Kai'Sa

Kai'Sa

AD Carry

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
58.6%
58.6%
58.6%
46.3%
46.3%
46.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
20.0%
20.0%
20.0%
51.4%
51.4%
51.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
17.9%
17.9%
17.9%
62.8%
62.8%
62.8%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
2.1%
2.1%
2.1%
45.5%
45.5%
45.5%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Phong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
0.8%
0.8%
0.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi HáiBình Máu
0.6%
0.6%
0.6%
66.7%
66.7%
66.7%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
29.2%
29.2%
29.2%
63.8%
63.8%
63.8%
Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Nanh Nashor
16.4%
16.4%
16.4%
72.9%
72.9%
72.9%
Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Đồng Hồ Cát Zhonya
6.7%
6.7%
6.7%
54.2%
54.2%
54.2%
Cuồng Đao Guinsoo > Nanh Nashor > Mũ Phù Thủy Rabadon
3.9%
3.9%
3.9%
71.4%
71.4%
71.4%
Cuồng Đao Guinsoo > Nanh Nashor > Đồng Hồ Cát Zhonya
3.6%
3.6%
3.6%
53.8%
53.8%
53.8%
Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Đại Bác Liên Thanh
3.1%
3.1%
3.1%
45.5%
45.5%
45.5%
Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Ma Vũ Song Kiếm
2.8%
2.8%
2.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Phong Thần Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa) > Cuồng Đao Guinsoo
2.2%
2.2%
2.2%
12.5%
12.5%
12.5%
Cuồng Đao Guinsoo > Phong Thần Kiếm > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
2.2%
2.2%
2.2%
87.5%
87.5%
87.5%
Cuồng Đao Guinsoo > Nanh Nashor > Phong Thần Kiếm
1.9%
1.9%
1.9%
42.9%
42.9%
42.9%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
3.7%
3.7%
3.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Đao Thủy Ngân
2.4%
2.4%
2.4%
53.9%
53.9%
53.9%
Huyết Kiếm
1.1%
1.1%
1.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Vô Cực Kiếm
0.9%
0.9%
0.9%
60.0%
60.0%
60.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Trượng Hư Vô
0.6%
0.6%
0.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Chùy Gai Malmortius
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Vũ Điệu Tử Thần
0.6%
0.6%
0.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Mũ Phù Thủy Rabadon
0.6%
0.6%
0.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Kiếm Súng Hextech
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
92.7%
92.7%
92.7%
52.6%
52.6%
52.6%
Giày Ninja
4.2%
4.2%
4.2%
35.7%
35.7%
35.7%
Giày Thường
2.0%
2.0%
2.0%
15.4%
15.4%
15.4%
Giày Thủy Ngân
0.8%
0.8%
0.8%
40.0%
40.0%
40.0%
Giày Pháp Sư
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Cuồng Đao Guinsoo
86.2%
86.2%
86.2%
54.1%
54.1%
54.1%
Phong Thần Kiếm
75.4%
75.4%
75.4%
53.3%
53.3%
53.3%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
26.9%
26.9%
26.9%
61.7%
61.7%
61.7%
Nanh Nashor
26.2%
26.2%
26.2%
62.9%
62.9%
62.9%
Giáp Thiên Thần
10.9%
10.9%
10.9%
70.4%
70.4%
70.4%
Đồng Hồ Cát Zhonya
10.2%
10.2%
10.2%
60.6%
60.6%
60.6%
Vô Cực Kiếm
7.2%
7.2%
7.2%
61.7%
61.7%
61.7%
Đao Thủy Ngân
6.5%
6.5%
6.5%
59.5%
59.5%
59.5%
Mũ Phù Thủy Rabadon
4.9%
4.9%
4.9%
65.6%
65.6%
65.6%
Đại Bác Liên Thanh
3.9%
3.9%
3.9%
52.0%
52.0%
52.0%
Ma Vũ Song Kiếm
3.2%
3.2%
3.2%
57.1%
57.1%
57.1%
Chùy Gai Malmortius
2.8%
2.8%
2.8%
83.3%
83.3%
83.3%
Vũ Điệu Tử Thần
2.8%
2.8%
2.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Gươm Của Vua Vô Danh
1.7%
1.7%
1.7%
36.4%
36.4%
36.4%
Huyết Kiếm
1.5%
1.5%
1.5%
60.0%
60.0%
60.0%
Đao Tím
1.2%
1.2%
1.2%
37.5%
37.5%
37.5%
Luỡi Hái Linh Hồn
1.1%
1.1%
1.1%
42.9%
42.9%
42.9%
Lời Nhắc Tử Vong
0.9%
0.9%
0.9%
66.7%
66.7%
66.7%
Trượng Hư Vô
0.6%
0.6%
0.6%
75.0%
75.0%
75.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
0.6%
0.6%
0.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.6%
0.6%
0.6%
75.0%
75.0%
75.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.5%
0.5%
0.5%
66.7%
66.7%
66.7%
Phù phép: Chiến Binh
0.3%
0.3%
0.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Kiếm Súng Hextech
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Hỏa Cực Kiếm
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Dao Điện Statikk
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Thần Vọng
0.3%
0.3%
0.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Vương Miện Phù Thủy Rabadon
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Nỏ Thần Dominik
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Tam Hợp Kiếm
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù phép: Thần Vọng
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: