Ngọc Lục BảoRựa Thợ Săn
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Oracle Biến ĐổiBùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Thiên Thần
15.6%
15.6%
15.6%
57.9%
57.9%
57.9%
Phù Phép: Chiến Binh > Dạ Kiếm Draktharr > Kiếm Ma Youmuu
13.9%
13.9%
13.9%
64.7%
64.7%
64.7%
Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Tâm Linh
9.4%
9.4%
9.4%
69.6%
69.6%
69.6%
Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Liệt Sĩ
9.4%
9.4%
9.4%
73.9%
73.9%
73.9%
Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak
6.1%
6.1%
6.1%
60.0%
60.0%
60.0%
Phù phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Thiên Thần
4.1%
4.1%
4.1%
80.0%
80.0%
80.0%
Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Vũ Điệu Tử Thần
3.3%
3.3%
3.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Chiến Binh > Kiếm Ma Youmuu > Dạ Kiếm Draktharr
2.9%
2.9%
2.9%
57.1%
57.1%
57.1%
Phù Phép: Chiến Binh > Dạ Kiếm Draktharr > Giáp Thiên Thần
2.9%
2.9%
2.9%
57.1%
57.1%
57.1%
Phù Phép: Chiến Binh > Dạ Kiếm Draktharr > Rìu Đen
2.9%
2.9%
2.9%
71.4%
71.4%
71.4%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
2.6%
2.6%
2.6%
90.0%
90.0%
90.0%
Kiếm Ma Youmuu
1.3%
1.3%
1.3%
80.0%
80.0%
80.0%
Vũ Điệu Tử Thần
1.3%
1.3%
1.3%
80.0%
80.0%
80.0%
Móng Vuốt Sterak
1.3%
1.3%
1.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.0%
1.0%
1.0%
75.0%
75.0%
75.0%
Nỏ Thần Dominik
0.8%
0.8%
0.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Chùy Gai Malmortius
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Phong Thần Kiếm
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Tâm Linh
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Nhắc Tử Vong
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
43.4%
43.4%
43.4%
52.8%
52.8%
52.8%
Giày Thủy Ngân
27.7%
27.7%
27.7%
49.6%
49.6%
49.6%
Giày Cơ Động
20.3%
20.3%
20.3%
59.1%
59.1%
59.1%
Giày Thường
5.7%
5.7%
5.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Bạc
2.0%
2.0%
2.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Giày Khai Sáng Ionia
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Chiến Binh
77.9%
77.9%
77.9%
52.0%
52.0%
52.0%
Rìu Đen
64.3%
64.3%
64.3%
57.8%
57.8%
57.8%
Dạ Kiếm Draktharr
23.9%
23.9%
23.9%
53.2%
53.2%
53.2%
Giáp Thiên Thần
22.5%
22.5%
22.5%
64.1%
64.1%
64.1%
Phù phép: Chiến Binh
19.9%
19.9%
19.9%
51.7%
51.7%
51.7%
Kiếm Ma Youmuu
15.5%
15.5%
15.5%
64.8%
64.8%
64.8%
Giáp Tâm Linh
11.6%
11.6%
11.6%
66.0%
66.0%
66.0%
Giáp Liệt Sĩ
8.5%
8.5%
8.5%
76.9%
76.9%
76.9%
Móng Vuốt Sterak
5.7%
5.7%
5.7%
61.5%
61.5%
61.5%
Vũ Điệu Tử Thần
5.5%
5.5%
5.5%
64.0%
64.0%
64.0%
Dao Đạo Tặc
2.8%
2.8%
2.8%
46.2%
46.2%
46.2%
Áo Choàng Bóng Tối
2.0%
2.0%
2.0%
77.8%
77.8%
77.8%
Giáp Gai
1.8%
1.8%
1.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Khiên Băng Randuin
1.5%
1.5%
1.5%
42.9%
42.9%
42.9%
Chùy Gai Malmortius
1.3%
1.3%
1.3%
83.3%
83.3%
83.3%
Mũ Thích Nghi
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Nhắc Tử Vong
0.9%
0.9%
0.9%
75.0%
75.0%
75.0%
Nỏ Thần Dominik
0.9%
0.9%
0.9%
75.0%
75.0%
75.0%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
0.7%
0.7%
0.7%
66.7%
66.7%
66.7%
Đao Thủy Ngân
0.7%
0.7%
0.7%
66.7%
66.7%
66.7%
Rìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Quỷ Lửa
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Máu Warmog
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Phong Thần Kiếm
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Áo Choàng Lửa
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Tam Hợp Kiếm
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: