Kalista

Kalista

AD Carry
54 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
55.0%
55.0%
55.0%
40.9%
40.9%
40.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
37.5%
37.5%
37.5%
46.7%
46.7%
46.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình MáuMũi Giáo Hắc Ámx4
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Oracle Biến ĐổiKiếm DoranBình Máu
2.5%
2.5%
2.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Huyết Trượng > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm > Đao Tím
10.0%
10.0%
10.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Cung Gỗ > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Cuồng Đao Guinsoo
10.0%
10.0%
10.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Đao Guinsoo > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
10.0%
10.0%
10.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Song Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm > Giáp Thiên Thần
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Huyết Trượng > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm > Giáp Thiên Thần
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm > Gươm Của Vua Vô Danh
5.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Song Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Gươm Của Vua Vô Danh > Giáp Thiên Thần
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Đao Thủy Ngân > Giáp Thiên Thần
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Đồ Tể > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm > Lời Nhắc Tử Vong
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Huyết Trượng > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Rìu Đen > Ma Vũ Song Kiếm
5.0%
5.0%
5.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
4.8%
4.8%
4.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Tím
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Vô Cực Kiếm
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Chùy Gai Malmortius
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Thủy Ngân
2.4%
2.4%
2.4%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
84.0%
84.0%
84.0%
52.4%
52.4%
52.4%
Giày Ninja
10.0%
10.0%
10.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Giày Thủy Ngân
6.0%
6.0%
6.0%
66.7%
66.7%
66.7%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
91.8%
91.8%
91.8%
57.8%
57.8%
57.8%
Gươm Của Vua Vô Danh
63.3%
63.3%
63.3%
41.9%
41.9%
41.9%
Ma Vũ Song Kiếm
36.7%
36.7%
36.7%
77.8%
77.8%
77.8%
Giáp Thiên Thần
24.5%
24.5%
24.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Tím
12.2%
12.2%
12.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Cuồng Đao Guinsoo
12.2%
12.2%
12.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Thủy Ngân
8.2%
8.2%
8.2%
75.0%
75.0%
75.0%
Chùy Gai Malmortius
6.1%
6.1%
6.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Huyết Kiếm
6.1%
6.1%
6.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Vô Cực Kiếm
6.1%
6.1%
6.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Lời Nhắc Tử Vong
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Hoàng Quyền Vô Danh
2.0%
2.0%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: