Kayn

Kayn

Đi rừng
214 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
97.1%
97.1%
97.1%
48.7%
48.7%
48.7%
Oracle Biến ĐổiBùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
1.5%
1.5%
1.5%
33.3%
33.3%
33.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
1.0%
1.0%
1.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DàiBình Máux3
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Dạ Kiếm Draktharr > Kiếm Ma Youmuu
40.2%
40.2%
40.2%
65.3%
65.3%
65.3%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Dạ Kiếm Draktharr > Áo Choàng Bóng Tối
7.4%
7.4%
7.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Kiếm Ma Youmuu > Dạ Kiếm Draktharr
7.4%
7.4%
7.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Thiên Thần
4.9%
4.9%
4.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak
4.1%
4.1%
4.1%
60.0%
60.0%
60.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Vũ Điệu Tử Thần
4.1%
4.1%
4.1%
40.0%
40.0%
40.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Tâm Linh
4.1%
4.1%
4.1%
80.0%
80.0%
80.0%
Búa Chiến Caufield > Phù Phép: Chiến Binh > Kiếm Ma Youmuu > Dạ Kiếm Draktharr
1.6%
1.6%
1.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Khiên Băng Randuin
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Giáp Tâm Linh > Rìu Đen
1.6%
1.6%
1.6%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Áo Choàng Bóng Tối
1.6%
1.6%
1.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Giáp Thiên Thần
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Nhắc Tử Vong
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Ma Vũ Song Kiếm
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Tâm Linh
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Nỏ Thần Dominik
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Móng Vuốt Sterak
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cơ Động
45.7%
45.7%
45.7%
56.6%
56.6%
56.6%
Giày Ninja
30.2%
30.2%
30.2%
42.9%
42.9%
42.9%
Giày Thủy Ngân
18.5%
18.5%
18.5%
39.5%
39.5%
39.5%
Giày Thường
4.3%
4.3%
4.3%
10.0%
10.0%
10.0%
Giày Pháp Sư
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Chiến Binh
91.3%
91.3%
91.3%
46.7%
46.7%
46.7%
Dạ Kiếm Draktharr
54.4%
54.4%
54.4%
58.4%
58.4%
58.4%
Kiếm Ma Youmuu
35.2%
35.2%
35.2%
61.7%
61.7%
61.7%
Rìu Đen
35.2%
35.2%
35.2%
40.7%
40.7%
40.7%
Áo Choàng Bóng Tối
12.6%
12.6%
12.6%
72.4%
72.4%
72.4%
Giáp Thiên Thần
10.9%
10.9%
10.9%
68.0%
68.0%
68.0%
Phù phép: Chiến Binh
7.4%
7.4%
7.4%
41.2%
41.2%
41.2%
Giáp Tâm Linh
6.1%
6.1%
6.1%
42.9%
42.9%
42.9%
Vũ Điệu Tử Thần
4.4%
4.4%
4.4%
40.0%
40.0%
40.0%
Móng Vuốt Sterak
3.9%
3.9%
3.9%
55.6%
55.6%
55.6%
Khiên Băng Randuin
1.3%
1.3%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Chùy Gai Malmortius
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Nhắc Tử Vong
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Nỏ Thần Dominik
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Thích Nghi
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Liệt Sĩ
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Thủy Ngân
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Linh Youmuu
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Rìu Nham Tinh
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Tim Băng
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Lời Thề Hiệp Sĩ
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Ma Vũ Song Kiếm
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Ngọn Giáo Shojin
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: