Kayn

Kayn

Đi rừng
115 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
95.3%
95.3%
95.3%
59.3%
59.3%
59.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
4.7%
4.7%
4.7%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Dạ Kiếm Draktharr > Kiếm Ma Youmuu
14.8%
14.8%
14.8%
37.5%
37.5%
37.5%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Kiếm Ma Youmuu > Dạ Kiếm Draktharr
11.1%
11.1%
11.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Tâm Linh
9.3%
9.3%
9.3%
40.0%
40.0%
40.0%
Búa Chiến Caufield > Phù Phép: Chiến Binh > Dạ Kiếm Draktharr > Kiếm Ma Youmuu
7.4%
7.4%
7.4%
75.0%
75.0%
75.0%
Búa Chiến Caufield > Phù Phép: Chiến Binh > Kiếm Ma Youmuu > Dạ Kiếm Draktharr
3.7%
3.7%
3.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Kiếm Ma Youmuu
3.7%
3.7%
3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Móng Vuốt Sterak
3.7%
3.7%
3.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Giáp Tâm Linh
3.7%
3.7%
3.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Dạ Kiếm Draktharr > Giáp Thiên Thần
3.7%
3.7%
3.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Truy Tung > Phù Phép: Chiến Binh > Rìu Đen > Khiên Băng Randuin
3.7%
3.7%
3.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Nỏ Thần Dominik
2.5%
2.5%
2.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Áo Choàng Bóng Tối
2.5%
2.5%
2.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Vũ Điệu Tử Thần
2.5%
2.5%
2.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Thiên Thần
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Rìu Đen
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Phong Thần Kiếm
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Dạ Kiếm Draktharr
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Thủy Ngân
33.3%
33.3%
33.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Cơ Động
28.4%
28.4%
28.4%
58.6%
58.6%
58.6%
Giày Ninja
25.5%
25.5%
25.5%
53.9%
53.9%
53.9%
Giày Thường
4.9%
4.9%
4.9%
40.0%
40.0%
40.0%
Giày Pháp Sư
3.9%
3.9%
3.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Khai Sáng Ionia
2.0%
2.0%
2.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Bạc
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phù Phép: Chiến Binh
88.2%
88.2%
88.2%
53.3%
53.3%
53.3%
Rìu Đen
48.0%
48.0%
48.0%
57.1%
57.1%
57.1%
Dạ Kiếm Draktharr
36.3%
36.3%
36.3%
59.5%
59.5%
59.5%
Kiếm Ma Youmuu
32.4%
32.4%
32.4%
48.5%
48.5%
48.5%
Phù phép: Chiến Binh
14.7%
14.7%
14.7%
60.0%
60.0%
60.0%
Giáp Thiên Thần
14.7%
14.7%
14.7%
60.0%
60.0%
60.0%
Giáp Tâm Linh
10.8%
10.8%
10.8%
54.6%
54.6%
54.6%
Áo Choàng Bóng Tối
7.8%
7.8%
7.8%
37.5%
37.5%
37.5%
Vũ Điệu Tử Thần
4.9%
4.9%
4.9%
60.0%
60.0%
60.0%
Móng Vuốt Sterak
4.9%
4.9%
4.9%
80.0%
80.0%
80.0%
Khiên Băng Randuin
3.9%
3.9%
3.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Lời Nhắc Tử Vong
2.9%
2.9%
2.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Nỏ Thần Dominik
2.9%
2.9%
2.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Chùy Gai Malmortius
2.9%
2.9%
2.9%
33.3%
33.3%
33.3%
Phong Thần Kiếm
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Gai
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Tam Hợp Kiếm
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.0%
1.0%
1.0%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: