Jax

Jax

Top, Đi rừng
161 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
70.8%
70.8%
70.8%
45.1%
45.1%
45.1%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
26.4%
26.4%
26.4%
52.6%
52.6%
52.6%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
2.1%
2.1%
2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Oracle Biến ĐổiRựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
0.7%
0.7%
0.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến) > Tam Hợp Kiếm > Ngọn Giáo Shojin > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
12.1%
12.1%
12.1%
57.1%
57.1%
57.1%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Ngọn Giáo Shojin > Móng Vuốt Sterak
10.3%
10.3%
10.3%
33.3%
33.3%
33.3%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến) > Móng Vuốt Sterak
6.9%
6.9%
6.9%
75.0%
75.0%
75.0%
Thủy Kiếm > Tam Hợp Kiếm > Ngọn Giáo Shojin > Móng Vuốt Sterak
6.9%
6.9%
6.9%
75.0%
75.0%
75.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Quỷ Lửa > Tam Hợp Kiếm > Ngọn Giáo Shojin
5.2%
5.2%
5.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Ngọn Giáo Shojin > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
3.4%
3.4%
3.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Đụng Độ > Phù phép: Quỷ Lửa > Tam Hợp Kiếm > Giáp Thiên Thần
3.4%
3.4%
3.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Búa Gỗ > Tam Hợp Kiếm > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến) > Ngọn Giáo Shojin
3.4%
3.4%
3.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến) > Tam Hợp Kiếm > Chùy Gai Malmortius > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Gươm Đồ Tể > Tam Hợp Kiếm > Ngọn Giáo Shojin > Cuồng Đao Guinsoo
1.7%
1.7%
1.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
1.4%
1.4%
1.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Cuồng Đao Guinsoo
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
48.8%
48.8%
48.8%
45.6%
45.6%
45.6%
Giày Thủy Ngân
39.5%
39.5%
39.5%
57.8%
57.8%
57.8%
Giày Thường
3.1%
3.1%
3.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Bạc
1.2%
1.2%
1.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Cuồng Nộ
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Cơ Động
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Giày Khai Sáng Ionia
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tam Hợp Kiếm
94.0%
94.0%
94.0%
50.7%
50.7%
50.7%
Ngọn Giáo Shojin
38.4%
38.4%
38.4%
60.3%
60.3%
60.3%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
21.2%
21.2%
21.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Móng Vuốt Sterak
18.5%
18.5%
18.5%
46.4%
46.4%
46.4%
Giáp Thiên Thần
11.3%
11.3%
11.3%
58.8%
58.8%
58.8%
Phù phép: Quỷ Lửa
8.6%
8.6%
8.6%
53.9%
53.9%
53.9%
Phù Phép: Quỷ Lửa
6.6%
6.6%
6.6%
60.0%
60.0%
60.0%
Phù Phép: Huyết Đao
4.6%
4.6%
4.6%
14.3%
14.3%
14.3%
Cuồng Đao Guinsoo
4.0%
4.0%
4.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Huyết Đao
3.3%
3.3%
3.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Khiên Băng Randuin
3.3%
3.3%
3.3%
20.0%
20.0%
20.0%
Giáp Gai
2.0%
2.0%
2.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Gươm Của Vua Vô Danh
2.0%
2.0%
2.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Kiếm Súng Hextech
2.0%
2.0%
2.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Chùy Gai Malmortius
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Vũ Điệu Tử Thần
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Búa Băng
1.3%
1.3%
1.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
1.3%
1.3%
1.3%
50.0%
50.0%
50.0%
Mũ Thích Nghi
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù phép: Chiến Binh
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Đao Tím
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: