Kai'Sa

Kai'Sa

AD Carry, Mid
410 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
87.8%
87.8%
87.8%
49.9%
49.9%
49.9%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
10.5%
10.5%
10.5%
38.5%
38.5%
38.5%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
1.1%
1.1%
1.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
32.7%
32.7%
32.7%
63.8%
63.8%
63.8%
Mảnh Vỡ Kircheis > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
19.2%
19.2%
19.2%
70.2%
70.2%
70.2%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Ma Vũ Song Kiếm
6.5%
6.5%
6.5%
68.8%
68.8%
68.8%
Mảnh Vỡ Kircheis > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Ma Vũ Song Kiếm
5.7%
5.7%
5.7%
35.7%
35.7%
35.7%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Vô Cực Kiếm
2.9%
2.9%
2.9%
42.9%
42.9%
42.9%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Nanh Nashor
2.4%
2.4%
2.4%
33.3%
33.3%
33.3%
Mảnh Vỡ Kircheis > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Vô Cực Kiếm
2.4%
2.4%
2.4%
33.3%
33.3%
33.3%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Đồng Hồ Cát Zhonya
2.0%
2.0%
2.0%
40.0%
40.0%
40.0%
Mảnh Vỡ Kircheis > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Nanh Nashor
2.0%
2.0%
2.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Kiếm B.F. > Vô Cực Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
1.6%
1.6%
1.6%
25.0%
25.0%
25.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
3.7%
3.7%
3.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Vô Cực Kiếm
3.4%
3.4%
3.4%
46.2%
46.2%
46.2%
Ma Vũ Song Kiếm
2.1%
2.1%
2.1%
62.5%
62.5%
62.5%
Đồng Hồ Cát Zhonya
1.6%
1.6%
1.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Thủy Ngân
1.1%
1.1%
1.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Lời Nhắc Tử Vong
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Luỡi Hái Linh Hồn
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Nanh Nashor
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Tím
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
93.4%
93.4%
93.4%
49.4%
49.4%
49.4%
Giày Ninja
2.2%
2.2%
2.2%
30.0%
30.0%
30.0%
Giày Thủy Ngân
1.5%
1.5%
1.5%
57.1%
57.1%
57.1%
Giày Thường
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phong Thần Kiếm
91.7%
91.7%
91.7%
50.7%
50.7%
50.7%
Cuồng Đao Guinsoo
83.9%
83.9%
83.9%
54.4%
54.4%
54.4%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
33.6%
33.6%
33.6%
64.7%
64.7%
64.7%
Vô Cực Kiếm
17.0%
17.0%
17.0%
52.6%
52.6%
52.6%
Giáp Thiên Thần
10.1%
10.1%
10.1%
55.6%
55.6%
55.6%
Ma Vũ Song Kiếm
10.1%
10.1%
10.1%
55.6%
55.6%
55.6%
Nanh Nashor
5.4%
5.4%
5.4%
45.8%
45.8%
45.8%
Đồng Hồ Cát Zhonya
4.5%
4.5%
4.5%
45.0%
45.0%
45.0%
Đao Thủy Ngân
2.7%
2.7%
2.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Chùy Gai Malmortius
1.8%
1.8%
1.8%
62.5%
62.5%
62.5%
Gươm Của Vua Vô Danh
1.8%
1.8%
1.8%
25.0%
25.0%
25.0%
Đao Tím
1.6%
1.6%
1.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Dao Điện Statikk
1.1%
1.1%
1.1%
60.0%
60.0%
60.0%
Đại Bác Liên Thanh
1.1%
1.1%
1.1%
40.0%
40.0%
40.0%
Huyết Kiếm
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Lời Nhắc Tử Vong
0.9%
0.9%
0.9%
50.0%
50.0%
50.0%
Luỡi Hái Linh Hồn
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Nỏ Thần Dominik
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Vũ Điệu Tử Thần
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Kiếm Súng Hextech
0.5%
0.5%
0.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Tâm Linh
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Lưỡng Cực Zhonya
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Hỏa Cực Kiếm
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: