Jax

Jax

Đi rừng, Top

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
50.6%
50.6%
50.6%
50.8%
50.8%
50.8%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Rựa Thợ SănThuốc Tái Sử Dụng
44.0%
44.0%
44.0%
47.5%
47.5%
47.5%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
3.4%
3.4%
3.4%
64.7%
64.7%
64.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Ngọc Lục BảoRựa Thợ Săn
0.8%
0.8%
0.8%
75.0%
75.0%
75.0%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
0.6%
0.6%
0.6%
33.3%
33.3%
33.3%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Kiếm DoranBình Máu
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tam Hợp Kiếm > Luỡi Hái Linh Hồn > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
7.3%
7.3%
7.3%
81.3%
81.3%
81.3%
Tam Hợp Kiếm > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến) > Móng Vuốt Sterak
6.0%
6.0%
6.0%
61.5%
61.5%
61.5%
Phù Phép: Quỷ Lửa > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak
4.6%
4.6%
4.6%
90.0%
90.0%
90.0%
Tam Hợp Kiếm > Luỡi Hái Linh Hồn > Móng Vuốt Sterak
4.1%
4.1%
4.1%
77.8%
77.8%
77.8%
Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
3.7%
3.7%
3.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Phù Phép: Huyết Đao > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak
3.2%
3.2%
3.2%
71.4%
71.4%
71.4%
Tam Hợp Kiếm > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến) > Giáp Thiên Thần
3.2%
3.2%
3.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù phép: Quỷ Lửa > Tam Hợp Kiếm > Móng Vuốt Sterak
2.8%
2.8%
2.8%
50.0%
50.0%
50.0%
Tam Hợp Kiếm > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến) > Cuồng Đao Guinsoo
2.3%
2.3%
2.3%
60.0%
60.0%
60.0%
Phù Phép: Huyết Đao > Tam Hợp Kiếm > Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
2.3%
2.3%
2.3%
40.0%
40.0%
40.0%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giáp Thiên Thần
1.2%
1.2%
1.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Chùy Gai Malmortius
1.0%
1.0%
1.0%
60.0%
60.0%
60.0%
Khiên Băng Randuin
1.0%
1.0%
1.0%
80.0%
80.0%
80.0%
Giáp Tâm Linh
0.6%
0.6%
0.6%
100.0%
100.0%
100.0%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
0.4%
0.4%
0.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Móng Vuốt Sterak
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Súng Hextech
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Của Vua Vô Danh
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Đao Thủy Ngân
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Ninja
50.0%
50.0%
50.0%
49.5%
49.5%
49.5%
Giày Thủy Ngân
40.0%
40.0%
40.0%
54.2%
54.2%
54.2%
Giày Thường
6.4%
6.4%
6.4%
36.1%
36.1%
36.1%
Giày Cuồng Nộ
1.6%
1.6%
1.6%
22.2%
22.2%
22.2%
Giày Bạc
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Khai Sáng Ionia
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Giày Cơ Động
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Tam Hợp Kiếm
84.6%
84.6%
84.6%
53.2%
53.2%
53.2%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
25.6%
25.6%
25.6%
64.5%
64.5%
64.5%
Móng Vuốt Sterak
17.8%
17.8%
17.8%
66.7%
66.7%
66.7%
Luỡi Hái Linh Hồn
14.1%
14.1%
14.1%
65.8%
65.8%
65.8%
Phù Phép: Quỷ Lửa
13.0%
13.0%
13.0%
41.4%
41.4%
41.4%
Phù Phép: Huyết Đao
10.7%
10.7%
10.7%
41.4%
41.4%
41.4%
Giáp Thiên Thần
10.0%
10.0%
10.0%
77.8%
77.8%
77.8%
Phù Phép: Huyết Đao
9.6%
9.6%
9.6%
53.9%
53.9%
53.9%
Phù phép: Quỷ Lửa
8.9%
8.9%
8.9%
52.1%
52.1%
52.1%
Cuồng Đao Guinsoo
7.2%
7.2%
7.2%
61.5%
61.5%
61.5%
Khiên Băng Randuin
7.0%
7.0%
7.0%
63.2%
63.2%
63.2%
Gươm Của Vua Vô Danh
6.7%
6.7%
6.7%
44.4%
44.4%
44.4%
Kiếm Súng Hextech
5.7%
5.7%
5.7%
51.6%
51.6%
51.6%
Giáp Tâm Linh
2.2%
2.2%
2.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Búa Băng
2.0%
2.0%
2.0%
54.6%
54.6%
54.6%
Chùy Gai Malmortius
1.7%
1.7%
1.7%
66.7%
66.7%
66.7%
Mũ Thích Nghi
1.5%
1.5%
1.5%
25.0%
25.0%
25.0%
Đao Tím
0.9%
0.9%
0.9%
20.0%
20.0%
20.0%
Rìu Mãng Xà (Chỉ cận chiến)
0.9%
0.9%
0.9%
80.0%
80.0%
80.0%
Phù phép: Chiến Binh
0.9%
0.9%
0.9%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Chiến Binh
0.7%
0.7%
0.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Tim Băng
0.7%
0.7%
0.7%
75.0%
75.0%
75.0%
Giáp Gai
0.6%
0.6%
0.6%
66.7%
66.7%
66.7%
Ma Vũ Song Kiếm
0.4%
0.4%
0.4%
50.0%
50.0%
50.0%
Đao Thủy Ngân
0.4%
0.4%
0.4%
100.0%
100.0%
100.0%
Thú Tượng Thạch Giáp
0.4%
0.4%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
Phù Phép: Thần Vọng
0.2%
0.2%
0.2%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Kiếm Tai Ương
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Mặt Nạ Vực Thẳm
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Liệt Sĩ
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
Nanh Nashor
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: