Kai'Sa

Kai'Sa

AD Carry
357 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
46.2%
46.2%
46.2%
60.3%
60.3%
60.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
41.0%
41.0%
41.0%
46.6%
46.6%
46.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Nhẫn DoranBình Máux2
12.0%
12.0%
12.0%
36.7%
36.7%
36.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
52.7%
52.7%
52.7%
58.4%
58.4%
58.4%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Nanh Nashor
10.3%
10.3%
10.3%
46.7%
46.7%
46.7%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Ma Vũ Song Kiếm
7.5%
7.5%
7.5%
63.6%
63.6%
63.6%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Đồng Hồ Cát Zhonya
4.1%
4.1%
4.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Cuồng Đao Guinsoo
2.1%
2.1%
2.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Đao Tím > Cuồng Đao Guinsoo
1.4%
1.4%
1.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Gươm Của Vua Vô Danh
1.4%
1.4%
1.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Cung Gỗ > Cuồng Đao Guinsoo > Nanh Nashor > Đồng Hồ Cát Zhonya
1.4%
1.4%
1.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Giáp Thiên Thần
1.4%
1.4%
1.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Kiếm B.F. > Phong Thần Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Dây Chuyền Chữ Thập
1.4%
1.4%
1.4%
50.0%
50.0%
50.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
2.8%
2.8%
2.8%
62.5%
62.5%
62.5%
Vô Cực Kiếm
1.4%
1.4%
1.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Thủy Ngân
1.1%
1.1%
1.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
1.1%
1.1%
1.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Gươm Của Vua Vô Danh
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Lời Nhắc Tử Vong
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Nanh Nashor
0.7%
0.7%
0.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Huyết Kiếm
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Tím
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Cuồng Nộ
94.7%
94.7%
94.7%
52.1%
52.1%
52.1%
Giày Ninja
2.8%
2.8%
2.8%
44.4%
44.4%
44.4%
Giày Thường
1.6%
1.6%
1.6%
40.0%
40.0%
40.0%
Giày Thủy Ngân
0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Phong Thần Kiếm
93.0%
93.0%
93.0%
52.7%
52.7%
52.7%
Cuồng Đao Guinsoo
84.2%
84.2%
84.2%
54.9%
54.9%
54.9%
Cuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
33.2%
33.2%
33.2%
60.0%
60.0%
60.0%
Nanh Nashor
10.8%
10.8%
10.8%
55.9%
55.9%
55.9%
Vô Cực Kiếm
8.2%
8.2%
8.2%
46.2%
46.2%
46.2%
Đồng Hồ Cát Zhonya
7.3%
7.3%
7.3%
60.9%
60.9%
60.9%
Giáp Thiên Thần
6.7%
6.7%
6.7%
61.9%
61.9%
61.9%
Ma Vũ Song Kiếm
5.1%
5.1%
5.1%
62.5%
62.5%
62.5%
Đao Thủy Ngân
2.2%
2.2%
2.2%
57.1%
57.1%
57.1%
Gươm Của Vua Vô Danh
1.9%
1.9%
1.9%
83.3%
83.3%
83.3%
Lời Nhắc Tử Vong
1.6%
1.6%
1.6%
60.0%
60.0%
60.0%
Đao Tím
1.6%
1.6%
1.6%
80.0%
80.0%
80.0%
Vũ Điệu Tử Thần
1.6%
1.6%
1.6%
40.0%
40.0%
40.0%
Đại Bác Liên Thanh
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
1.0%
1.0%
1.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Dây Chuyền Chữ Thập
0.6%
0.6%
0.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Huyết Kiếm
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Súng Hextech
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Chùy Gai Malmortius
0.6%
0.6%
0.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.6%
0.6%
0.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Luỡi Hái Linh Hồn
0.6%
0.6%
0.6%
50.0%
50.0%
50.0%
Búa Băng
0.3%
0.3%
0.3%
100.0%
100.0%
100.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: