Kalista

Kalista

AD Carry

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
50.0%
50.0%
50.0%
37.5%
37.5%
37.5%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
43.8%
43.8%
43.8%
42.9%
42.9%
42.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình MáuMũi Giáo Hắc Ám
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Giáp Thiên Thần
14.3%
14.3%
14.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Huyết Kiếm
14.3%
14.3%
14.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Đao Thủy Ngân
14.3%
14.3%
14.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Chùy Gai Malmortius
14.3%
14.3%
14.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Ma Vũ Song Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
14.3%
14.3%
14.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Huyết Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
14.3%
14.3%
14.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Lời Nhắc Tử Vong
14.3%
14.3%
14.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Đao Thủy Ngân
7.1%
7.1%
7.1%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
93.8%
93.8%
93.8%
46.7%
46.7%
46.7%
Giày Ninja
6.3%
6.3%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Của Vua Vô Danh
100.0%
100.0%
100.0%
43.8%
43.8%
43.8%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
81.3%
81.3%
81.3%
46.2%
46.2%
46.2%
Huyết Kiếm
25.0%
25.0%
25.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Thủy Ngân
12.5%
12.5%
12.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Thiên Thần
12.5%
12.5%
12.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Chùy Gai Malmortius
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Nhắc Tử Vong
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Cuồng Đao Guinsoo
6.3%
6.3%
6.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Ma Vũ Song Kiếm
6.3%
6.3%
6.3%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: