Jax

Jax

Top, Đi rừng
187 trận (2 ngày gần nhất)

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
55.6%
55.6%
55.6%
40.0%
40.0%
40.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
37.4%
37.4%
37.4%
45.3%
45.3%
45.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
3.5%
3.5%
3.5%
16.7%
16.7%
16.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
2.3%
2.3%
2.3%
75.0%
75.0%
75.0%
Oracle Biến ĐổiKiếm DoranBình Máu
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tam Hợp Kiếm > Luỡi Hái Linh Hồn > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
20.5%
20.5%
20.5%
60.0%
60.0%
60.0%
Tam Hợp Kiếm > Luỡi Hái Linh Hồn > Móng Vuốt Sterak
5.5%
5.5%
5.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Huyết Đao > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak
5.5%
5.5%
5.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
4.1%
4.1%
4.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Phù Phép: Huyết Đao > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak
4.1%
4.1%
4.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Tam Hợp Kiếm > Cuồng Đao Guinsoo > Gươm Của Vua Vô Danh
2.7%
2.7%
2.7%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù phép: Quỷ Lửa > Tam Hợp Kiếm > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
2.7%
2.7%
2.7%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Của Vua Vô Danh > Tam Hợp Kiếm > Luỡi Hái Linh Hồn
2.7%
2.7%
2.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Quỷ Lửa > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak
2.7%
2.7%
2.7%
100.0%
100.0%
100.0%
Tam Hợp Kiếm > Gươm Của Vua Vô Danh > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
2.7%
2.7%
2.7%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
3.4%
3.4%
3.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Giáp Tâm Linh
1.7%
1.7%
1.7%
33.3%
33.3%
33.3%
Giáp Liệt Sĩ
1.1%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Manamune
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Ma Vũ Song Kiếm
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Nỏ Thần Dominik
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Mũ Thích Nghi
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Của Vua Vô Danh
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Móng Vuốt Sterak
0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
46.5%
46.5%
46.5%
45.2%
45.2%
45.2%
Giày Thủy Ngân
43.0%
43.0%
43.0%
46.5%
46.5%
46.5%
Giày Thường
8.0%
8.0%
8.0%
12.5%
12.5%
12.5%
Giày Cuồng Nộ
3.0%
3.0%
3.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Giày Cơ Động
1.0%
1.0%
1.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Khai Sáng Ionia
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tam Hợp Kiếm
93.5%
93.5%
93.5%
45.1%
45.1%
45.1%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
22.7%
22.7%
22.7%
45.2%
45.2%
45.2%
Luỡi Hái Linh Hồn
22.7%
22.7%
22.7%
57.1%
57.1%
57.1%
Móng Vuốt Sterak
20.0%
20.0%
20.0%
51.4%
51.4%
51.4%
Phù Phép: Huyết Đao
17.8%
17.8%
17.8%
48.5%
48.5%
48.5%
Giáp Thiên Thần
11.4%
11.4%
11.4%
52.4%
52.4%
52.4%
Gươm Của Vua Vô Danh
8.7%
8.7%
8.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa
7.0%
7.0%
7.0%
38.5%
38.5%
38.5%
Cuồng Đao Guinsoo
7.0%
7.0%
7.0%
53.9%
53.9%
53.9%
Phù phép: Quỷ Lửa
5.4%
5.4%
5.4%
20.0%
20.0%
20.0%
Phù Phép: Huyết Đao
3.8%
3.8%
3.8%
71.4%
71.4%
71.4%
Giáp Tâm Linh
3.2%
3.2%
3.2%
33.3%
33.3%
33.3%
Khiên Băng Randuin
3.2%
3.2%
3.2%
16.7%
16.7%
16.7%
Mũ Thích Nghi
3.2%
3.2%
3.2%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Tím
2.2%
2.2%
2.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Liệt Sĩ
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Súng Hextech
1.6%
1.6%
1.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Rìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù phép: Chiến Binh
1.6%
1.6%
1.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Chùy Gai Malmortius
1.1%
1.1%
1.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Vũ Điệu Tử Thần
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Nỏ Thần Dominik
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Ma Vũ Song Kiếm
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Thủy Ngân
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Gai
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Manamune
0.5%
0.5%
0.5%
100.0%
100.0%
100.0%
Thông Đạo Zz'rot
0.5%
0.5%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: