Kalista

Kalista

AD Carry, Mid
33 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
83.9%
83.9%
83.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
12.9%
12.9%
12.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình MáuMũi Giáo Hắc Ám
3.2%
3.2%
3.2%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Cuồng Đao Guinsoo
23.1%
23.1%
23.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Đao Guinsoo > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
15.4%
15.4%
15.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Cung Gỗ > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Cuồng Đao Guinsoo
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Ma Vũ Song Kiếm
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Cung Gỗ > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Chùy Gai Malmortius
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Đao Thủy Ngân
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Hải Tặc > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Chùy Gai Malmortius
7.7%
7.7%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Cung Gỗ > Gươm Của Vua Vô Danh > Ma Vũ Song Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Cung Gỗ > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Vô Cực Kiếm
7.7%
7.7%
7.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Cung Gỗ > Gươm Của Vua Vô Danh > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Đao Thủy Ngân
7.7%
7.7%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Huyết Kiếm
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
94.4%
94.4%
94.4%
55.9%
55.9%
55.9%
Giày Thủy Ngân
2.8%
2.8%
2.8%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Gươm Của Vua Vô Danh
100.0%
100.0%
100.0%
57.1%
57.1%
57.1%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
65.7%
65.7%
65.7%
65.2%
65.2%
65.2%
Cuồng Đao Guinsoo
25.7%
25.7%
25.7%
66.7%
66.7%
66.7%
Đao Thủy Ngân
14.3%
14.3%
14.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Ma Vũ Song Kiếm
11.4%
11.4%
11.4%
75.0%
75.0%
75.0%
Chùy Gai Malmortius
5.7%
5.7%
5.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Thiên Thần
5.7%
5.7%
5.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Huyết Kiếm
5.7%
5.7%
5.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Tím
5.7%
5.7%
5.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Vô Cực Kiếm
2.9%
2.9%
2.9%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: