Kalista

Kalista

AD Carry
35 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
53.9%
53.9%
53.9%
47.6%
47.6%
47.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
46.2%
46.2%
46.2%
33.3%
33.3%
33.3%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Cuồng Đao Guinsoo
19.2%
19.2%
19.2%
60.0%
60.0%
60.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Huyết Kiếm
19.2%
19.2%
19.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Đao Thủy Ngân
15.4%
15.4%
15.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Đao Guinsoo
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Vô Cực Kiếm
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Gươm Của Vua Vô Danh > Huyết Kiếm
3.8%
3.8%
3.8%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Búa Băng
3.8%
3.8%
3.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Ma Vũ Song Kiếm > Vô Cực Kiếm
3.8%
3.8%
3.8%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Giáp Thiên Thần
3.8%
3.8%
3.8%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
2.3%
2.3%
2.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Cuồng Đao Guinsoo
2.3%
2.3%
2.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Khiên Băng Randuin
2.3%
2.3%
2.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
2.3%
2.3%
2.3%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
102.0%
102.0%
102.0%
48.0%
48.0%
48.0%
Giày Ninja
2.0%
2.0%
2.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Của Vua Vô Danh
104.3%
104.3%
104.3%
51.0%
51.0%
51.0%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
76.6%
76.6%
76.6%
61.1%
61.1%
61.1%
Cuồng Đao Guinsoo
19.2%
19.2%
19.2%
55.6%
55.6%
55.6%
Huyết Kiếm
17.0%
17.0%
17.0%
87.5%
87.5%
87.5%
Đao Thủy Ngân
12.8%
12.8%
12.8%
33.3%
33.3%
33.3%
Ma Vũ Song Kiếm
8.5%
8.5%
8.5%
75.0%
75.0%
75.0%
Giáp Thiên Thần
8.5%
8.5%
8.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Vô Cực Kiếm
6.4%
6.4%
6.4%
66.7%
66.7%
66.7%
Đao Tím
2.1%
2.1%
2.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Búa Băng
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Khiên Băng Randuin
2.1%
2.1%
2.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Phong Thần Kiếm
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Lời Nhắc Tử Vong
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: